Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Tainele Ortodoxiei > Pocainta
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #381  
Vechi 10.07.2013, 20:25:38
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit

În acest schit, se află atunci un frate topit de boală cu numele Inochentie, carele numai pre suflare se cunoștea că este viu, de trei săptămâni nemâncat, si nu mai vorbia nicidecum. Si cum a intrat sfânta Icoană în schit, ca dintr'un somn s'a trezit și a cunoscut că a venit Maica lui Dumnezeu închipuită pre Icoană; deci a cerut să-1 ducă ca să se închine și el, și închinându-se, acestea a grăit către Sfânta Icoană: «Maica lui Dumnezeu! de'mi este de folos să mai trăesc însânătoșază-mă, căci cred că poți; iară dacă trăind, mai rău mă voiu strică, mai bine să mor acuma, decât să mă chinuesc așa; fie voia ta, cum voești Stăpâna mea și cum cunoști că îmi este de folos»; Acestea el zicând s'a întors la chilia sa, vesel și plin de duhovnicească bucurie; dar însă nu ne-a spus nimica, ci îndată a cerut cămase curată ca să se schimbe, apoi a cerut să se îmbrace si în toată rânduiala monahicească, că eră schimnic. Și cerând împărtășirea prea curatelor Taine: Trupul și sângele lui Hristos Mântuitorului nostru, dupăce s'a îmbrăcat și s'a îm-părtășit, n'a trecut un ceas de când se închinase la sfânta Icoană și și-a dat duhul.

Încă și alt frate anume Serghie, crezându-și minții sale, a fugit din schit nespuind nimănui, și s'a dus de s'a băgat într'o peșteră pustie, cu socoteală ca să se apuce de o nevoință mai mare. Odată rugându-se el după obiceiu, s'a pogorît deasupra capului său un luceafăr luminos, și sta așă în vederea ochilor lui; însă el își făcea canonul său. Apoi acel luceafăr, atât de tare a trăsnit, în cât a căzut la pământ, și desăvârșit a amețit, și a surzit, și după trei zile s'a deșteptat, însă desăvârșit surd și de tot slăbit; cu toate acestea, cum a putut a venit la schit, și a mărturisit întâmplarea, dar altă ispită: Că toți cel ce-1 vedeau îl auzeau și înțelegeau ce spunea el, iară ceea ce i se spunea, el nimica nu auzea, fără numai prin scrisoare se înțelegeau cu dânsul. Și făcându-li-se milă l-au dus la sfânta Icoană, înălțând cu dinadinsul rugăciuni pentru el. Și așa Maica lui Dumnezeu l-a vindecat că i-a venit auzul ca și întâiu.

Altă dată un meșter dintre cei ce lucră în schit, din neștiute judecățile lui Dumnezeu, l-a apucat un duh necurat, care foarte rău îl muncea, și aducându-l dinaintea sfintei Icoane, cetindu-i acatiste și paraclise, s'a izbăvit de acea neputință.

Și aceste spuse sunt numai care s'au văzut cu ochii, de unii din părinți, și altele ni le-au spus cei cari s'au folosit dela această sfântă icoană. Pricina însă, care ne-a îndemnat să scrim Și aceste puține, este pentru slava Maicei lui Dumnezeu, și spre folosul celor care nu cunosc minunea zugrâvirei acestei sfinte Icoane. Iară dacă cineva nu crede, noi nu păgubim nimica, fiindcă ne-am făcut datoria cuvenită, a scrie aceste minuni. Noi însă credem și mărturisim, că Maica lui Dumnezeu, pururea a săvârșit, și săvârșește minuni, până la sfârșitul veacurilor, din bunătatea sa, spre folosul celor ce cred și se închină ei, cu credință și cu dragoste. Într'un an, Iulie în zece, părinții din Chinoviu rânduiți a pescui, s'au pogorît noaptea la mare la Arsana, ca să arunce toate mrejile spre pescuire, deși în timpul acesta nimeni, nici mănăstirile, nici ori care alt pescar, nu aruncă mreji, fiindcă apa este caldă, și peștele umblă în fața apei pe deasupra, și de aceia nu se prinde peștele in mreji. Însă părinții, fiind trei la număr, au zis: Noi să cercăm și să aruncăm mrejile, și Maica lui Dumnezeu, de va vroi, puternică este. Iară unul dintre acești trei monahi, fiind cam cu îndoială, a îndrăznit a zice întru sineși: Să văz acum dacă Icoana aceasta a Maicei Domnului s'a zugrăvit cu minune, după cum spun părinții;—să facă să se prinză pește în timpul acesta de vară, și atunci voiu crede fără îndoială. Și așa au aruncat în mare cinci bucăți de mreji, optzeci de stânjeni bucata, și le-au lăsat în mare, nu trei ceasuri după obiceiu, ci cinci ca să se pescuiască bine; apoi începură a le scoate, și nu găseau întru o bucată de mreajă decât 4 sau 5 peștișori mici, așa au urmat la toate bucățile de mreji, iară când au scos bucata cea mai de pre urmă, au început acești părinți a cârti; că Maica Domnului nu a voit și păcat,— ziceau—de osteneala care o au făcut dânșii; și acum scoseseră mreaja mai mult de jumătate. Când iată că fără de nădejde fiind, Maica lui Dumnezeu nu i-au lăsat împuținați, arătându-le minune,—că dintr'un capăt de mreajă au scos 30 oca de pește.

Mărimea acestei sfinte Icoane, este în lungime de 4 '/2 palme, iară latul după analoghie. Nu este făcută după nici una din icoanele făcătoare de minuni, ci este făcută după un nou plan al zugravului. Fața ei este ca văpseala grâului; nasul, gura, bărbia sunt foarte potrivite la măsuri, iară ochii, atâta dar au, ca și cum ar soarbe inima privitorilor; cu toate acestea, căutătura este cu stăpânire; și privind cineva cu înțelepciune și cu luare aminte, în fața acestei sfinte Icoane, va vedea caracter de mare neam, amestecat cu o blândețe, cu care arată că este însăși Maica lui Dumnezeu închipuită pre Icoană, și plină de Dar dumnezeesc și nu poate nimeni să o privească fără să nu simță în inima sa dulceață duhovnicească, bucurie și umilință, fără numai de va fi vreun om prea cerbicos și întunecat la minte, ca să nu simță nimica dintru acestea, că numai din privirea ei se încredințează fiecare cum că nu este săvârșită de mână de om, precum mărturisesc și străinii cari vin de o văd, că nu stă numai într'un chip sfânta ei față, ci uneori se cam smolește, alteori se îngălbinește, iar la pri- vigherile cele de toată noaptea, la praznice împărătești, și mai ales la această prăznuire de acum, atât este de veselă și voioasă cum este un triandafil, în cât privitorilor nu li se pare că văd chip, ci ca și cum ar privi chiar pre adevărata Maica lui Dumnezeu, și stă în strană în mijlocul bisericii, cu podoabe încuviințată, ochii tuturor atrăgând, și nesățioase priviri având. Și precum odinioară a văzut-o sfântul Dionisie Areo- paghitul, în sfântul Sion, asemenea și în sfântul Munte, au văzut-o deștept fiind în dumnezeească vedenie, cuviosul Marcu, ucenicul sfântului Grigorie Sinaitul, șezând pe scaun, ca o împărăteasă, încunjurată de îngeri și de arhangheli, și de toți cuvioșii sfântului Munte, slăvindu-o și închinându-i-se ei, care avea palaturi de aur înalte, către partea ce se zice Vigla, în care loc acum cu ajutorul ei, s'a făcut această nouă biserică, întru slava Fiului ei spre mântuirea monahilor Români și a tuturor credincioșilor ortodocși.

Mulțămită dar fraților, toți să dăm lui Dumnezeu, pentru această prea slăvită și nouă minune, că la Dumnezeu toate sunt cu putință, precum vedem prin sfintele Scripturi. Drept aceea noi toți câți ne-am adunat la această sfântă și veselitoare prăznuire a Maicei lui Dum-nezeu, căzând înaintea acestei sfinte Icoane a ei, ce își are închipuite fețele cu minune, să strigăm credincioșii: Prea sfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, pururea Fecioară Mărie, sprijinitoarea și apărătoarea noastră, cerem a ta nebiruită apărare; împărăteasa Cerului și a pământului, ceea ce ai cu dreptate numele Prodromiță adică înainte mergătoare, întărește-ne întru lucrarea faptelor bune, și ne du întru împărăția cerească; povățuește-ne pre noi și pre toți dreptcredincioșii creștini, spre a vedea și veșnic a ne îndulci, de slava Fiului tău și Dumnezeului nostru, că binecuvântată și prea proslăvită ești, în vecii vecilor, amin'.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #382  
Vechi 10.07.2013, 20:29:58
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit

150 de ani de la pictarea icoanei Prodromița

Anul acesta se împlinesc 150 de ani de la pictarea icoanei Prodromița de la Muntele Athos, a cărei cinstire este pomenită, vineri, în calendarul ortodox.

Cunoscuta icoană cu chipul Maicii Domnului a fost zugrăvită, în 1863, de meșterul iconar Iordache Nicolau, la Mănăstirea Bucium din județul Iași. Anul acesta, obștea mănăstirii ieșene a hotărât să realizeze o icoană asemănătoare cu cea aflată în Schitul românesc Prodromu din Sfântul Munte.

Icoana a fost sfințită cu ocazia hramului mănăstirii, în Duminica Tuturor Sfinților, iar mâine va fi depusă într-un baldachin special amenajat în biserică și va fi cinstită, cu priveghere de toată noaptea, la fel ca la Schitul Prodromu din Muntele Athos, a precizat pentru Radio TRINITAS starețul Mănăstirii Bucium din județul Iași, părintele protosinghel Irineu Bălan.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #383  
Vechi 10.07.2013, 20:41:30
stoicadorina's Avatar
stoicadorina stoicadorina is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 23.03.2013
Religia: Ortodox
Mesaje: 154
Implicit Maica Domnului Betleemita

O icoana a Maicii Domnului inegalabila. Icoana Betleemita de la Pestera Natalitatii din Betleem.
Attached Images
File Type: jpg DSC06626.jpg (23,7 KB, 17 views)
File Type: jpg DSC05885.jpg (42,5 KB, 4 views)
Reply With Quote
  #384  
Vechi 11.07.2013, 05:58:43
tabitha's Avatar
tabitha tabitha is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 06.04.2011
Locație: usa
Religia: Ortodox
Mesaje: 3.955
Implicit

Citat:
În prealabil postat de stoicadorina Vezi mesajul
O icoana a Maicii Domnului inegalabila. Icoana Betleemita de la Pestera Natalitatii din Betleem.
Dorina, prima icoană este Ierusalimita - Icoana Maicii Domnului aflată la Mormântul Maicii Domnului din Ierusalim.
Reply With Quote
  #385  
Vechi 11.07.2013, 21:00:29
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit

Citat:
În prealabil postat de cristiboss56 Vezi mesajul
150 de ani de la pictarea icoanei Prodromița

Anul acesta se împlinesc 150 de ani de la pictarea icoanei Prodromița de la Muntele Athos, a cărei cinstire este pomenită, vineri, în calendarul ortodox.

Cunoscuta icoană cu chipul Maicii Domnului a fost zugrăvită, în 1863, de meșterul iconar Iordache Nicolau, la Mănăstirea Bucium din județul Iași. Anul acesta, obștea mănăstirii ieșene a hotărât să realizeze o icoană asemănătoare cu cea aflată în Schitul românesc Prodromu din Sfântul Munte.

Icoana a fost sfințită cu ocazia hramului mănăstirii, în Duminica Tuturor Sfinților, iar mâine va fi depusă într-un baldachin special amenajat în biserică și va fi cinstită, cu priveghere de toată noaptea, la fel ca la Schitul Prodromu din Muntele Athos, a precizat pentru Radio TRINITAS starețul Mănăstirii Bucium din județul Iași, părintele protosinghel Irineu Bălan.
„Maica lui Dumnezeu, de-mi este de folos să mai trăiesc, însănătoșește-mă!”

Deci a cerut ca să-l ducă în biserică și, închinându-se, acestea a grăit către Sfânta Icoană: „Maica lui Dumnezeu, de-mi este de folos să mai trăiesc, însănătoșește-mă, căci cred că poți, iar de nu, fie voia ta; cum voiești, Stăpâna mea, și cum cunoști, așa fă cu mine!”.

Ajungând Părinții cu Sfânta Icoană în Sfântul Munte, la schela Mănăstirii românești, au trimis veste sus, la Mănăstire, ca să se pogoare preoții îmbrăcați în sfintele veșminte, cu cântări și tămâieri, spre întâmpinarea Sfintei Icoane; și așa, ducând-o cu mare pompă în sunetul clopotelor, au așezat-o în Sfânta Biserică, unde se vede până azi și toți câți intră se închină cu multă evlavie și o sărută.
După aceasta, cu sfatul de obște, s-a făcut rânduială și s-a întocmit slujbă, ca să i se facă pomenire în fiecare an cu multă pompă și milostenii, la toți câți se vor aduna din toate părțile.
Se afla pe atunci în Mănăstire un monah topit de boală, cu numele Inochentie, care numai prin suflare se cunoștea că este viu, de trei săptămâni nemâncat, și nu mai putea vorbi nicidecum. Dar cum a intrat Sfânta Icoană în Mănăstire, ca dintr-un somn s-a trezit și a cunoscut că a venit Icoana Maicii Domnului, cu care împreună darul și îndurările sale.
Deci a cerut ca să-l ducă în biserică și, închinându-se, acestea a grăit către Sfânta Icoană: „Maica lui Dumnezeu, de-mi este de folos să mai trăiesc, însănătoșește-mă, căci cred că poți, iar de nu, fie voia ta; cum voiești, Stăpâna mea, și cum cunoști, așa fă cu mine!”. Acestea zicându-le, s-a întors la chilia sa, vesel și plin de duhovnicească bucurie; însă nu a spus nimic, ci îndată a cerut cămașă curată, ca să se schimbe, apoi a cerut să se îmbrace în toată rânduiala monahicească, că era schimnic, și să se împărtășească cu preacuratele Taine.
După aceea, trecând ca un ceas de când se închinase la Sfânta Icoană, și-a dat duhul și s-a dus să stea înaintea înfricoșatului Judecător, având drept protectoare pe însăși Mama lui Hristos Dumnezeu, spre a‑i mijloci fericirea veșnicei Împărății Cerești.
Un alt monah din Mănăstire, anume Serghie, crezându-și minții sale și bizuindu-se în sine, a ieșit din Mănăstire, nespunând nimănui, și a intrat într-o peșteră pustie, cu socoteală ca să se apuce de o nevoință călugărească mai mare.
Odată, rugându-se el după obicei, s-a pogorât deasupra capului său un luceafăr; și sta așa în vederea ochilor lui, însă el își făcea canonul său, încurajându-se; apoi acel luceafăr atât de tare a trăsnit încât monahul, plin de spaimă, a căzut la pământ ca un mort; și tocmai după trei zile s-a deșteptat, însă surd cu desăvârșire și de tot slăbit; și cum a putut, a venit la Mănăstire și a mărturisit întâmplarea ispitei drăcești, dar nu auzea nicidecum, ci numai prin scrisoare se înțelegea cu ceilalți. Văzându-l părinții și făcându-li-se milă de el, l-au dus în biserică, la Sfânta Icoană a Maicii Domnului, și înălțând cu dinadinsul rugăciuni de umilință pentru el, l-a vindecat Maica lui Dumnezeu, redându-i auzul ca și dintâi.
Altădată, pe un meșter dintre cei ce lucrau în Mănăstire, după neîncercate judecățile lui Dumnezeu, l-a apucat un duh necurat, care foarte rău îl muncea; și aducându-l frații dinaintea Sfintei Icoane, citindu-i Acatistul și Paraclisul, grabnic s-a izbăvit omul de acea bântuială drăcească.
În Moldova s-au făcut multe minuni de la Maica Domnului prin această Sfântă Icoană, pe care, precum am zis mai sus, Părinții nu s-au gândit să le însemneze cu de-amănuntul, fiind cuprinși de mare bucurie și îndestulați că au câștigat un asemenea neprețuit și scump odor pentru Sfânta Monastire din nou întemeiată, care nu avea cu ce să se proslăvească; iar cele spuse sunt numai care s-au văzut cu ochii de Părinții noștri și le-au ținut minte, iar altele ni le-au spus cei care s-au folosit de la această Sfântă Icoană.
Am dat scrierii aceste puține, întru slava Maicii lui Dumnezeu și spre folosul celor care nu cunosc minunea zugrăvirii acestei Sfinte Icoane, împlinind din parte datoria pe cât am putut. Și mărturisim și credem cu toată inima că Maica lui Dumnezeu, pentru bunătatea sa, spre folosul celor ce cred și o cinstesc cu credință și cu dragoste, pururea a săvârșit și săvârșește minuni, până la sfârșitul veacului.


(extras din volumul Prodomu - Schitul românesc din Sf. Munte Athos și icoanele sale făcătoare de minuni, Editura Christiana, București, 2004)
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)

Last edited by cristiboss56; 11.07.2013 at 21:10:14.
Reply With Quote
  #386  
Vechi 28.07.2013, 21:09:33
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit "eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră"

ICOANA FĂCĂTOARE DE MINUNI A MAICII DOMNULUI "EU SUNT CU VOI ȘI NIMENI ÎMPOTRIVA VOASTRĂ"Se află în incinta mănăstirii de maici Sf. M. Mc. Gheorghe din eparhia Cernigovului, la 7 km de Kozelet.
A fost daruită mănăstirii în anul 1997 de către p. Heruvim din Cernigov. Prima minune făcută de icoană a fost îmbunătățirea vieții mănăstirești, acordul unui preot de a sluji la mănăstire, sosirea unor surori-cântărețe la cliros, începutul lucrărilor de construcție.

Iată ce i-a mărturisit maicii starețe, egumenei Pelagheia, despre această sfințenie p. Heruvim: "Icoana a fost zugravită de maicile Mănăstirii Leusinski cu binecuvantarea scumpului părinte Ioan din Kronstadt în anul 1894. Însuși părintele Ioan a sfințit-o și s-a rugat în fața ei, numind-o Mântuitoarea Rusiei. Mai târziu (1897), cu icoana „Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră", părintele Ioan l-a binecuvântat pentru rugăciune și nevoința duhovnicească pe mireanul, iar ulterior ieroschimonahul Serafim (din Vârița), spunându-i: „Vei fi schimnic al Lavrei Alexandr Nevski. Roagă-te pentru mântuirea Rusiei înaintea acestei icoane". Și i-a poruncit să repete nevoința Cuviosului Serafim din Sarov: să se roage Împărătesei Cerului ca Domnul să trimită pace țării.

După închiderea Lavrei părintele ieroschimonah Serafim și-a luat binecuvântare de la episcopul Grigore (ulterior Mitropolit al Sankt-Petersburgului) să plece la tratament în Vârița, întrebându-l cum să procedeze cu icoana. Episcopul Grigore i-a răspuns: „Dacă ați primit-o ca binecuvântare de la un sfânt, atunci trebuie s-o păstrați".

Ieroschimonahul din Vârița Serafim, în anul 1937, s-a rugat în fața acestei icoane o mie de zile și nopți, cerând de la Împărăteasa Cerului ca Domnul să trimită pace Rusiei. Nenumărate minuni se arătau de la icoana Maicii Domnului.

Odată o familie - soțul cu soția împreună cu copilul bolnav - a venit din Sankt-Petersburg să se roage pentru sănătatea copilului. Însă când au intrat la părintele Serafim, copilul era deja mort. Părinții plângeau și îl rugau să le ajute. Sfinția sa a înălțat rugăciuni către Maica Domnului și copilul a înviat. Vestea despre acest caz s-a răspândit pretutindeni, iar slava icoanei creștea. Autoritățile au hotărât să exproprieze icoana.

În acest timp la p. Serafim a venit Lidia - fiica sa duhovnicească. El a tuns-o în călugărie cu numele Varsonufia și i-a încredințat icoana pentru păstrare.

„Întrebându-l pe părintele Serafim, - povestește maica Varsonufia, - ce să fac cu icoana cand va fi să mor, el mi-a raspuns: Nu te îngrijora, o vei da lui Heruvim. Icoana se va afla la mănăstire. Ea va aparține Sfântului Mare Mucenic și Purtător de Biruință Gheorghe".

După ce în 1962 icoana Maicii Domnului „Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră" a fost adusă în Ucraina, înaintea ei, parcă primind ștafeta rugăciunii, se roagă 1000 de nopți schiegumena Alexandra, care cu puțin timp înainte de moartea sa (+1978) a auzit de la icoana Împărătesei Cerurilor vestea despre sfârșitul său de Ziua Îngerului Păzitor.

Acatistul s-a scris într-un mod minunat. Maica stareță Pelagheia nu a găsit pe nimeni pentru acest lucru și într-o zi, pe neașteptate, în gând i s-au aranjat un șir de cuvinte - ea le-a scris. Așa a apărut primul condac. „Poate va ieși și icosul?"- s-a gândit și imediat a notat și icosul. Și astfel rând pe rând s-a compus jumătate de acatist de parcă era dictat de sus. La un moment dat maica s-a îndoit și călăuzirea cerească a dispărut. Până la urmă a reușit, totuși, să finiseze Acatistul.

În 1997, icoana fu dăruită Mănăstirii de maici a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe din Cernigov, Ucraina. Primele minuni săvârșită aici a fost îmbunătățirea viețuirii, încuviințarea unui preot de sluji la mănăstire, sosirea unor surori cântărețe și începutul lucrărilor de construcție.

La 23 aprilie 2002, Biserica Ortodoxă Ucraineană a adăugată în lista icoanelor făcătoare de minuni, așezând prăznuirea sa în Sâmbăta din Săptămâna a cincea a Postului Mare.

+ + +

Icoana "Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră" există mai mult de o sută de ani, însă puțini sunt cei ce o cunosc. A bătut ceasul și Ea ni s-a descoperit anume acum când lumea se afla pe muchia prăpastiei, când e bântuită de războaie, cataclisme, boli incurabile, când se introduc pretutindeni înspăimântătoarele coduri, - anume în acest ceas Împărăteasa Cerurilor ni s-a înfațișat în chipul Mângâierii și Întăririi: „Nu te teme, turmă mică! Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră."
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #387  
Vechi 05.08.2013, 22:03:52
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Smile Maica Domnului, imagine a Bisericii

Cateva cuvinte care mi-au mers la suflet si vi le daruiesc si voua :
<<Dumnezeu ne-a dăruit o icoană vie a Bisericii Sale, Mireasă și Fecioară, în persoana Maicii Domnului. Ea este exemplul desăvârșit al îndumnezeirii făpturii în Hristos. Dumnezeu a făcut din ea o oglindă perfectă a Înțelepciunii necreate pe care trebuia să o cuprindă în pântecele ei devenit "mai desfătat decât cerurile", după cum cântă liturghia ortodoxă.

Dumnezeu ne-a dăruit o icoană vie a Bisericii Sale, Mireasă și Fecioară, în persoana Maicii Domnului. Ea este exemplul desăvârșit al îndumnezeirii făpturii în Hristos. Dumnezeu a făcut din ea o oglindă perfectă a Înțelepciunii necreate pe care trebuia să o cuprindă în pântecele ei devenit "mai desfătat decât cerurile", după cum cântă liturghia ortodoxă. Dumnezeu a binevoit să adune laolaltă toate frumusețile parțiale răspândite în celelalte creaturi în această femeie de o smerenie și simplitate desăvârșite care, prin consimțământul ei de a deveni Maică a lui Dumnezeu, făcea posibilă înfăptuirea planului Său de mântuire a omului. Acestei noi Eve, părtașă a noului Adam, i-a fost dat să participe astfel la întreaga Sa operă de mântuire. În El și prin El, ea a devenit izvor de viață pururea curgătoare, iar prin mijlocirea ei, tot harul ne este dăruit.
Calitatea sa de Maică a lui Dumnezeu face din Preasfânta Fecioară chipul Bisericii, care devine astfel maica spirituală a tuturor credincioșilor. Însă apropierea față de Fiul său și Dumnezeu, grija cu care Îi ascultă cuvintele și le păstrează în inima sa, participarea la liturghia cea cerească din clipa slăvitei sale Adormiri, toate acestea fac din ea și exemplul funcției definitive și veșnice a Bisericii, de preamărire și de laudă.
Prin urmare, iubirea și cinstirea Maicii Domnului au un loc deosebit de important în inima creștinului, conferind vieții sale duhovnicești o notă aparte de căldură și nădejde luminoasă.>>
(Părintele Placide Deseille, Credința în cel nevăzut, Editura Doxologia, pp. 187-188)
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #388  
Vechi 06.08.2013, 21:00:49
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit Icoana Maicii Domnului de la Valaam

sursa: http://oca.orgInițial, icoana a fost pictată pentru a fi așezată în Biserica Adormirii Maicii Domnului de la Valaam. Acest lucru nu s-a întâmplat, și ulterior icoana a fost pierdută. În anul 1897 icoana a fost redescoperită și a câștigat reputația de făcătoare de minuni pe baza unor apariții succesive ale Maicii Domnului, care S-a arătat unei femei în vârstă, Natalia Andreevna, cu artrită reumatoidă gravă, care a și fost vindecată de boala ei.

Una dintre cele mai mari comori ale Mănăstirii Noul Valaam din Heinävesi - Finlanda, este Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului de la Valaam. Pictată pe lemn de tei, cu dimensiunile 132 x 79.5 cm, icoana o înfățișează pe Fecioara Maria în mărime naturală, cu privirea coborâtă, stând în picioare pe un nor, îmbrăcată într-o mantie roșie strălucitoare și un stihar turcoaz închis. Ea ține cu brațul său stâng pe Pruncul Hristos, care este îmbrăcat în veșmânt galben deschis. Cu mâna sa dreaptă, Ea arată spre Prunc în stilul Icoanei Maicii Domnului „Hodigitria”. Hristos binecuvântează cu mâna Sa dreaptă, iar în mâna stângă ține un glob care are deasupra o cruce, ceea ce înseamnă că El este Creatorul lumii și Stăpânul tuturor.
Conform inscripției, icoana a fost pictată în 1878, ca „osteneală a călugărilor de la Valaam”. Însă, acesta este în mod obișnuit atribuită Părintelui Alipie, unul dintre cei mai mari iconografi de la Mănăstirea Valaaam din Iezerul Ladoga din Karelia rusă. Părintele Alipie (Konstantinov) a pictat icoana cu câțiva ani după ce a ajuns la mănăstire, înainte de a fi devenit frate acolo. El a fost tuns în monahism în anul 1884 și a fost hirotonit ca ieromonah în 1893.
Urmând convențiile din secolul al XIX-lea, icoana a fost pictată în stil „realist”, folosind o tehnică care combina utilizarea de tempera și uleiuri.
Inițial, icoana a fost pictată pentru a fi așezată în Biserica Adormirii Maicii Domnului de la Valaam. Acest lucru nu s-a întâmplat, și ulterior icoana a fost pierdută. În anul 1897 icoana a fost redescoperită și a câștigat reputația de făcătoare de minuni pe baza unor apariții succesive ale Maicii Domnului, care S-a arătat unei femei în vârstă, Natalia Andreevna, cu artrită reumatoidă gravă, care a și fost vindecată de boala ei.
Mănăstirea Valaam în lunga sa istorie nu a avut niciodată o Icoană proprie a Maicii Domnului, cu toate că icoana părintelui Alipie a fost pictată pentru a ocupa o astfel de poziție în anii ce au urmat. În tulburările celui de-al doilea război mondial icoana a fost transportată la loc de siguranță în Finlanda, împreună cu multe alte lucruri de preț de la Valaam și majoritatea călugărilor. Ea ocupă acum un loc de cinste în Biserica Schimbarea la Față a Domnului de la Mănăstirea Noul Valaam.
În 1987, Episcopii din Biserica Ortodoxă Autonomă a Finlandei au stabilit o sărbătoare anuală în cinstea Icoanei Maicii Domnului de la Valaam pe 7 august. Troparul și condacul la sărbătoarea Icoanei au fost scrise de către Arhiepiscopul Paul al Finlandei.
La data de 29 iulie 2005, Icoana Maicii Domnului de la Valaam a fost adusă pentru prima dată în America de Nord de către Înalpreasfințitul Leo, Arhiepiscop al Kareliei și a toată Finlanda.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #389  
Vechi 06.08.2013, 22:53:19
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit Istoricul Icoanei Maicii Domnului de la Valaam asa cum este înregistrat din 1897

sursa: http://oca.orgPovestea Nataliei Andreevna despre descoperirea icoanei în Biserica abandonată a Sfântului Nicolae este cu totul plauzibilă. Ar fi fost imposibil pentru ea să știe totul despre ceea ce adăpostea Biserica. Totul s-a întâmplat într-adevăr așa cum ea a văzut în vis. Urmând indicațiile ei, părintele Pafnutie a mers în biserică, a găsit icoana într-un colț și a adus-o în Biserica mică. Aici el a așezat-o în partea dreaptă a bisericii, pe un stâlp încadrat în spatele corului din dreapta, unde se află și astăzi.

Într-un colț din spatele bisericii, încadrat pe latura de sud a primei biserici a Mănăstirii Valaam, se găsesc moaștele făcătoarele de minuni ale Sfinților Serghie și Gherman, fondatorii Mănăstirii Valaam, se află prinsă pe un piedestal de stâncă o icoană a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Această icoană în mărime naturală a Împărătesei Cerului care tine Pruncul sfânt în brațe este cunoscută ca Icoana Maicii Domnului de la Valaam. Este o lucrare de un considerabil merit artistic care a fost pictată în 1878 de un artist local, călugăr și ieromonah mai târziu, părintele Alipie. În prezent, această icoană este unul dintre odoarele cele mai prețuite de la Valaam.
Ca prin pronie divină, nici un loc potrivit nu putea fi găsit pentru icoană, încă de când a fost terminată. Icoana a fost amplasată în pronaosul bisericii principale, unde a rămas până ce biserica a fost demolată pentru a face loc alteia noi. În acea perioadă majoritatea icoanelor, inclusiv aceasta, au fost duse la Biserica Adormirea Maicii Domnului, în care s-a slujit zilnic până ce biserica principală a fost finalizată. Icoana a fost așezată destul de sus, pe o coloană în partea stângă de la intrarea în biserică.
Când biserica principală a fost gata pentru sfințire, toate icoanele care au fost mutate în Biserica Adormirii Maicii Domnului au fost returnate, dar din nou, din cauza unui motiv inexplicabil, cunoscut numai de Dumnezeu, nici un loc nu putea fi găsit pentru această icoană. Datorită faptului că rar se mai oficia vreo slujbă în Biserica Adormirii Maicii Domnului, această icoană împreună cu altele a fost plasată în depozit temporar în Biserica Sfântului Nicolae făcătorul de minuni. Acolo ea a fost dată uitării pentru mulți ani, până când a fost mutată în locul în care se află și acum, ca urmare a unei viziuni trăite de o femeie evlavioasă. Povestirea întâmplării extraordinare, prin care harul s-a revărsat asupra acestei femei evlavioase de către Împărăteasa Cerului, este relatată mai jos cu propriile ei cuvinte.
Eu sunt membră a unei asociații de agricultori din satul Zarino, din comuna Paskina, parte din districtul de Korchevski, din provincia Tver. Numele meu este Natalia Andreevna și acum am vârsta de șaizeci și patru ani. Locuiesc în Sankt Petersburg, în azilul Brusnitsyn, la Kosaya Linia nr. 15 pe Vasili Island. Am fost așezată în această casă prin mila Domnului, de către doamna în slujba căreia am lucrat odinioară.
În anul 1878 sau 1879 am răcit puternic în timp ce spălam hainele și am făcut reumatism la brațe și picioare. Am început să caut tratament pentru aceasta boală, dar starea sănătății mele s-a înrăutățit de la an la an. Am mers la spitalul Mariski o lungă perioadă de timp pentru masaj, dar nu m-a ajutat, și atunci am mers am mers la Clinica Marei Ducese Elena Pavlovna, vizavi de grădinile Tauria atât timp cât am putut. De foarte multe ori în timpul iernii paralizam complet sau parțial. Toți banii mei s-au dus pe doctori și medicamente, dar Domnul Dumnezeu nu se uita la suferințele mele. În cele din urmă mi s-a spus că boala mea a ajuns la stadiul de artrită reumatoidă gravă și că singurul mod de a o ameliora era să merg într-o stațiune balneo-climaterică și să fac băi.
Ce puteam face? Abia îmi permiteam să mănânc, așadar cum aș fi putut găsi bani pentru un tratament într-o stațiune balneo-climaterică? Și astfel, păcătoasă cum sunt, am început să mă rog cu înflăcărare Maicii Domnului care prin mila Ei mă putea ajuta în suferințele mele. Puteam merge doar cu mare dificultate, sprijinită de un băț, și aveam din când în când dureri insuportabile la mâini și la picioare, încât nu mai puteam ține bățul. Uneori mergeam spre biserică doar târâind picioarele și chiar în patru labe. Am trăit ca o cerșetoare, din alimente pe care oamenii mi le-au dat ca milostenie. Acest lucru a continuat până în 1887.
În acel moment, doamna la care lucrasem ultima dată a auzit despre starea mea jalnică și m-a invitat să vin să locuiesc cu ea la Käkisalmi în provincia Viipuri din Finlanda, și să-i supraveghez copiii atât cât sănătatea mea ar permite. În situația în care mă aflam, acolo nu era alt lucru pe care aș fi putut să-l fac. Familia nu era una bogată, așa că nu am primit nici o plată pentru ce făceam, dar slavă Domnului, cel putin eram sigură că am mâncare și un acoperiș deasupra capului.

Natalia Andreevna a relatat această istorisire despre viziunile ei pe 7 august 1897. Ea a fost scrisă pe 26 iulie 1898.


<< VA URMA >>
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #390  
Vechi 06.08.2013, 23:02:50
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit Istoricul Icoanei Maicii Domnului de la Valaam asa cum este înregistrat din 1897

sursa: http://oca.org


În timp ce eram la Käkisalmi am auzit multe consemnări de vindecări miraculoase care au avut loc la Moaștele Sfinților Serghie și Gherman de la Valaam, și acest lucru a stârnit o dorință puternică în mine de a vizita Mănăstirea Valaam și de a mă închina în fața mormântului acestor sfinți care sunt plăcuți înaintea Domnului, și de a-i ruga stăruitor să mă ajute în boala mea gravă. Odinioară, în timp ce locuiam la St. Petersburg, am auzit multe despre Valaam și chiar m-am gândit de multe ori ca să vizitez mănăstirea și să mă închin Sfinților fondatori, dar cu toate deșertăciunile vieții nu am ajuns la aceasă mănăstire. Principalul motiv a fost costul pelerinajului, desigur, dar acum mănăstirea era mai aproape. De asemenea, exista o voce interioară care-mi spunea mereu: „Mergi la Valaam și te vindecă!"
Nu am putut rezista prea mult acestei dorințe, și am întrebat-o pe doamna casei dacă îmi îngăduie să merg acolo. Cu toate că nu aveam bani deloc, mi-am amanetat baticul călduros pentru patru ruble și am început să fac pregătirile pentru călătorie.
Când s-a apropiat ziua de plecare am început să mă simt neliniștită și abătută. Eram o femeie în vârstă, extrem de bolnavă și lipsită de putere. Cum aș fi putut călători singură? Aveam foarte puțini bani, doar pentru călătorie. Cu toate astea cum aș fi putut pleca într-o astfel de călătorie? Și dacă ceva era să se întâmple, ce ar fi putut face atunci o făptură sărmană ca mine? Gânduri ca acestea au început să mă chinuie până când am ajuns aproape înnebunită de durere.
În noaptea dinaintea plecării, m-am așezat în patul meu și am plâns. Ce ar fi trebuit să fac? Voiam atât de mult să fac această călătorie, dar eram totuși speriată pentru un oarecare motiv. Apoi (nu știu dacă am adormit sau eram trează) am văzut destul de clar o femeie înaltă, îmbrăcată în catifea roșiatică, cu un copil în brațe, înconjurată de o lumină uimitoare. Imediat am gândit: ar putea fi Maica Domnului? Nu am îndrăznit să o strig cu acest nume. Am vrut să mă apropii de Ea, dar Ea a făcut un pas în spate și a zis: „Nu plânge! Mântuitorul vine, și Eu vin la tine!
Atunci i-am zis: „Măicuță dragă, cât de frumoasă și bună ești. Este adevărat că te afli la Valaam?


Natalia Andreevna a relatat această istorisire despre viziunile ei pe 7 august 1897. Ea a fost scrisă pe 26 iulie 1898.


<< VA URMA >>
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare


Subiecte asemănătoare
Subiect Subiect început de Forum Răspunsuri Ultimele Postari
cu ajutorul nostru, un copil ar putea sa-si implineasca un vis N.Priceputu Umanitare 60 29.10.2016 00:53:16
Drumul Crucii, Calea Pocaintei, nevointele duhovnicesti. alexmatei Spiritualitatea ortodoxa 0 16.03.2012 20:22:04
Si ei au nevoie de ajutorul nostru.... silvia55 Umanitare 0 08.09.2011 00:30:10
Un copil curajos are nevoie de ajutorul nostru E_my Umanitare 27 05.01.2011 20:54:54
un preot are nevoie de ajutorul nostru cristy Umanitare 3 15.10.2009 11:36:32