Petru Rezus

ofesor de teologie, prozator

REZUS PETRU, profesor de teologie, prozator.

N. 22 iun. 1913, în Rădăuţi, decedat la 7 mai 1995, în Bucureşti.

Liceul `Eudoxiu Hurmuzachi` din Rădăuţi (1924 - 1931). Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1931 - 1935), la care obţine licenţa (1935) şi doctoratul (1937); paralel a urmat cursurile Facultăţii de Litere şi Filosofie din Cernăuţi (1931 - 1935), Ia care obţine licenţa în 1937; Studii de specializare la Facultăţile de Teologie din Oxford, Cambridge, Strasbourg şi Viena (sept.1935 - apr.1937), apoi din nou la Strasbourg (apr.1937 - sept.1938), ca bursier al Mitropoliei Bucovinei. Preot în Storojineţ (1938), profesor de Dogmatică şi Apologetică la Academia teologică din Caransebeş (1938 - 1947), profesor suplinitor la Limba latină la Liceul `Traian Doda" şi de Limba română la Liceul de fete din Caransebeş (1938 - 1945), profesor de Teologie Fundamentală la Facultatea de Teologie din Suceava, prodecan al Facultăţii ( apr. 1947 - apr.1948), profesor titular la aceeaşi catedră la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (din 1948 până la pensionare, în 1974); director de studii (prorector) al Institutului (1949 - 1953); protopop, apoi iconom stavrofor (1950), autor de lucrări: de Teologie Fundamentală şi Dogmatică, Istorie bisericească, precum şi volume de schiţe, nuvele, basme, povestiri, române, culegeri de folclor.

Lucrări:

v      Dezvoltarea dogmatică, Cernăuţi 1938, 143p.;

v      Tradiţia dogmatică şi ortodoxă, Caransebeş, 1939, 311 p.;

v      Aspecte soteriologice, Caransebeş 1939, 48 p.;

v      Aghiologia ortodoxă, Caransebeş, 1940, 395 p.,

v      Despre Duhul Sfânt, Sibiii, 1941, XIII + 122 p.;

v      Curs de Teologie Fundamentală, Caransebeş , 1942,622 p.; A

v      xioIogia Teologiei Fundamentale, Caransebeş, 1943,105 p.;

v      Stiinţa mărturisitoare de Dumnezeu, Caransebeş, 1944,122 p.

v      Argumente microfizice pentru dovedirea existenţei personale a lui Dumnezeu, Caransebeş, 1944,32 p.

v      Problematica Teologiei Fundamentale,Caransebeş, 1943,35 p.;

v      Introducere în Teologia Dogmatică, Caransebeş, 1946, 35 p.;

v      Teologia ortodoxă contemporană, Timişoara, 1989, 655 p.

v      Domnul Iisus Hristos. Bucureşti, 1994, 280 p.

Studii în reviste:

v      Criteriologia falselor teofanii, în ST,an. I,1949,nr.3-4, p.226-237;

v      Criteriile revelaţiunii divineşi combaterea falselor teofanii, în ST, an. 1, 1949, nr. 5-6, p. 345-364-1

v      Problema interconfesională a revelaţiei divine, în ,,Ortodoxia", an. II, 1950, nr. 2, p. 515-558;

v      Ortodoxia în faţa vieţii, în `Ortodoxia`, an. VI, 1954, nr. 2-3, p. 592-602;

v      Invăţătura protestantă în cuvântul lui Dumnezeu faţă de Învăţătura ortodoxă, în `Ortodoxia", an. VII, 1955 nr. 2, p.232-240,

v      Invăţătura creştină despre structura revelaţiei divine din punct de vedere interconfesional, în `Ortodoxia", an. VIll, 1956, nr. 1, p. 58- 70;

v      Istoricitatea Mântuitorului, în ST, an. IX, 1957, nr. 3 -4, p. 177 - 199;

v      Invăţătura despre fiinţa religiei creştine din punct de vedere inter-confesional, în `Ortodoxia`, an. X, 1958, nr. 1, p. 15 - 22;

v      Învăţătura despre religia subiectivă din punct de vedere interconfesional, în ST, an. X, 1958, nr. 5-6, . 365-375,

v      Învăţătura ortodoxă despre cuvânt - mijloc de expresie în cele trei confesiuni, în `Ortodoxia", an. XI, 1959, nr. 1, p. 48-2;

v      Originalitatea creştinismului, în `Ortodoxia", an. XI, nr. 1959, nr. 4, p. 518-534;

v      Specificul creştin, în `Ortodoxia", an. XIl, 1960, nr. 4, p. 507-525;

v      Elementele componente ale ierarhiei creştine, în ST, an. XIII, 1961, nr.9-11, p.527-542;

v      Specificul religiei creştine faţă de celelalte religii, în MMS, an. XXXIX, 1963, nr.3-4, p.184-199;

v      Slujirea, funcţiune esenţială a Bisericii, în ,,Ortodoxia", an. XVII, 1965, nr. 4, p. 580-593;

v      Învăţătura ortodoxă despre dezvoltarea şi împlinirea revelaţiei divine, în `Ortodoxia", an. XVIII, 1966, nr,. 1, p. 35 -53;

v      Teologi, probleme şi curente noi în protestantismul contemporan, în ST, an. XIX, 1967, nr. 5-6. p. 247-275;

v      Autenticitatea creştinismului în teologia contemporană, în MMS, an. XLIII, 1967, nr. 11-12, p. 681-694;

v      Autoritatea celor 39 de articole în comunitatea Bisericilor anglicane, în MB, an. XVIII, 1968, nr. 4-6, p. 229-243;

v      Teologia contemporană a istoriei mântuirii, în MMS, an. XLIV, 1968, nr. 9- 10, p. 512-523;

v      Teologia contemporană a `Slujirii" şi principiile sale ortodoxe, în `Ortodoxia", an. XXI, 1969, nr. 1, p. 25-40;

v      Constituţia dogmatică `Dei verbum" a Conciliului al II-lea de la Vatican şi Învăţătura ortodoxă despre revelaţia divină, în `Ortodoxia", an. XXI, 1969, nr. 3, p. 364-38 1,

v      Concepţia doctrinară a ortodoxiei contemporane, în MMS, an. XLV, 1969, nr. 7-9, p. 445-457;

v      Teologia contemporană a `morţii Lui Dumnezeu", în MB, an. XX, 1970, nr. 1-3, p. 38-51;

v      Curente şi probleme noi în Teologia fundamentală contemporană, în MMS, an. XLVI, 1970, nr. 7-8, p. 365-376;

v      Ortodoxia şi lumea contemporină, în GB, an. XXIX, 1 970, nr. 9 - I 0, p. 919 - 934;

v      Folclorul religios şi importanţa lui pentru înţelegerea evlaviei credincioşilor ortodocşi, în GB an.XXIX,1970, nr.11- 12, p.1132-1145;

v      Preocupări de Teologie Fundamentală în teologia românească, în `Ortodoxia", an. XXIII, 197 1, nr. 4, p. 517-560 (în colaborare);

v      Vechiul Testament în Iumina Noului Testament. Studiu de istorie comparată a religiilor, în MMS, an. LXII, 1988, nr.2, p. 22-35.

Istorice:

v      Sfânta Sofia. biserica cea mare a Ortodoxiei, în `Ortodoxia", an. V, 1953, nr. 4, p.514-544;

v      Viaţa şi faptele Sfântului Daniil Sihastrul, în ST, an. Vill, 1956, nr. 3-4, p. 227-240;

v      Viaţa şi faptele Sf. loan de la Suceava, în MMS, an. XXXII, 1956, nr. 6-7, p. 322-337;

v      Protopopi bătrâni rădăuţeni, în MMS, an. XXXIV, 1958, 5 -6, p. 471 -482;

v      Vechea tipografie din Rădăuţi, în MMS, an. XXXV, 1959, nr. 5 -6, p. 298-302,

v      Scolile de la mănăstirea Putna, în MMS, an. XLII, 1966, nr. 7-8, p. 511-522;

v      Academia movileană din Kiev şi rolul ei în dezvoltarea învăţământului teologic în ţările române, în MO, an. XIX, 1967, nr. 9 - 10, p. 699 - 708,

v      Biserica domnească din Rădăuţi. Date noi cu privire la originea şi stilul ei, în BOR, an. LXXXVII, 1969, nr. 3-4, p. 391-398,

v      Din istoria învăţământului teologic din Moldova, în MMS, an. XLV, 1969, nr. 3-4, p.166 -180;

v      Contribuţii la istoria oraşului Rădăuţi (până la 1918), Bucureşti, 1975,157, p. + 24 fig.

Alte articole cu caracter teologic şi storic, recenzii, predici, dări de seamă, în:

v      `Candela",

v      `Credinţa",

v      `Foaia Diecezană",

v      `Altarul Banatului` (pe care a întemeiat-o şi redactat-o în 1944 - 1947),

v      `Biserica Ortodoxă Română",

v      `Studii Teologice",

v      `Ortodoxia",

v      `Glasul Bisericii",

v      `Mitropolia Moldovei şi Sucevei",

v      `Mitropolia Olteniei",

v      `Mitropolia Banatului",

v      `Credinţa`- Detroit, `,

v      `Candela"-Stockholm etc.

Opere literare: (în edituri de stat):

v      Făt Frumos cu tichie de aur Bucureşti, 1970.60 p. (pentru copii);

v      Dochiţa împărătiţa. Basme şi poezii populare din Ţra de Sus, Bucureşti, 1972, 430 P.;

v      Poeme, Bucureşti. 1973, 134 p.;

v      Frumoase frumoaselor, Bucureşti , 1973, 60 p. (pentru copii);

v      Cătănoaia, (aminintiri), Bucureşti, 1973, 162 P.;

v      La vaduri devreme, versuri, Bucureşti, 1974, 167 p.;

v      Dacă poţi rîde să rîzi. Proverbe şi zicători din Banat, Timişoara, 1974, 174 p.;

v      Sub umbra Sfinxului, Ontario, 1975,

v      Trecere înaltă, versuri, Bucureşti, 1976, 103 p..

v      Făt Frumos cel luminos, Timişoara, 1976,170p.;

v      Blana ursului din pădure, Bucureşti 1976, 60 p. (pentru copii);

v      Pe urmele lui Ion Creangă Bucureşti, 1977, 200 p.;

v      Vama de aur, versuri, Bucureşti, 1977, 140 p.,

v      Cosiţele Doamnei Roman, Bucureşti, 1979, 230 p.;

v      Războieni, roman Bucureşti 1980, 221p,

v      Dansul şerpilor, roman, Bucureşti, 1981, 220 p.;

v      Dumbrava Roşie, roman, Bucureşti, 1984,

v      Pe aripi, versuri , Bucureşti, 1987, 174p.

v      Ion Creangă, mit şi adevăr, Bucureşti, 1981,

v      Mihai Eminescu, Bucureşti, 1983, 576 p.

v      Leca Morariu.

v      De la noi.

v      Poveşti, poezi şi cimilituri populare. Ediţie îngrijită, Bucureşti, 1983, 185 p.

Articole cu caracter literar în:

v      `Revista Bucovinei"-Cernăuţi,

v      `Flacăra"-Bucureşti,

v      `Luceafărul`-Timişoara,

v      `Ramuri" - Craiova,

v      `România Literară`,

v      `Viaţa Românească",

v      `Contemporanul",

v      `Albina" şi altele.

Membru titular al Uniunii Scriitorilor din 1980.

<

13 Februarie 2009

Vizualizari: 399

Voteaza:

Petru Rezus 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.