Atanasie Negoita

eot, orientalist

NEGOITĂ ATANASIE, preot, orientalist.

N. 3 iul. 1903, în Seaca, jud. Teleorman. decedat în 1994, în Bucureşti.

Cursul inferior la Liceul `Sf. Haralambie" din Turnu Măgurele, iar cursul superior la Seminarul `Central" din Bucureşti (abs. 1926), cu diferenţă de liceu şi bacalaureatş apoi urmează Facultăţile de Teologie şi Litere din Bucureşti (1926- 1930), cu licenţa la amândouă şi doctoratul în Teologie (1932); studii de specializare pentru Vechiul Testament la `Ecole Biblique et Archeologique Francaise"- din lerusalim (1930-1932). Conferenţiar suplinitor de Studii biblice la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1933 - 1938), asistent la catedra de Exegeza Vechiului Testament (1939), iar din 1940 asistent definitive;

In 1947- 1948 profesor suplinitor la aceeaşi catedră, lector de Limba ebraică la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1948- 1952), diacon (1933- 1936), apoi preot (1936- 1994) la biserica `Sf. loachim şi Ana" - Foişorul de Foc din Bucureşti, membru al Asociaţiei Orientaliştilor din România.

A publicat o serie de Lucrări de Vechiul Testament, iar în ultimii ani, studii privitoare la manuscrisele de la Marea Moartă şi data serbării Paştilor.

Lucări:

v      Proorocul Nahum, teză de doctorat Bucureşti, 1932, 133 p.;

v      Limba aramaică în Noul Testament, Bucureşti, 1935, 36 p.;

v      La râul Babilonului (ps. 137), Bucureşti, 1935, 27 p.;

v      Sabathul Vechiului Testament, Bucureşti, 1935, 64 p.;

v      Codul lui Hammurapi, Bucureşti, 1935, 52 p. + XXIV pi.;

v      Metoda misionară a profeţilor Vechiului Testament, Bucureşti, 1936, 96 p.;

v      Câteva numiri de geografie şi topografie biblică, Bucureşti, 1937, 24 p.; Psalmul XXXIII.

v      Consideraţii filologice şi teologice, Bucureşti, t938,33 p.;

v      Psaltirea în cultul Bisericii Ortodoxe, Bucureşti, 1940, 164 p.

v      Plantele amintite în Biblie, Bucureşti, 194t, 55 p.;

v      Psalmii biblici şi psalmii babilonieni, Bucureşti, 1944, 80 p.;

v      Cunoşti tu Tara Sfântă? Bucureşti, 1944, 64 p.;

v      Elemente de gramatică ebraică, Bucureşti, 1946, 144 p.

v      Texte din Vechiul Testament interpretate fals de către sectanţi, în ST, an. II, 1950, nr. 3-6, p. 262-279;

v      Instituiri sociale în Vechiul Testament, în ST, an.II, nr. 1950, nr. 9-10, p. 569 - 589;

v      Ideile umanitare ale creştinismului, în ST, an. III, 1951, nr. 5-6, p. 336-355;

v      Despre Sabat. Originea sâmbetei şi a Duminicii, în ST, an. III, 1951, nr. 9- 10, p.514-541;

v      Religia canaanită, în ST, an. XI, 1959, nr. 9- 0, p. 525-555;

v      Papirusurile din Elefantina şi Vechiul Testament, în MB, an. X, 1960, nr. 1-2, p. 31-59;

v      Manuscrisele de la Marea Moartă, şi studiile mai noi, în MA, an. V, 1960, nr. 5-6, p. 333-343;

v      Descoperirea scrierilor gnostice. Manuscrisele copte de la Nag Hamadi, în ST, an. XII, 1960,nr.7-8,p.532-551;

v      Eleniştii din Faptele Apostolilor sunt oare esenienii? în GB, an.XIX,1960,nr.7-8,p.618 634;

v      Mediul în care a apărut Noul Aşezământ. Cultura nabateenilor în lumina ultimelor săpături arheologice, în MO, an. XII, 1960, nr. 9-12, p - 561 - 575;

v      Cum se interpreta Scriptura acum 2000 de ani, în GB, an. XX, 1961, nr. 3-4, P. 308-320;

v      Istoria poporului Bibliei după cercetări mai noi, în MB, an.Xl, 1961,nr.7-12, p. 22-37;

v      Descoperiri de la Marea Moartă. Manuscrisele de la Qumran, în MB, an. XII, 1962, nr. 1-4, p. 51-76;

v      Problema învierii din morţi în manuscrisele de la Qumran, şi în literatura rabinică mai timpurie, în GB, an. XI, 1962, nr. 3-4, p. 267-279;

v      Organizaţia esenienilor şi doctrina îor, în ST, an. XIV, 1962, nr. 3-4, p. 202 - 220;

v      Dascălul dreptăţii în manuscrisele de la Qumran, în GB, an. XXI, 1962, nr. 5-6, p. 473-485;

v      Manuscrisele de la Qumran şi originea creştinismului, în GB, an. XXI, 1962, n r, 7-8, p. 678-688;

v      Poporul necredincios din manuscrisele de la Qumran, în MB, an. XII, 1962, nr. 9 - I 0, p. 485 -495;

v      Dascălul dreptăţii cei doi mesia din manuscrisele de la Marea Moartă în MB, an. XII, 1962, nr. 11 - 12, p. 650-667;

v      Biblia în cadrul istoriei Orientului Apropiat, în MB, an. XIII, 1963,nr. 1-2, p.11-29 şi an. XIV, 1964, nr. 4-6, p. 145-158;

v      Despre limbile semite, în MB, an. XIV, 1964, nr. 9-10, p. 562-580;

v      Săpăturile arheologice din Palestina, în GB, an. XXIII, 1964, nr. 11-12, p. 1073- 1098;

v      Recentele săpături arheologice din Tara Sfântă. Fortăreaţa Masada, în MA, an. XI, 1966, nr. 7 - 8 p. 475 -485;

v      Manuscrisele de la Qumran şi influenţele lor, în MB, an. XVI, 1966. nr.10 - 12, P. 596-613;

v      Paralele între Biblie şi manuscrisele de la Marea Moartă, în MB, an. XVIII, 1968, nr. 7-9, p. 387-401,

v      Descoperiri noi despre esenieni, în MB, an. XXI, 1971, nr. 7 - 9, p. 388 - 401,

v      Manuscrisele de la Marea Moartă şi Noul Testament. în GB, an XXXIII, 1974, nr. 7-8, p. 680-689;

v      Sfinţii loan Botezătorul a fost qumranit sau esenian ?, în ST, an. XXVII, 1975, nr. 5-6. p. 377-397;

v      Interpretarea Scripturii în manuscrisele de la Marea Moartă, în MB, an, XXVII, 1977, nr. 4-6, p. 330-341;

v      Un lov babilonean? Ceva din teodiceea akkadiană, în ST, an. XXIX, 1977, nr. 5 - 8,p. 436 - 449,

v      Creştinismul şi esenianismul în lumina manuscriselor de la Marea Moartă, în MO, an. XXX, 1978, nr. 1-3 p. 41-51. G

v      ândirea asiro-babiloneană în texte, Bucureşti, 1975,398 p. (Bibliotheca Orientalis);

v      Lţhostilite des Zelotes envers les esseniens et ses causes, în `Studis e Acta Orientalia", vol. IX, 1977, p. 91 109;

v      Gândirea feniciană în texte, Bucureşti,1979, 360 P. (Bibliotheca Orientalis);

v      Les classes sociales dans le Code de Hanimotirabi, în,,Studia et Acta Orientalia", vol. X, 1980, P. 114-127;

v      Gândirea hitită în texte, Bucureşti, 1986, 300 p. (Bibliotheca Orientalis;

v      In colaborare cu Constantin Daniel); Teologia biblică a VechiuIui Testament, Bucureşti, 1992, 219p.

v      Calendarul, în MB, an. XIV, 1964, nr. 1-3, p.9-26;

v      Calendarul Bisericii creştine, în MB, an. XV, 1965, nr. 1 -3, P. 52-90;

v      Tehnica calendarului eclesiastic, în MB, an. XV, 1965, nr. 4 - 6, p. 299 - 337:

v      Calendarul mozaic şi Paştile creştine, în GB, în. XXXI, 1972, nr. 11 - 12, p.1199-1214;

v      Paştile la data fixă. Noi iniţiative, în BOR, an. XCV, 1977, nr. 5 - 6, p. 350 - 356.

Alte articole în:

v      `Raze de Lumină",

v      `Amvonul`,

v      `Fîntâna Darurilor", toate în Bucureşti şi periodicele bisericeşti actuale.

<

13 Februarie 2009

Vizualizari: 1018

Voteaza:

Atanasie Negoita 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.