Ene Braniste

BRANISTE ENE, profesor de teologie.N. 12  oct. 1913, in Suseni, jud.  Arges, decedat la 18 mart. 1984, in Bucuresti. Studii la Seminarul teologic din Curtea de Arges (1925 - 1933),

Facultatea de Teologie din Bucuresti (1933 - 1937), cu licenta in 1938 si doctorat in 1943, la:

Facultatea de Litere (sectia Limba romana, 1945-1947), a urmat si cursurile Seminarului pedagogic "Titu Maiorescu" din Bucuresti (1937- 1938). 

Asistent la catedra de Teologie practica de la Facultatea de Teologie, pentru Liturgica si Pastorala (1938-1950), apoi conferentiar (1950) si

Profesor titular (1950- 1982), dupa pensionare - profesor consultant la aceeasi catedra, in cadrul lnstitutului Teologic Universitar Bucuresti; Prorector (ian. 1970 -iul. 1971), apoi rector al Institutului (1980-1982),

Vicepresedinte al Comisiei de Pictura a Patriarhiei Romaine (1968-1983), un timp membru cleric al Adunarii Eparhiale si al Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucurestilor, membru in Comitetul tehnic al Institutului Biblic si de Misiune;

Participant la intruniri ecumeniste peste hotare (mai ales la consfatuirile de la Chambesy in legatura cu data serbarii Sfintefor Pasti),

Conferinte in Austria, Franta, Germania, Anglia;

Diacon (1940), preot (1950), iconom stavrofor (1952).

Lucrari: 

- Explicarea Sfintei Liturghi dupa Nicolae Cabasila (teza de doctorat), Bucuresti, 1943,  XVI+238 p.

- Tailcuirea dumnezeestii Liturghii (de Nicolae Cabasila) Traducere din greceste si studiu introductiv, bucuresti 1946, VIII+133p. (reeditata la Bucuresti 1989)

- Observatiuni si prpuneri pentru o noua editie a Liturghierului romanesc. Contributie la problema revizuirii cartilor noastre de ritual, in BOR an LXIII, 1946 nr 4-6 p.194-217 si nr. 7-9 p. 333-351 (si extras 62p);

- Preotul de azi ca liturghisitor. Lipsuri si scaderi. Cauzele lor, Mijloace de indreptare, in ST an I 1949 nr. 1-2 p. 97-118 si nr 3-4 p 252-266 (si extras 40p.);

- Participarea la Liturghie si metode pentru realizarea ei, in ST.an.I 1949, nr.7-8 p. 567-637( si extras 76 p)

- Uniformitatea si savairsirea serviciilor divine, in ST , anI 1949 nr 9-10 p.781-813 (si extras 36p)

- Teologia icoanelor, in ST. an. IV 1952 nr.3-4 p. 175-201.

- Idei, principii si preocupari sociale in cultul bisericii ortodoxe in St an.IV 1952 nr.7-8 p.432-458; 

- Despre "inovatii" in savairsirea serviciilor divine in ST , anV 1953 nr.3-4 p.279-303; 

- Rolul Athosului in istoria cultului ortodox in `Ortodoxia` an V 1953 nr 2 p. 220-237

- Schisma si cultul crestin, in `Ortodoxia` in VI 1954 nr.2-3 p.260-299

- Temeiuri biblice si traditionale pentru caintare in comun a credinciosilor, in ST an VI 1954 nr.1-2 p.17-38;

- Problema unificarii calendarului liturgic in Bisericile Ortodoxe, in "Ortodoxia" an.VII,1955 nr.2 p.181-216

- Unitate si varietate in cultul liturgic al Bisericii Ortodoxe Autocefale, in ST an VII, 1955 nr. 7-8 p. 423-444

- Liturghiile romano-catolice in comparatie cu cele ortodoxe, in "Ortodoxia", an IX 1957 nr.1 p. 119-137

- Sfintii Trei Ierarhi in cultul crestin, in BOR an LXXVI, 1958 nr 1-2 p.171-193

- Liturghierul slavon tiparit de Macarie la 1508, in BOR an.LXXVI ,1958, nr 10-11 p.1038-1068; 

- Liturghia Darurilor mai inainte sfintite, in ST., an X, 1958 nt.3-4 p.176-192; 

- Deosebiri interconfesionale cu privire la Sf. Taine in "Ortodoxia" an XI 1959 nr.4 p.499-517; 

- Din intelepciunea si experienta duhovnicilor de odinioara, in BOR, an.LXXVIII 1960 nr.1-2 p. 141-16; 

- Rainduila slujbei in sobor cu preoti, fara diacon, in BOR an.LXXVIII, 1960 nr,3-4 p. 218-257; 

- Iconografia crestina ca ca discipilina de studiu sa cercetare. Obiectul, scopul si importanta ei, discipline inrudite si auxiliare, literatura ei principala, in ST, an.XIV, 1962 nr.5-6 p. 328349; 

- Posturile in cursul anului bisericesc in BOR, an.  LXXXII, 1964 nr.1-2 p.120-138;

- Istoria si explicarea slujbei Vecerniei, in BOR, an LXXXIV, 1966, nr.5-6 p.513-532; 

- Cultul bisericilor crestine din Orient . Liturghiile riturilor orientale, in `ortodoxia` an. XVIII, 1966 nr.1, p.85-131;

- Cultul bisericilor vechi catolice  an comparatie cu cel ortodox si cu cel catolic, in  `Ortodoxia`, an. XX, 1968 nr.1 p. 26-61; 

- Probleme de actualitate ale Bisericiolor de azi: dezvoltare (evolutie) si revizuire (adaptare) in cult din punct de vedere ortodox, in "Ortodoxia" an XXI 1969 nr 2 p.197-215

- Explicarea botezului in  "Catehezele baptismale" ale Sfantului Ioan Gura de aur, in ST. XXII, 1970 nr 7-8 p.509-527;

- Literatura liturgica in teologia romaineasca, in BOR , an LXXXIX, 1971 nr.1-2 p.121-134; 

- Slujba utreniei. Istoric si explicare, an ST, an.XXIV, 1972 nr 1-2 p.70-89;

- Programul iconografic al bisericilor ortodoxe. Indrumari pentru zugravii de la biserici, in BOR, an ZCII, 1974 nr.5-6 p. 730771 (si extras)

- Martiri si sfinti pe pamaintul Dobrogeide azi, in volumul "De la Dunare la Mare. Marturii istorice si monumente de arta crestina", Galati, 1977 si 1979, p. 34-62;

- L`assemblee liturgique decrite dans les "Constitutions Apostoliques" et les differentes fonctions dans son cadre, in vol. L`assemblee liturgique et les differentes roles dans l`assamblee. Conferences Saint-Serge, Roma, 1977 p. 93-130 (si extras)

- Le cult byzantin comme expression de la foi orthodoxe, in vol. La liturgie, expression de la foi. Conferenced Saint Serge, Roma, 1979; 

- La question dtune celebration commune des paques. Breve etude historique et canoniquede la question (referat la Consfatuirea interortodoxa de la Chambesy, 1977) an Episkepsis, vol IV, Chambesy-Geneva, 1980 p.17-29

- Eglise et liturgie dans la "mistogogie" de Saint Maxime le Confesseur, in vol.L`Eglise dans la Liturgie. Conferences Saint Serge, Roma, 1980 (si in `Ortodoxia`, an XXXIII, 1981, nr.1 p.13-22)

- Sfantul Vasile cel Mare in cultul crestin, in vol. "Sfaintul Vasile cel Mare." - Inchinare la 1600 de ani de la savarsirea sa, Bucuresti 1980 p.238-264; 

- Despre cinstirea sfintilor in Biserica Ortodoxa, iin "Ortodoxia", an.  XXXIII, 1980, nr. 1, p. 44-67.

- Tipic bisericesc, Bucuresti, 1976, 302 p. (in colaborare)

- Liturgica teoretica.  Manual pentru seminarele teologice, Bucuresti, 1978, 280 p. (in colaborare);

- Liturgica speciala pentru Institutele teologice, Bucuresti, 1980, 510 p.;

- Liturgica generala cu notiuni de atra biosericeasca, Bucuresti, 1985, 548 p. (ed. a II-a, Bucuresti, 1993, 783 p.).

- Anastasimatarul uniformizat II.  Utrenierul sau Caintarile Utreniei (de Duminica dimineata ale celoi- opt bisericesti, Bucuresti, 1954 (in colaborare);

- Caintarile Sfintei Liturghi si podobiile celor opt glasuri, Bucuresti, 1960 (in colaborare)

- Caintarile din slujbele Botezului, Cununiei, Tedeumului si inmormintarii, in ST, an. XVI, 1964, nr. 1 -2 , 104 p. (in colaborare);

- Caintarile din slujbele Sfintelor- Pasti, in ST, an.  XVI 11, 1966, nr. 1 - 2, 90 p. (in colaborare);

- Carte de caintari biscricesti pentru credinciosii crestini ortodocsi, Bucuresti, 1975 (in colaborare)

- Cantarile Penticostarului, Bucuresti 1980 (in colaborare).

A diortosit, dupa textele originale, mai multe carti de slujba tiparite la Bucuresti:

- Catavasierul (1959),

- Penticostarul (1973),

- Octoihul Mare (1975) si

- A revizuit editia Liturghierului din 1980.

A publicat si alte studii, recenzii, predici, dari de seama in:

- "Biserica Ortodoxa Romaina",

- "Ortodoxia",

- "Studii Teologice",

- "Glasul Bisericii",

- "Mitropolia Olteniei",

- "Mitropolia Banatului" s.a.

- Postul Pastilor

 

13 Februarie 2009

Vizualizari: 1839

Voteaza:

0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.