Toma Bulat

BULAT G. TOMA, profesor de teologie, istoric (nehirotonit). 

N. 18 aug. 1887, in Tunari, jud.  Dolj, decedat la12 mai 1979, in Bucuresti. 

Studii la Seminarul "Central" (1899- 1907), cu diferenta de liceu la Craiova,  Facultatea de Teologie din Bucuresti (1907-1911, cu licenta  in 1912);

Studii de Istorie la Universitatiile din Leipzig (1913 -1914), Dijon (1914 - 1621), unde obtine licenta in istorie, Geografie si Pedagogie in 1921; 

Doctoratul in Istorie cu teza "La croissade de Nicopolis", in 1924, apoi in Teologie, cu teza "Personalitatea religioasa a lui Neagoe IV Basarab", amandoua la Universitatea din Bucuresti. 

Profesor de Istorie si Geografie la Liceul "Al. Lahovary" din Ramnicu Vacea (1921-1926) si la Seminarul "Sf.  Nicolae" din acelasi oras (1921 - 1923),

Detasat ca profesor si director al scolii normale din Nasaud (1923- 1924),

Profesor la Craiova (1926-1927), profesor de Istorie biscriceasca medie si moderna la Faculattea de Teologie din Chisinau (1927-1941), apoi la cea din Bucuresti (1941 - 1947). 

Autor a peste 500 de studii de istorie a Bisericii romanesti - majoritatea bazate pe material inedit - privind mai ales cultura si institutiile romaneti din secolul XVIII si inceputul secolului XIX. 

A infiintat si a condus revista `Arhivele Basarabiei" la Chisinau (1929- 1939) si

`Revista de Istorie bisericeasca"  la Craiova, prima publicatie de acest -fel la noi (1943); a fost unul dintre initiatorii publicatiei "Arhivele Olteniei", tot la Craiova si membru in comitetul de conducere (1922- 1943);

Colaborari la peste 30 de reviste, intre care "Neamul romanesc literar", "Revista Istorica", "Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice", "Revista Ortodoxa",  toate la Bucuresti, "Ramuri" si "Renasterea" la Craiova etc.

Lucrari principale:

- Incercari de bibliografie a istoriei romanilor, Ramnicul Valcea, 1919,143 p.;

- Contributii documentare la istoria Olteniei (Sec. XV-XVIII), Raamnicu Valcea, 1925,143 p.;

- Din corespondenta episcopului Calinic al Ramnicului (1850-1868), Ramnicu Valcea, 1927, 56 p.;

- Personalitatea religioasa a voievodului Neagoe Basarab al IV-lea, Craiova (1927), 72 p.;

- Intemeierea manastirii Valratec. Cateva momente. 1803-1845, Chisinau, 1931, 25 p.;

- Asistenta sociala si pensionarii   Romanesti la inceputul secolului ai XIX-lea, in A Bas, an.  V, 1933, p. 177-200,

- O conspiratie boiereasca contra mitropolitul Ignatie Grecul al Ungrovlahiei (1811), in A Bas,VIII, 1936,nr.2-3,p. 1-20;  an.IX, 1937,nr. 1-4, p.55-70 si an .X, 1938, p. 81-96; 

- Documentele manastirii Varatec, Chisinau, 1939, 242p.(extras din A Bas,1935-1938),

- Istoria Moldovei in vremea lui Bogdan al III-lea ceI Orb (1504-1517), Iasi, 1940, 23 p.;

- Romani ortodocsi si crestinatatea rasariteana in BOR, an.  LXI, 1943, nr. 7 - 9, p. 335 - 357 (si extras, 25 p.).

- Mai multe manuale de Istorie bisericeasca, Geografie si Religie pentru invatamantul secundar, alte patru pentru invatamantul elementar, din care consemnam;

- Istoria Bisericii Romane, manual pentru clasa a IV-a, licee, scoli normale, scoli profesionale si seminarii, Bucuresti, 1935, 175 p. (ed. a II-a, 1936);

- Istoria Bisericii universale, pentru cl. a III-a secundara, Bucuresti, 1935, 151 p.;

- Carte de religie pentru clasele I-IV primare (in colaborare cu G. I. Arghiropol) s.a.

Studii publicate dupa 1948:

- Inceputurile Episcopiei Buzaului, in GB, an.  XIX, 1960, nr. 9 - I 0, p. 811 - 815; 

- Episcopia Buzaului. Titularii ei din secolele XVI -XVII, in GB, an.  XXIX, 1970, nr. 7 - 8, p. 759 - 772; 

- Episcopii Buzaului din secolul al XVIII-lea, in GB, an.  XXX, 1971, nr. 5-6, p. 496-510; 

- Titularii Episcopiei Buzaului din secolele XVII si XVIII, in GB, an XXXI, 1974, nr. 1-2, p. 84-95;  nr. 3-4, p.307-315;  nr. 5-6, p. 499-506;  nr. 7-8, p.706-721;  nr. 11 - 12, p. 1156- 1192 si an.XXXIV, 1975, nr.3-4,p.358-384.

- Ctitorii manastirii Ghighiu-Prahova, in GB, an.  XVII, 1958, nr. 6-7, p. 565-577; 

- O ctitorie braancoveneascal inchinata Sfantului Munte Sinai, in GB, an.  XXII, 1963, nr.  I I - 12, p. 1031-1049; 

- O ctitorie a lui Matei Basarab azi disparuta Maxineni-Rm. Sarat, in GB, an.  XXIII, 1964, nr. 3-4, p. 265-293; 

- O ctitorie tarzie - Manastirea Doljasti-Roman, in MMS, an.  XLI, 1965, nr. 11 - 12, p. 611 - 629; 

- Margineni, o veche si bogata ctitorie prahoveana inchinata Sfantului Munte Sinai, in GB, an.  XXV, 1966, nr. 11 - 12, p. 1061-1071; 

- Stiri noi despre manastirea Jitianu, in MO, an.  XIX, 1967, nr. 5 -6, p. 430-444; 

- O ctitorie buzoiana a Iui Matei Basarab uitata. manastirea Pinu, in GB, an.  XXVIII, 1969, nr. 3-4, p. 393-408; 

- O manastire doljana inchinata Patriarhiei de Alexandria; Segarcea, in MO, an.  XXI, 1969, nr. 7-8, p. 551-561; 

- Marturii documentare despre manastirile din Eparhia Buzaului, in BOR, an.  LXXXVIII, 1970, nr. 7-8, p. 812-830; 

- Un schit de langa Ramnicul Valcea inchinat Mitropoliei din Bucuresti: Cetatuia, in MO, an.  XXIII, 1971, nr. 3-4, p 221-230; 

- Manastirile pamantene din Tara Romaneasca in epoca Regulamentului Organic (1831-1834), in BOR,an.XCIII, 1975, 9 - I 0, p. 1165 -1176 

- Stiri documentare despre manastirea Argesului in timpul domniei lui Matei Voda Basarab (1632 - 1654), in BOR, an.XCIII,1975,nr.3-4,p.360-370;

- Schiturile metoace ale Mitropoliei din Tara Romaneasca in GB, an.  XXXV, 1976, nr. 1-2, p. 184-195; 

- Stiri noi cu privire la schiturile si metocurile manastirii Bistrita (Valcea), in MO, an.  XXVIII, 1976, nr. 3 -4, p. 241-250; 

- Buzestii si ctitoriile lor oltene, in MO, an.  XXIX, 1977, nr. 1-3, p110- 118.

- Danii romanesti pentru crestinatatea greceasca putin cunoscute in GB, an.  XXII, 1963, nr. 3-4, p. 256-268; 

- Daniile Iui Constantin Voda Brancoveanu pentru Orientul  Ortodox, in BOR, an. LXXXII, 1964, nr. 9 - 10, p. 916 - 930; 

- Danii romanesti pentru Orientul crestin in epoca fanariotica tarzie (1774- 1821) din Tara noastra, in BOR, an.  XCII, 1974, nr. 3 - 4, p. 412 -424.

- Tipografia Mitropoliei Bucurestilor in a doua jumatate a secolului al XVIII-lea (1754-1810). in BOR, an.  LXXXVII, 1969, nr. 7 - 8, p. 791-816; 

- Tipografia Mitropoliei Bucurestilor intre anii 1810-1864, in BOR, an.  XC, 1972, nr. 5- 6, p. 583 - 590;

- "Tiparnitele" moldovenesti de carte bisericeasca de la mitropolitul Varlaam la mitropolital Veniamin Costachi (1641-1803), in MMS, an.XLVI,1971,nr.5-6,p.349-361; 

- Tipografiile moldovenesti de carti bisericesti de la mitropolitul Veniamin Costachi pana la secularizarea din 1864, in MMS, an.  LIV, 1978, nr.3-4, p. 321 -337; 

- Din corespondenta mitropolitului Moldovei si Sucevei losif Naniescu (1875-1902), in MMS, an.  LVIII, 1982, nr. 10- 12, p. 773 -794.

- Un secol de la moartea Sf. Ierarh Calinic, episcop de Ramnic Noul Severin, in MO, an.  XX, 1968, nr. 3-4, p. 230-240; 

- Marturii documentare cu privire la episcopatul Sfantului Calinic al Ramnicului Noul Severin 1850-1868, in MO, an. XX, 1968, nr. 3-4, p. 258-280; 

- Sfantul lerarh "Kallinik" staret al manastirii Cernica, in GB, an.  XXVII, 1968, nr. 3-4, p. 337-353; 

- Tipografia si tipariturile Sfantului Kallinik de la Cernica, in BOR, an.  LXXXVi, 1968, nr. 3-5, p. 398 -409.

- Un staret vestit al manastirii Hurezi: Hrisant Penetis (10 oct.1832-30 mart. 1852), in MO, an. XIV, 1962, nr. 7-9, p. 434-448; 

- Nicolae Balasescu primul director al seminarului Central din Bucuresti, in ST, an.  XV, 1963, nr. 7-8, p.391-414; 

- Nicolae alias Nifon Balasescu, professor de teologie si calugar "chirovag", in GB an XXIII,1964 - nr. 5 - 6, p. 501 - 508; 

- La 50 de ani de la moartea arhitectului Andre Lecomte du Nouy, restauratorusl ministirii Curtea de Arges, in GB,an.  XXIll, 1964, nr. 11-12,p. 1128-1158; 

- Un episcop al Ramnicului Noul Severin, mare carturar.- Ghenadie Eniceanii, ii MO, an. XVI, 1964, nr.5-6,p.373-386; 

- Ioan arhirnandritul, intiiul egumen al manastirii Hurezi, in MO, an.  XVIII, 1966, nr. 5-6, p. 432-448;

- Profesori banateni in serviciul scolilor clericale din Principatele Romane in secolul al XIX-lea, in MB, an.  XVI, 1966, p. 632-642; 

- Monahul bucurestea Grigorie ajuns mitropoli al Sidiei si candidat la intaiul scaun bisericesc al Tarii Romanesti, in BOR, an. LXXXVII, 1969, nr. 5 - 6, P. 573 -583; 

- Scrisori de la mitropolitul Veniamin Costachi, in MMS, an. L, 1974, nr. 5 -6, p. 464-479; 

- Din corespondenta mitropolitului Iosif Naniescu al Moldovei (1875-1902), in BOR, an.  XCIII, 1975, nr. 7 8, p. 944-961; 

- Din corespondenta lui Nicolae Nifon Balasescu Gheorghe Baritiu inaintesi dupa anul 1848, in BOR, an. XCVI, 1978, p. 821-843.

- Contributii la istoricul Facultatii de Teologie din Bucuresti, in BOR, an.  LXXV 1957, nr. 11 -12, p. 1011-1201; 

- Din trecutul Episcopiei Arges, in GB, an.  XXI, 1962, nr. 5-6, p. 494-505; 

- Contributii la istoricul bibliotecii manastirii Sf. Sava din Bucuresti, in GB, an.  XXVII, 1968, nr. 7 -8, p. 879- 902; 

- Intregiri la istoria Bisericii moldovene pana la Stefan cel Mare dupa marturii noi, n MMS, an.  XLV, 1969, nr. 5 -6, p. 324-347; 

- Biserica Moldovei si asezamintele,spitalicesti in prima jumatate a secolului al XIX-lea, in BOR, an.  XC, 1972, nr. 11 - 12, p. 1227-1237;

- Mihai Voda Viteazul si Biserica Olteniei, in MO, an. XXVII, 1975, nr. 5 - 6, p. 340 - 349.

 

 

13 Februarie 2009

Vizualizari: 576

Voteaza:

Toma Bulat 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.