CrestinOrtodox.ro - Duminica a 29-a dupa Rusalii https://www.crestinortodox.ro/ Duminica a 29-a dupa Rusalii : Pilda celor 10 leprosi (Ev. Luca XVII, 12-19)- de ce Bi­se­rica a rânduit citirea acestei pe­ricope evanghelice în apro­pie­­rea praz­nicului Botezului Dom­­nu­lui? În Vechiul Testa­ment se vor­beşte despre o sin­gu­­ră vinde­ca­­re de lepră: a lui Nee­man, cel ca­re este pus să se scal­­de în Ior­dan, şi, ieşind din apă, bubele, pe­tele albe ale leprei, se în­de­păr­­tează de la el, mi­­nunea vin­de­­cării de lepră fiind dublată şi de minunea rege­ne­rării trupului lui Neeman - „i s-a înnoit trupul ca trupul unui co­pil mic şi s-a cu­ră­ţit“ (IV Regi 5, 14). Ni se atra­ge atenţia, a­şa­dar, că Iordanul cel nou, sfinţit prin prezenţa lui Hristos, vin­de­­că lepra sufletului şi că, în ce­le din urmă, Taina Sfân­tului Bo­tez, Iordanul care um­ple mar­­ginile pământului, la a­­ceas­ta ne cheamă: la ridicarea le­­prei de pe noi, a leprei din noi şi a leprei dimprejurul nostru. Sfin­­ţindu-ne cu apa Iordanului, mai­­ca şi obârşia Botezului, ne pre­­gătim casele să vină Hris­tos ia­răşi. Sfinţindu-ne cu apa Ior­danului, primim puterea de a intra în Împărăţia veşnică a Îm­pă­ratului Dumnezeu. Dar, ia­tă, oare avem de fiecare dată tă­ria să ne întoarcem către Dom­nul, să cădem la picioarele Lui şi să-I mulţumim? Câţi dintre noi nu punem vindecările ex­clusiv pe seama medicamen­te­lor, pe sea­ma medicilor noş­tri, pe sea­ma voinţei noastre, pe seama ori­cui altcuiva decât Dum­nezeu? Evanghelia acestei du­minici ne arată cât de puţini sunt cei care ştiu să mulţumească lui Dum­nezeu, chiar şi atunci când se bucură din partea Lui de cele mai mari daruri.(Lect. Nicuşor Beldiman) ro-RO Copyright CrestinOrtodox.ro All rights reserved. 60 https://www.crestinortodox.ro/img/logo-mic.gif CrestinOrtodox.ro https://www.crestinortodox.ro/ www.crestinortodox.ro/ Cuvant de invatatura la duminica celor zece leprosi https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-29-dupa-rusalii/cuvant-invatatura-duminica-celor-zece-leprosi-157863.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-29-dupa-rusalii/cuvant-invatatura-duminica-celor-zece-leprosi-157863.html 2019-01-14 16:27:13+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1579/157863_parintele-petroniu_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Spune o veche istorioarƒ cƒ odatƒ s-au adunat la un ospƒÅ£ toate virtuÅ£ile: bunƒtatea, milostenia, rƒbdarea, ÃInfrânarea; ÅŸi era o desfƒtare sƒ le vezi cum se bucurau ÃImpreunƒ, ca niÅŸte bune prietene ce erau. Numai douƒ dintre ele se priveau ca niÅŸte strƒine, nu se vƒzuserƒ niciodatƒ. Ele erau binefacerea ÅŸi recunoÅŸtinÅ£a. Povestirea ne aratƒ cu pildƒ cƒ aceste douƒ virtuÅ£i se ÃIntâlnesc foarte rar, cƒ binefacerea aproape totdeauna este lipsitƒ de recunoÅŸtinÅ£ƒ. Acest lucru ne aratƒ ÅŸi pilda celor zece leproÅŸi din evanghelia de astƒzi. </p> Duminica a 29-a dupa Rusalii Indoitul dar facut samarineanului https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-29-dupa-rusalii/indoitul-facut-samarineanului-154080.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-29-dupa-rusalii/indoitul-facut-samarineanului-154080.html 2017-01-15 23:31:44+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1541/154080_vindecarea_10_leprosi_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Nu ne propunem sƒ comentƒm minunea ÃIn sine, ci ne vom referi doar la circumstanÅ£ele ÃIn care a avut loc ÅŸi la felul ÃIn care au reacÅ£ionat cei implicaÅ£i ÃIn eveniment. ÃIn primul rând se impune sublinierea cƒ rugƒciunea stârneÅŸte mila divinƒ. Vƒzându-L pe Iisus trecând, cei zece se roagƒ cu toÅ£ii zicând: žIisuse, ÃInvƒÅ£ƒtorule, ai milƒ de noi!œ Rugƒciunea fƒcutƒ ÃIn numele lui Iisus are darul de a vindeca ÅŸi mântui </p> Duminica a 29-a dupa Rusalii Zece trupuri leproase s-au facut deodata sanatoase https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-29-dupa-rusalii/zece-trupuri-leproase-au-facut-deodata-sanatoase-154048.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-29-dupa-rusalii/zece-trupuri-leproase-au-facut-deodata-sanatoase-154048.html 2017-01-10 21:40:38+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1541/154048_10_leprosi_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Erau zece leproÅŸi. Cumplit lucru este sƒ vezi ÅŸi numai unul, dar zece! Un trup acoperit din cap pânƒ-n picioare cu pete albe si plƒgi care ard ca focul. Un trup care putrezeÅŸte de viu, un trup ÃIn care e mai mult mâzgƒ decât sânge. Un trup care duhneÅŸte ÅŸi pe dinƒuntru ÅŸi pe dinafarƒ. AÅŸa este un lepros. </p> Duminica a 29-a dupa Rusalii Veniti la Hristos sa va vindecati! https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-29-dupa-rusalii/veniti-hristos-va-vindecati-150952.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-29-dupa-rusalii/veniti-hristos-va-vindecati-150952.html 2016-01-16 23:33:09+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1510/150952_leprosi_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>O interesantƒ ÅŸi sugestivƒ istorioarƒ ne spune cƒ Dumnezeu a chemat odatƒ la masƒ toate virtuÅ£ile: Bunƒtatea, Simplitatea, Adevƒrul, CredinÅ£a, Dragostea, SperanÅ£a, Mila, Bunul-simÅ£, DelicateÅ£ea, Generozitatea, Smerenia etc. Astfel, rƒspunzând invitaÅ£iei, s-au arƒtat pline de bunƒ-cuviinÅ£ƒ, se recunoÅŸteau ÅŸi stƒteau de vorbƒ ca bune prietene. Douƒ, ÃInsƒ, cu toate cƒ erau aÅŸezate alƒturi, nu vorbeau ÃIntre ele. Deloc. Acestea erau Binefacerea ÅŸi RecunoÅŸtinÅ£a. </p> Duminica a 29-a dupa Rusalii Iubirea si comuniunea ca impliniri ale credintei https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-29-dupa-rusalii/iubirea-comuniunea-impliniri-credintei-150951.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-29-dupa-rusalii/iubirea-comuniunea-impliniri-credintei-150951.html 2016-01-16 15:10:49+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1510/150951_ps-sebastian_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Este interesant de mentionat inca de la inceput ca, desi Mantuitorul Hristos i-a vindecat pe toti cei zece leprosi din evanghelia de astazi, totusi, numai pe unul l-a mantuit. De ce oare aceasta diferentiere? Ce anume L-a determinat pe Domnul ca, desi i-a vindecat pe toti, sa mantuiasca doar unul? Iisuse, Invatatorule, fie-Ti mila de noi! </p> Duminica a 29-a dupa Rusalii Zece leprosi vindecati in chip minunat https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-29-dupa-rusalii/zece-leprosi-vindecati-chip-minunat-150949.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-29-dupa-rusalii/zece-leprosi-vindecati-chip-minunat-150949.html 2016-01-16 14:55:18+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1510/150949_coman_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Zece leprosi se vindeca dupa ce Il intalnesc pe Mantuitorul Hristos. Vindecarea nu este imediat evidenta. Mantuitorul Hristos ii trimite la preoti, pe cei zece leprosi, iar Evanghelia ne spune ca, pe drum se afla curatati, se vindeca. </p> Duminica a 29-a dupa Rusalii Hristos face inca o minune, la ce a urmat (nu) va asteptati... https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-29-dupa-rusalii/hristos-face-inca-minune-ce-urmat-asteptati-147649.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-29-dupa-rusalii/hristos-face-inca-minune-ce-urmat-asteptati-147649.html 2015-01-17 08:22:29+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1477/147649_cei-10-leprosi_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Fara indoiala multe sunt darurile lui Dumnezeu catre oameni, dar poate cel mai de pret pentru improspatarea memoriei inimii noastre este Sfanta Evanghelie. O culegere de scrieri inspirate de Duhul Sfant ce ne impartaseste, ne descopera </p> Duminica a 29-a dupa Rusalii Evanghelia celor zece leprosi https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-29-dupa-rusalii/evanghelia-celor-zece-leprosi-147623.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-29-dupa-rusalii/evanghelia-celor-zece-leprosi-147623.html 2015-01-14 17:13:36+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1477/147623_cei-10-leprosi_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Pentru ÃInceput, amintim totuÅŸi cƒ vindecarea leproÅŸilor a fost un gest concret al milei Mântuitorului, fƒcut pentru aceÅŸti zece nefericiÅ£i, purtƒtori ai unei boli incurabile, care mƒcina trupul pânƒ la suprimarea vieÅ£ii. Trebuie sƒ observƒm cƒ Iisus ÅŸi-a manifestat compasiunea spontan: n-a mai ÃIntrebat, ca ÃIn alte situaÅ£ii: žCredeÅ£i cƒ pot sƒ fac aceasta?œ, ci i-a trimis direct sƒ fie vƒzuÅ£i de preoÅ£i, pentru a li se certifica vindecarea. </p> Duminica a 29-a dupa Rusalii Recunostinta, floare rara si aleasa https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-29-dupa-rusalii/recunostinta-floare-rara-aleasa-143437.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-29-dupa-rusalii/recunostinta-floare-rara-aleasa-143437.html 2014-01-22 00:14:38+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1435/143437_leprosi_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Traim vremuri in care recunostinta tinde sa devina asemenea florii de colt, rara si aleasa, un monument al naturii (umane) pe cale de disparitie sau supus pervertirii. Aceasta situatie se regaseste inca din vechime. Dar ce o pune in pericol? </p> Duminica a 29-a dupa Rusalii Castigator la 'unu din zece' https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-29-dupa-rusalii/castigator-din-zece-143419.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-29-dupa-rusalii/castigator-din-zece-143419.html 2014-01-19 23:43:23+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1435/143419_cei_10_leprosi_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>In timpul vietii Sale pamantesti, au fost multe vindecari facute de Hristos Domnul. Nu toate insa s-au desfasurat dupa un acelasi "scenariu". Uneori vindecarea se facea ca raspuns imediat la cererea bolnavului, ba chiar, uneori, Mantuitorul Insusi aborda persoana </p> Duminica a 29-a dupa Rusalii