Timotei Seviciu

iscop

SEVICIU TIMOTEI (din botez Traian), episcop.

N. 4 iun. 1936, în Timişoara. Studii medii la Liceul `Diaconovici Loga" din Timişoara (1946- 1953)

Studii superioare la lnstitutul Teologic Universitar din Bucureşti (1953 - 1957), urmând apoi cursurile de doctorat - secţia Patrologie la acelaşi Institut (1957- 1960) cu examenul de doctorat în 1972, Studii de specializare la Facultatea de Teologie Protestantă din Neuchatel (1967), Institutul Ecumenic de la Bossey (1967-1968) şi Facultatea de Teologie din Fribourg (1971 - 1972). Profesor la Seminarul teologic din Caransebeş (1960 - 1961), secretar eparhial la Arad (1961 - 1962), apoi la Timişoara (1962 1968); vicar administrativ al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului (1968-1975), diacon necăsătorit în 1961, preot în 1968, tuns în monahism la mănăstirea Hodoş-Bodrog în 1969, sub numele Timotei, hirotesit arhimandrit în 1970, la 15 dec. 1975 ales episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului, cu titlul `Lugojanul" (hirotonit la 8 febr. 1976); la 30 sept. 1984 ales episcop al Aradului ( înscăunat 2 dec. 1984).

A participat la diferite întruniri cu caracter ecumenist peste hotare.

Lucrări:

v      Aspecte dogmatice ale concepţiei augustiniene după ,,Manualul către Laurenţiu`, în `Ortodoxia", an. XI, 1959, nr. 2, p. 234-249;

v      Hristologia şi soteriologia Sfântului Ioan Damaschin după canoanele învierii, înăţării şi Cincizecimii, în `Ortodoxia", an. XI, 1959, nr. 4, p.567-593;

v      Valoarea prieteniei în viaţa şi opera Fericitului Augustin, în `Ortodoxia", an. XII, 1960, nr. 3, p. 374- 388;

v      Probleme de învăţăturii şi viaţa creştină în Comentarul Sfântul loan Gură de Aur la scrisoarea paulină către Filipeni, în ST, an. XIl, 1900, nr. 7-8, p. 500-516;

v      Sfântul Atanasie cel Mare în Biserica românească, în MO, an. XII, 1960, nr. 9-12, p. 583-600;

v      Doctrina hristologică a Sfântului Chiril al Alexandriei în Iumina tendinţelor actuale de apropiere dintre Biserica Ortodoxă şi vechile Biserici orientate, teza de doctorate în MB, an. XXII, 1972, nr. 7-9, p. 325-462 (şi extras, Timişoara, 1973, 147 p.);

v      Valoarea hristologiei Sfântului Chiril în contextul teologiei actuale, în MO, an. XXV, 1973, nr. 5 -6, p. 477-481.

v      0 serie de alte articole., reportage, predici, traduceri, în `Mitropolia Banatului", revistă pe care a redactat-o între anii 1968 şi 1976, sau în alte periodice bisericeşti.

Sub îndrumarea sa au apărut mai multe lucrări în Editura Episcopiei Aradului:

v      Istoria mănăstirii Prislop (1986):

v      Valori de artă veche românească în colecţia mănăstirii din Arad Gai (1986),

v      Episcopia Aradului. Istorie, viaţă culturală, monumente de artă (1989), s.a.

<

13 Februarie 2009

Vizualizari: 321

Voteaza:

Timotei Seviciu 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.