Barbu Sebastian Bucur

BUCUR SEBASTIAN BARBU, muzicolog. Nascut la  6 febr. 1930, in Talea, jud.  Prahova.  Studii la Seminarul teologic monahal din Manastirea Neamt (1949-1952), la Institutul Teologic Universitar din Bucuresti (1953-1957) si la:

Conservatorul "Ciprian Porumbescu" din Bucuresti (1957-1963), cu specializare la Conservatorul Macedonean de Muzica Bizantina din Atena (1982 - 1985);

Doctoratul in Muzicologie la Conservatorul "George Dima" din Cluj Napoca (1982).

Ierodiacon (1952), arhidiacon (1959), profesor de Muzica la Seminarul Teologic din Manastirea Neamt (1957-1959), la Liceul 32 din Bucuresti (1963-1965) si la Scoala de Muzică nr.5 tot in Bucuresti (1965-1990) si paralel lector la catedra de Paleografie muzica bizantina (1970-1974), apoi conferentiar (1990-1993) si profesor (din 1993) la Academia de Muzica din Bucuresti:

Dirijorul formatiei de muzica bizantina "Psalmodia" din Bucuresti (din 1989), cu care a dat mai multe concerte de muzica religioasa, membru al Uniuni Compozitorilor (1969).

Lucrari:          

- Filothei sin Agai Jipai: Psaltichie romaneasca, vol. 1,

- Catavasier, Bucuresti, 1981 518 p.; vol. II

- Anastasimatar, 1983, 344 p.; vol III,

- Stihirariul, 1986, 484 p.; vol.  IV,

- Triod Penticostar, 1992, 541 p. (fiecare volum premiat de Uniunea Compozitorilor);

- Cultura muzicala de traditie bizantina pe teritoritoriu Romaniei in secolul XVIII , si inceputul secolului XIX si aportul original al culturii autohtone. Teza de doctorat cu o prefată de prof. univ. dr.  Sigismund Toduta si o postfata de prof.  univ. dr.  Romeo Ghircoiasiu, Bucuresti, 1990, 250 p.;

- Cantari psaltice.  Vol. I. Pentru cursul de Muzica religioasa, anul II, Bucuresti, 1991, 175 p.

- A reeditat Idiomelarul lui Dimitrie Suceveanu, vol.  I - III, cu transliterare, diortosire si corectare, Bucuresti, 1993; 

- Cantarile Sfintei Liturghii si alte cantari bisericesti, Bucuresti, 1993, 364 p. (in colaborare cu o serie de compozitii proprii);

- Cantari psaltice. Pentru cursurile de Muzica religioasa, vol. I-II, Bucuresti, 1991-1993, 176 + 232 p. (cu numeroase creaţii proprii);

- Lexicon pentru cursurile de Paleografie muzicala bizantina, muzica psaltica, tipic liturgica imnografie, Bucuresti, 1992,71 p.

Monumente Muzicale: Filothei, sin Agai Jipai - prima Psaltichie romaneasca cunoscuta pana acum, in BOR, an.  LXXXI I, 1969, nr. 9 -IO, p. 1066-1075 (si in "Studii de Muzicologie", vol. VI, Bucuresti, 1970, p. 99-133);

- Naum Ramniceanu, în "Studii de Muzicologie", vol.  IX, Bucuresti, 1973, p. 146-194; 

- D. G. Kiriac contributii la analizarea melodiilor psaltice, in GB, an XXXIII, 1974, nr. 7-8, p. 696-705; 

- Ioan, sin Radului Duma Brasoveanul, in "Studii de Muzicologie", vol.  X, 1974, p. 161-221 şi in BOR, an.  XCII, 1975, nr. 3-4, p. 377-388,

- Propedii ale muzicii psaltice in notatie cucuzeliana, in SCIA - TMC, tom.  XXI, 1974, p. 27 39 si tom.  XXII, 1975, p. 59-70; 

- Manuscrise psaltice in notatie neobizantina care contin propedii aflate in Biblioteca Academiei Romane, in GB, an.  XXXIII, 1974, nr. 9 -10, p. 896-911; 

- Elemente teoretice la Filothei sin Agai Jipai, Gramatica muzicala, in GB, an.  XXIV, 1975, nr. 5-6, p. 591-622 + XX pl. (si in "Studii de Muzicologie", vol .XI, Bucuresti, 1976, p. 175-229);

- Manuscrise psaltice si bilingve in notatie cucuzeliana - in marile biblioteci din Romania, in "Studii de Muzicologie", vol.  XIl, 1976, p. 118-181 (si in BOR, an.  XCII, 1976,nr. 9-12, p. 1005-1038 + XXII p.);

- Manuscrits roumains et bilingues du XVIII-e siecle de notation koukouzelienne, în "Muzica", an. 27, 1977, nr.  11, p. 39-47; 

- Acţiunea de "românizare" a cantarilor psaltice si determinarile ei social-patriotice. 

- Filothei sin Agai Jipai si alti autori din secolul al XVIII-lea, in BOR, an.  LXLVIII, 1980, nr. 7-8, p. 836-856 + XX p.;

- Monumente muzicale in Biserica Ortodoxa Romana - Filothei sin Agai Jipai - prima Psaltichie romaneasca, in GB, an.  XXXIX, 1980, nr. 10- 12, p. 852-876;  an.  XL, 981,nr. 3-5, p. 475-510 si in BOR, an.  LXLIX, 1981,nr. 34, p. 370-406;

- Invatamantul psaltic pana la reforma lui Hrisant. Scoli si propedii, in BOR,an.  LXLVIII, 1980, nr. 3-4, p. 481-509; 

- Un encomion necunoscut in cinstea lui Petru cel Mare, în "Studii de Muzicologie", XVII, 1983, p. 199-242;

- Manuscrise muzicale romanesti la Muntele Athos, in MA, XXXII, 1987, nr. 4, p. 17-27;

- Documente Muzicale romanesti la Muntele Athos, in GB, an.  XLVIII, 1988, nr. 5, p.            118-147 + Xi p.;

- Iovascu Vlahul "protopsaltul Curţii Ungrovlahiei" si epoca sa in manuscrise psaltice de la Muntele Athos, in BOR, an. CVI, 1988, nr. 7 - 8, p. 62 - 80. 

- Alte numeroase articole din istoria muzicii psaltice si compozitii psaltice in periodicele citate, comunicări la diferite simpozioane, creatii de muzica bisericeasca corala si psaltica.

13 Februarie 2009

Vizualizari: 1639

Voteaza:

Barbu Sebastian Bucur 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.