Chiril Pistrui

eot, slavist

PISTRUI CHIRIL, preot, slavist.

N. 18 ian. 1904, în lgnăţei, jud. Orhei, decedat la 14 sept. 1986, în Sibiu. Studii la Seminarul teologic `Sf. Nicolae" din Râmnicu Vâlcea (abs. 1926), Facultatea de Teologie din Cerrnăuţi lic. 1939 studii de Limba rusă la lnstitutul `Maxim Gorki" din Bucureşti (1949), învăţător în Chergheş-Hunedoara şi Sadu-Sibiu (1926-1931), preot paroh în Doljoc-Hotin (1931-1935), Larga-Hotin (1935-1940), la biserica `Sf. Dumitru" din Râmnicu Vâlcea (1940-1941), înOrhei (1941-1944) şi Sadu-Sibiu (1944), funcţionar la Centrul Arhiepiscopesc-Sibiu (1945-1949), apoi la Institutul Teologic Sibiu (1949-1950), conferenţiar suplinitor (din 1 ian. 1951), apoi lector (1952- 1967) pentru Limbile rusă şi paleoslavă la acelaşi institut.

Lucrări:

v      Fericitul Maxim Grecul (1480-1556), în ST, an. IX, 1957, nr. 1-2, p. 58-67;

v      Catchismele Bisericii Ortodoxe Ruse, în MA, an. II, 1957, nr. 3-4, p. 263-270;

v      Sfântul Ioan Gură de Aur în Biserica Ortodoxă Rusă, în MA, an. IV, 1959, nr. 1-2, p. 64-73;

v      Primele monumente de literatură slavonă la ruşi şi legltura lor cu creaţia populară şi cu cultura bizantină în MA, an.IV, 1959, nr.7-8, p.585-593;

v      Apariţia monumentelor de literatură slavonă originală la ruşi. Începuturile cronicii ruseşti, în "Ortodoxia", an. XII, 1960, nr.I, p. 96-115;

v      1100 ani de la începutul activităţii misionare a lui Ciril şi Metodie, în MA, an.VIII, 1963, nr.11-12, p.877 - 893;

v      Despre alfabetul cirilic şi cel glagolitic, în MA, an. IX, 1964, nr. 3-5, p. 252-269;

v      Octoihul dezvoltat de la Sibiu, în ST, an. XIX, 1967, nr. 3-4, p. 128-143,

v      Manuscrisul slav nr. 2 din Biblioteca Mitropoliei din Sibiu, în ST, an. XX, 1968, nr. 3-4, p. 258 264;

v      Unul din cele mai vechi manuscrise slave din `Ara noastră, în ST, an. XXII, 1970, nr. 3-4, p. 212-229;

v      Manuscrise slave în Biblioteca Mitropoliei ortodoxe române din Sibiu, în MA, an. XV, 1970, nr. 11-12, p. 827-838;

v      Manuscrise slave în Biblioteca Episcopiei Aradului, în MB, an. XXII, 1972, nr. 1-3, p. 83-94;

v      Manuscrise slave din Transilvania. Biblioteca Academiei R.S.R Filiala Cluj, în BOR, an. XC, 1972, nr. 9-10, p. 1088-1103;

v      Manuscrise slave în Transilvania, în BOR, an. XCII, 1974,nr.3-4, p.425-435;

v      Manuscrise Româneşti şi slave în Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române a Oradea, în BOR, an. XCII, 1974, nr. 5-6, p. 776-790;

v      101 manuscrise slave în Transilvania (sec. XII-XVII), în BOR, an.XCVI, 1978,nr. 1-2,p. 127-148; nr.3-4, p.303-310, nr.5-6 .608-624-an.XVII,1979, nr. 3-4,p. 531-562; an. XCIX, 1981, nr. 1-2, p. 123-130 şi nr.5-6, p.643-653.

Alte Studii în:

v      `Mitropolia Ardealului",

v      ,,Telegraful Român,

v      `Îndrumătorul Bisericesc" de la Sibiu.

<

13 Februarie 2009

Vizualizari: 1200

Voteaza:

Chiril Pistrui 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.