Nicolae Necula

Profesor de teologie

NECULA NICOLAE, profesor de teologie.

N. 18 mart. 1944, în Nicoleşti, jud.  Buzău. 

Studii la Seminarul teologic din Buzău (1959- 1964), la institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1964-1968), continuând la cursurile de doctorat (1968-1971), specialitatea Liturgică, Pastorală şi Artă creştină; Studii de specializare la Institutul de studii superioare copte din Cairo (1970-1971) şi la Facultatea Valdeză de Teologie din Roma (1974- 1975), doctoratul la Bucureşti (1977). 

Pedagog la Seminarul teologic din Bucureşti (1971-1972), transferat în Redacţia Editurii institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă (1972-1975); asistent la secţia practică la institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1975), încredinţat cu suplinirea catedrei de Drept bisericesc, ca lector (1978-1981), apoi a celei de Liturgică şi Pastorală (din 1982), profesor titular la catedra  de liturgică şi Pastorală  (din 1984); diacon (I 975), preot (I 976); delegat la diferite întruniri ecumenice peste hotare.

Lucrări:

v              Participarea credincioşilor laici la cult în Bisericile răsăritene, în ST, an XXII, 1970, nr. 3-4, p. 278-290;

v              Privire de sinteză asupra sculpturii religioase în piatră la românii până la sfârşitul secolului al XVIII-lea în Tara Românească şi Moldova, în BOR, an.  LXXXVIII, 1970, nr.11 - 12, p. 1259 -1274;

v              Câteva trăsături generale ale artei copte, în `Ortodoxia", an.  XXIII, 197 1, nr. 3, p. 429 -440;

v              Scurtă privire asupra literaturii religioase a Bisericii Copte şi îndeosebi asupra cărţilor ei de cult, în BOR, an.  LXXXIX, 1971, nr. 5-6, p. 644-659;

v              Ritualul Botezului creştin şi al Mirungerii în riturile liturgice răsăritene, în GB, an. XXX, 1971, nr. 9-10,p. 828-846;

v              Organizarea învăţământului teologic, şi cântarea cultică în Biserica Ortodoxă Coptă, în GB, an.  XXXII, 1973, nr. 7-9, p. 765-781;

v              Cultul Maicii Domnului în Biserica Coptă, în `Ortodoxia". an.  XXVI, 1974, nr. 1, p. 107- 118;

v              Doctrina şi viaţa religioasă a Bisericii Copte reflectate în textele ei liturgice (Rugăciuni şi imne).  Teză de doctorat în  `Ortodoxia", an.  XXVIII, 1976, nr. 3 -4, p. 473 -626 (şi extras);

v              Aspecte ale artei pastorale la Sfinţii Trei lerarhi, în ST, an.  XXX, 1978, nr. 3-4, p. 320-328;

v              Anafora Sfântului Vasile cel Mare din ritul liturgic copt (introducere, traducere şi note), în GB, an.  XXXVIII, 1979, nr.11 - 12, p. 1141-1156;

v              Operă canonică a patriarhilor copţi din secolele XI-Xlll şi importanţa ei pentru viaţa Bisericii Copte, în BOR, an.  C, 1982, nr. 1-2, p. 193 - 204;

v              Rânduiala laudelor bisericeşti din Biserica Coptă în comparaţie cu rânduiala din ritul bizantin, în GB, XLI, 1982, nr. 4-6, p. 391-398;

v              Simbolismul Iocaşului de cult în opera liturgică a Sfântului Simeon, arhiepiscopul Tesalonicului (.sec. XV), în GB, an. XLII, nr. 9-12,1983,p.634-650;

v              Invăţătura despre post în Biserica Ortodoxă, în ST, an.  XXXVI, 1984, nr. 7-8, P. 514-520;

v              Rolul preotului ortodox român în viaţa obştească, în BOR, an. CIV, 1986, nr. 1 -2, p. 59-68;

v              Particularităţi ale ritului liturgic rus faţă de al celorlalte Biserici autocefale, în ST an. XL, 1989, nr. 1, p. 70 - 75;

v              Legătura dintre viaţa liturgică şi opera de caritate în Ortodoxie, în GB, an.  L, 1991, nr. 1-3, p. 79-92. 

v              Diferite alte articole, note, cronici, recenzii în periodicele citate, predici în `Glasul Bisericii" etc.

                Pocainta si Inviere in Triod

13 Februarie 2009

Vizualizari: 1234

Voteaza:

Nicolae Necula 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.