CrestinOrtodox.ro - Sfaturi duhovnicesti https://www.crestinortodox.ro/ Sfaturi duhovnicesti exprima relatia dintre parintele duhovnicesc si fiul duhovnicesc, cuvinte duhovnicesti ce au ca scop ultimo unirea cu Hristos ro-RO Copyright CrestinOrtodox.ro All rights reserved. 60 https://www.crestinortodox.ro/img/logo-mic.gif CrestinOrtodox.ro https://www.crestinortodox.ro/ www.crestinortodox.ro/ Cine cauta Adevarul nu mai numara parerile https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/cine-cauta-adevarul-mai-numara-parerile-158488.html https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/cine-cauta-adevarul-mai-numara-parerile-158488.html 2019-06-05 12:48:45+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1585/158488_arsenie-boca_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Cine vrea un stil de viaÅ£ƒ trebuie sƒ se cunoascƒ bine pe sine ÅŸi sƒ se ajute ÅŸi de cunoaÅŸterea altora, cƒ de obicei noi ne pƒrtinim ÃIn cunoaÅŸtere ÅŸi slƒbiciunile ni le putem vedea calitƒÅ£i. Cel mai bun ajutor e acela care te ajutƒ sƒ-Å£i iei singur hotƒrârea ÅŸi rƒspunderea, nu acela care-Å£i dƒ el hotƒrârea. </p> Sfaturi duhovnicesti Cand putem spune: Da, Doamne, ai dreptate? https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/cand-putem-spune-da-doamne-dreptate-158412.html https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/cand-putem-spune-da-doamne-dreptate-158412.html 2019-05-22 10:58:25+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1585/158412_suroj_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Cred cƒ problema constƒ ÃIn urmƒtorul lucru. Printr-o ÃIncordare a tuturor puterilor credinÅ£ei noastre ÅŸi Å£inând cont de orbirea noastrƒ semnificativƒ, atunci când pur ÅŸi simplu nu vedem ÃIn faÅ£a noastrƒ calea, nu vedem rƒspunsul, putem spune: Nu mƒ ÃIndoiesc cƒ Dumnezeu are dreptate ÃIn ultimƒ instanÅ£ƒ, dar eu nu ÃInÅ£eleg aceasta </p> Sfaturi duhovnicesti A bate la usa https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/a-bate-158404.html https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/a-bate-158404.html 2019-05-21 14:56:58+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1585/158404_antonie_de_suroj_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Dupƒ cum am arƒtat când am vorbit despre felul ÃIn care percepem absenÅ£a lui Dumnezeu - care este evidentƒ nu ÃIn mod obiectiv, ci subiectiv - dacƒ nu suntem conÅŸtienÅ£i de faptul cƒ ne aflƒm ÃIn afara ÃImpƒrƒÅ£iei lui Dumnezeu ÅŸi cƒ trebuie sƒ batem la o uÅŸƒ pentru a fi lƒsaÅ£i sƒ intrƒm, ne vom petrece o mare parte din vieÅ£ile noastre imaginându-ne cƒ ne aflƒm ÃInƒuntru, purtându-ne ca ÅŸi cum am fi acolo </p> Sfaturi duhovnicesti Ne-am vazut cu adevarat sinele? https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/ne-vazut-adevarat-sinele-158400.html https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/ne-vazut-adevarat-sinele-158400.html 2019-05-20 13:41:43+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1584/158400_simeon_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>In cazul sentimentelor de inferioritate, problema nu este ce acceptƒ ÅŸi ce nu acceptƒ ceilalÅ£i; problema este ca noi sƒ ÃInÅ£elegem despre ce este vorba ÅŸi sƒ acceptƒm starea ÃIn care ne aflƒm noi. Sƒ nu dƒm vina pe soartƒ: Eh, ce sƒ facem?. In afara creÅŸtinismului, omul poate sƒ-ÅŸi plângƒ soarta, dar ÃInlƒuntrul creÅŸtinismului </p> Sfaturi duhovnicesti Rabdarea crestineasca e o grea nevointa https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/rabdarea-crestineasca-o-grea-nevointa-158394.html https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/rabdarea-crestineasca-o-grea-nevointa-158394.html 2019-05-17 16:16:39+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1584/158394_serafim_alexiev_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>NeputinÅ£a noastrƒ de a ajunge singuri la realizarea deplinƒ a virtuÅ£ii rƒbdƒrii este bine conturatƒ de cƒtre SfinÅ£ii PƒrinÅ£i. Numind rƒbdarea putere, ÃIn opoziÅ£ie cu lipsa de voinÅ£ƒ, Sfântul Isaac Sirul scrie: Este cu neputinÅ£ƒ omului sƒ afle atâta putere, ca sƒ-si poarte propriile lui necazuri, dacƒ Dumnezeu nu i-o dƒruieÅŸte </p> Sfaturi duhovnicesti Cum pot fi sigur ca cineva ma iubeste cu adevarat? https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/cum-fi-sigur-cineva-iubeste-adevarat-158378.html https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/cum-fi-sigur-cineva-iubeste-adevarat-158378.html 2019-05-13 10:01:45+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1584/158378_hrisostom-filipescu_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Nu mai ÃIntreba pe cineva: Mƒ iubeÅŸti? Dacƒ nu simÅ£i asta din faptele lui faÅ£ƒ de tine, ÃInseamnƒ cƒ rƒspunsul ÃIl ÅŸtii deja, doar cƒ ÃIÅ£i vine greu sƒ ÃIl accepÅ£i... Adevƒrul doare o vreme, dar minciuna doare toatƒ viaÅ£a </p> Sfaturi duhovnicesti Sfintii Parinti despre trezvie si rugaciune https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/sfintii-parinti-despre-trezvie-rugaciune-158352.html https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/sfintii-parinti-despre-trezvie-rugaciune-158352.html 2019-05-07 14:03:27+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1584/158352_ierotheos-vlahos_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Duhul Sfânt ÃIi ÃInÅ£elepÅ£eÅŸte pe purtƒtorii de Dumnezeu PƒrinÅ£ii noÅŸtri cƒtre neÃIncetata trezvie, cƒtre luarea-aminte ÃIntru toate ÅŸi pƒzirea minÅ£ii, ÅŸi le descoperƒ lor cum sƒ afle din nou harul, ÃIntr-un chip cu adevƒrat minunat ÅŸi foarte cu meÅŸteÅŸugire. Iar a se ruga neÃIncetat Domnului nostru Iisus Hristos, Fiului lui Dumnezeu, nu prost </p> Sfaturi duhovnicesti Lacomia https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/lacomia-158344.html https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/lacomia-158344.html 2019-05-06 14:26:26+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1584/158344_siluana_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Existƒ mai multe categorisiri ale celor opt gânduri rele, dar aproape toate ÃIncep cu lƒcomia. Cum se poate lupta cu gândul acesta al lƒcomiei? Mâncând! De ce se ÃIncepe cu lƒcomia? Pentru cƒ omul a cƒzut prin mâncare. Dumnezeu i-a dat de toate, sƒ mƒnânce; ÅŸi i-a zis: Asta sƒ nu mƒnânci. Un singur obiect de acolo - care era bun de mâncare - nu i l-a dat spre mâncare. Acel fruct nu era ÃIncƒ ÃImpƒrtƒÅŸanie </p> Sfaturi duhovnicesti Crucea iubirii divine https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/crucea-iubirii-divine-158303.html https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/crucea-iubirii-divine-158303.html 2019-04-17 14:00:18+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1584/158303_rastignire_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>In faÅ£a noastrƒ se ÃInalÅ£ƒ Sfânta Cruce care cuprinde ÃIn ea o bogƒÅ£ie de taine ÅŸi de ÃInvƒÅ£ƒturi. Dacƒ ar fi sƒ sintetizez ÃIn câteva cuvinte ceea ce s-a ÃIntâmplat pe crucea Golgotei, aÅŸ merge acolo unde se aflƒ oameni rƒniÅ£i ÅŸi zdrobiÅ£i, oameni exploataÅ£i ÅŸi uitaÅ£i, oameni rƒtƒciÅ£i ÅŸi pƒcƒtoÅŸi. M-aÅŸ opri ÃIn faÅ£a lor ÅŸi le-aÅŸ spune </p> Sfaturi duhovnicesti Rugaciunea care are inteles https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/rugaciunea-care-inteles-158300.html https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/rugaciunea-care-inteles-158300.html 2019-04-17 09:33:53+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1583/158300_antonie_de_suroj_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Dacƒ rugƒciunea pe care doreÅŸti sƒ o aduci lui Dumnezeu nu este importantƒ ÅŸi nu are ÃInÅ£eles pentru tine ÃIn primul rând, atunci nu vei putea s-o ÃInfƒÅ£iÅŸezi ÃInaintea lui Dumnezeu. Dacƒ nu eÅŸti atent la cuvintele pe care le rosteÅŸti, dacƒ inima ta nu rƒspunde la ele, sau dacƒ viaÅ£a ta nu este orientatƒ ÃInspre aceeaÅŸi direcÅ£ie precum rugƒciunea ta, rugƒciunea nu se va ÃIndrepta cƒtre Dumnezeu. </p> Sfaturi duhovnicesti