Ioan G Coman

COMAN IOAN G., profesor de teologie 

N. 27 nov. 1902, in Dambroca, jud. Buzau, decedat la 11 mart. 1987, in Bucuresti.

Studii la Seminarul "Chesarie Episcopul" din Buzau (1915 - 1922), cu diferenta de liceu si bacalaureat

Studii universitare la Facultatea de Teologie din Bucuresti (1922 - 1926) si la Facultatea de Litere si Filosofie din Bucuresti - sectia Limbile clasice greaca si latina (1922 - 1927)

Studii de specializare la Facultatile de Teologie protestanta si de Litere din Strasbourg (1927 - 1931), unde a obtinut doctoraul in Teologie (1931) si o diploma in Istoria religiilor si in aceeasi perioada a urmat cursurile Facultatii de Teologie catolica din Strasbourg, la Facultatile de Teologie protestanta din Montpellier (1928) si Paris (1930 - 1932)

Intors in tara a obtinut doctoratul la Facultatea de Litere si Filosofie din Bucuresti -specialitatea Limba si Literatura elena (1934), apoi la Facultatea de Teologie din Bucuresti (1938)

Diferite functii in perioada studentiei la Bucuresti (1924 - 1927), prefect de studii la Internatul teologic "Radu Voda" (1934 - 1947), secretar stiintific la Institutul roman de Bizantinologie (1934 - 1940)

Asistent la catedra de Limba si Literatura greaca de la Facultatea de Litere Filosofie (1936 - 1942)

Conferentiar (1942), apoi profesor titular (1944) la catedra de Patrologie de la Facultatea de Teologie din Bucuresti

Dupa 1948 a detinut aceeasi catedra in cadrul Institutului Teologic Universitar din Bucuresti, pana la pensionare (1970)

Rector al Institutului (7 oct. 1954 - 1 ian. 1962); preot (1940)

Iconom stavrofor (1950), membru cleric in Adunarea eparhiala a Arhiepiscopiei Bucurestilor. 

Ca profesor, a format numerosi doctoranzi, care au obtintit apoi titlul de doctori. 

A indeplinit numeroase misiuni peste hotare, contribuind la promovarea ecumenismului contemporan si membru in delegatiile sinodale care au vizitat alte Biserici ortodoxe.

Participant la al doilea Congres al profesorilor de teologie ortodoxa (Atena 1975)

Reprezentant al Bisericii romane in Comisia de dialog cu vechii catolici, participand la reuniunile de la Belgrad (1966), Chambesy (1970) si Pendeli-Atena (1973)

Membru in Comitetul consultativ al Conferintei Bisericilor Europene si delegat la diferite sesiuni ale acestuia; Adunarile generale Nyborg IV (1964), Nyborg V - Portschach (1967), Nyborg Vl (1971) si sesiunile din Suedia (1966), Elvetia (1968), Ungaria (1970), Olanda (1970), Polonia (1972), la al VII-lea Congres international de studii patristice de la Oxford (1975) si la diferitele Congrese istorice tinute la noi in tara et

Conferinte la Utrecht-Olanda, Ecimiadzin Armenia, Bonn, Strasbourg, Atena, Tesalonic, Tantur-Ierusalim.

A publicat sute de lucrari de patrologie, filologie si cultura clasica, istoria religiilor, ecumenism, traduceri, cuvantari, recenzii etc., cu un total de peste 9,000 de pagini, in limbile romana, franceza, germana, in tara si peste hotare.

Lucrari principale:

- L`idee de la Nemesis chez Eschyle, Paris, 1931, 251 p. (Studes d`histoire et de Philosophie religieuse publiees par la Faculte de theologie protestante de l`Universite de Strasbourg)

- Essai sur les raports de l`orphisme et du christianisme d`apres Vittorio Machioro, Bucarest, 1934, 72 p.

- Titanul Prometheu. Cultul si elementele prehesiodice si hesiodice ale istoriei sale. Incercare asupra conceptiei elenilor despre originile civilizatiei in lumina istoriei lui Prometheu. vol.I., Bucuresti, 1935, 200 p. (teza de doctorat in Litere si Filosofie)

- L`art de Callimaque et de Cattule dans le poeme "La Bouche de Berenice"

- A l`occasion de la decouverte d`un nouveau papyrus de Callimaque, Bucarest, 1936, 124 p.

- Orphee, civilisateur de l`humanite, Paris, 1939, 54 p. (tirage a part de Zalmoxis, Paris, vol. I, 1938, p. 130-176)

- Zalmoxis. Un grand probleme gete, Paris, 1939, 32 p. (tirage a part de Zalmoxis vol. II, 1, 1939, p. 79 - 110)

- Miracolul clasic. Bucuresti, 1940, 288 p. (Academia Romana.  Studii si cercetari, XLVIII)

- Le concept de l`art dans les "Grenouilles" Aristophan, Bucarest, 1941, 104 p.

- Decenee, Paris, 1943, 61 p. (tirage a part de Zalmoxis, 111, 1940-1942, p. 103-160)

- L`autenticite du Promethee enchaine, Bucarest, 1943, 236 p.

-  Georgio Gemisto Pletone e la differenze filosofiche tra Aristotele e Platone, in rev. "Rinascita", vol. I. Bucuresti, 1944, p. 35 - 80 (si extras)

- Homer si alti poeti eleni in literatura patristica greaca a sec. al II-lea, in ST, an.  XX, 1968, nr. 9 - 10, p. 636 - 668

- "Prometeu inlantuit" al lui Eschil si influenta lui asupra literaturii si teatrului romanesc, in ST, an. XXI, 1969, nr. 5 - 6, p. 299 - 326

- Deceneu, reformatorul religios si promovatorul culturii geto-dacice, in MB, an.  XXX, 1980, nr. 4 - 6, p. 249 - 264

- Marele preot Deceneu, colaboratorul lui Burebista, in BOR, an.  XCVIII, 1980, nr. 7 - 8, p.757 - 781

- Essai sur le "De Errore Profanorum Religiorum" de Firmicus Maternus, Bucuresti, 1934, 48 p.

- Geniul Sfantului Grigorie de Nazianz, Bucuresti, 1937,62 p.

-  Sf. Grigorie de Nazianz despre imparatul Iulian. Incercare asupra Discursurilor IV si V, vol. 1, Bucuresti, 1938, 164 p. (teza de doctorat in Teologie)

- Cauzele gnerale ale politicii anticrestine a imparatului Iulian dupa marturii patristice, Bucuresti, 1938, 41 p.

- Tristetea poeziei lirice a Sfantului Grigorie de Nazianz, Bucuresti, 1938, 41 p.

- Tertullian, sabia lui Hristos, Bucuresti, 1939,28 p.

- Sublimul preotiei crestine. Note pe marginea tratatului "Despre preotie" al Sfantului Ioan Gura de Aur, in ST, seria I, VIII, 1, 1940, p. 148 - 168 (si extras, 24 p.)

- Doua femei de elita din epoca de aur a patristicei: Gorgonia si Macrina. Sfantul Grigorie de Nazianz si Sfantul Grigorie de Nissa despre surorile lor, in ST, VIII, 2, 1940, p. 89 126 (si extras)

- Teoria Logosului in Apologiile Sfantului Iustin Martirul si Filozoful, Bucuresti, 1942, 68 p.

- Cazul Hippolit - Callist.Consideratiuni istorico-patristice, Bucuresti, 1944, 30 p.

- Probleme de filozofie si literatura patristica, Bucuresti, 1944, 276 p.

- Rolul social al milei crestine la Parintii capadocieni, Beius, 1945, 86 p.

- Originea si sensul intelepciunii, in BOR, an. LXII 1, 1945, nr.  11 - 12, p. 639 - 656 si an.  LXIV, 1946, nr. 1 - 3, p. 29 - 47 (si extras, 40 p.)

- Umanismul Ortodoxiei romanesti, in BOR, an.  LXVI, 1948, nr. 1 - 2, p. 33 - 77 (si extras, 43 p.)

- "Aria misionara" a Sfantului Niceta de Remesiana, in BOR, an.  LXVI, 1949, nr. 5 - 8, p. 337 - 356

- Crestinismul si bunurile materiale dupa Sfintii Parinti, in ST, an. I, 1949, nr. 3 - 4, p. 154 - 175

- Sensul pretiei la Sfintii Parinti, in ST, an. 1, 1949, nr. 9 - 100, p. 739 - 762

- Lupta Sfintilor Parinti impotriva sclaviei, in ST, an. V, 1953, nr. 3 - 4, p. 165 - 187

- Probleme dogmatice ale Sinodului V ecumenic, in ST, an. V, 1953, nr. 5 - 6, p. 312 - 346

- Unitatea Bisericii si problema refacerii ei in lumina Sfintilor Parinti, in "Ortodoxia", an. VI, 1954, nr. 2 - 3, p. 430 - 466

- Frumsetile prieteniei in conceptia lumii vechi si a Sfintilor Parinti, in GB, an. XIII, 1954, nr. 5 -6, p. 496 - 511

- Vocatia, si pregatirea pentru preotie, in ST, an.  VI, 1954, nr. 5 - 6, p. 239 - 268

- Invatatura despre mantuire in vechile religii si teologia patristica, in ",Ortodoxia", an. VII, 1955, nr. 3, p. 323 - 355

- Iconomia invierii Domnului in predicile pascale ale Sfantului Grigorie de Nazianz si Sfantului Grigorie de Nissa, in GB, an.  XIV, 1955, nr. 34, p. 177 -186; Actualitatea Sfantului Ioan Gura de Aur, in ST, an.  VII, 1955, nr. 7 - 8, p. 403 - 422

- Sfanta Traditie in lumina Sfintilor Painti, in "Ortodoxia", an. VIII, 1956, nr. 2 p. 163 - 190

- Operele literare ale Sfantului Niceta de Remesiana, in ST, an.  IX, 1957, nr. 3 - 4, p. 200 - 232

- Personalitatea Sfantului Ioan Gura de  Aur, in ST, an.  IX, 1957, nr. 9 - 10, p. 595 - 616

- Hirotonia in preot a Sfantului Ioan Gura de Aur, in GB, an.  XVI, 1957, nr. 12, p. 867 - 883

- Gregoire de Nazianze et Nemesius. Rapports de christianisme et du paganisme dans une poeme litteraire du IV-eme siecle, in Studia in honorem Acad. D. Decev. Academie Bulgare des Sciences, Sofia, 1958, p. 707 - 720

- Poezia Sfantului Grigorie de Nazianz, in ST, an. X, 1958, nr. 1 - 2, p. 68 - 92

- Opera Fericitului Augustin si critica personala teologica din "Retractarile" sale, in ST, an. XI, 1959, nr.1 - 2, p. 3 - 2 1

- Viata Sfantului Ioan Gura de Aur, in GB, an.  XVIII, 1 1959 nr. 1 - 2, p. 20 - 42

- Personalitatea Sfantului Ciprian, in ST, an.  XI, 1959, nr. 5 - 6, p. 267 - 296

- Eusebiu al Cezareii si Ieronim despre Origen, in ST, an.  XII, 1960, nr. 9 - 10, p. 595 - 626

- Chipul Sfantului Ciprian in panegiricile Sfantului Grigorie de Nazianz, si Prudentiu, in ST, an.  XIII, 196 1, nr. 3 - 4, p. 123 - 149

- Mama Fericitului Augustin, in ST, an.  XIII, 1961, nr. 7 - 8, p. 391 - 409

- Sinoadele ecumenice si importanta lor pentru Viata Bisericii, in "Ortodoxia", an. XIV, 1962, nr. 3, p. 291 - 325

- Crestinism si paganism egiptean in prima jumatate a secolului V, in MB, an.  XIII, 1963, nr. 1-2, p. 30 - 54

- L`immortalite de l`ame dans la "Phedon" et la resurection des morts dans la litterature chretienne des deux premier, siecles, in rev. "Helikon", 111, 1963, nr. 1 - 4, p. 17 - 40

- Rolul Sfintilor Parinti in elaborarea ecumenismului crestin, in ST, an.  XV, 1963, nr. 9 - 10, p. 511- 525 (versiune franceza in "Studia Patristica", IX, Berlin, 1966, p. 151 - 172; (si extras)

- Elementele demonstratiei in tratatul "Despre Sfantul Duh" al Sfantului Vasile cel Mare, in ST, an.  XVI, 1964, nr. 5 - 6, p. 275 - 302 (versiune franceza in "Studia Patristica", IX, Berlin, 1966, p. 172 - 209);

- Sensul ecumenic al lucralrii Sfantului Duh in teologia Sfintilor Parinti, in "Ortodoxia", an XVI, nr. 2, 1964, p. 220 - 239

- Momente si aspecte ale hristologiei precalcedoniene si calcedoniene, in "Ortodoxia", an.  XVII, 1965, nr. 1, p. 44 - 82

- Critica literara patristica prefotiana, in MB, an.  XV, 1965, nr. 1 - 3, p. 13 - 51

- Sensul ecumenic al Sfintei Euharistii la Sfantul Ioan Gura de Aur, in "Ortodoxia", an. XVII, 1965, nr. 4, p. 520 - 535

- Raportul dintre justificare si dragoste in Omiliile Sfantului Ioan Gura de Aur la Epistola catre Romani, in "Ortodoxia", an.  XVIII, 1966, nr. 2, p. 199 - 221 (si in versiune franceza, in "Studia Evanghelica" Berlin, 1968, p. 248 - 271)

- Prezenta Mantuitorului Hristos in noua creatie dupa invatatura Sfintilor Parinti, in "Ortodoxia", an.  XVIII, 1966, nr. 4, p. 495 - 511 (versiunea franceza in "Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuse", Paris, 48,1968, nr. 2, p. 125 - 150)

- Sinoadele ecumenice ca expresie a universalitatii Bisericii, in ST, an.  XIX, 1967, nr. 1 - 2, p. 322

- Contributia scriitorilor patristici din Scythia Minor - Dobrogea la patrimoniul ecumenismului crestin in secolele al IV-lea - al VI-lea, in "Ortodoxia", an. XX, 1968, nr.1, p.3 - 25 (versiunea franceza in "Contacts", Paris, XXII, 1970, nr. 69, p. 61 - 85)

- Elementele de antropologie in opera Sfantului Iustin Martirul si Filozoful, in "Ortodoxia", an.  XX, 1968, nr. 3, p.378 - 394

- Aspecte ale artei literare in operele Sfintilor Trei Ierarhi, in ST, an.  XXI, 1969, nr. 3 - 4, p. 164 - 178

- Definitia doctrinara a Sinodului de la Calcedon si receptarea ei in Biserica Ortodoxa Orientala, in "Ortodoxia", an. XXI, 1969, nr. 4, p. 491 - 506 (si in "The Ecumenical Review" XXII,1970, nr.4, p.363 - 382)

- Spirit umanist si elemente de antropologie in gandirea patristica, in ST, an.  XXII, 1970, nr. 5 - 6, p. 356 - 367, in versiunea franceza "Contracts", XXIV,1972, nr.7 - 8, p.185 - 203

- Prosopopeea Romei la Simah, Sfantul Ambrozie si Prudentiu, Elemente istorico-literare, in ST, an. XXII,1970, nr. 7 - 8, p. 493 -508 (versiunea franceza in "Studia Patristica", 1971)

- Hellenisme et christianisme chez Gregoire de Nazianze, in "Studia Patristica", 1971

- Preocupari patristice in literatura romaneasca, in ST, an.  XXIII, 1971, nr. 5 - 6, p. 309 - 339

- Observatii asupra prosopopeei sufletului si trupului atribuita lui Mihail Choniatul, in ST , an.  XXIV, 1972, nr. 3 - 4, p. 218 - 229

- Aspecte ale doctrinei soteriologice a Sfantului Atanasie cel Mare, in ST, an. XXV, 1973, nr. 7 - 8, p. 461 - 470

- Unitatea neamului omenesc dupa Sfantul Ioan Gura de Aur, in MO, an. XXV, 1973, nr. 7 - 8, p. 559 - 570

- Problema raporturilor culturale dintre greci si "barbari" in lumina Sfintilor Parinti, in ST, an XXVI, 1974, nr. 3 - 4, p.153 - 171

- Aspecte umaniste in Viata si opera Sfintilor Atanasie cel Mare si Efrem Sirul, in MO, an. XXVI, 1974, nr. 5 - 6, p. 381 - 393

- Autobiografia in literatura patristica, in ST, an. XXVI, 1974, nr. 9 - 10, p. 654 - 668

- Ideea de creatiune si antropologie in scrierile Sfantului Atanasie, in MB, an.  XXIV, 1974, nr. 10 - 12, p. 610 - 626

- Elemente ecumenice in orizontul istoric al Sfantuluii Ambrozie, in "Ortodoxia", an.  XXVII, 1975, nr. 2, p. 245 - 259

- Profil literar ambrozian, in MB, an.  XXV, 1975, nr. 4 - 6, p. 138 - 158

- Sfantul Vasile cel Mare adreseaza elogii Sfantului Ambrozie al Milanului. Transferul moastelor Sfantului Dionisie din Capadocia, in ST, an.  XXVII, 1975, nr. 5 - 6, p. 359 - 376

- Utilizarea "Stromatelor" lui Clement Alexandrinul de catre Eusebiu al Cezareii in "Pregatirea evangheliei", in ST, an.  XXVII, 1975, nr. 7 - 8, p. 501 - 521

- Sfintii Parinti si spiritualitatea ortodoxa romana, in "Ortodoxia", an. XXVII, 1975, nr. 4, p. 586 - 598

- "Scitii" Ioan Casian si Dionisie cel Mic si legaturile lor cu lumea mediteraneana  in ST, an.  XXVII, 1975, nr. 3 - 4, p. 189 - 203 (si versiunea franceza in "Klironomia", vol. 7, t.1, Tesalonic, 1975)

- Operele literare ale Sfantului Ioan Casian, in MB, an.XXV, 1975, nr. 10 - 12, p.552 - 569

- Mania si fenomenologia ei in literatura patristica, in ST, an. XXVIII, 1976, nr. 7 - 10, p. 545 - 563

- Hristos si Biserica, taina de mantuire dupa Sfintii Parinti, in MB, an.  XXVII, 1977, nr. 10 - 12, p. 677 - 691

- Spiritualitatea patristica in Scythia Minor. Ortodoxia credintei, in "Ortodoxia", an.  XXIX, 1977, nr. 2, p. 153 - 172

- Scriitori teologiin Scythia Minor, in vol. De la Dunare la Mare, Galati, 1977, p. 63 - 83

- Teologi si teologie in Scythia Minor in secolele IV- VI, in BOR, an.  XCVI, 1978, nr. 7 - 8, p. 784 - 796

- Misionari crestini in Scythia Minor si Dacia in secolele III - IV, in MO, an.  XXXI, 1979, nr. 4 - 6, p. 225 - 276

- Izvoarele Ortodoxiei romanesti in crestinismul daco-roman. Aniversarea a 16 secole de la participarea episcopului Terentie-Gherontie de Tomis la Sinodul II ecumenic (381) de la Constantinopol, in "Ortodoxia", an. XXXIII, 1981, nr. 3, p. 337 - 361

- Spiritualitatea patristica daco-romana si paralele occidentale contemporane, in BOR, an. Cl, 1983, nr. 7 - 8, p. 565 - 589

- Patrologie. Manual pentru uzul studentlor Institutelor Teologice, Bucuresti, 1956, 223 p.

- Scriitori bisericesti din epoca straromana, Bucuresti, 1979, 376

-  Patroogie, vol. I, Bucuresti, 1984, 547 p.; vol. II, Bucuresti, 1985, 570 vol. III, Bucuresti, 1988, 655 p

- Frumusetile iubirii de oameni in spiritualitatea patristica, Timisoara, 1998, 404 p.

- "Si Cuvantul Trup s-a facut". Hristologie si nmariologie patristica. Timisoara, 1993, 432 p.

- Coautor al cartii Invatatura de credinta crestina ortodoxa, Bucuresti, 1952, p.3-68 si 134 - 163.

- L`Eglise Othodoxe et le Mouvement Oecumenique, in Actes de la Conference des chefs et des representants des Eglises orthodoxes autocefales, vol. II, Moscou, 1952, p.5 - 96

- Contactul intre anglicani si ortodocsi in cadrul miscariii ecumeniste, in "Ortodoxia", an.  X, 1958, nr. 2, p. 195 - 216

- Ortodoxii si Miscarea ecumenica, in "Ortodoxia", an.  XIV, 1962, nr. 1 - 2, p. 60 - 106

- Biserica Ortodoxa si Biserica vechilor catolici. Privire asupra raporturilor dintre ele pe o perioda de circa un secol (1874 - 1966), in MB, an. XXVII, 1967, nr.4 - 6, p.237 - 262 

- Sfanta Euharistie in conceptia vechilor catolici si pozitia Bisericii Ortodoxe Romane in aeasta problema, in "Ortodoxia", an.  XIX, 1967, nr. 3, p. 321 - 349

- Sfintele Taine in conceptia vechilor catolici si pozitia Bisericii Ortodoxe in acest domeniu, in MO, an.  XX, 1968, nr. 5 - 6, p.382 - 402

- Temeiurile atitudinii Bisericii Ortodoxe Romane in dialogul ecumenic cu celelalte Biserici crestine, in "Ortodoxia", an. XXII, 1970, nr.1, p. 20 - 44

Numeroase alte articole, predici, reportaje, recenzii, note, in periodicele mentionate in lista bibliografica sau in altele:

- "Raze de Lumina" - Bucuresti

-  Calendarul "Credinta" - Detroit

- Publicatiile parohiilor romanesti de peste hotare etc.

 

13 Februarie 2009

Vizualizari: 2192

Voteaza:

Ioan G Coman 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.