Alexandru Stan

ofesor de teologie

STAN ALEXANDRU, profesor de teologie.

N. 29 oct. 1941, în Smeeni, jud. Buzău. Studii la Seminarul teologie din Buzău (1957-1962), la institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1962-1966), apoi cursurile de doctorat specialitatea Istoria relgilor la aceiaşi lnstitut (1966- 1969), continuate la `College of the Ascension" Selly Oak din Birmingham şi la ,,Mansfield College" din Oxford (1968-1970). Preot (1972) şi profesor de Limbi clasice la Seminarul teologic din Buzău (1972-1975), asistent la secţia sistematică la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1975- 1984), încredintat şi cu suplinirea lectoratului de Limbi clasiceş conferenţiar-spiritual (1984-1990), conferenţiar la catedra de Drept bisericesc (din febr. 1910). In perioda mart. 1977 - iul. 1978 trimis în Canada, la Canterbury College, Universitatea din Windsor Ontario, în calitate de `honorary fellow" şi a lucrat ca asistent pe lângă catedra de Filosofia religiei şi capelan ortodox al Universităţii; în acelaşi timp a funcţionat ca preot ajutor la catedrala românească `Sf.Gheorghe" din Windsor. A făcut parte din delegaţia Bisericii noastre la a cincea Adunare generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Nairobi (1975) şi la peste zece întuniri în cadrul `Dialogului islamic-creştin" în calitate de reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române.

Lucrări:

v      Religia sciţilor în lumina noilor cercetări, în GB, an. XXVI, 1967, nr. 3-4, p. 263 - 274,

v      Religia etruscilor în lumina noilor cercetări, în GB, an. XXVII, 1968, nr. 1-2, p. 81 -94,

v      Religia tracilor sud-dunăreni, în ST, an. XX, 1968, nr. 7-8, p. 576-588;

v      Theos Mezas Derzelas şi cultul să sincretist, în ST, an. XXI, 1969, nr. . 1-2, p. 111-121;

v      Preotul Gheorghe, islamist transilvănean în secolul al XV-Iea, în ST, an.XXII,1970, nr.3 -4, p.291-298,

v      Noile orientări ale apostolatului ortodox printre necreştini, în `Ortodoxia", an. XXII, 1970, nr. 3, p. 400-410;

v      Biserica Ortodoxă Română şi islamismul, în ST, an. XXXIII, 1981, nr. 3 -4, p. 195 - 206;

v      Ortodoxia şi frumuseţea stilului teologic al Sfinţlor Trei Ierarhi, în ST, an. XXXIV, 1982, nr. 3-4, p. 185-200;

v      Lucrarea Sfântului Ciprian de Cartagena `Despre unitatea Bisericii` şi importanţa ei misionară actuală, în ST. an XXXIV , 1982, nr. 5-6, p. 327-346;

v      lisus Hristos Mântuitorul - izvor de viaţă, în `Ortodoxia", an. XXXV, 1983, nr. 2, p. 244-266,

v      Rugăciunea în creştinism şi alte mari religii, în `Ortodoxia", an. XXXV, 1983, p. 509-528;

v      Biserica Ortodoxă şi religiile necreştine. Teză de doctorat în `Ortodoxia", an. XXXVI, 1984, nr. 2, p. 151-281 şi 1984, nr. 3, p. 323-378;

v      Insemnătatea actuală pastorală şi misionară ortodoxă a tratatului `Despre preoţie" al arhiepiscopului Simion al Tesalonicului, în ST, an. XXXVIII, 1984, nr. 5-6, p. 313-328,

v      Frumuseţea sublimitatea doctrinară a stilului predicatorial al Sfântului Ioan Gurl de Aur în două omilii la Sfinţii Martiri, în GB, an. XLII, 1984, nr. 5-6, p. 358-375;

v      Preoţia în Ortodoxie, în ,,Ortodoxia",an.XL,1988,nr. 1, p. 64-91;

v      Gânduri patristice despre Sfânta Liturghie culese în lucrarea postpatristică `De expositions Missac" a diaconului Floruis (.sec. IX), în GB, an. XLVII, 1988, nr. 4, p. 54-79;

v      Indrumări morale ale Sfântului Ambrozie pentru îndreptarea unei monahii, în GB, an. XLVII, 1998, nr. 6, p. 101 - 116;

v      Duhul Lui Dumnezeu Duhul Ortodoxiei, al iubirii şi al păcii, în `Ortodoxia", an. XLI, 1989, nr. 2, p. 39-57;

v      Dumnezeu, Duhul Sfânt -înnoitoru a toată făptura, din peripectiva actuală a Ortodoxiei, în `Ortodoxia",an.XLII, 1990,nr.2,p. 180-210;

v      Libertate şi autoritate în Ortodoxie după Sfinţii Părinţi, în `Ortodoxia", an. XLIII, 1991, nr. 4, p. 123-147.

v      lstoria religiilor. Manual pentru Seminariile teologice, Bucureşti, 1991, 348 p. (în colaborare cu Prof. Dr. Remus Rus).

A tradus în limba engleză diverse studii şi articole, iar în colaborare volumul The Romanian Ortodox Church and the Church of England, Bucureşti, 1976.

A tradus, de asemenea, câteva lucrăi, studii şi articole din limba engleză în româneşte; diverse articole, note, recenzii, predici, în periodicele centrale bisericeşti şi "Glasul Bisericii", în buletinele comunităţilor ortodoxe române de peste hotare, în `Îndrumătorul bisericesc al eparhiei Romanului şi Huşilor", în ziarul `Adevărul" (sub pseudonimul `Părintele Calist").

<

13 Februarie 2009

Vizualizari: 3772

Voteaza:

Alexandru Stan 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.