Alexandru Stanciulescu

eot, istoric

STĂNCIULESCU-B|RDA ALEXANDRU, preot, istoric.

N. 23 febr. 1953, în Bârda, jud. Mehedinţi. Studii la Seminarul teologic din Craiova (1968 - 1973), cu diferenţă de liceu şi bacalaureat la Liceul `Traian" din Drobeta Tr. Severin, lnstitutul Teologic Universitar din Bucureşti (1973-1977), preot-paroh în Gruia (1977 - 1978), Bălvăneşti (1978-1979) şi Malovăţ (din 1979), toate în jud. Mehedinţ.

Lucrări:

v      Anton Pann, Bucureşti, 1976, XXX + 192 p.;

v      Coloana infinitului, vol. I, Bucureşti, 1982, XXX + 339 p.,

v      G. Călinescu, Aforisme şi reflecţii, Bucureşti, 1984, XXI + 201 p. (în colaborare);

v      Coloana infinită. Din gândirea română modern. Ediţie îngrijită, indici şi note, Bucureşti, 1987,703 p.

v      Scrisori inedite adresate de Gavriil Musicescu Iui losif Naniescu , în MMS, an. LI, 1975, nr. 9 12, p. 771-776;

v      Menţiuni din presa vremii referitoare la contribuţia preoţimii oltene la răscoala din 1907, în MO, an. XXIX, 1977, nr. 1-3, p. 92-101;

v      Clerul ortodox român în Sprijinul Războiului de Independenţă, în MO, an. XXIX, 1977, nr. 4-6, p. 342 -351;

v      Contribuţii la descifrarea inscripţiilor de la Murfatlar (Basarabi ), în BOR, an. XCV, 1977, nr.11 - 12, p. 1024-1034,

v      Situaţia ţăranilor de pe module mănăstirii Strehaia în preajma evenimentelor anului 1848.

v      Documente inedite, în RA, Supliment, vol. LVI, 1979, p. 24-32;

v      Transilvania în Iumina datelor cuprinse într-o hartă puţin cunoscută de la 1848, în vol. `Mehedinţi. lstorie şi Cultură", II, Drobeta Tr. Severin, 1980, p. 129-139; Cronografele elemente ale culturii bizantine la români, în MB, an. XXX, 1980, nr. 4-6, p. 270-282;

v      Letopiseţul Cantacuzinesc. Varianta Căldăruşani, în BOR, an. XCVIII, 1980, nr. 5-6, p. 655 -663 şi an. XCIX, 1981, nr. 1-3, p. 144-174,

v      Eufrosin Poteca inedit: `Elementuri de metafizică", în BOR, an. XCIX, 1981, p. 675-689;

v      Primul război mondial reflectat în presa bisericească în MO, an. XL, 1988, nr. 6, p. 41-58,

v      Câteva Elemente ale determinismului social în gândirea lui Nicolae Bălcescu, în vol. `Mehedinţi. Istorie şi culturăţ, III, Drobeta -Tr. Severin, 1981, p. 87-97,

v      Despre fond şi formă în studiul istoriei după concepţia lui Nicolae lorga, în vol. `Mehedinţi. Istorie şi cultură, III, Drobeta -Tr. Severin, 1981, p. 123-136;

v      Contribuţii la cunoaştera activităţii şi personalităţii lui Nicolae Iorga, în AIIA, Cluj-Napoca, XXVIII, 1987, p. 601- 620;

v      Contribuţii privind monografia satului Bârda (Pitulaşi) din judeţul Mehedinţi, în vol.`Mehedinţi. Istorie şi cultură", III, Drobeta -Tr. Severin, 1981, p.187 197 şi vol.IV, 1982, p.305-311 ţşi MO, an.XL, 1988, nr. 6, p. 93 - 104 (în colaborare);

v      Ateiuri documentare privind localităţile judeţului Mehedinţi, în vol. `Plaiul Cloşani", IV, Drobeta-Tr.Severin,1982, p.277-287 şi în vol. `Mehedinţi. Cultură şi civilizaţie", IV, Drobeta-Tr. Severin, 1982, p.249-283;

v      La începuturile învăţământului filosofic în limba română în ,,Revista de Filosofie", t. XXIX, nr. 5, 1982, p. 498-502;

v      Eufrosin Poteca inedit. Cursul de Istoria filosofiei, în vol. `Mehedinţi. Culturg şi civilizatie", vol. IV, Drobeta-Tr. Severin, 1982, p. 365-390;

v      Mesajul operei istorice în contextul politico-socială după concepţia lui Nicolae lorga, în vol. `Hierasus", Botoşani, 1983, p. 345 - 370;

v      Vechi locaşuri de cult şi aşezări umane pe pământul Olteniei, în MO,an.XXXVI, 1984, nr. 5 - 6, p. 373 - 382.

v      Vicleiul. vicleimul sau irozii, în MO, an. XXVI, 1975, nr.11 - 12, p. 893 - 899;

v      Bocetul şi ritualul înmormântării în nordul judeţului Mehedinţi, în BOR, an. XXVIII, 1980, nr. 11- 12, p.1193 - 1203 ,

v      Obiceiurile de înmormântare în nord-vestul Plaiului Cloşani, în vol. `Plaiul Cloşani", IV, Drobeta-Tr. Severin, 1982, p. 69-79;

v      Aspecte istorice în proverbele româneşti, în vol.`Proverbium", 1, Drobeta-Tr. Severin, 1983, p. 53-67 (şi în rev. `Mărturie Ortodoxă" din Olanda, an.II, nr. 5, 1983, p. 146- 170).

v      Alte articole, recenzii, reportaje în revistele bisericeşti şi locale`

v      Comunicări la numeroase simpozioane.

<

13 Februarie 2009

Vizualizari: 459

Voteaza:

Alexandru Stanciulescu 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.