Nicolae Nicolaescu

ofesor de teologie

NICOLAESCU NICOLAE, profesor de teologie.

N. 6 nov. 1910, în Dozeşti, jud. Vâlcea, decedat la 5 mart. 1977, în Bucureşti.

Studii la Seminarul teologie `Sf. Nicolae" din Râmnicul Vâlcea (1923 - 1931) ,i la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1931 - 1935), cu specializare în secţia biblica la Facultăţile de Teologie catolică şi Protestantă din Strasbourg (1935-1937), doctoratul în Teologie la Bucureşti, în 1942. Cântăreţ bisericesc în Bucureşti (1937-1938), diacon la biserica `Sf. Gheorghe Vechi" din Bucureşti (1939- 1947), profesor suplinitor de Religie (1938), asistent la catedra de Studiul Noului Testament şi Ermeneutică biblică a Facultăţii de Teologie din Bucureşti (1938-1946), Profesor titular la aceeaşi catedră la Facultatea de Teologie din Suceava (ian. 1947 apr. 1948), apoi la aceeaşi catedră la Instituttil Teologic Universitar din Bucureşti (19481971); pro-rector (1952- 1962) şi rector (1949-1950 şi 1962-1971) al Institutului, secretar general în Ministerul Cultelor (1945-1947), membru în Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Bucureştilor, arhidiacon stavrofor, membru în mai multe comitete şi comisii din Consiliul Ecumenic al Bisericilor şi Conferinţa Bisericilor Europene, participant la diferite sesiuni ale acestoraş a făcut parte din delegaţiile Bisericii noastre la a treia Conferinţă panortodoxă de la Rodos (1964), a cincea şi a şasea Adunare generală a Conferinţei Bisericilor Europene

Lucrări:

v      Exegeza textului H Corinteni XII. 79, în ST, an. VIl, 1938-1939, p. 209-244 (şi extras 39 p.);

v      Introducere în Epistola către Filipeni. Captivitatea Sfântului Apostol Pavel în Efes - Teză de doctorat Bucureşti, 1942, 144 p.;

v      Cronologia paulină, în BOR, an. LV, 1942, nr. 5-6. p. 177-203 (şi extras,32 p.),

v      Sensul vieţii sociale după Noul Testament. Studiu de teologie biblică, Bucureşti, 1946,56 p.;

v      Adevărata pietate după Noul Testament, în ST, an.I, 1949, nr.1- 2, p. 35-53;

v      Cheia interpretării istorice a Apocalipsei ST,an. I, 1949,nr. 5-6,p. 287-303;

v      Misiunea socială a Bisericii în lumina Sfintei Scripturi, în `Ortodoxia", an. III, 1951, nr. 1, p. 45 - 60;

v      Actualitatea Epistolei I către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, în ST, an. III, 1951, nr. I - 2, p. 61 - 90 şi 3 -4, p. 167 - 213;

v      Sfântul Apostol Pavel şi creştinătatea actuală, în ST, an. III, 1951, nr. 7-8, p. 449-461;

v      Cele patru Evanghelii, dovadă pentru folosirea pâinii dospite la Sfânta Euharistie, în ST, an. III, 1951, nr. 9-10, p.552 - 558;

v      Biserica Ortodoxă păstrătoarea celor mai bune tradiţii şi metode de exegeză biblică, în ST, an. IV, 1952, nr. 3-4, p. 113-133;

v      Actualitatea parabolelor istorisite în Evanghelia după Sfântul Luca, în ST, an. TV,

v      1952, nr. 5-6, p. 273-292, Patimile Mântuitorului după Sfintele Evanghelii, în ST, an. V, 1953, nr. I - 2, p. 76 - 115;

v      Sfântul loan Evanghelistul martor al învierii Domnului, în GB, an. XII, 1953, nr. 2-3, p. 132-143;

v      Actualitatea Epistolei I a Sfântului loan Evanghelistul, în ST, an. V, 1953, nr. 3-4, p. 225 - 246;

v      Cadrul problemei sinoptice, în ST, an. VI, 1954, nr. 3 - 4, p.115 - 129,

v      Indatoriri sociale după Noul Testament, în ST, an. VI, 1954, nr. 7-8, p. 347-356;

v      Ideile dogmatice şi misionare ale epistolei către Coloseni, în MO, an. VI, 1954, nr. 4-6,p. 152-161;

v      Studiie biblice în Biserica Ortodoxă Română, în ST, an. XXIii, 197 1, iir. 1 -2, p. 14-30;

v      Venirea a doua a Domnului. Împărăţia de o mie de ani, în ST, an. XXIV, 1972, nr. 1-2, p. 12-23;

v      Răspunderea pastorală şi misionară a preotului după Noul Testament, în BOR, an. XCII, 1974, nr. 3-4, p. 375-390;

v      Scurt istoric al traducerii Sfintei Scripturi. Principalele ediţii ale Bibliei în Biserica Ortodoxă Română, în ST, an. XXVI, 1974, nr. 7 - 8, p. 489 - 521.

v      Co-autor al manualului de Studiul Noului Testament, ed.I, Bucureşti, 1956; ed. a II-a, Bucureşti, 1977, 256 p.

Articole de îndrumare socială-misionară pentru preoţi, reportaje, cronici, recenzii, în:

v              `Studii Teologice",

v              `Ortodoxia",

v              `Biserica Ortodoxă Română",

v              `Glasul Bisericii",

v              `Mitropolia Olteniei" ş.a.

<

13 Februarie 2009

Vizualizari: 602

Voteaza:

Nicolae Nicolaescu 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.