Policarp Morusca

iscop in America

MORUŞCA POLICARP (din botez Pompei), episcop.

N. 20 mart. 1883, în Cristeşti - Dealul Geoagiului, jud. Alba, în familie de preot, decedat la 26 Oct. 1958, în Alba lulia.

Gimnaziului în Alba lulia şi Blaj, apoi urmează cursurile Institutului teologic din Sibiu (1902-1905) învăţător la şcolile primare confesionale din Sebeş-Alba, Luduşş-Sibiu şi Pâclişa-Alba (1905- 1908), preot paroh în :eica Mare-Sibiu (1908-1919), confesor militar (1917-1918), consilier referent economic la noul Consistoriu eparhial din Cluj (1919-1920), secretar general al Asociaţiei clerului `Andrei Şaguna" din Transilvania (1920), duhovnic la lnstitutul teologic din Sibiu (1920- 1921 ), director al Oficiului de Statistică al Mitropliei Ardealului (1921), redactor al `Revistei Teologice" din Sibiu (1921-1922), director al Internatului fiilor de preoţi din Sibiu (1921-1925);

In 1925 a fost tuns în monahism, sub numele Policarp, încredinţându-se stăreţia mănăstirei Hodoş-Bodrog (1925-1935), hirotesit protosinghel (1925) şi arhimandrit (1926).

La 24 ian. 1935 ales episcop misionar pentru românii ortodocşi din America (hirotonit 24 mart. 1935, înscăunat în Detroit la 4 iul. 1935), unde a păstorit efectiv până în august 1939.

In această calitate a organizat eparhia (cu 6 protopopiate, 44 parohii, 62 filiale, cu 43 biserici şi 5 paraclise, deservite de 34 de preoţi);

A iniţiat apariţia foii `Solia" şi a `CalendaruIui eparhial Solia` care apar până azi; A pus buzele reşedinţei eparhiale `Vatra Românească", cu o fermă, cămin pentru bătrâni şi un început de mănăstire.

Locţiitor de episcop al Cetăţii Albe-Ismail (1941-1944), director al Internatului teologic din Bucureşti (1944 - 1945), locţiitor de episcop al Maramureşului cu reşedinţa în Sighet (1945-1946), pensionat în 1948 şi închinoviat la catedrala `Reîntregirii" din Alba lulia între anii 1955 şi 1958 stareţ al mănăstirii `Sf. loan Botezătorul" din Alba lulia. A publicat o serie de Iucrări cu conţinut moralizator sau istoric.

Lucrări:

v      Petru Maior şi Unirea, Sibiu, 1921, 24 p. (sub pseudonimul ,Părintele Terentie");

v      Mănăstirea Bodrog- Arad, 1927,48 p. Feiminism şi feminitate în lumina Evangheliei, Sibiu, 1925, 188 p.;

v      Cuvântul lui Dumnezeu şi sufletul omului, Arad, 1926, 84p.; Sfânta Scriptură şi Tradiţia Sfântă, Arad, 1926, 32p.;

v      Ce trebuie ştie mirii?, Arad, 1927, 94p.;

v      Căsnicia creştină, învăţături pentru miri, Arad, 1927, 52p.

v      Omenirea în faţa crucii. Gânduri de săptămâna mare, Arad, 1929 47 p.;

v      Misiunea religioasă pentru popor cu material de predici, cuvântări şi alocaţiuni, Arad, 1929, 144 p.;

v      Porunca iubirii, Sibiu, 1934, 49 p.;

v      Sfântul sfinţitul mucenic Policarp şi scrisoarea sa către Filipeni, Ismail, 1943.

Studii, articole, recenzi, predici, note, în:

v      `Revista Teologică" şi

v      `Telegraful Român" din Sibiu,

v      `Biserica şi Scoala" - Arad,

v      `Solia" Detroit, ş. a.

<

13 Februarie 2009

Vizualizari: 660

Voteaza:

Policarp Morusca 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.