CrestinOrtodox.ro - Duminica dinaintea Nasterii Domnului https://www.crestinortodox.ro/ Duminica dinaintea Nasterii Domnului - în Duminica di­na­intea prăznuirii Naş­­terii Dom­nului, Bi­se­rica îi po­me­neşte pe Sfinţii Părinţi după trup ai Domnului, care de la Adam şi până la Drep­tul Iosif au fost bine­plă­cuţi lui Dumnezeu. A­ceas­tă Du­­mi­nică este un fel de extensie şi completare a Du­mi­nicii Sfin­ţi­lor Strămoşi (dintre 11 şi 17 decembrie). Evanghelia care este rânduită spre a fi citită se refe­ră la originea divino-u­ma­nă a Mântuitorului (Matei 1, 1-25), iar textul din Apostol (Evrei 11) se referă la „norul de martori pe care-l avem împrejurul nostru“ ca să ne ajute să le­pă­dăm orice povară a păcatului care ne îm­presoară (Evrei 12, 1), pentru ca astfel călăuziţi de Steaua Ma­gilor şi simplitatea Păs­to­ri­lor să ne în­chi­năm Prun­cului ce S-a născut, Dumnezeu Cel mai înainte de veci.(Prof. Constantin Preda) ro-RO Copyright CrestinOrtodox.ro All rights reserved. 60 https://www.crestinortodox.ro/img/logo-mic.gif CrestinOrtodox.ro https://www.crestinortodox.ro/ www.crestinortodox.ro/ Duminica dinaintea Nasterii Domnului https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-dinaintea-nasterii-domnului/duminica-dinaintea-nasterii-domnului-150778.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-dinaintea-nasterii-domnului/duminica-dinaintea-nasterii-domnului-150778.html 2015-12-21 13:14:09+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1508/150778_coman_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Parinte profesor Constantin Coman, inainte de Craciun avem ca fragment evanghelic, intreg capitolul intai din Evanghelia de la Matei, care ne ofera sirul inaintasilor lui Hristos, pe linie omeneasca, incepand cu Avraam. Este un sir lung de 36 de neamuri, multe nume, unele mai cunoscute, altele mai putin cunoscute, dar despre toate se vorbeste in Vechiul Testament, in diferite imprejurari. </p> Duminica dinaintea Nasterii Domnului Sinaxarul neamului lui Iisus Hristos https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-dinaintea-nasterii-domnului/sinaxarul-neamului-iisus-hristos-150686.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-dinaintea-nasterii-domnului/sinaxarul-neamului-iisus-hristos-150686.html 2015-12-11 11:39:41+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1507/150686_necula_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p> Ni s-a spus, de fapt, prin toatƒ ÃInÅŸiruirea aceasta a genealogiei Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cƒ El nu este accident genetic. Cƒ prezenÅ£a Lui ÃIn lume s-a fƒcut dupƒ mijloacele prin care Dumnezeu a ÃIngƒduit ÃIn marea Lui dragoste sƒ nu ne sperie cu vreun balaur sau cu vreun zmeu, ci ne-a trimis pe Fiul Sƒu Cel Unul Nƒscut, ÃIn chipul acesta uman, pentru ca sƒ mântuie tot ceea ce ÃInseamnƒ omenie. </p> Duminica dinaintea Nasterii Domnului Evanghelia Duminicii dinaintea Nasterii Domnului https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-dinaintea-nasterii-domnului/evanghelia-duminicii-dinaintea-nasterii-domnului-147521.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-dinaintea-nasterii-domnului/evanghelia-duminicii-dinaintea-nasterii-domnului-147521.html 2014-12-19 23:32:30+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1476/147521_iisus_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Ultima duminicƒ dinaintea sƒrbƒtorii NaÅŸterii Domnului este Duminica SfinÅ£ilor PƒrinÅ£i dupƒ trup ai Mântuitorului Iisus Hristos, ÃIn care Biserica a rânduit sƒ se citeascƒ Evanghelia de la Sfântul Apostol ÅŸi Evanghelist Matei 1, 1-25, unde se prezintƒ genealogia Mântuitorului sau Cartea neamurilor lui Iisus. </p> Duminica dinaintea Nasterii Domnului Genealogia Mantuitorului https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-dinaintea-nasterii-domnului/genealogia-mantuitorului-147520.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-dinaintea-nasterii-domnului/genealogia-mantuitorului-147520.html 2014-12-19 23:11:10+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1476/147520_pf-daniel_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Genealogia Mântuitorului redactatƒ de Sfântul Evanghelist Matei la ÃInceputul Evangheliei sale, numitƒ ÅŸi žCartea neamului lui Iisus Hristos, fiul Lui David, fiul lui Avraamœ, ÃIncepe cu patriarhul Avraam ÅŸi urcƒ pe linie bƒrbƒteascƒ pânƒ la Domnul Hristos </p> Duminica dinaintea Nasterii Domnului Duminica Sfintilor Parinti dupa trup ai Domnului https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-dinaintea-nasterii-domnului/duminica-sfintilor-parinti-dupa-trup-domnului-147519.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-dinaintea-nasterii-domnului/duminica-sfintilor-parinti-dupa-trup-domnului-147519.html 2014-12-19 23:01:24+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1476/147519_genealogia_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Pentru doua motive cred ca au socotit Sfintii Parinti ca este bine ca astazi, inainte de Craciun, sa fie subliniata umanitatea Mantuitorului Iisus Hristos. Intai, spune Sfantul Apostol Pavel: œIntr-adevar, nu a luat firea ingerilor, ci samanta lui Avraam a luat (Evr. 2, 16), aratand astfel ca Mesia Hristos nu a fost inger dupa cum in mod gresit credeau unii, dar nici numai Dumnezeu </p> Duminica dinaintea Nasterii Domnului Neamul lui Iisus Hristos https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-dinaintea-nasterii-domnului/neamul-iisus-hristos-147518.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-dinaintea-nasterii-domnului/neamul-iisus-hristos-147518.html 2014-12-19 22:50:40+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1476/147518_neamul_lui_hristos_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Niciun istoric din lume, scriind despre neamul vreunui om mare, nu a mers atât de mult ÃIn trecut, printre strƒmoÅŸi, cƒutând pe cel dintâi dintre strƒmoÅŸi, aÅŸa cum au procedat cei doi evangheliÅŸti, Matei ÅŸi Luca, atunci când au scris despre neamul lui Iisus Hristos, despre sfântul lui neam, despre care Proorocul Isaia zice: žIar neamul Lui cine ÃIl va spune? (Isaia 3, 8). </p> Duminica dinaintea Nasterii Domnului Duminica inainte de Nasterea Domnului https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-dinaintea-nasterii-domnului/duminica-inainte-nasterea-domnului-147509.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-dinaintea-nasterii-domnului/duminica-inainte-nasterea-domnului-147509.html 2014-12-19 10:52:05+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1476/147509_parintele-arsenie-boca_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Evanghelistul Matei, scriind Evanghelia sa pentru evrei, are scopul de a dovedi cƒ Iisus e Mesia cel aÅŸteptat ÅŸi fƒgƒduit de prooroci. Drept aceea aduce dovada istoricƒ, ÃInÅŸirând de câte trei ori patrusprezece neamuri de la Avraam pânƒ la Iisus, ÃIntre care, de douƒ ori patrusprezece sunt de la David. </p> Duminica dinaintea Nasterii Domnului Canon de rugaciune la Duminica dinaintea Nasterii Domnului https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-dinaintea-nasterii-domnului/canon-rugaciune-duminica-dinaintea-nasterii-domnului-147508.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-dinaintea-nasterii-domnului/canon-rugaciune-duminica-dinaintea-nasterii-domnului-147508.html 2014-12-19 10:41:31+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1476/147508_genealogia-lui-iisus_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Canon de rugaciune la Duminica dinaintea Nasterii Domnului - Pe Hristos, Care cu Trupul Prunc S-a fƒcut, pe Hristos, Cel Ce de bunƒvoie a sƒrƒcit, pe Hristos, Care a fost vƒzut, Fecioara vine acum sƒ-L nascƒ ÃIn Betleem. Cerule ÅŸi pƒmântule, bucuraÅ£i-vƒ! </p> Duminica dinaintea Nasterii Domnului Duminica dinaintea Nasterii Domnului https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-dinaintea-nasterii-domnului/duminica-dinaintea-nasterii-domnului-147507.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-dinaintea-nasterii-domnului/duminica-dinaintea-nasterii-domnului-147507.html 2014-12-19 10:28:58+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1476/147507_arborele-iesei_w100_h79.jpeg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Astƒzi este Duminica dinaintea NaÅŸterii Domnului, ÃIn care s-a rânduit de Sfânta noastrƒ Bisericƒ citirea unei liste lungi a strƒmoÅŸilor dupƒ trup ai lui Hristos, ai lui Adam cel de pe urmƒ (I Cor. 15, 45). Se numeÅŸte cartea neamului lui Iisus Hristos, adicƒ a seminÅ£iei din care S-a nƒscut Fiul lui Dumnezeu ca Om ÅŸi Mântuitor al oamenilor </p> Duminica dinaintea Nasterii Domnului Predica la Duminica dinaintea Nasterii Domnului https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-dinaintea-nasterii-domnului/predica-duminica-dinaintea-nasterii-domnului-98283.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-dinaintea-nasterii-domnului/predica-duminica-dinaintea-nasterii-domnului-98283.html 2009-12-14 09:46:56+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/983/98283_pr-galeriu_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Dreptmaritori crestini in Sfanta Biserica a Domnului nostru Iisus Hristos! Toate praznicele dumnezeiesti: Craciunul (Nasterea Domnului), Invierea, Inaltarea Sfintei Cruci, toate au inainte si dupa sarbatoare, o pregatire a sarbatorii, care te face sa inaintezi catre ea, sa traiesti acel moment suprem al ei si apoi sa cresti in ea, sa cresti din sarbatoare.; sarbatoarea inteleasa ca un eveniment dumnezeiesc, un fapt al lucrarii lui Dumnezeu in opera Sa pentru ca lumea neincetat sa se inradacineze in acest fapt dumnezeiesc si sa creasca asa ca dintr-o radacina, sa se implineasca si </p> Duminica dinaintea Nasterii Domnului