Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Generalitati > Generalitati
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #1  
Vechi 12.10.2023, 22:45:25
Seraphim7 Seraphim7 is online now
Senior Member
 
Data înregistrării: 13.12.2009
Mesaje: 1.084
Implicit Dumnezeul lui Israel (El /Elyon/Elohim/Yahvéh)...Al cui Fiu a fost Iisus?

****"El" este un alt cuvânt ebraic folosit în Biblie pentru a se referi la Dumnezeu. Este un termen generic pentru divinitate sau Dumnezeu și apare în diverse limbi semitice antice. În contextul Vechiului Testament, "El" este adesea folosit ca un nume sau titlu pentru unicul Dumnezeu, accentuând puterea și autoritatea Sa.

De exemplu, poți găsi "El" utilizat în nume compuse precum "El Shaddai" (Dumnezeu Atotputernic) și "El Elyon" (Dumnezeu Cel Preaînalt), fiecare evidențiind diferite aspecte ale naturii și atributelor lui Dumnezeu.

În unele texte ugaritice, "El" era și numele zeului suprem în pantheonul canaanit. Cu toate acestea, în Biblie, utilizarea lui "El" este adesea monoteistă, referindu-se la Dumnezeul lui Israel.

"Elohim" este un cuvânt ebraic folosit în Biblie pentru a se referi la Dumnezeu. Este unul dintre numele sau titlurile pentru Dumnezeu în Scripturile ebraice, termenul este în forma plurală.
"Yahweh" este numele personal al Dumnezeului lui Israel din Vechiul Testament. Este considerat cel mai sacru și semnificativ nume pentru Dumnezeu în iudaism. În alfabetul ebraic, este scris ca יהוה.

În tradiția evreiască, numele "Yahweh" este atât de sacru încât adesea nu este pronunțat. În schimb, la citirea Scripturii ebraice, mulți evrei folosesc înlocuitori precum "Adonai" (Domnul) din reverență pentru numele divin.
În creștinism, în special în traducerile Bibliei, "Yahweh" este adesea tradus ca "DOMNUL".
"Elyon" este un cuvânt ebraic care înseamnă "Cel Preaînalt" sau "Suprem". Într-un context religios sau teologic, este adesea folosit ca un epitet pentru Dumnezeu pentru a sublinia natura Sa supremă și înaltă.

Da,cam acestea ar fi unele din numele divine prin care Biblia în variantele traduse alege sa le atribuie lui Dumnezeu, într-un mod monoteist, accentuând ideea de atribute ale aceluiași Dumnezeu, când de fapt vom vedea clar că fiecare nume reprezintă o entitate individuală și uneori se află în raporturi directe unul cu celălalt,deci clar n-au cum să fie aceeași divinitate.

Uneori voi adăuga transcripția in alfabetul latin al textului ebraic/grec original pentru a înțelege distincția clară mai ales în cuvintele folosite pentru a distinge numele folosite de obicei in traducerea lui Dumnezeu.
Mai jos avem câteva pasaje unde există termenul El Shadai, tradus de regulă ca El(Dumnezeu) Shaddai(Atotputernic).
**Geneza‬ *17:1‬ *VDC‬‬
[1] Când a fost Avram în vârstă de nouăzeci și nouă de ani, Domnul i S-a arătat și i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic. Umblă înaintea Mea și fii fără prihană.
- "Anokhi El Shaddai, hithalech lifanai veheyeh tamim
**Geneza‬ *28:3‬ *VDC‬‬
[3] Dumnezeul cel Atotputernic să te binecuvânteze, să te facă să crești și să te înmulțești, ca să ajungi o ceată de noroade!
"Ve-El Shaddai yevarech otkha veyafreka veyarbekka v'hayita liqhal amim."
**Iov‬ *29:5‬ *VDC‬‬
[5] când Cel Atotputernic încă era cu mine și când copiii mei stăteau în jurul meu;
"Bihiyot iti b'ruach El Shaddai bivani, savivoti yirchad li-or."
Aici avem pasajul cel mai relevant in distincția destul de clara intre El Elyon și Yahvéh că două entități separate, chiar subordonate unul celuilalt.El Elyon a împărțit lumea, implicit a fost si Creatorul ei,iar partea lui Yahvéh a fost doar Israel,așa cum tot repetă adesea în Vechiul Testament.

Deuteronomul‬ *32:8*-‬9‬ *VDC‬‬
[8] Când Cel Preaînalt(El Elyon)a dat o moștenire neamurilor, Când a despărțit pe copiii oamenilor, A pus hotare popoarelor După numărul copiilor lui Israel, [9] Căci partea Domnului(Yahvéh )este poporul Lui, Iacov este partea Lui de moștenire.
8 B'hafriydo elyon goyim,
B'hafriyo bnei adam;
Yatzev gevulot amim
L'mispar bnei Yisrael.
9 Ki chelek Yahweh amo,
Ya'akov chavlot nacha
lato.

Aici avem încă o separare clară între "dumnezei",și vedem în continuare supremația lui El Elyon atâta asupra lui Yahvéh cât și asupra Elohimilor.
Observăm că atât Yahvéh,cât și elohimii sunt fii lui El Elyon.Vom vedea mai încolo că și Isus este un Elohim,fiu a celui Preaînalt, adică El Elyon.
********Psalmi‬ *82:1‬ *VBRC2020‬‬
[1] Psalm. Al lui Asáf. Dumnezeu(Elohim)s-a ridicat în dumnezeiasca(elohimi) adunare, în mijlocul zeilor(elohimi)face judecată.
[6] Am zis: Sunteți dumnezei(elohimi)și toți sunteți fii ai Celui Preaînalt(El Elyon). [7] Dar veți muri ca omul și veți cădea ca unul din mai mari.

1 Le'asaf. Elohim nitzav ba'adat El;
be'kerev Elohim yishpot.
6 Ani amarti, "Elohim atem;
ve-kul-atem bnei Elion."
Chiar aici ne explica mai clar chiar pasajul anterior.
**Ioan‬ *10:34*-‬36‬ *VDC‬‬
[34] Isus le-a răspuns: „Nu este scris în Legea voastră: ‘Eu am zis: «Sunteți dumnezei»’? [35] Dacă Legea a numit dumnezei pe aceia cărora le-a vorbit Cuvântul lui Dumnezeu, și Scriptura nu poate fi desființată, [36] cum ziceți voi că hulesc Eu, pe care Tatăl M-a sfințit și M-a trimis în lume? Și aceasta, pentru că am zis: ‘Sunt Fiul lui Dumnezeu!’
Aici vedem al cui preot era și este Melchisedec,al Dumnezeului Preaînalt, adică El Elyon, având distincția de Fiu al lui Dumnezeu,și preot în veac asemenea lui Iisus,și arătând universalitatea lui El Elyon așa cum vom vedea imediat,spre deosebire de Yahvéh,care este doar Dumnezeu al Israelului.
**Evrei‬ *7:1*-‬3‬ *VDCL‬‬
[1] Căci acest Melhisedec, împărat al Salemului, preot al Dumnezeului Preaînalt, care a întâmpinat pe Avraam care se întorcea de la tăierea împăraților și l‐a binecuvântat, [2] căruia Avraam i‐a împărțit și zeciuială din toate (însemnează mai întâi Împărat al dreptății, iar apoi și Împărat al Salemului, adică Împărat al păcii, [3] fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început de zile, nici sfârșit al vieții, dar fiind făcut asemenea Fiului lui Dumnezeu), rămâne preot pururea.
Aici vedem clar cum Israel este fiul lui Yahvéh.
Exodul‬ *4:22‬ *VDC‬‬
[22] Tu vei zice lui Faraon: ‘Așa vorbește Domnul(Yahvéh): «Israel este fiul Meu, întâiul Meu născut.
"V'amarta el-Par'o, koh amar Yahweh: b'ni b'khori Yisrael."
Din nou asocierea clasica Yahvéh/Israel.
**Osea‬ *11:1‬ *VDC‬‬
[1] „Când era tânăr Israel, îl iubeam și am chemat pe fiul Meu din Egipt
Sa intrăm puțin în Noul Testament sa vedem exact pe cine striga Iisus.
**Matei‬ *27:46‬ *VDC‬‬
[46] Și pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eli, Eli, Lama Sabactani?” Adică: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”
"Perì de tḕn enátēn hṓran anebóēsen ho Iēsoûs phōnē̂i megálēi legōn: 'Ēlì Ēlì lema sabachthaní?' toût’ éstin: Theé mou Theé mou, hinatí me enkatélipes?"
Deci acest Eli este regasibil și în Vechiul Testament, însă Iisus prefera de cele mai multe ori termenul de Părinte,adica avva/abba
Psalmul‬ *89:26*-‬27‬ *VDC‬‬
[26] El Îmi va zice: ‘Tu ești Tatăl meu, Dumnezeul meu(Eli) și Stânca mântuirii mele!’ [27] Iar Eu îl voi face întâiul născut, cel mai înalt dintre împărații pământului.
"Hu yikra'eni, avi atah; Eli, veTzur yeshuati."

Mai jos vedem că elohimii au avut fii,însă în pasajul de mai sus, acești elohimi sunt la rândul lor fii lui El Elyon.
Iov‬ *38:7‬ *VDC‬‬
[7] atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie
"Be'ronenai kochavai boqer vayari'u kol-benei Elohim."
Totuși aici este interesant,fii elohimilor se prezintă înaintea lui Yahvéh, alaturi de Satan.
****Iov‬ *1:6‬ *VDC‬‬
[6] Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana în mijlocul lor.
"Vayehi hayom vayavo'u benei ha-Elohim lehit'yatzev al-Yahweh."
Mai putem observa că acești fi de elohimi se pot materializa în trup și avea soții, inclusiv copiii cu oameni.
**Geneza‬ *6:2‬ *VDC‬‬
[2] fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales.
"Benei ha-Elohim ra'u b'not ha-adam, ki tovot hen, vayikchu lahem nashim mikol asher bakhur."
Încă odată vedem că Iisus este Fiul lui El Elyon, adică Dumnezeul Suprem,deci putem deduce că este cel puțin la nivel de Elohim /Yahvéh.
Luca‬ *1:32‬ *VDCL‬‬
[32] El va fi mare și se va chema Fiul Celui Preaînalt(El Elyon): și Domnul(Adonai )Dumnezeu(Elohim)îi va da scaunul de domnie al lui David, tatăl său.
"Houtos estai megas kai huios hypsistou klethēsetai, kai dōsei autō kyrios ho theos ton thronon Dauid tou patros autou.
"Hu yihiyeh gadol ven elyon v'yitten lo Adonai Elohim et kissei David aviv.
**O încheiere cu gândul la Israel și greutățile sale de-a lungul existenței....
**Osea‬ *1:10‬ *VDCL‬‬
[10] Totuși numărul copiilor lui Israel va fi ca nisipul mării care nu se poate măsura, nici număra; și va fi așa: în locul unde li s‐a zis: Nu sunteți poporul meu! li se va zice: Sunteți fii ai Dumnezeului celui viu.
"Ach yihyeh mispar b'nei Yisrael kechol hayam asher lo yimad v'lo yisaper vehayah bamakom asher ye'amr lahem lo ammi atem ye'amr lahem b'nei El Chaiy."
**Nehemia‬ *1:8*-‬9‬ *VBRC2020‬‬
[8] Amintește-ți de cuvintele pe care i le-ai spus lui Moise, slujitorul tău: «Dacă veți fi infideli, vă voi împrăștia printre popoare. [9] Dar dacă vă veți întoarce la mine, dacă veți păzi poruncile mele și le veți împlini, atunci, chiar dacă veți fi alungați până la marginea cerurilor, de acolo vă voi aduna și vă voi aduce la locul pe care l-am ales ca să-mi așez acolo numele».
__________________
Esenta fiintei tale sta in insasi picatura de iubire ce atarna de spiritul tau.
Reply With Quote
  #2  
Vechi 13.10.2023, 11:56:24
Moroco's Avatar
Moroco Moroco is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 09.04.2019
Locație: Crestin Ortodox cu Calea ✝ Apocalipsa
Religia: Ortodox
Mesaje: 2.369
Implicit

Faci un terci ocult ratacitor. Pentru ce?

1.YHWH este o tetragrama, un nume iconic facut din 4 litere. Se citeste IU sau ihhhuhhhhhhh ca un suier de Har, un vant finutz, un cu-vant duios al sfinteniei iubirii si credintei si reprezinta pe sfantul Tatal-Dumnezeu din Carele purcede Duhul Sfant ca un Suflu Viu datator de viata ce se aduna si se formeaza asa ca un NOR si acest NOR luminos plin de foc duhovnicesc sfant si bun este Duhul Sfant Mangaietorul, Dumnezeul Lui Israel, Duhul carmuitor si proorocitor care asculta, slavindu-L, de Domnul Iisus Hristos-Cuvantul Mesia-Fiul lui Dumnezeu Care are aceiasi fire Dumnezeiasca exact ca si Tatal Sau si Care dupa intrupare din preacurata si nevinovata fecioara Maria a primit de la ea si are si fire umana de om perfect si neprihanit, Care a biruit lumea si moartea prin ascultare si tinerea Legii lui Dumnezeu pana la sfanta moarte a Sa pe Cruce dovedind Suprematia Legii Domnului si a Sa fata de satana si fata de pacat si fata de moarte caci El, dupa ce si-a dat viata Sa pentru oi, apoi, a treia zi a inviat tot pentru oi, asa cum era scris in Scripturi, deci din ascultare, aratand lui Israel, puterea Credintei.... Credincioase.

Acest unic Dumnezeu aflat in unitate Dumnezeiasca, Sfanta: Tatal, Fiul si Duhul Sfant locuieste in locuintele si intru ostirile Ceresti: 1. Puteri, 2. Incepatorii, 3.Stapanii, 4.Domnii, 5.Tronuri, 6.Arhangheli, 7.Ingeri, 8.Heruvimi cu 4 aripi si 9. Serafimi cu 6 aripi.

Dupa cum se observa sunt 9 Fericiri aflate in concordanta cu aceste 9 Ceruri ale lui Dumnezeu, unde Cer inseamna locul in care se manifesta Taria Credintei locuitorilor acelei locuinte, acelei intinderi unde se poate zbura prin Credinta. Trebuia sa fie 10 fericiri aflate in concordanta cu cele 10 Ceruri, insa Cerul Omului, a devenit iad si lume pentru ca ceata lui Lucifer si a Omului a cazut din Dumnezeu devenind satana si satanom ce lucreaza si slujesc satanismului umanoid antihrist, adica lucrarea cea neagra a neascultarii si a minciunii prin 1. ipocrism-fatarnicie-prefacatorie-cameleonism-ispita, 2. prin neiubire, necredinta si deznadejde, 3. prin faradelegi in blestemul legii, 4. prin cele 7 patimi-sclavii ale hotiei mandriei si ale iubirii de sine, egoiste si hulpave, 5. prin cele 8 ganduri ale rautatii, omul dandu-se mare si grozav, ”mai ceva” ca orice si ca oricine in desertaciunea desertaciunii hotiei sale inconstiente, de sfintenie, de slava, de vrednicie, de dreptate, de bunuri si de tot ce e frumos, bun si vrednic, apoi 6. prin pacate condamnate si oprite din inaltare la cele 26 de vami ale vazduhului si la urma 7. prin greseli si jocuri ale intamplarii, ale hazardului si ale haosului.

Cele 9 Ceruri-Fericiri sunt din vesnicie asa cum este si Dumnezeu, din vesnicie.

Deci e simplu si n-are rost sa creezi confuzii si aiureala in mintea ta sau a altora.

Toate Numele Sale Il reprezinta pe acelasi Dumnezeu al tuturor Cerurilor si a intregii creatii si nu este alt Dumnezeu afara de El oricat inventeaza mincinosii, lumea si oamenii tot felul de dumnezei sau zei sau oameni insemnati si importanti in care isi pun nadejdea lor in desert ca in idolii de lemne si de piatra sau de aur si argint ca banii. Degeaba spera ei la altii caci este in zadar, este doar o fictiune, o pripeala si o tzepuiala sau o autotzepuiala toata mascarada asta lucrata de satanistii-lumea, vazuta ca lume sau nevazuta ca lumea oculta de prin cotloanele intunericului si adancului care tot lume este chiar daca vine ea la tine sub forma de tot felul de chestii ciudate, duhuri rele, legaturi in blestem, ape mari, adancimi, nopti ale mintii, spirite, leprecornitei, draci, demoni, suflete, texte hulitoare, minuni bolnave, nascociri viclene, vise umede si desarte, fictiuni mamoniace sau orice altceva, e aceiasi lume-iad cazut din Dumnezeu si din Fericirea Vesnica, in amagire si blestem si care lucreaza intro veselie halucinanta slujirea la neascultare si minciuna prin vrajitoria blestemului si al pacatului ispititor si tulburator care te face mai ceva ca altii in grozavia delasarii in gresala cu glas mare si serios, elucubrant ca ipocritii mortii ce se lauda in desert.

Poti sa pui tot felul de nume eroice, supreme, mari, inalte, perfecte, sfinte, cel mai cel din cei mai cei in diferite vrednicii si desavarsiri, etc. si sa te gandesti mereu doar la El, la Dumnezeul Cel Adevarat, caci e vorba de acelasi Dumnezeu, Sfanta Treime, Domnul cu sfintii Sai, pe Care Il pismuieste si-L uraste satana vrajmasindu-l cu viclenie si prefacatorie, lingusire si ipocrism ispitindu-L sa distruga si sa se razbune pe oameni asa dupa cum unelteste satana si omul antihrist, pierzarea omului cu sufletul in iad. Acest Dumnezeu Adevarat lucreaza cu sfintenie intotdeauna si Caile Sale sunt perfect sfinte si doar El poate face Dumnezei dupa Chipul si asemanarea Sa deci ascultarea cu credinta, cu iubire de El te va face si pe tine Dumnezeu asa cum a ajuns sf. Cruce un Dumnezeu daca a interactionat cu El, sau cum a ajuns preaSf. Maria Fecioara o Dumnezeita daca s-a smerit ca sa-I fie Lui roaba pana la sfarsit, si asa cum sunt numiti sfintii si dreptii cei mai mari Avraam, Moise, David, Ilie, Ioan, apoi sfintii cei mari urmatori ai Domnului Iisus, Apostolii si toti sfintii mai mici sau mai mari sunt numiti dumnezei caci Domnul i-a facut asemenea Lui.

Celelalte zeitati sau dumnezei straini sunt doar niste demoni si niste idoli spurcati, draci care nu trebuiesc crezuti sau ascultati intrucat sunt pacatosi si inselatori. Doar Adevaratul Dumnezeu IHWH, sfanta Treime, e Sfant si are putere mai mare fata de toti si fsata de toate, odihnind si viind peste toate cele 9 Ceruri si stapanind cu dreptate si fara silnicie peste iadul-lumea oamenilor si a duhurilor cazute care nu vor sa i se supuna, iubind ei, neascultatorii si pripitzii indoielnici, mai mult intunercul minciunii si rautatii si grozavia voirii lor ”libere” proprii, inchipuindu-se si dandu-se in spectacol fotogenetic mai ceva ca orice si ca oricine, crezandu-se mult mai ”infailibili”... ca papa-lâcul cel mare, ca ereticii, ca pasha, ca corana anglicana-budica-bodica sau ca ma(mona)-sonii, iez-uitzii si ca toti globhalaii mancatori de carne ce iubesc ”mantuirea” prin minciuna, pacat si laudarosenie mandra si lingusitoare la voia grija-nevoia de hotie, profit, privilegii, facere de bani si de avere avand idealul si scopul final al tuturor nascocirilor, bila cu antena, cu numele de pupilux Bossferatu mare baron de Frank&&stain alias neo-des-nadajduitu.

E simplu si nu are rost sa visezi tot felul de alte lucruri. Cele 9 Ceruri-Fericiri sunt nevazute asa ca omul in cerul si pamantul omului nu le vede si nu crede ca ar exista ci el crede in minciunile si inchipuirile oamenilor si ale sale visand tot felul de ceruri departate, dar aceste Ceruri se afla chiar in om daca omul nu iese din Dumnezeu si din ele, daca nu merge ca prostul la pierzare in intunericul din afara, in lume si in iad, acolo unde il cheama satana, mamona si antihristul, poftele si placerile ”desavarsirii” pe sfinvers, visurile si ispitele prorocului mincinos ce se da fiul lui Dumnezeu asa ca ereticii si pocaitii neo protestanti din toata lumea, ei fiind defapt niste cazuti amagiti si insingurati, nicidecum slujitori sau fiii lui Dumnezeu cu viata ingereasca, se duc ca fiii risipitori in tara unde vin mereu dezastrele, stricaciunile, bolile, moartea, chinurile si cate o foamete mamoniaca groaznica.
__________________
MoroncEkU înVaț leppăd∈LUMEjuglu(fivrEhoț-îșcaUsLEUz∈u=sminț∈E-=nEbUParven=pripIS∈xpUngi+cârâmErit-logivina-stiEsin∈rEUtU-lăudobasculaș-trădățol-scobârfEU-distrugiTUtEu-trufhus=altvisgrij-strescapoSS-f∈ciUkUxklacUj-ghinorokkciospădosdă-ter∈sUșefhUț-fant∈zis-progr∈xit=victiviclUadicdol lent∈iASIAgrozînș∈lumi picUpic n facinatia gogoș∈rporksd∈caine sat∈ plâplaci sascapi d Tata-ch sal∈faci tlaba mudara poftarmorE-pliktisU c@luatu-droghipocrițU-fakE) sascult iubimca ucemici CuvânteuL si FataTa

Last edited by Moroco; 16.10.2023 at 11:31:17.
Reply With Quote
  #3  
Vechi 13.10.2023, 16:51:06
Penticostalul Traditional Penticostalul Traditional is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 28.02.2015
Mesaje: 1.648
Implicit

Citat:
În prealabil postat de Seraphim7 Vezi mesajul
Al cui Fiu a fost Iisus?
Al lui Dumnezeu.
Reply With Quote
  #4  
Vechi 29.05.2024, 17:49:32
Seraphim7 Seraphim7 is online now
Senior Member
 
Data înregistrării: 13.12.2009
Mesaje: 1.084
Implicit

Să recalibrăm puțin conținutul acestui subiect, fiindcă l-am scris atunci cam dezordonat, și mi se pare că trebuie abordat mai serios și sistematic, întrucât doar pornind de la premisa unui Creator Suprem universal putem integra Vechiul testament în actuala viziune teologică și dogmatica asupra lui Dumnezeu.

Iar Yahweh,nu este cel pe care noi îl considerăm acum Dumnezeu, și nici cel pe care Iisus îl numește Tată.

Pedepsele, legile, doctrinele etc….Toate aceste raportări ale lui Yahweh din Vechiul Testament asupra evreilor, poporul său,nu ni se aplică și nouă celorlalți, întrucât noi n-am fost creați de Yahweh,nici n-am făcut vreun legământ cu el,nici el cu noi.

Yahweh are un singur popor…. Israel…

Iată un verset chiar din Noul Testament,care reflectă viziunea evreilor despre noi ceilalți,și implicit viziunea lui Yahweh despre noi …

*Marcu 7:26-27 VDCL‬
[26] Și femeia era o grecoaică, de neam sirofeniciană. Și l‐a rugat să scoată pe dracul din fata ei. [27] Și el i‐a zis: Lasă mai întâi să se sature copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor și s‐o arunci la căței.

Deci noi suntem văzuți ca niște câini de evrei.

Desigur deși Iisus nu a întors spatele nimănui, însă accentua deseori caracterul iudaic al viziunii asupra goymilor sau gentililor in învățăturile Sale.

Însă de cele mai multe ori Iisus a criticat evreii,doctrina lor și chiar pe dumnezeul lor, repetând-le deseori că El nu are același Tată ca și ei.

Ceeace ce chiar face subiectul postării mele.

Chiar și un demon îl recunoaște că Fiul lui El Elyon (Celui Preaînalt)

*Marcu 5:7 VDCL‬
[7] Și strigând cu glas mare, zice: Ce ai cu mine, Isuse, Fiul Dumnezeului Celui Preaînalt? Te jur pe Dumnezeu, nu mă munci.

Din nou menținea îngerului cu privire la originea lui Iisus.
Deci atât îngerii cât și demonii cunosc.

(Luca 1:32)
“El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; și Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David.”

Deși a fost scrisă în greacă,doar cu ebraică putem distinge clar între El Elyon,Adonai și Elohim.

Desigur textul clar poate fi ambiguu și aparent contradictoriu.

Deci începem cu mențiunea fiu al Lui El Elyon, însă Elohim ii va da o domnie peste regatul lui David, deasemenea tatăl Său.

Transliterare: houtos estai megas, kai huios hypsistou klēthēsetai; kai dōsei autō kyrios ho theos ton thronon Dauid tou patros autou.Ebraică transliterată: Hu yihyeh gadol, ven Elyon yikarei; veyiten lo Adonai Elohim et kiseh David aviv.

O lămurire face chiar Iisus, despre asta …

*Marcu 12:35-37 VDC‬
[35] Pe când învăța pe norod în Templu, Isus a zis: „Cum zic cărturarii că Hristosul este fiul lui David? [36] Însuși David, fiind insuflat de Duhul Sfânt, a zis: ‘Domnul a zis Domnului meu: «Șezi la dreapta Mea până voi pune pe vrăjmașii Tăi sub picioarele Tale.»’ [37] Deci chiar David Îl numește Domn; atunci cum este El fiul lui?” Și gloata cea mare Îl asculta cu plăcere.

*Psalmul 110:1 VDC‬
[1] Domnul a zis Domnului meu: „Șezi la dreapta Mea până voi pune pe vrăjmașii Tăi sub picioarele Tale.”

Psalmul 110:1 în ebraică transliterată cu caractere latine


Ebraică: נְאֻם יְהוָה לַאדֹנִי | שֵׁב לִימִינִי עַד-אָשִׁית אֹיְבֶיךָ הֲדֹם לְרַגְלֶיךָ

Transliterare: Ne'um YHWH la-Adoni: Shev limini ad ashit oyvecha hadom leraglechaSă înțelegem așa “băbește”,cum Dumnezeu ia zis lui Dumnezeu, că pare că ar fi doi “Domni” sau că ar vorbi Dumnezeu cu el însuși…

Însă că sa fac și eu măcar o dată o interpretare strict teologic creștină (ortodoxă chiar), iată care ar fi sensul….


Domnul (YHWH, adică în sensul de Persoană Sacră divină),i-a zis Domnului meu(la-Adoni, adică unui “domn”, deasemenea relevant,sau figură divină)...

Ei bine Iisus se folosește de acest pasaj pentru a demonstra că referința este la El, respectiv la Mesia.

Deci David,autorul referinței,scrie că însuși
YHWH,i-a spus Mesiei că va ședea de-a dreapta lui.

Totuși,o mică paranteză,nu se menționează relația de tată -fiu între Mesia și YHWH,ci doar cea de raportare.

Plus ca să desființeze ipoteza conform căreia Hristosul(Mesia) ar fi Fiul lui David.

Deci , continuă Iisus,cum sa fiu eu fiul lui David,daca el mă numește Domnul meu((la-Adoni).

Că sa fie interpretatea teologică creștină (ortodoxă)până la capăt ar trebui să menționez că pasajul ar susține Trinitatea…Însă din punctul meu de vedere nu o face, fiindcă nu este un concept biblic Trinitatea.Dar aici trebuie alt subiect,că sa înțelegem de unde vine și cât este de relevantă în spiritualitatea universală (este extrem de relevantă, însă nu este biblică,ci doar împrumutată de Biserica)


Una peste alta la fel cum acum toți interpretează cum ii taie capul Biblia,așa și atunci era cam haotică treaba.

Practic Iisus reinterpretează Biblia de fiecare dată,tocmai de ăia l-au răstignit.

Și pentru că îmi place să fiu mereu obiectiv și nepărtinitor,voi admite și un pasaj unde YHWH, poate fi asociat cu Mesia,și nu cu poporul Israel când se referă la Fiul Meu…

Voi vesti hotărârea Domnului. El mi-a zis: „Tu ești Fiul Meu, astăzi te-am născut.”(Psalmul 2:7)

“Asaprah el-choq YHWH amar elay b'ni atah ani hayom yelidticha.”


“Căci un copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, și domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat Sfetnic, Dumnezeu puternic, Părinte veșnic, Domn al păcii.”(Isaia 9:6)

“Ki-yeled yullad-lanu ben nittan-lanu vat't'hi hamisrah al-shichmo vayyiqra shmo pele-yo'etz el gibbor avi-'ad sar-shalom.”

Ei bine aici nu regăsim exact decât forma plurală a divinului,deci putem sugera că se referă la Elohimi,care primesc acest Fiu,dar nu este creația lor,ci mai degrabă un egal al lor.Asa cum menționam mai sus, elohimii sunt creați de El Elyon,deci implicit și pasajul acesta prezintă receptarea lui Mesia, oferă de Cel Preaînalt
__________________
Esenta fiintei tale sta in insasi picatura de iubire ce atarna de spiritul tau.
Reply With Quote
  #5  
Vechi 29.05.2024, 18:32:19
cozia cozia is online now
Senior Member
 
Data înregistrării: 20.01.2007
Mesaje: 2.777
Implicit

Apoi Domnul S-a aratat iarasi lui Avraam la stejarul Mamvri, intr-o zi pe la amiaza, cand sedea el in usa cortului sau. Atunci ridicandu-si ochii sai, a privit si iata trei Oameni stateau inaintea lui; si cum l-a vazut, a alergat din pragul cortului sau in intampinarea Lor si s-a inchinat pana la pamant. Apoi a zis: “Doamne, de am aflat har inaintea Ta, nu ocoli pe robul Tau! Se va aduce apa sa Va spalati picioarele si sa Va odihniti sub acest copac. Si voi aduce paine si veti manca, apoi Va veti duce in drumul Vostru, intrucat treceti pe la robul Vostru!” Zis-au Aceia: “Fa, precum ai zis!”

Una din referirile fundamentale și absolut spectaculos credibile din Biblie.
__________________
Menirea omului pe pamant nu este de a manca si de a-si face nevoile ci sa ajunga asemenea lui Dumnezeu Tatal.
«τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας, μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται·»
Reply With Quote
  #6  
Vechi 30.05.2024, 09:26:22
Seraphim7 Seraphim7 is online now
Senior Member
 
Data înregistrării: 13.12.2009
Mesaje: 1.084
Implicit

Citat:
În prealabil postat de cozia Vezi mesajul
Apoi Domnul S-a aratat iarasi lui Avraam la stejarul Mamvri, intr-o zi pe la amiaza, cand sedea el in usa cortului sau. Atunci ridicandu-si ochii sai, a privit si iata trei Oameni stateau inaintea lui; si cum l-a vazut, a alergat din pragul cortului sau in intampinarea Lor si s-a inchinat pana la pamant. Apoi a zis: “Doamne, de am aflat har inaintea Ta, nu ocoli pe robul Tau! Se va aduce apa sa Va spalati picioarele si sa Va odihniti sub acest copac. Si voi aduce paine si veti manca, apoi Va veti duce in drumul Vostru, intrucat treceti pe la robul Vostru!” Zis-au Aceia: “Fa, precum ai zis!”

Una din referirile fundamentale și absolut spectaculos credibile din Biblie.
Pentru a putea identifica in vechiul testament o viziune similară sau cel puțin asemănătoare cu cea propusă de teologie creștină cu privire la Sfânta Treime,ar trebui sa avem trei termeni diferiți care sa fie cel puțin în același context.

Iar celebrul stejar mamvri cu cei trei îngeri, chiar daca este cea mai populară și arhicunoscută imagine cel puțin ortodoxă a Sfintei Treimi,din punct de vedere teologic, chiar îmi pare rău să fiu cel care spune iar lucruri “neplăcute”,nu reprezintă “tehnic”condițiile necesare, înafara de numărul 3…(Rubliov….. Magnific oricum, dar sa reținem că atâta timp cât un simbol te transpune într-o formă eterică,aeriala și sublimă….)

Și vom vedea în continuare de ce….

Vorbeam despre chestii “tehnice”,ei bine chiar și dacă vorbim despre vechiul testament, pentru a “depista”o (pre )reprezentare treimica avem nevoie,logic,de trei Elemente Divine.

Iar acesta se pot regăsi în Vechiul Testament sub următoarele nume ….


Tatal…

Reprezentat prin următorii termeni:YHWH (Yahweh),Elohim,Adonai,El Shaddai ,El Elyon,El Olam,YHWH Tsidkenuv etc….

Fiul:.......

Messiah (מָשִׁיחַ, Mashiach)** - „Unsul” ,Fiul lui Dumnezeu (בֵּן־אֱלֹהִים, Ben Elohim),Fiul Omului (בַּר אֱנָשׁ, Bar Enosh),Emanuel (עִמָּנוּאֵל, Immanuel),Domn al Păcii (שַׂר־שָׁלוֹם, Sar Shalom),Ramura (צֶמַח, Tzemach),Păstorul (רֹעֶה, Ro'eh),Leul din seminția lui Iuda (אַרְיֵה מִשֵּׁבֶט יְהוּדָה, Aryeh miShevet Yehudah),Slujitorul Domnului (עֶבֶד יְהוָה, Eved YHWH),Conducătorul (נָגִיד, Nagid)


Duhul Sfânt :........

רוּחַ אֱלֹהִים (Ruach Elohim) „Duhul lui Dumnezeu”

רוּח (Ruach YHWH)„Duhul Domnului”
רוּחַ קָדְשְׁךָ (Ruach Kodshecha) „Duhul Tău cel Sfânt”
רוּחַ קֹדֶש (Ruach Kodesh) „Duhul Sfânt”Ei bine aceste 3 elemente asociate în același context nu se găsesc în episodul mamvri,cel puțin nu contextual ci poate doar simbolic.

Avem doar pe “Tatăl”(YHWH)însoțit probabil de doi îngeri .

Geneza 18:1
"Și Domnul (יהוה, YHWH) i s-a arătat la stejarii lui Mamre..."

Geneza 18:3
"Și a zis: Domnul meu (אֲדֹנָי, Adonai), dacă am aflat bunăvoință înaintea Ta, nu trece pe lângă robul Tău."


Geneza 18:13
“Domnul (יהוה, YHWH) a zis lui Avraam: Pentru ce a râs Sara…”


Însă se găsește în alte pasaje din Vechiul Testament
.(Repet pe mine nu mă interesează decât să observ efectiv ce spune Biblia,vorba pocăiților :)) )

Totuși dacă vrem sa reprezentăm cat de cât “serios” și susținut din toate punctele de vedere o Sfântă Treime in Vechiul Testament (repet iarăși,eu nu o prea vad și nu cred că se intenționa o asemenea doctrină in iudaism),dar totuși dacă tot se dorește o asociere cat de cat…..Aceste pasaje de mai jos sunt mult mai relevante decât mamvri….

Isaia 42:1

הֵן עַבְדִּי אֶתְמָךְ־בּוֹ בְּחִירִי רָצְתָה נַפְשִׁי נָתַתִּי רוּחִי עָלָיו מִשְׁפָּט לַגּוֹיִם יוֹצִיא׃


Hen avdi etmach-bo bechiri ratzetah nafshi natati ruchi alav mishpat lagoyim yotzi.

„Iată Robul Meu, pe care Îl sprijin, Alesul Meu, în care sufletul Meu își găsește plăcerea. Am pus Duhul Meu peste El; El va aduce dreptate neamurilor.”


Isaia 61:1

רוּחַ אֲדֹנָי יְהוִה עָלַי יַעַן מָשַׁח יְהוָה אֹתִי לְבַשֵּׂר עֲנָוִים שְׁלָחַנִי לַחֲבֹשׁ לְנִשְׁבְּרֵי־לֵב לִקְרֹא לִשְׁבוּיִם דְּרוֹר וְלַאֲסוּרִים פְּקַח־קוֹחַ׃

Ruach Adonai YHWH alay ya'an mashach YHWH oti levasser anavim shlachani lachabosh lenishberei-lev likro lishvuyim dror vela'asurim pekach-koach.

„Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc vești bune celor smeriți; M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor eliberarea și prizonierilor dezrobirea.”
__________________
Esenta fiintei tale sta in insasi picatura de iubire ce atarna de spiritul tau.
Reply With Quote
  #7  
Vechi 02.06.2024, 18:59:00
cozia cozia is online now
Senior Member
 
Data înregistrării: 20.01.2007
Mesaje: 2.777
Implicit

Doamne Ajuta,

Multumesc de raspunsul pe care l-am citit si apreciat imediat.

Ai dreptate, privind din unghiul asta cei trei care l-au vizitat pe Avraam si Sara este doar una din numarul nelimitat de ipostaze numerice, aparitii si prezente fizice si/sau auditive in care se poate manifesta divinitatea in lumea materiala rationala in care am ales sa ne dezvoltam in aceasta prima etapa.

Ex: Cei doi ingeri veniti sa-l avertizeze pe Lot, Lupta lui Iacov cu un inger, samd.

Lumea stiintifica, cea a adevaratilor oameni de stiinta crestini, defineste si au dovedita Treimea ca fiind formata din axioma fundamentala a Treimii prin ceea ce noi marturisim:
"In numele Talalui , a Fiului si a Sfantului Duh"

Fiul fiind manifestarea obiectului in Rational, Tatal, Creatorul, ratiunea suprema si Duhul Sfint, Izvoratorul si Dadatorul tuturor celor din lumea Irationala, cea in care legile lumii rationale nu mai pot fi aplicate.

Practic prin aceata lege fundamentala a Treimii, Creatorul ne-a facut un cadou prin care realizam ca lumea nu a putut fi facuta prin Cuvant in afara sau fara Ratiune.

Sistemul de masurare folosit de noi aici, cel metric, imperial,samd, nu poate fi aplicat lumii irationale sau a lumilor inifinite care pot fi create in irational.

Ca urmare este datoria noastra sa "luam cu asalt Imparatia lui Dumnezeu". Asta-i menirea noastra si pe asta trebuie sa ne focalizam in continuare noi si generatiile care vor urma.
Alta nu exista.
Universul cunoasterii materiale condus de mamona este pe terminate. Materialismul este limitat iar ce vedem acum ca se intampla in lume, fara precedent in istorie, este ultima zbatere, sunt ultimele LED-uri adaugate la telefoanele smart, ultimele aripioare la masini, etc. Absolut nimic fundamental nu a mai fost descoperit de apropximativ de 100 de ani.

Multitudinea de Dumnezei din traditia iudaica amintita de tine cred ca se datoreaza faptului ca ne este imposibil de insusit, ghidati de sistemele de simetrie, cantitativ, metric sa patrundem in felul asta in lumea abundentei nelimitate din Irational. Trebuie sa invatam sa trecem Pagul catre Irational si toate ni se vor deschide si releva.
Hristos ne-a aratat Calea si Metoda de a naviga lumea asta si de a accesa alte lumi unde nimic nu este imposibil.
"În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea."
T
Deci clar se poate. El ni se adreseaza direct noua, vietuitorilor din acest univers limitat nu ingerilor.
Ca urmare, cu ajutorul lui Dumnezeu trebuie doar sa-l urmam, sa-l imitam, si cumva, urmand legile lasate de El, sa reusim sa ne eliberam de acest sistem social-economic care se naruie sub ochii nostri( sefi, mamona si propietatea privata generatore a violentei) si sa gasim metode de accesare a IRATIONALULUI Dumnezeiesc care "ne asteapta"

mai vorbim...
__________________
Menirea omului pe pamant nu este de a manca si de a-si face nevoile ci sa ajunga asemenea lui Dumnezeu Tatal.
«τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας, μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται·»

Last edited by cozia; 02.06.2024 at 19:05:11.
Reply With Quote
  #8  
Vechi 03.06.2024, 02:26:25
Demetrius Demetrius is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 02.04.2012
Mesaje: 3.051
Implicit

Citat:
În prealabil postat de cozia Vezi mesajul
Ca urmare este datoria noastra sa "luam cu asalt Imparatia lui Dumnezeu". Asta-i menirea noastra si pe asta trebuie sa ne focalizam in continuare noi si generatiile care vor urma.
Cred că generația următoare va fi prima generație a noii societăți omenești.
Citat:
Universul cunoasterii materiale condus de mamona este pe terminate. Materialismul este limitat iar ce vedem acum ca se intampla in lume, fara precedent in istorie, este ultima zbatere, sunt ultimele LED-uri adaugate la telefoanele smart, ultimele aripioare la masini, etc. Absolut nimic fundamental nu a mai fost descoperit de apropximativ de 100 de ani.
Eu cred că au mai fost cinci(5) precedente în istoria omenirii, de-acum urmând a șasea extincție după același model deja verificat.

12. Iar din pricina înmulțirii fărădelegii, iubirea multora se va răci.
13. Dar cel ce va răbda până sfârșit, acela se va mântui.
14. Și se va propovădui această Evanghelie a împărăției în toată lumea spre mărturie la toate neamurile; și atunci va veni sfârșitul.
15. Deci, când veți vedea urâciunea pustiirii ce s-a zis prin Daniel proorocul, stând în locul cel sfânt - cine citește să înțeleagă -
16. Atunci cei din Iudeea să fugă în munți.
17. Cel ce va fi pe casă să nu se coboare, ca să-și ia lucrurile din casă.
18. Iar cel ce va fi în țarină să nu se întoarcă înapoi, ca să-și ia haina.
19. Vai de cele însărcinate și de cele ce vor alăpta în zilele acelea!
20. Rugați-vă ca să nu fie fuga voastră iarna, nici sâmbăta.
21. Căci va fi atunci strâmtorare mare, cum n-a fost de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi.
22. Și de nu s-ar fi scurtat acele zile, n-ar mai scăpa nici un trup, dar pentru cei aleși se vor scurta acele zile.(Mt24,12-22 )


Spun că este un model verificat (dpmdv) în extincțiile anterioare, când tot datorită fărădelegii răspândite global, Universul răspunde reactiv pentru restaurarea armoniei universale prin eliminarea făptuitorilor fărădelegii și a profitorilor ei.
Citat:
Multitudinea de Dumnezei din traditia iudaica amintita de tine cred ca se datoreaza faptului ca ne este imposibil de insusit, ghidati de sistemele de simetrie, cantitativ, metric sa patrundem in felul asta in lumea abundentei nelimitate din Irational. Trebuie sa invatam sa trecem Pagul catre Irational si toate ni se vor deschide si releva.
Hristos ne-a aratat Calea si Metoda de a naviga lumea asta si de a accesa alte lumi unde nimic nu este imposibil.
"În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea."
T
Deci clar se poate. El ni se adreseaza direct noua, vietuitorilor din acest univers limitat nu ingerilor.
Ca urmare, cu ajutorul lui Dumnezeu trebuie doar sa-l urmam, sa-l imitam, si cumva, urmand legile lasate de El, sa reusim sa ne eliberam de acest sistem social-economic care se naruie sub ochii nostri( sefi, mamona si propietatea privata generatore a violentei) si sa gasim metode de accesare a IRATIONALULUI Dumnezeiesc care "ne asteapta"

mai vorbim...
Din cele spuse mai înainte se poate vedea că armonia universală din Împărăția lui Dumnezeu nu este irațională pentru că este fundamentată nu pe știință, ci pe Iubirea lui Dumnezeu, care nici ea nu este irațională și are legi foarte bine definite, lăsate nouă de Fiul Lui ca să le urmăm (așa cum bine spui și tu); aceste reguli și legi sunt accesibile oricui prin intermediul Duhului Sfânt și prin Acesta are loc formarea inteligenței duhovnicești care deslușește lămurit rațiunea din spatele Iubirii lui Dumnezeu.
__________________
Sublimă fărâmă a Sfintei Chemări,
Zvâcnită din Vrerea divină,
Mi-e sufletul vultur ce spintecă zări
Și sus, printre stele, se-nchină.(pr. Dumitru)
Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare