CrestinOrtodox.ro - Duminica Ortodoxiei https://www.crestinortodox.ro/ Duminica Ortodoxiei, prima din Postul Sfintelor Pasti, a fost instituita de catre Sinodul de la Constantinopol (843) ca sarbatoare ce subliniaza biruinta dreptei credinte asupra iconoclasmului si, in general, asupra tuturor ereziilor. ro-RO Copyright CrestinOrtodox.ro All rights reserved. 60 https://www.crestinortodox.ro/img/logo-mic.gif CrestinOrtodox.ro https://www.crestinortodox.ro/ www.crestinortodox.ro/ Pastorala Sfantului Sinod la Duminica Ortodoxiei din anul 2020 https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-ortodoxiei/pastorala-sfantului-sinod-duminica-ortodoxiei-anul-2020-159410.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-ortodoxiei/pastorala-sfantului-sinod-duminica-ortodoxiei-anul-2020-159410.html 2020-03-05 09:51:49+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1595/159410_duminica_ortodoxiei_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Suntem ÃIntr-o perioadƒ deosebit de bogatƒ spiritual, având o frumuseÈ›e duhovniceascƒ aparte, exprimatƒ ÃIn mod unic prin rânduiala liturgicƒ pe care am parcurs-o ÃIn prima sƒptƒmânƒ a Postului Mare. Chemarea textelor liturgice de a ne recunoaÈ™te starea de pƒcat È™i de a ne strƒdui, prin pocƒinÈ›ƒ, sƒ tindem spre mƒsura vârstei deplinƒtƒÈ›ii lui Hristos (Efeseni 4, 13), au luminat sufletul ÃIn primele zile ale acestui rƒstimp al Postului Sfintelor PaÈ™ti. </p> Duminica Ortodoxiei Scrierea numelui pe o icoana https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-ortodoxiei/scrierea-numelui-o-icoana-158131.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-ortodoxiei/scrierea-numelui-o-icoana-158131.html 2019-03-15 16:31:09+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1582/158131_icoana_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Icoana face parte organica din cultul Bisericii. Icoana este obiect de cult si in fata ei, credinciosul nu se poate situa in stare de contemplare estetica, ci de inchinare. Sfantul Teodor Studitul ne marturiseste ca prin icoana ne vine un har dumnezeiesc si ea impartaseste sfintire celor ce se apropie de ea cu credinta. </p> Duminica Ortodoxiei Pastorala Sfantului Sinod la Duminica Ortodoxiei din anul 2019 https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-ortodoxiei/pastorala-sfantului-sinod-duminica-ortodoxiei-anul-2019-158117.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-ortodoxiei/pastorala-sfantului-sinod-duminica-ortodoxiei-anul-2019-158117.html 2019-03-13 15:40:48+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1582/158117_duminica-ortodoxiei_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Dupƒ o sƒptƒmânƒ de post ÅŸi rugƒciune intensƒ, Biserica ne oferƒ prilejul binecuvântat de a medita asupra semnificaÅ£iilor pe care le cuprinde duminica de astƒzi, numitƒ a Ortodoxiei. Este duminica ÃIn care suntem chemaÅ£i sƒ conÅŸtientizƒm, ÃIn chip smerit ÅŸi demn, identitatea, unitatea ÅŸi actualitatea credinÅ£ei noastre. </p> Duminica Ortodoxiei Pastorala Sfantului Sinod in Duminica Ortodoxiei din anul 2018 https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-ortodoxiei/pastorala-sfantului-sinod-duminica-ortodoxiei-anul-2018-156370.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-ortodoxiei/pastorala-sfantului-sinod-duminica-ortodoxiei-anul-2018-156370.html 2018-02-25 18:57:25+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1564/156370_duminica-ortodoxiei_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Prima Duminicƒ a Postului Sfintelor PaÈ™ti este dedicatƒ biruinÈ›ei credinÈ›ei ortodoxe asupra ereziilor. SfinÈ›ii PƒrinÈ›i care s-au reunit ÃIn Sinoadele Ecumenice din secolele IV-VIII au statornicit dreapta ÃInvƒÈ›ƒturƒ despre dumnezeirea Fiului È™i a Sfântului Duh, precum È™i despre adevƒrata cinstire ce se cuvine sfintelor icoane. </p> Duminica Ortodoxiei Duminica Ortodoxiei - ziua numelui Bisericii si a credintei noastre https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-ortodoxiei/duminica-ortodoxiei-ziua-numelui-bisericii-a-credintei-noastre-154350.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-ortodoxiei/duminica-ortodoxiei-ziua-numelui-bisericii-a-credintei-noastre-154350.html 2017-03-03 22:11:10+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1544/154350_icoana-duminica-ortodoxiei_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Duminica Ortodoxiei1 este ziua numelui Bisericii ÅŸi a credinÅ£ei noastre. Restabilirea cultului Sfintelor Icoane a fost cea mai mare minune a credinÅ£ei noastre ortodoxe, dupƒ cum aratƒ Stihira Utreniei: Astƒzi s-a arƒtat zi plinƒ de bucurie ÅŸi de veselie, ca lumineazƒ lumina dogmelor celor prea adevƒrate ÅŸi strƒluceÅŸte Biserica lui Hristos </p> Duminica Ortodoxiei Icoanele nu sunt simple carti https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-ortodoxiei/icoanele-sunt-simple-carti-154337.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-ortodoxiei/icoanele-sunt-simple-carti-154337.html 2017-03-01 06:32:20+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1544/154337_icoana_w100_h79.gif" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Adeseori s-a marturisit ca icoanele ar fi niste carti pentru cei care nu stiu sa citeasca. De aici s-ar putea intelege ca cei educati nu au nevoie de ele. In realitate, icoanele nu ofera simple informatii, ci descopera natura umana transfigurata, indumnezeita, o natura spre care trebuie sa tinda orice om. </p> Duminica Ortodoxiei Cuvant in Duminica Ortodoxiei https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-ortodoxiei/cuvant-duminica-ortodoxiei-151485.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-ortodoxiei/cuvant-duminica-ortodoxiei-151485.html 2016-03-18 15:14:07+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1515/151485_sfantul-ioan-de-kronstadt_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Domnul nostru Iisus Hristos a vorbit aÅŸa despre Natanail, israilitean care locuia in Cana Galileii, atunci când acesta, la sfatul cunoscutului sƒu Filip, s-a dus la Iisus Hristos ca sƒ vadƒ dacƒ EI este Mesia fƒgƒduit Iui Israil. Filip i-a zis lui Natanail: Am aflat pe Acela despre Care au scris Moise in Lege ÅŸi proorocii, pe lisus, fiul lui Iosif din Nazaret. </p> Duminica Ortodoxiei Pastorala Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane la Duminica Ortodoxiei din anul Domnului 2016 https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-ortodoxiei/pastorala-sfantului-sinod-bisericii-ortodoxe-romane-duminica-ortodoxiei-anul-domnului-2016-151476.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-ortodoxiei/pastorala-sfantului-sinod-bisericii-ortodoxe-romane-duminica-ortodoxiei-anul-domnului-2016-151476.html 2016-03-17 17:54:26+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1515/151476_140039_duminica-ortodoxiei-02_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Ortodoxia, pe care o sƒrbƒtorim astƒzi, este Biserica lui Hristos pe pƒmânt[1]ÅŸi a fost ÃIntemeiatƒ de ÃInsuÅŸi Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos Mântuitorul, žpe temelia apostolilor ÅŸi a prorocilor (Efeseni 2, 20). Aceastƒ Bisericƒ pƒstreazƒ, de douƒ milenii, neschimbatƒ ÃInvƒÅ£ƒtura ÃIntemeietorului ei </p> Duminica Ortodoxiei Rostul si intelesul duhovnicesc al icoanei https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-ortodoxiei/rostul-intelesul-duhovnicesc-icoanei-151471.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-ortodoxiei/rostul-intelesul-duhovnicesc-icoanei-151471.html 2016-03-17 14:39:22+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1515/151471_duminica-ortodoxiei_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Daca icoana este o forma de arta, atunci ea nu este o arta obisnuita, oricare ar fi ea, ci o arta sacra, atat in ceea ce priveste rostui ei, cat si modul de realizare. Icoana are rostul de a fi cinstita de catre credinciosi in cadrul liturgic al bisericii sau in cadrul privat al caminului </p> Duminica Ortodoxiei Pastorala la Duminica Ortodoxiei din anul 2015 https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-ortodoxiei/pastorala-duminica-ortodoxiei-anul-2015-148058.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-ortodoxiei/pastorala-duminica-ortodoxiei-anul-2015-148058.html 2015-02-27 12:40:38+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1481/148058_duminica_ortodoxiei_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Dupƒ mai bine de un secol de mari tulburƒri ÃIn Sfânta Bisericƒ, produse de adversarii sfintelori coane, Sinodul de la Constantinopol din anul 843, convocat de binecredincioasa ÃImpƒrƒteasƒ Teodora ÅŸi de patriarhul Metodie al Constantinopolului </p> Duminica Ortodoxiei