Silviu Dragomir

DRAGOMIR SILVIU, istoric, om politic

N. 13 mart. 1888, in Gurasada, jud.  Hunedoara, decedat la 23 febr. 1962, in Bucuresti (inmormantat la Cluj). 

Studii gimnaziale in Blaj (1897 - 1903) si Novisad in Serbia (1903 - 1905), Facultatea de Teologie din Cernauti (1905 - 1909), cu doctoratul in 1910;  studii de specializare la Universitatea din Viena si cercetari in arhive (1909 - 1910), cercetari in arhivele din Carlovit si Belgrad (1910), noi Studii de specializare la Academia Spirituala si la  Universitatea din Moscova, cu cercetari in arhivele de acolo (1910 - 1911). 

Profesor suplinitor (1911), provizoriul (1912) si definitiv (1913) la Institutul teologic-pedagogic din Sibiu, pana in 1919 (in 1916 - 1917 detasat la Institutul din Arad), la care a predat Istoria bisericeasca, Limba si Literatura romana si alte discipline. 

Profesor de Istoria sude-stului european la Facultatea de Litere si Filosofie a Universitatii din Cluj (1919, titular 1923), la care a functionat pana la pensionare, in 1947 (in 1940 - 1945 refugiat la Sibiu); decan (1925 - 1926) si prodecan (1926 - 1927), director al Seminarului de Studii sud-est europene si al publicatiei "Revue de Transylvanie" si membru corespondent (1916), apoi activ (1928 - in locul lui Vasile Parvan), al Academei Romane. In viata politica a fost un militant pentru unirea Transilvaniei cu Vechiul Regat; in 1918 a redactat - cu Nicolae Balan si Ioan Brosu "Gazeta Poporului", la Sibiu, care milita pentru unire: secretar al Marii Adunari Nationale de la Alba Iulia din 1 Decembries in 1938 a fost ministru al Minoritatiilor in "Consiliul de Coroana" din 30 aug. 1940 s-a impotrivit  "Dictatului" de la Viena in viata bisericeasca a fost membru in Adunarea eparhiala a Episcopiei Vadului, Feleacului si Clujului si in Congresul National Bisericesc.

A suferit o detentie politica la Sighet in timpul regimului comunist.

A publicat Studii de inalta tinuta stiintifica privind dezbinarea biscriceasca din 1698 - 1701, lupta pentru apararea Ortodoxiei in Transilvania in sec. XVIII, legaturile Culturale bisericesti ale romanilor cu rusii, lupta de emancipare sociala si politica a romanilor transilvaneni in sec. XVIII - XIX, istoria revolutiei din 1848 -1849 in Transilvania, studii consacrate romanitatii sud-dunarene, Studii istorice pentru apararea integritatii teritoriale a tarii in fata unor actiuni revizioniste.

Lucrari:

- Corespondenta episcopului Gherasim Adamovici si miscarea de emancipare a clerului si poporului roman in anul 1791, in RT, an.  V, 1911, nr. 14-19, p. 400-423 (si extras, 26 p.);

- Cand si unde a murit mitropolitul Dosoftei, in CL, an.  XLV, 1911, nr. 10, p. 1131 - 1143;  

- Contributii privitoare la relatiile Bisericii romanesti cu Rusia in veacul al XVIII-lea, in An. Acad. Rom., M.S. I. , s. II, t. XXXIV, p. 1065 - 1247 (si extras, Bucuresti, 1912, 183 p.);

- Relatiile bisericesti ale romanilor din Ardeal cu Rusia in veacul XVIII, in "Anuarul XXX al Institutului teologic-pedagogic", 1913/1914, p.3-55 (si extras,Sibiu, 1914, 55p.);

- Studii din istoria mai veche a romanilor de pe teritoriul diecezei aradene, Sibiu, 1917, 24 p.;

- Istoria desrobirii religioase a romanilor din Ardeal in sec. XVIII. vol. I, cu 150 documente anexate, Sibiu, 1920, VIII + 259 + 224 p.;  vol. II, Sibiu, 1930, VII + 440p.;  

- Vechile biserici din Zarand si ctitorii lor in sec. XI V-XV, in ACMIT, 1929, p. 22 3 - 264;  

- Ctitorii bisericii din Barsau in jud. Hunedoara, in ACMIT, 1930- 1931, p. 139-148;

- Mormantul lui Mihai Viteazul si vechea catedrala din Alba Iulia, in An. Acad. Rom., M. S. I ., Bucuresti, 1939, 16 p.;  

- Andre Saguna et Joseph Rajacici, in rev "Balcania", an.  VI, 1943, p. 242-282;  

- La politique religieuse des Habsbourgs et les interventions russes an XVIII-e siecle, in rev. "Balcania", 1944, p. 152-172;

- Romanii din Transilvania si unirea cu Biserica Romei, in SMIM, 3, 1959, p. 329-339;  

- Romanii din Transilvania si unirea cu Biserica Romei, in BOR, an.  LXXX, 1962, nr. 9- 10, p. 863-937 (si extras).

- Vlahii din Serbia in sec. XII-XV, in AIINC, 1921-1922, p. 279-299;  

- Fragmente din cronica sarbeasca a lui George Brancovici, in AFINC, 1923, p. 1-70 (si extras);

- Vlahii si morlacii. Studii din istoria romanismului balcanic, Cluj, 1924, 135 p.;  

- Originea coloniilor romane din Istoria, in An.  Acad.  Rom., M. S. I., S. 11, Bucuresti, 1924, p. 1 -20 (si extras);

- Avram Iancu, Bucuresti, 1924, 135 p.;  

- Documente noi privitoare la relatiile Tarii  Romanesti cu Sibiul in sec. XV-XVI, in AlINC, 1926-1927, p.3-79 (si extras);

- Ioan Buteanu, prefectul Zarandului, in anii 1848-1849, Bucuresti, 1928, 158 p.;  

- Nicolae Balcescu in Ardeal, in AIINC, 1928 1930, p. 1 -34 (si extras),

- Un precursor al unitatii nationale: profesorul ardelean Constantin Romanul Vivu, Bucuresti, 1929, 40 p. (Academia Romana, Discursuri de receptie, LXII);

- Dr. Ioan Mihu: Spicuiri din gandurile mele politice, culturale, economice. Publicate cu un studiu biografic de.... Sibiu, 1939, XLVIII + 500 p.;  

- Studii si documente privitoare la revolutia romanilor din Transilvania in anii 1848-1849, Sibiu-Cluj, 1944 -1947, vol. I, LV + 354 p.;  vol,II -  XXXVII + 604 p. (in colaborare); vol. III, 320; vol., V, IV + 412p.;

- Vlahii din nordul Peninsulei Balcanice in Evul rnediu, Bucuresti, 1959, 227 p.;  

- Avram Iancu, Bucuresti, 1965, 304 p. (o alta ed. in 1968);

- Studii privind istoria revolutiei romane de la 1848. Editie ingrijita, note, comentarii de Pompiliu Teodor, CIuj-Napoca, 1989, 218 p.

- The etnical minorities in Transylvania, Geneve, 1927, 131 p.

- La Transiylvanie Roumaine et ses minorites etniques, Bucarest, 1934, 281 p.;

- Les deux attitudes du comte Bethlen. L`imperialisme hongrois. La Transylvanie etat-tampon, in "Revue de Transylvanie", 1934, nr. 1, p. 5 - 31;

- La Hongrie et le probleme de la Transiylvanie, in "Revue de Transylvanie". 1934, nr. 4, p. 334-354,

- La comte Etienne Tisza et les Roumains de Transylvanie. Les polurparler de 1910, in."Revue de Transylvanie", II, 1935 - 1936, p. 439

- Les Roumains de Transylvanie la veille du mouvement de resurrection nationale, Bucarest 1938. 44 p.

- La Transylvanie avant et apres de Vienne.  Sibiu, 1943, 50 D.:

- Vingt-ciny ans apres la reunion de la Transylvanie la Roumaine, Bucarest, 1943, 36 p. (si ed. rom., 30 p.)

- La patrie primitive des Roumains et les frontiers historiques, in "Balcania", VII, 1944, p. 63-101;  

- Le Banat roumain. Esquisse historiques, Sibiu, 1944,42 p.

Numeroase articole in:

- "Revista Teologi"

- "Telegraful Roman"

- "Luceafarul"

- "Transilvania"

- "Gazeta Poporului", toate la Sibiu

- "Neamul Romanesc Literar" - Bucuresti

- "Tribuna" si "Romanul" la Arad

- "Cele Trei Crisuri" Oradea

- "Patria"

- "Societatea de Maine"

- "Dacoromania"

- "Revue de Transylvanie"

- "Anuarul Institutului de Istorie NationaIa", toate la Cluj

- "Analele Academiei Romane" etc.

 

13 Februarie 2009

Vizualizari: 582

Voteaza:

Silviu Dragomir 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.