Dogmatica

 • Taina Sfintei Mirungeri Taina Sfintei Mirungeri

  Taina Sfintei Mirungeri este Taina prin care noul botezat ce se unge cu Sf. Mir se împărtăşeşte cu cele şapte daruri ale Sf. Duh, pentru creşterea duhovniceasc...

 • Despre harul dumnezeiesc Despre harul dumnezeiesc

  O mare putere ni s-a dat ca să străbatem calea plină de osteneală fără poticnire, neprimejduiţi de deznădejde ori de moleşeală. Şi, călcând peste curse, s...

 • Invatatura ortodoxa despre Biserica lui Hristos Invatatura ortodoxa despre Biserica lui Hristos

  Prezentul articol redă pe scurt învățătura ortodoxă despre Sfanta Biserică și prezintă cele patru însușiri ale ei, însușiri care împreună îi confer...

 • In ce consta comparatia dintre Biserica si trup In ce consta comparatia dintre Biserica si trup

  Dar, spun ei, în ce chip trupul este comparat cu Biserica, prin vreo asemănare? Oare Biserica a poftit împotriva lui Hristos, din moment ce acelaşi Apostol a zis...

 • Dinamismul cunoasterii lui Dumnezeu Dinamismul cunoasterii lui Dumnezeu

  Caracteristicile cunoaşterii lui Dumnezeu au în comun un atribut specific acestui tip de cunoaştere şi anume un dinamism, care nu se întâlneşte în alte tipuri...

 • Maica Domnului, de-a dreapta Fiului ei, Dreptul... Maica Domnului, de-a dreapta Fiului ei, Dreptul...

  Dogma teotokologică are şi o dimensiune eshatologică, ce derivă din aspectul eshatologic al dogmei hristolo- gice. Aşa cum slava dumnezeiască a Mântuitorului...

 • Oamenii injosesc Fecioara si atunci cand o... Oamenii injosesc Fecioara si atunci cand o...

  Există un rău egal în amândouă ereziile: atunci când oamenii înjosesc Fecioara şi atunci când, dimpotrivă, ei o slăvesc peste măsura cuvenită (Sfântul...

 • Urmarile caderii in pacat Urmarile caderii in pacat

  Urmările căderii nu sunt doar morale, duhovniceşti, psihologice şi sociale, ci antropologice şi ontologice. Din cauză că mintea (ronc) se perverteşte, toate...

 • Taina Dumnezeiestii Liturghii Taina Dumnezeiestii Liturghii

  Dumnezeiasca Liturghie este centrul vieţii bisericeşti. Intruparea Fiului şi Cuvântului lui Dumnezeu a avut loc pentru ca firea omenească să fie îndumnezeită şi...

 • Maica Domnului - Pururea Fecioara Maria Maica Domnului - Pururea Fecioara Maria

  Biserica Ortodoxă o cinsteşte pe Maica Domnului nostru Iisus Hristos numind-o Preasfântă, Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioară. La acest din urmă atribut...

 • Chinurile vesnice ale pacatosilor Chinurile vesnice ale pacatosilor

  Invăţătura Bisericii noastre bazată pe Revelaţie afirmă că, deşi calitatea şi cantitatea pedepselor iadului nu sunt aceleaşi pentru toţi păcătoşii, ele...

 • Caderea in pacat a primilor oameni si... Caderea in pacat a primilor oameni si...

  In Sfânta Scriptură, citim că după cădere a făcut Domnul Dumnezeu lui Adam şi femeii lui îmbrăcăminte de piele şi i-a îmbrăcat (Facerea 3, 21). Trebuie s...

 • Despre Biserica - Alexei Homiakov Despre Biserica - Alexei Homiakov

  Biserica trăieşte, chiar pe pământ, nu o viaţă omenească, pământească, ci o viaţă dumnezeiască, plină de har. De aceea, nu doar fiecare din membrii ei, ci...

 • Starea intermediara a sufletelor Starea intermediara a sufletelor

  Odată cu moartea biologică, sufletul se desparte de trup. Va veni însă acea vreme când va avea loc învierea trupurilor tuturor oamenilor, şi vor fi judecaţi de...

 • Filioque - scurt istoric Filioque - scurt istoric

  In prima jumătate a secolului al VI-lea, în Apus, printre creştinii din Spania s-a răspândit învăţătura despre purcederea Duhului Sfânt şi din Fiul [cf Filio...

 • Taina Spovedaniei - taina iertarii pacatelor Taina Spovedaniei - taina iertarii pacatelor

  Toate Tainele Bisericii au darul de a ne curăţa de păcate, dar dintre toate tainele Bisericii, mai ales două sunt iertătoare de păcate, sunt mijloace prin care...

 • Erezia monofizita Erezia monofizita

  Nestorianismul a fost depăşit destul de uşor. A fost apărat numai de către reprezentanţii şcolii antiohiene, care mai mult se temeau de extremele alexandrine dec...

 • Invatatura Bisericii Ortodoxe despre jertfa... Invatatura Bisericii Ortodoxe despre jertfa...

  Biserica Ortodoxă n-are o dogmă explicită cu privire la jertfa euharistică, ca de altfel nici cu privire la transsubstanţierea (metousiosis) elementelor naturale...

 • Lumea nevazuta Lumea nevazuta

  Tradiţia dogmatică a Bisericii învaţă că Dumnezeu a creat mai întîi lumea nevăzută, de natură spirituală, trecînd abia apoi la creaţia lumii văzute, de...

 • Legatura Maslului cu Liturghia Legatura Maslului cu Liturghia

  Impărtăşirea bolnavilor nu trebuie înţeleasă doar ca o pregătire pentru moarte, aşa cum o percep superstiţioşii şi necredincioşii, căci aceasta ar fi un fel...

 • Intru Una, Sfanta, Soborniceasca si... Intru Una, Sfanta, Soborniceasca si...

  De ce spunem că Biserica este una? Pentru că ea este un singur trup duhovnicesc, cu un singur cap, Iisus Hristos, şi cu un singur Sfânt Duh Care sălăşluieşte în...

 • Insuflarea dumnezeiasca a Sfintei Scripturi Insuflarea dumnezeiasca a Sfintei Scripturi

  Multe s-au spus şi s-au scris în jurul acestui subiect al insuflării dumnezeieşti a Sfintei Scripturi. Cele mai multe au declanşat probleme specifice în Apus. Se...

Pagina 1 din 22

Calendar Ortodox