Ilie Moldovan

ofesor de teologie

MOLDOVAN ILIE, profesor de teologie.

N. 18 mai 1928, în Albeşti, jud. Mureş. Studii la Liceul teoretic din Sighişoara(1939 - 1947), Facultatea de Agronomie din Cluj (1947 - 1952), Institutul Teologic Universitar la Cluj (1950-1952) şi Sibiu (1953-1955), studii de doctorat specialitatea Dogmatică - la lnstitutul Teologic din Bucureşti (1964 - 1968), cu examenul de doctorat în 1974. Inginer agronom (1953 - 1955), preot paroh în Lisa - prot. Făgăraş ( 1955 - 1970) , şi Daneş - prot Sighişoara (1970 - 1976), spiritual II (asistent) în febr.- sept. 1976, apoi spiritual I (conferenţiar) la institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1976- 1983), suplinitor al catedrei de Teologie Dogmatică şi Simbolică (1980-1983) la acelaşi Institut, profesor titular la catedra de Morală de la Institutul Teologic Universitar din Sibiu (din 1 nov. 1983), iconom stavrofor (1985).

Lucrări:

v         Raportul dintre lisus Hristos şi Sfântul Duh după Epistola a II-a către Corinteni, III, I - IV. 6, în ST, an. XIX, 1967, nr. 3-4, p.157-172;

v         Teologia Sfântului Duh după Catehezele Sfântului Simeon Noul Teolog în ST, an. XIX, 1967, nr. 7 - 8, p. 418 -431.

v         Teologia învierii în opera Sfântului Maxim Mântuitorul, în ST, an XX, 1968, nr. 7-8, p. 512-527,

v         Aspectul hristologic şi pnevmatologic după Sfântul Ioan Gură de Aur, în ST, an. XX, 1968, nr. 9 - 10, p.708 - 721;

v         Învăţătura despre Sfântull Duh în Ortodoxie şi preocupările ecumeniste contemporane, teză de doctorat, în MA, an.XVIII, 1973, nr. 7-8, p. 662-862;

v         Noţiunea de iertare în soteriologia ortodoxă şi actualitatea ei ecumenică, în `Ortodoxia", an. XXVI, 1974, nr. p.250-261:

v         Canoanele şi raportul lor cu revelaţia divină, în `Ortodoxia", în. XXVIII, 1976, nr. 2. p. 365-373 (şi în MB an XXVIII, 1977. nr. 1-3, p. 101-114);

v         Invăţătura paulină cu privire la Taina lui Hristos şi implicaţiile ei ecumenice, în `Ortodoxia", an. XXVI, 1977, nr. 1, p. 47-71;

v         Pregătirea morală pentru primirea Sfintelor Taine, în GB, an. XXXVII, 1978, nr. 3-4, p. 235-244;

v         Sfântul Duh şi dialogul ecumenic teologic, în MMS, an. LV, 1979, nr. 1 -2, p. 30-48;

v         Natura şi harul în gândirea teologică a Sfâtului Vasile cel Mare, în `Ortodoxia". an. XXXI, 1979, nr. 1, p. 75-89

v         Semnificaţia şi responsabilitatea slujirii preoţeşti după Sf. Apostol Pavel, în `Ortodoxia", an. XXXI, 1979, air. 2, p. 268-293;

v         Sensul duhovnicesc al înţelegerii Sfintei Scripturi în concepţia teologică a Sfântului Vasile ce Mare, în GB, an. XXXVIII, 1979, nr. 7-8, p. 710-724,

v         Cinstirea Sfintelor moaşte în Biserica Ortodoxă, în `Ortodoxia", an. XXXII, 1980, nr 1, p. 120-136;

v         Cunoaşterea Sfintei Scripturi după învăţătura ortodoxă, în `Ortodoxia", an. XXXII, 1980, nr. 2, p. 242-262;

v         Învăţătura Sfintei Scripturi despre Preacurata Fecioara Maria şi implicaţiile ei religios-morale, în `Ortodoxia", an. XXXII, 1980, nr. 3, p. 469-491;

v         Rolul Mărturisirii de credinţă în transmiterea şi actualizarea revelaţiei divine, în MMS, an. LVI, 1980, nr. 6-8, p. 440-458;

v         Rolul preotului în promovarea şi cultivarea vieţii religios - morale în parohie, în BOR, an. XCVIII, 1980, nr. 11 - 12. p.1144 - 1158;

v         Milenarismul, în GB. an. XL, 1991, nr. 1-2, p. 129-150; Semnificaţia sărbătorii Duminicii, în ,Ortodoxia", an. XXXIII, 1981, nr. 3, p. 136-155;

v         Invăţătura unitară despre Sfântul Duh şi despre Biserică exprimată în Simbolul de credinţă la Sinodul al doilea ecumenic (381), în `Ortodoxia, an. XXXIII, 1981, nr. 3, p. 409-432,

v         Aspecte ale revelaţiei divine în perspectiva dialogului ecumenic, în MMS, an. LVIII, 1981, nr.4-6, p.237-253;

v         Sfânta Liturghie ca icoană, a împărăţiei lui Dumnezeu şi însemnătatea ei în viaţa religios-morală a creştinului ortodox, în `Ortodoxia", an. XXXIV, 1982, nr. 1, p. 99-120;

v         Sensul închinării creştinului în semnul sfintei cruci, în `Ortodoxia", an. XXXIV, 1982, nr. 2, p. 215-229;

v         Temeiuri scripturistice ale închinării credinciosului în sfânta biserică, în `Ortodoxia", an. XXXIV, 1982, nr. 3, p. 423 450;

v         Preotul duhovnic şi darul iertării păcatelor, în `Ortodoxia", an. XXXIV, 1982, nr. 4, p. 570-595;

v         lisus Hristos - principiul absolut al unităţii creştine, în `Ortodoxia", an. XXXV, 1983, nr. 1, p.118 - 145;

v         Invăţătura despre energiile divine necreate în preocupările ecumeniste contemporane, în MB, an. XXXIII, 1983, nr. 3 - 4, p. 132 - 154;

v         Iisus Hristos viaţa Iumii, Viaţa religioasă autentic creştină ca temă de discuţie ecumenică, în MMS, an. LIX, 1983, nr. 4-6 p. 167-191;

v         Etnicitate şi autonomie bisericească. Consideraţii de ordin teologic-moral, în vol. Centenarul autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1987, p. 234- 267;

v         Cărţile de slujbă transilvănene. factor de unitate naţională, în vol. `Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă", Sibiu, 1988, p. 222-245;

v         Invăţătura ortodoxă despre dreptate şi rolul ei în relizarea ordinei morale, în `Ortodoxia",an.XLI, 1989,nr.2.p.57-86;

v         Cuvântul lui Dumnezeu în Scriptură şi în tradiţie. Puncte de orientare în activităţile religios-morală şi misionară a preotului ortodox, în MMS, an. LXV, 1989, nr. 3, p. 9-30.

Diverse articole în:

v      `Telegaful Român" şi

v      `Îndrumătorul Bisericesc", de la Sibiu,

v      Predici în `Glasul Bisericii" ş.a.

<

13 Februarie 2009

Vizualizari: 416

Voteaza:

Ilie Moldovan 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.