Nestor Vornicescu


VORNICESCU NESTOR (din botez Nicolae), mitropolit.

N. 1 oct. 1927, in Lozova-Vorniceni, jud. Orhei.

Intrat in schitul Nechit-Neamt (1944), apoi in mgnastirea Neamt, ca rasofor (1946).

Studii la Seminarul de miuzica bisericeasca si Seminarul monahal din manastirea Neamt (1946-1951), la Institutul Teologic Universitar din Bucuresti (1951-1955), unde a urmat si cursurile de doctorat sectia Patrologie (1955- 1958); cursuri de specializare la Institutul Ecumenic de la Bossey,si Facultatea de Teologie autonoma protestantadin Geneva (1969-1970), doctoratul in Teologie la Bucuresti (1983). Tuns in monahism la manastirea Neamt (1951), primind numele Nestor, hirotonit ierodiacon (1951) si ieromonah (1956). Preot slujitor la catedrala mitropolitana din Iasi si bibliotecar la Centrul eparhial Iasi (1958-1962), staret al manastirii "Sf. loan cel Nou" din Suceava (1962 - 1966) si protosinghel (1962), staret al manastirii Neamt (1966 - 1970) si arhimandrit (1966). La 15 dec. 1970 ales, apoi hirotonit episcop vicar al Arhiepiscopiei Craiovei, cu titlul "Severineanul"; loctiitor de arhiepiscop al Craiovei (nov. 1972 - ian. 1973); la 20 apr. 1978 ales, iar la 23 apr. inscaunat ca arhiepiscop al Craiovei si mitropolit al Olteniei. Membru de onoare al Academiei Romane (1991) si al Academiei de :tiinte din Chisinau (1992).

Ecumenist de seama, a fost delegat de Sf. Sinod la o serie de sesiuni ale Conferintei crestine pentru pace cu sediul la Praga, fiind membru permanent in anumite Comisii. A facut parte din mai multe delegatii sinodale Romane care au vizitat alte Biserici.

Lucrari de Patrologie:

- Munca manuala in monahism dupa Sfantull Vasile cel Mare, in MMS, an. XXXI, 1955, nr. 9, p. 501-521;

- Invatatura Sfantului Grigorie de Nissa despre chip si asemanare, in ST, an. VIII, 1956, nr. 910, p. 585-602;

- Inceputul vietii de obste in monahism dupa Sfantul Pahomie cel Mare, in MMS, an. XXXIII, 1957, nr. 5 -6, p. 416-430

- Principii pedagogice in opera "Pedagogul" a Iui Clement Alexandrinul, in ST, an. IX, 1957, nr. 9-10, p. 726-740;

- Viata morala si duhovniceasca a preotului dupa lucrarea Sfantului Ambrozie "De officiis ministrorum", in BOR, an. LXXV, 1958, nr. 3-4, p. 333-347;

- Combaterea nedreptatilor sociale in cuvantarile episcopului Asterie al Amusiei, in ST, an. X, 1958, nr. 7 - 8, p. 454 - 462;

- Dragostea fata de om dupa scriitorii crestini din veacurile al doilea si al treilea, in ST, an. X, 1958, nr. 9-10, p. 590-597;

- Invataturi duhovnicesti din viata si opera Sfintului Vasile cel Mare, in MMS, an XLI, 1965, nr. 1-2, p. 43-54,

- Aspecte ale desavarsirii crestine dupa Sfantul Vasile cel Mare, in "Ortodoxia", an. XXX, 1978, nr. 4, p. 604-637,

- Scrieri ale Sfantului Vasile cel Mare in literatura Bisericii Ortodoxe Romane, in "Ortodoxia", an. XXXI, 1979, nr. 1, p. 19-52;

- Invatatura Sf. Vasile cel Mare despre munca, in MO, an. XXXI, 1979, nr. 1-3, p. 10-48 (ultimele trei studii an aparut si in volum,cu titlul: Despre viata si opera Sfantului Vasile cel Mare. La 1600 de ani de la trecerea sa catre Domnul, Craiova, 1979, 162 p. + XVI pl.).

Lucrari de Istoria Bisericii Romanesti:

- Leaturile Patriarhiei de Constantinopol cu Biserica romaneasca in veacul al XVI-lea, in MO, an. X, 195 8, nr. 3 -4, p. 191 - 202;

- Arhiereul Narcis Cretulescu-Botosaneanul (1835-1913), in MMS,an.XXXV,1959,nr.5-6,p.333-343,

- Cazaniile noastre, in MMS, an. XXXVII, 196 1, nr. 3-4, p. 181-202;

- Arhimandritul Leon Asachi, in MMS, an. XXXVIII, 1962, nr. 3-4, p. 21 3 - 242;

- Institutii pentru ingrijirea sanatatii patronate de manastirea Neamr, in MMS, an. XXXIX, 1962, nr. 5-6, p. 442-450;

- Arhimandritul Benedict Teodorovici egumenul Moldovitei (1769-1785), in MMS, an. XXXIX, 1963, nr. 7-8, p. 513-529;

- Resedinta mitropolitului Dosoftei de la "Sf. Nicolae" Domnesc din Iasi, in MMS, an. XXXIX, 1963, nr. 9 - I 0, p. 602 - 609;

- Biserica Sfantul Gheorghe - Mitropolia Veche din Iasi, in MMS, an. XL, 1964, nr. 7-8, p. 398-408 (si in vol. Monumente istorice-bisericesti din Mitropolia Moldovei si Sucevei, Iasi, 1974, p. 335-340);

- Xilogravuri-clisee executate de ieromonahul Veniamin Jacota la manastirea Sucevita intre anii 1855-1859, in MMS, an. XLI, 1965, nr. 3-4, p. 181-189;

- Doua xilogravuri-clisee vechi din manastirea Sfantul loan cel Nou din Suceava, in BOR, an.LXXXIV, 1966, nr.1 - 2, p. 209 - 228;

- O xilogravura din anul 1661:

- Imaginea celor doua cai, in MMS, an. XLII, 1966, nr. 5 - 6, p. 302 - 316;

- Literatura patristica in preocuparile mitropolitului Veniamin Costache, in MMS, an. XLIII, 1967, nr. 1-2, p. 49 - 60;

- Ingrijirea sanatatii in vechile noastre manastiri, in MO, an. XX, 1968, nr. 12, p. 65-70;

- Mihail Kogalniceanu la Rasca in 1844, in MMS, an. XLIV, 1968, nr. 3-4, p. 174-184;

- Relatii bisericesti-culturale intre manastirea Neamt si Transilvania din cele mai vechi timpuri pana in preajma anului 1918, in MMS, an.XLIV, 1968, nr. 11-12, p.664-701;

- Scrieri bizantino-eclesiastice in tarile romane (secolele XIV-XV), in MO, an. XXIII, 1971 nr.11 - 12, p. 802-822;

- Ctitorii manastirii Bucovat Stepan marele ban si fiul sau Parvu marele logofat, in MO, an. XXIV, 1972, nr. 9-10, p. 668-699;

- Trei manuscrise psaltice vechi, in MO, an. XXIV, 1972, nr.11 - 12, p. 935 -965;

- Un manuscris necunoscut al duhovnicului Andronic: Istoria manastirii Secu, in MMS, an. L, 1974, nr. 3 -4, p. 180-196;

- "Cantecul lui Adam" intr-un vechi manuscris psaltic de la Striharet, in BOR, an. XCII, 1974, nr. 7-8, p.

- 1030-1039 (versiune franceza in RESEE, XV, 1977, p. 37-47);

- Scrieri patristice si postpatristice in preocuparile mitropolitului Dosoftei al Moldovei, in MO, an. XXVI, 1974, nr. 9 - 10, p. 6 - 19;

- Mitropolitul Dosoftei traducator si editor al unor texte patristice, in MMS, an. L, 1974, nr. 9-12, p.749-752;

- Incercari, posibilitati si propuneri in vederea infiintarii Patriarhatului inainte de 1925, in BOR, an.XCIII, 1975, nr. 11 - 12, p. 1342-1365,

- Propuneri simultane pentru infiintare Patriarhatului la Bucuresti si a unei Mitropolii la Craiova, intre anii 1882 si 1924, in MO, an. XXVI, 1975, nr. 11 - 12, p. 821-851 (si extras);

- Rugaciuni pentru biruinta in 1877-1878, in "Ortodoxia", an. XXVIII, 1976, nr. 2, p. 378-401;

- O cronica necunoscuta a Razboiului pentru Independenta, in BOR, an. XCIV, 1976, nr. 5 6, p. 535 - 579 (si extras);

- Contributia patriotica adusa de clerul din partile oltene in anii 1877-1878, in MO, an. XXIX, 1977, nr. 4-6, p. 259-305

- Peronal monahal la "Crucea rosie" pentru ingrijirea ostasilor raniti in 1877- 1878, in BOR, an. XCV, 1977, nr. 5-6. p. 397-413 (studiile mentionate aici si altele, referitoare la Razboiul de Independenta au fost sranse in volumul: Contributii aduse de slujitorii bisericesti pentru Inclependenta de Stat a Romaniei, in anii 1877-1878, Craiova, 1978, 196 p. + 90 fig);

- Cauze slujite de nedreptati suferite de clericii olteni in 1907.

- Pagini patristice publicate atunci cu talc de episcopu Ramnicului-Noul Severin, in MO, an. XXIX, 1977. nr. 1-3.p.12-29.

- Dosoftei mitropolitul Moldovei aparator al epiclezei euharistice, in BOR. an. XCV, 1977, nr.7-8, p. 727-753:

- Episcopul Ilarion al Argesului, sfetnicul lui Tudor VIadimirescu. File din calendarul stradaniilor sale de slujire a Bisericii si a patriei (in anii 1820 -1821), in MO, an. XXXIII, 1981, nr. 1 -3, p. 7-77;

- O matrice sigilaa inedita1821 si semificatia sa istorica in MO, an. XXXIII, 1981, nr. 7-9, p. 354-374 (ultimele doua studii " cu introducere, indice si rezumate - publicate in volumul Descatusarea si Craiova. 1981, 17 p.);

- Scrieri patristice in Biserica Ortodoxa Romana pana in sec. XVII, Izvorare traduceri, circulatie. Teza de doctorate Craiova, 1983, 448 p. (Publicata si in MO, an. XXXV, 1983,nr.1-3-4,5-6; reeditata sub titIul: Primele scrieri patristice in literatura noastra. sec. IV-XVI, Craiova, 1984, 638 p.);

- Participarea mitropolitului Moldovei Sofronie Milescu la infaptuirea unirii Principatelor Romane, in BOR,an.CIl, 1984,nr. I -2, p.79-117 si MO. an. XXXVI, 1984, nr. 1 -2, p. 7 -38 (si in extras, Craiova, 1985, 156 p.);

- Un filosof straroman de la Histria dobrogeana: Aethicus Histricus, autorul unei Cosmografii si al unui alfabet (sec.IV-V), in MO,an.XXXVII, 1985, nr. 11-12 (si extras, Craiova, 1986, 51 p.+ 14 anexe + 8 pl.), Argumentul vechimii si neatarnarii mitropoliei Moldovei si Sucevei parghie in eforturile depuse pentru infaptuirea unirii din 1859, in BOR,an. CIV, 1986,nr. 9- 10,p. 83-108,

- O parte din aceste studii stranse in vol. Desavarsirea unitatii noastre nationale, fundament al unitatii Bisericii strabune, Craiova, 1988,66-81 p. si in vol."Biruit-au gandul". Studii de teologie istorica romaneasca, Craiova, 1990, 622 p.;

- Una dintre primele scrieri ale literaturii romane stravechi: Patimirea Sfintilor Epictet si Astion" (de la cumpana secolelor III-IV), Craiova, 1990, 244 + XXII p. (text Roman, francez. englezs extras din MO, an. XLI, 1989, nr. 1, p. 20-74).

A coordonat aparitia volumului Sfinti romani si aparatorii legii stramosesti, Bucuresti, 1987,730 p. (cu un studiu introductiv, p. 5 - 35). Romaanul in afara legii , Iasi, 1976,231 p.

Alte studii, articole, cronici, dari de seama, in periodicele mentionate in lista bibliografica, la care se adauga:

- "Telegraful Roman"-Sibiu,

- "Ramuri"-Craiova,

- "Almanahul parohiei ortodoxe romane din Viena", unele publicatii de peste hotare etc.

13 Februarie 2009

Vizualizari: 1536

Voteaza:

0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.