Simion Popescu

ofesor de teologie

POPESCU SIMION, profesor de teologie.

N. 6 aug. 1848, în Râpa de Jos, jud. Mureş, în familie de preot,decedat la 11 febr.1919, în Bucureşti.

Gimnaziul la Blaj, lnstitutul teologic la Sibiu (1870-1873), apoi la Facultăţile de Teologie şi Filosofie ale Universităţii din Leipzig (1873-1877), unde obţine doctoratul (1877). Profesor de Dogmatică şi Studii biblice la Institutul teologic-pedagogic din Sibiu (1878-1883) şi catchet la Liceul de stat de aici (1879-1883), protopop al Sibiului (1883-1888); fiind lnlăturat din post de mitropolitul Miron Romanul a plecat la Bucureşti unde a deţinut mai multe posturi: profesor suplinitor la Facultatea de Teologie (1888-1890), profesor de Religie la şcoala normală de institutori (1888-1900), la Seminarul pedagogic universitar (1899- 1900), la Liceul `Gheorghe Lazăr" (1901-1918); director al Bibliotecii Centrale de Stat (1891 - 1894), corector al internatului Liceului `Sf. Sava" (1894 - 1895), preot-duhovnic la Azilul de fete "Elena Doamna" (din 1901). A scris lucrări de teologie şi pedagogie, manuale didactice pentru învăţământul elementar şi mediu etc.

Lucrări:

v      Geneza Evangheliilor. Studiu biblic, Sibiu, 1880, 106 p.;

v      Pnevma în Nicaeno-Constantinopolitanum. Studiu exegetico-dogmatic. Sibiu, 1881 , VI + 174 p.;

v      Dezvoltarea primatului papal şi influenţa lui asupra creştinităţii. Cercetări istorice, Sibiu, 1882, 159 p.;

v      Metodica specială a studiului religiunei în şcoalele poporale, Sibiu, 1892, 76 p. (apărută sub titlul: Catihetica adică metodica specială a studiului religiunii, ed. a II-a, Bucureşti, 1892, XVI + 272 p.);

v      Septuaginta şi textul evreesc al Testamentului Vechi în Biserica Ortodoxă. Studiu biblic, Bucureşti, 1908, 38 p.;

v      Marele mucenic Dimitrie şi Sfinţii mari împăraţi Constantin şi Elena, Sibiu, 1906, 62 p.;

v      Sfinţii mari şi întru tot luminaţii Petru şi Pavel, Sibiu. 1906,70 p.,

v      Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cesareei Capadochiei. Viaţa şi minunile sale. Ediţie poporală.... Sibiu, 1906, 48 p.;

v      Marele mucenic Gheorghe purtătorul de biruinţe, Ediţie poporaă.... Sibiu, 1906,67 p.

v      Catehism pentru învăţământul religiunei drept credincioase în şcolile primare, prelucrat după Moise Toma, ed .I, Sibiu, 1880, 72p.. (ajuns în 1912 la 2 ediţii);

v      Catehism pentru şcoalele normale şi secundare.... Bârlad, 1898, 158 p.;

v      Catehism pentru clasele inferioare ale şcolilor medii şi pentru institutele pedagogice, Sibiu, 1902, 267 p.;

v      Explicarea Evangheliilor pentru şcoalele primare normale şi secundare, Bucureşti, 1898, 351 p.

v      Explicarea Evangheliilor duminicale şi ale sărbăltorilor împărăteşti (pentru semionarii), Sibiu, 1905,268 p.

v      Impreună cu arhiereul Calist lalomiţeanu Botosăneanul a publicat la Bucureşti, în 1902, un curs complet de Religie pentru învăţământul secundar: Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament, cl. I, 84 p.;

v      Invăţătura lui lisus Christos, cl. a II-a, 80 p.;

v      Dogmele Bisericii Ortodoxe. cl. a III-a, 80 p.;

v      Morala creştină, cl. a IV-a, 94 p.;

v      Istoria bisericească, cl. a V-a, 118 p. (o nouă ediţie în 1903);

v      Istoria Bisericii Române, cl. a VI-a, 156 p.

v      Colaborări la `Telegraful Român" şi `Tribuna"-Sibiu, `Convorbiri Literare" Bucureşti, ş.a.

<

13 Februarie 2009

Vizualizari: 366

Voteaza:

Simion Popescu 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.