Aurel Jivi

JIVI AUREL, profesor de teologie. N. 2 aug. 1943, in Chisoda, jud. Timis. A facut studii la Seminarul teologic din Caransebes (1957-1963), Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1963 - 1967), cursuri de doctorat - specialitatea Bizantinologie si Istorie Bisericeasa Universala - la Institutul Teologic Universitar din Bucuresti (1967 - 1970), cursuri de specializare - pentru lstoria Bisericeasc a- la Facultatea de Teologie Episcopaliana din Cambridge, Massachusetts (1970-1971), apoi la Institutul Teologic "McCormick" din Chicago (1971-1973), unde a obtinut diploma de "master in teologie" (1973); doctoratul la Institutul Teologic din Bucuresti cu teza Ortodoxia in America (1982).

Asistent la Institutul Teologic din Sibiu - sectia istorica (de la 1 oct. 1973), incredintat cu suplinirea catedrei de Istorie Bisericeasca Universala (1981-1983); de la 1 oct. 1983 profesor titular la aceeasi catedra; din 1991 profesor si la Facultatea de Teologie din Oradea; hirotonit diacon (1984) si preot (1993).

A participat la mai multe intruniri cu caracter ecumenist peste hotare: Adunarile generale ale Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Nairobi (1975) si Vancouver (1983), a opta Adunare generala a Conferintei Bisericilor Europene de la Chania - Creta (1979), la intrunirile unor comisii ale Conferintei Crestine pentru Pace, ale Programului pentru Educatie teologica al Consiliului Ecumenic al Bisericilor, ale Comisiei internationale de dialog teologic intre Bisericile Ortodoxe si Alianta Mondiala a Bisericilor Reformate si altele.

A tinut cursuri ca "profesor vizitator" la Institutul teologic presbiterian din Pittsburgh. S.U.A. (1986) si conferinte pe teme de istorie bisericeasca la diferite Facultati de teologie din S.U.A. si Marea Britanie.

Lucrari:

- Sfantul Ioan Hrisostom arhipastor la Constantinopol. in MB, an. XIX. 1969, nr. 4-6, p. 226-235;

- Literatura teologica bizantina in preocuparile lui Nicolae lorga, in BOR, an. LXXXVIII, 1969, nr. 11-12, p. 1248-1256;

- Biserica Ortodoxa din Cipru si situatia ei actuala, ST, an. XXII, 1970, nr. 1 -2, p. 118-128,

- Patriarhia Ortodoxa de la 1920 pana in prezent, in ST, an. XXII, 1970, nr. 5 -6, p. 452-460;

- Relatiile Mitropoliei de la Carlovit cu Biscrica Ortodoxa Romana din Transilvania in secolul al XVIII-lea, in BOR, an. LXXXVIII, 1970, nr. 5-6, p. 587-596;

- Opere teologice bizantine editate in tarile romane de catre patriarhul Dositei al Ierusalimului, in ST, an. XXVII, 1975, nr. 3-4, p. 219-225;

- Insemnari despre biserici si manastiri din Tara Romaneasca in jurnalul de calatorie al unui preot englez la 1794, in BOR, an. XCIX, 1981, nr. 78, p. 912-917;

- 1600 de ani de la Sinodul II ecumenic. Valoarea ecumenica a Simbolului niceo-constantionpolitan, in ST, an. XXXIII, 1981, nr. 7-10, p. 606-613;

- Contributii la istoria relasiilor ecumenice romano-anglicane, in ST. an. XXXVI, 1984, nr. 7-8, p. 482-493;

- Sinodul al VII - lea ecumenic, in MMS, an. LXIII, 1987, nr. 5. p. 101-111,

- Studii si cercetari transilvanene privind Istoria Bisericeasca Universala, in vol. Contributii transilvanene la teologia ortodoxa, Sibiu, 1988, p. 101-118;

- Corespondenta arhiereului Teodor Trandafir Scorobeti cu teologi anglicani, in RT, an.I (73), 1991, nr. 2, p. 23-32;

- Din istoria primara a Bisericii, in vol. Credinta ortodoxa si viata crestina, Sibiu, 1992 p. 39-57;

- Relatiile patriarhului Ciril Lucaris cu protestantii transilvaneni, in RT, an. II (74), 1992, nr. 3. p. 17 - 27:

- Cyril Lucaristties with Transylvanian Preotestants, in vol. Persoana si comuniune, Prinos de cinstire Pr. Prof Acad. Dumitru Staniloaie, Sibiu, 1993, p. 386 -397.

Traduceri:

- Keith Hitchins, Ortodoxie si nationalitate. Andrei Saguna si romanii din Transilvania. 1846-1873. Bucuresti, 1995, 343p.

- Alte articole, reportaje, recenzii, dari de seama, note in:"Biserica Ortodoxa Romana", "Studii Teologice", "Mitropolia Ardealului", "Ecumenical Review", "Byzantinoslavica", s. a.

13 Februarie 2009

Vizualizari: 642

Voteaza:

Aurel Jivi 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.