Stefan Popa

 Stefan Popa
Senior editor
Publica din: 28 Septembrie 2012
Ultimul articol: 19 Octombrie 2021
— Stefan Popa

Profil Stefan Popa

Despre mine

  Scriu …, scriu … şi iarăşi scriu! Nu prea ştiu ce scriu şi nici pentru cine scriu. Simt că am mare nevoie de prietenie, căreia să-i încredinţez nimicurile ce mi se întâmplă în această viaţă efemeră. Scriu pentru a mă justifica în faţa cuiva sau poate chiar înaintea copilului care am fost şi pe care am încercat să-l menţin în viaţă cu hrana Cuvântului. Aşadar, scriu pentru copilul din mine.

Lucian Blaga uimeşte prin atitudinea faţă de mister, care nu este doar atributul universului, substanţa sa originară, ci şi fundamentul creaţiei. Omul creator se desăvârşeşte prin relaţie cu lumea, pe care o învesteşte cu sens, cu propriile valori: „Veacuri de-a rândul filosofii au sperat că vor putea odată să pătrundă secretele lumii. Astăzi, filosofii n-o mai cred şi ei se plâng de neputinţa lor. Eu însă mă bucur că nu ştiu şi nu pot să ştiu ce sunt eu şi lucrurile din jurul meu, căci numai aşa pot să proiectez în misterul lumii un înţeles, un rost şi valori care izvorăsc din cele mai intime necesităţi ale vieţii şi ale duhului meu. Omul trebuie să fie creator, de aceea să renunţe cu bucurie la cunoaşterea absolutului.”

Dar, ce este, totuşi, fiinţa umană? Restrâns la sine, omul, chiar raţional este nimicnicie. Dar să nu omitem şansa întâlnirii cu acel suprem for care e sediul sensurilor, anume Dumnezeu. Problemele, sensurile, frământările omului? Ele există dar numai în sfera divină, în logica supremă a lui Dumnezeu. Condiţia elevată la care însă, din păcate omul care a atins-o e nevoit să constate doar absenţa rosturilor, adică nimic alceva decât, vorba Ecleziastului, zădărnicii. Altfel spus: există raţiunea banală a plăcerilor ieftine, există raţiunea superioară a neplăcerilor şi în fine logica divinului, care nu e abordabilă raţiunii umane, căci e o super-raţiune, dar care justifică, încununează, dorita legimitate aspiraţiilor elevate ale oamenilor. Iisus Hristos luminează şi jalonează calea omului către fiinţa divină, răspunzând căutărilor omeneşti în tema rostului existenţei pământene a oamenilor. În acest sens, creştinismul susţine că Iisus Hristos este soluţia salvatoare a omenirii, iar viaţa omului nu poate fi altceva decât un zbor spre lumină, în care mulţi oameni se pierd pe traiect, dar cei care reuşesc să ajungă acolo, din păcate prea puţini, văd lumina taborică! Aşadar, fiecare om, indiferent unde s-ar afla pe globul pământesc şi în constelaţia stelară poartă cu el o lacrimă a suferinţei, un strop de iubire, un licăr de lumină, o scânteie a divinităţii şi o speranţă a fericirii!

Despre mine se poate spune că am încercat o îmbinare a carierei de profesionist militar cu pasiunea literară şi, mai ales, cu vocaţia spirituală. Cât am reuşit din acest deziderat al vieţii mele, rămâne de văzut, dar mai ales, de apreciat de excelenţele sale, cititorii.

Doamne, ajută!

 

Despre mine,

Absolvent al Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti;

Absolvent al Colegiului Naţional de Apărare, Universitatea Naţională de Apărare, Bucureşti;

Masterat Managementul Forţelor Aeriene, Universitatea Naţională de Apărare, Bucureşti;

Masterat Relaţii Internaţionale Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca;

Absolvent al Şcolii Superioare de Ofiţeri de Aviaţie “Aurel Vlaicu”, Boboc, Buzău;

Absolvent al Facultăţii de Teologie Ortodoxă – Secţia Pastorală, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca;

Funcţii de conducere în cadrul Forţele Aeriene Române:

- Şef de birou, şef de secţie, şef de stat major, comandant şi director;

- Redactor-şef la Revista Forţelor Aeriene Române;

- Director al Muzeului Naţional de Aviaţie;

Participant la misiuni militare naţionale şi internaţionale.

Ofiţer superior cu grad de comandor.

Autor a zece cărţi şi peste o mie de articole în reviste şi publicaţii militare şi civile.

Editor şi colaborator la mai multe publicaţii militare, civile şi religioase.

Sunt membru sau în consiliul director al unor uniuni, asociaţii şi fundaţii: Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România, Asociaţia Ziariştilor şi Editorilor Creştini din România, Liga Aeriană Română (vicepreşedinte), Liga Aeriană Română, Filiala Cluj (preşedinte), Asociaţia Scriitorilor Creştini din România, Asociaţia Scriitorilor Militari din România, Asociaţia Română pentru Propaganda Istoriei Aeronauticii, Asociaţia de Studii şi Cercetări ale Terorismului din Cluj-Napoca, Liga Scriitorilor din România etc.