Nicolae Mladin

ofesor de teologie, mitropolit

MLADIN NICOLAE, profesor de teologie, apoi mitropolit.

N. 18 dec. 1914, în Abrud, jud. Alba, decedat la 1 iun. 1986, la mănăstirea Sâmbăta de Sus. Studii la Liceul de Stat din Petroşani (1925-1932), la Academia Teologică din Oradea (un an), Facultăţile de Teologie din Chişinău (un an) şi Bucureşti (doi ani, lic. 1938);

Doctoratul la Bucureşti în 1946, cu teza `Asceza şi mistica paulină"ş studii de specializare la Facultăţile de Teologie Protestantă şi catolică din Viena (1941 -1943).

Profesor suplinitor (1943), apoi titular definitiv (1947) la catedra de Teologie Morală de la Academia Teologică `Andreiană" din 1948 Institutul Teologic Universitar - la care a activat până în 1967.

Diacon necăsătorit în 1939, tuns în monahism în 1947 la mănăstirea Sâmbăta de Sus, ieromonah în 1949, protosinghel în 1958, arhimandrit în 1963.

La 4 iun. 1967 ales arhiepiscop al Sibiului şi -

Mitropolit al Ardealului (hirotonit 8 iun, înscăunat 11 iun. 1967), păstorind până în 1981 , când s-a retras din scaun din cauză de boală, stabilindu-se la Sâmbăta de Sus.

Membru din delegaţia Bisericii noastre la serbările mileniului vieţii monastice de la Athos 1963), trimis într-o misiune între credincioşii români din Statele Unite şi Canada (1966), membru în delegaţia sinodală care a vizitat Egiptul, Ethiopia şi India (1969) ş.a.;

Militant ecumenist de seamă, doctor honoris causa al Institutului Teologic Protestant din Cluj (1969).

A desfăşurat o bogată activitate pe tărâmul scrisului teologic, prin lucrări şi studii de morală, studii privind activitatea unor teologi români, Volume de predici, articole de îndrumare a preoţimii în `Telegraful Român" pe care I-a redactat din dec. 1948 până în iun. 1967.

Lucrări:

v      Mie a vieţui este Hristos. Chemări către preoţime, Sibiu, 1941, 42p,

v      Doctrina despre viaţă a profesorului Nicolae Paulescu, în RT, an. XXXII, 1942, nr.1 - 2, p. 56 - 85 şi nr. 3-4, p. 176-205 (şi extras, Sibiu, 1942, IV + 60 p.);

v      Biserica lui Dumnezeu în lumina Sfintei Scripturi, Sibiu, 1942, 106 p.,

v      Bucură-te Mireasă pururea Fecioară, Sibiu, 1945, 74 p.;

v      Lumină din lumină, Sibiu, 1947,52 p.;

v      Prin zbuciumul vremii. Predici. Sibiu, 1947, 146 p.

v      Când fraţii sunt împreună, Sibiu, 1956. XIV + 316p, (revăzută şi reeditată sub titIul: Biserica Ortodoxă Română una şi aceeaşi în toate timpurile, Sibiu, 1968, 309p);

v      Samuil Micu Clain, teologul, Sibiu, 1957, 142 p.;

v      Co-autor al manualului Teologia Morală ortodoxă pentru lnstitutele teologice, 2 vol., Bucureşti, 1979,479 + 355p.

v      Renaşterei gnosticismului, în RT, an. XXIX, 1939, nr. 9, p. 362-377;

v      Despre rugăciune, în RT, an. XXX, nr. 3-4, p. 92-103;

v      Familia creştină, în vol. Biserica şi problemele vremii, Sibiu, 1947, p.109- 128;

v      Creştinismul şi forţele sociale, în acelaşi volum, p. 227-246;

v      Martiriu şi mistică. în `Anuarul XXIII (V) al Academici teologice <<Andreiane>>", 1946-1947, p.3 - 21,

v      Hristos viaţa noastră - după Sf. Apostol Pavel, în `Anuarul XXIV (VI) al Academiei teologice <<Andreiane>>", 1947-1948, p. 96- 158,

v      Problema muncii în creştinism, în ST, an.I, 1949, nr. 3-4, p. 176-204;

v      Combaterea falselor revelaţii, în ST, an.II, 1950, nr. 3 - 6, p. 17 8 - 189,

v      Iisus Hristos în viaţa morală a credincioşilor, în ST, an. V, 1953, nr. 9 - 10, p. 605 - 625;

v      Despre unele caracteristici ale moralei catolice, în ST, an. VI, 1954, nr. 5 -6, p.269-294;

v      Sfinţi în viaţa morală ortodoxă, în ST, an. VIII, 1956, nr. 1 -2, p. 3-25;

v      Despre caracterele fundamentale ale moralei ortodoxe, în MA, an.II, 1957, nr.11-12, p. 834-848;

v      Sfinţii loan Gură de Aur - Despre desăvârşirea creştină, în `Ortodoxia", an. IX, 1957, nr. 4, p 568-585;

v      Morala creştină şi morala iezuită, în `Ortodoxia", an. XI, 1959, nr. 1, p.85-115

v      Asceza creştină, Consideraţii principale, în MA, an. IV, 1959, nr. 9 - 10, p. 707-721;

v      Problema omului, în MMS, an. XXXXVII, 1961, nr. 1 -2, p. 23-47,

v      Atitudini teologice contradictorii în problema colonialismului, în MMS, an. XXXVIII, 1962, nr. 3-4, p. 179-192;

v      Adevărata cale spre refacerea unităţii Bisericii lui Hristos, în `Ortodoxia", an. XIV, 1962, nr. 3, p. 334-352;

v      Pe calea unităţii Bisericii lui Hristos, în `Ortodoxia", an. XV,1963, nr.3-4, p. 456-472;

v      Morala creştină şi patriotismul, în MB, an. XIV, 1964, nr. 7-8, p. 346-356,

v      Valoarea morală a sfintelor taine, în MMS, an.XLI, nr. 1-3, p. 31 -41;

v      Personalitatea morală creştină, în MA, an. XI, 1966, nr. 1-3, p. 68-90;

v      Sfânta Taină a Botezului şi viaţa morală creştină, în MB, an. XVI, 1966, nr. 4-6, p. 214-230;

v      Biserica şi lumea în rapidă transformare, în MB, an. XVII, 1967, nr. 7 - 9, p.422 - 441.

v      Toate studiile de Morală publicate după 1949 au fost cuprinse în volumul: Studii de Teologie Morală Sibiu, 1969,408 p.

v      Din Iupta clerului greco-catolic pentru legea strămoşească, în ST, an. VII, 1955, nr. 9- 10, p. 600-611;

v      Samuil Micu Clain, teologul, în MA, an.II, 1957, nr. 1-2, p. 53-66;

v      Despre teologia lui Samuil Micu Clain, în MA, an. II 1957, nr. 5 -9, p. 454-466;

v      Samuil Micu Clain despre dezbinarea Bisericilor şi despre posibilitatea reunirii îor, în MA, an. III, 1959, nr. 11 - 12, p. 929 - 945;

v      Simion Bărnuţiu apărător al sinodalităţilor bisericeşti, în MA, an. VI, 1959, nr. 3-4, p. 228-240;

v      Continuitate şi unitate, în MA, an. XXII, 1977, nr. 1 - 3 (şi extras, 71 p.).

0 parte din pastoralele şi predicile publicate în revistele bisericeşti de azi au fost strânse în volumul:

v      Iisus Hristos, viaţa noastră, Cuvântări, tâlcuiri şi îndrumări, Sibiu, 1973, 491 p.

v      Sute de articole, reportage şi însemnări în:

v      `Telegraful Român",

v      `Revista Teologică",

v      ,,Mitropolia Ardealului" şi alte periodice.

<

13 Februarie 2009

Vizualizari: 777

Voteaza:

Nicolae Mladin 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.