Liviu Streza

ofesor de teologie

STREZA LIVIU, profesor de teologie.

N. 12 oct. 1947, în Sâmbăta de Sus, - Braşov. Studii la Liceul `Radu Negru" din Făgăraş (bacalaureat 1965), la Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1965-1969), cursuri de doctorat la cel din Bucureşti (1970 - 1973), cu susţinerea tezei în 1985; studii ecumenice la Institutul din Bossey şi la Facultatea de teologie catolică din Frigourg-Elveţia (1982-1983). Preot în Lisa prot. Făgăraş (1 ian. 1970 - 1 febr. 1976), spiritual la Institutul Teologic din Sibiu (1 febr. 1976 - 1 febr. 1981), asistent la secţia practică (1981 - 1986), apoi titular al catedrei de liturgică, Pastorală şi Artă creştină (din 1986); secretar ştiinţific al Facultăţii (din 1992). Participant la câteva simpozioane cu teme liturgice peste hotare.

Lucrări:

v            Slujba botezului în ritul liturgic ortodox şi cel catolic. Studiu comaparativ, în ST, an. XXV, 1973, nr. 9-10, p. 685-697;

v            Tâlcuirea liturgică din manuscrisul nr.III Biblioteca Arhiepiscopiei Sibiului, în ST, an. XXV, 1974, nr. 1-2, p. 79-88;

v            Manuscrise liturgice româneşti în Biblioteca Arhiepiscopiei (prezentare generală), în MA, an. XIX, 1974, nr. 4-6, p.233-249;

v            Chipuri ctitoricesti în pictura bisericilor româneşti dinTransilvania, în MA,an. XIX,1974, nr.7-8, p.414 - 425;

v            Biserica locaşul de închinare, în `Ortodoxia", an. XXXIV, 1982, nr. 4. p. 561 -569;

v            Botezul în diferite rituri liturgice creştine, teză de doctorate Bucureşti, 1985, 271 p. (extras din `Ortodoxia", XXXVII, 1985, nr. 1 şi 2);

v            Preotul şi îndatorirea sa Pastorală faţă de credinciosii bolnavi, în MO, an. XXXIX, 198 7, nr. 1, p. 78 - 86;

v            Pacea, act de dreptate şi de slujire, în ST, an. XXXIX, 1987, nr. 3, p. 3 - 18;

v            Taina mirungerii în Biserica Ortodoxă şi în Bisericile Vechi-Orientale, în `Ortodoxia`, an. XXXIX, 1987. nr. 2, p. 62-83

v            Studii şi preocupări liturgice în Transilvania, în vol. Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă, Sibiu, 1998, p.210-221;

v            Relatările unor pelerini ruşi din secolele XVI-XVIII în trecere prin ţările române despre viaţa liturgică ortodoxă şi locaşurile de cult româneşti, în BOR, an. CVI, 1988, nr. 3-4, p. 100-107 (si în Jurnal Moskovskoi Patriarhii, 1988),

v            Originea şi sensul divin al cultului ortodox, în MO, an. XLI, 1989, nr. 3, p. 40-51;

v            Despre rânduiala şi semnificaţia Sfintei Taine a Mărturisirii în Biserica Ortodoxă, în MO, an. XLI, 1989, nr. 3, p. 24-32;

v            Cinstirea lui Dumnezeu. Cultul divin şi formele lui, în vol. Credinţă ortodoxă şi viaşă creştină, Sibiu, 1992 (mai multe sub capitole);

v            Sensul pomenirilor în cadrul Sfintei Liturghii, în Persoană şi comuniune.

v            Prinos de cinstire Pr. Prof. Acad. Dumitru Stăniloae, Sibiu, 1993 p. 578-588;

v            La signification mystic de lţespace sacre selon la theologie orthodoxe (Referat la Congresul al III-lea al `Societăţii Liturgice" - Fribourg-Elveţia,

(august 1993), în `Studiu Liturgică".

v            An International Ecumenical Review for Liturgical Research and Renewal, an. XXIV, 1994, nr. 1;

v            Sfintele Taine şi Ierurgiile în viaţa Bisericii şi a credincioşilor, în RT, an. III, 1993 , nr. 3, p. 310;

v            Sfinţii Trei lerarhi în cultul ortodox, în RT, an. IV, 1994, nr.1, p. 3-13.

v            Diferite articole, recenzii, note şi predici în `Mitropolia Ardealului", `Telegraful Român", `Îndrumătorul Bisericesc" de la Sibiu şi alte periodice.

13 Februarie 2009

Vizualizari: 1333

Voteaza:

Liviu Streza 5.00 / 5 din 1 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.