Diaconul Coresi

CORESI, diacon, tipograf si editor

N. in Targovi:te, decedat in 1583, in Brasov.

A anvatat mestesugul tiparului in atelierul lui Dimitrie Liubavici.

In 1556 - 1557 lucreaza la tiparirea Octoihului slavon de la Brasov;

In 1557 - 1558 tipareste Triodul - Penticostar slavon de la Targoviste. 

Dupa 1560 a tiparit un numar de carti numai la Brasov. 

Carti romanesti:

- Intrebarea crestineasca (1560),

- Tetraevanghelul (1560-1561),

- Apostolul (c. 1565 - 1566),

- Liturghierul (1570),

- Pravila Sfintilor Parinti (c. 1570-1580),

- Psaltirea (I 570),

- Psaltirea slavo-romana (1577),

- Evanghelia cu invatatura (1580-1581) tradusa de preotii Iane si Mihai dupa Cazania de la Zabludov in Lituania, din 1569;

- In 1567 a tiparit - la Brasov sau Cluj - Talcul Evangheliilor, un amestec interesant de invataturi protestante si ortodoxe - avand ca anexe o carte de cantece si slujbe calvine. 

Carti slavone:

- Tetraevanghelul (1562),

- Sbornicul, in doua parti (I 568 - 1569),

- Octoihul Mare, in doua parţi (I 574- 1575),

- Psaltirea (I 577), Triodul (I 578)Tetraevanghelul (1578 - 1579),

- Sborncul de la Sebes-Alba (1580) s.a.

A format numerosi ucenici in mestesugul , tiparului:

- Diacul Calin (un Tetraevanghel slavon in 1565),

- Diacul Lorint (Octoih 1577 -1578, Psaltirea 1578, Octoih mic 1578, toate in slavoneste),

- Fiul sau, Serban (Palia de la Orastie din 1581-1582, Liturghierul slavon de la Brasov din 1587),

- Diecii Tudor, Manaila, Marian si altii.

Insemnatatea lui sta in faptul ca a fost primul carturar roman care a luptat pentru introducerea Iimbii romane in biserica; tipariturile sale an contribuit la formarea unei limbi literare si liturgice romanesti unitare. Tipariturile sale s-au bucurat de o larga raspandire in toate tarile romanesti, iar cele slavone in tarile slave sud-dunarene aflate sub dominatie otomana.

Lucrari generale:

- Barbu Teodorescu, Personailitatea giaconului Coresi si rolul lui in Cultura romaneasca, in BOR.  an.  LXXVII,  1959, nr. 3 4, p.297-306;

- Virgil Molin, Coresi editor si tipograf, in BOR, an.  LXXVII, 1959, nr. 3-4, p.307 -321,

- Virgil Molin, Desre diaconul Coresi. La 400 de ani de la inceputul activitatii sale de la Brasov si de il tiparirea primei carti romanesti, in GB, XVIII, 1959, nr. 7- 12, p. 633-656,

- Pr. Spiridon Candea.  Diaconul Coresi - simplu tipograf sau si traducator al cartilor  romanesti tiparite de el? in MA, an.  VII, 1962, nr. 3-6, p. 325-344;

- Virgil Molin, Date noi cu privire la activitatea diaconulului Coresi ca editor. in BOR, an. LXXXI, 1963, nr. 7-8, p. 781-791;

- Dan Simionescu, un mare editor si tipograf din secolul al  XVI-lea. in SCB, XI, 1969, p. 53 - 60;

- Mircea Tomescu, Cartea romaneasca in perioada coresiana, in vol.  Probleme de bibliologie, Bucuresti, 1970, p. 51 -67,

- Arnold Huttmann, Date vechi si noi privind activitatce tipografica a diaconului  Coresi, in SCB, XII, 1972.

Tipariturile coresiene:

- Al. Mares, Preciari privind traducerea Tetraevanghelului lui Coresi, in SCL, XVIII, nr. 6,1967, p. 651-667.

- Constantin Karadja, Despre lucrarile lui Coresi de la 1563, in An. Acad. Rom., VI . MS.L. III, t. II, nr. 6, Bucuresti, 1924, p. 545 555 (si extras, 11 p. + 3 pl.);

- St.  Pasca, Probleme in legatura cu inceputurile scrisului romanesc. Versiuniile romanesti din secolul al XVI-lea ale Apostolului, in "Cercetarile  Lingvistice", II, 1957, p. 47 - 95.

- Nicolae Draganu, Un fragment din cel mai vechi Molitvelnic romanesc in ",Dacoromania", II, Cluj, 1922, p. 254-326

- Pandele Olteanu, Contribtiţii la problema inceputurilor si promovarii scrisului rominesc. 400 de ani de la aparitia "Talcului Evangheliilor" al Iui Coresi, in LL, XVI, nr. 2, 1964, p. 189 - 211;

- Pandele Olteanu, "Postilla de Negovo in lumina Cazaniei I" a diaconului Coresi (c. 1564), in "Romano-slavica", XIII, 1966, p. 105 - 131;

- Atanasie Popa, Originalul cantecelor din Molitvelnicul tiparit de Coresi in 1564, in LR, an.  XV, 1966, nr. 3, p.255-265;

- A.Huttmann si P. Binder, cu privire la datarea si geneza Cazaniei I tiparita de diaconul Coresi, in LR, an. XVI, 1967, nr. 2, p.109 - 117;

- Alexandru Mares, "Cand si unde s-au tiparit Talcul Evangheliilor si Molitvelnicul romanesc"  in LR, an. XVI, nr. 1967, p.119 - 130.

- Spiridon Candea, Primul Liturghier rominesc tiparit, in MA, nr. IV, 1959, nr. 9 - I 0, p.722-771.

- Vasile Mangra, Cercetari literare istorice. I. Psaltirea diaconuliu Coresi tiparit la 1570 in Brasov, Bucuresti, 1896, 29 p.;

- L. Demeny, Psaltirile chirilice tipairite in Transilvania in a doua jumatate a secolului al  XVI-lea, in SCB, XIII, 1974, p. 91 - 112.

- Vasile Grecu, Izvorul principal pentru Cartea cu invatatura a diaconului Coresi din 1581;

- Omiliile patriarhului Caleca (1334-1341), Bucuresti, 1939, 166 p.,

- Maria Radulescu, Originalul slav al Evangheliei cu invatatura a diaconului Coresi, Bucuresti, 1959, 105 p.;

- Pandele Olteanu, Les originaux slavo-russes de plus anciennes collections d`homelies roumaines, in "Romano-slavica", an.  IX, 1963, p. 163 - 192;

- Pr. Silviu Haragus, 0 carte de doctrinal si de pietate ortodoxa; Evanghelia cu invatatura (1581), in BOR, an.  LXXXVII, 1969, nr. 7-8, p. 740-773,

- Pr. Ioan Turcu, Evanghelia cu invatatura din anul 1581,

- Consideratii, precizari, accente, in BOR, an.  XCIX, 198 1, nr. 7 - 8, p. 888 -91 1;

- Pr. Ioan Ionescu, Patru sute de ani de la tiparirea Evangheliei cu invatatura de diaconul Coresi la Brasov in 1581 si mesajul ce-l poarta, in GB, an.  XL, 1981, nr. 11 -12,p. 1154-1177.

- Amanunte bibliografice in Dictionarul literaturii romane de la origini pana la 1900, Bucuresti, 1979, p. 217-219;

- Mircea Pacurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Romane, vol. 1, Bucuresti, 1980, p. 524-538 (ed. a II-a, 1994, p. 549-563);

- Tratate de istoria literaturii romane vechi.

13 Februarie 2009

Vizualizari: 4773

Voteaza:

0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.