Vasile Mihoc

ofesor de teologie

MIHOC VASILE, profesor de teologie.

N. 13 mart. 1948, în Sf. Ilie - Suceava. :i-a făcut studiile la Liceul teoretic din Suceava (1962-1966), la Instutului Teologic Universitar din Sibiu (1966-1970), cursuri de doctorat specialitatea Noul Testament - la lnstittitul Teologic din Bucureşti (1970-1973), studii de specializare la `:coala biblică şi arheologică franceză" din lerusalim (1977 - 1979), la care a obţinut titlul de `diplomat"ş doctoratul la lnstitutul Teologic din Bucureşti (1983). Preot paroh în Zimbru ,jud. Arad (1969-1971), apoi în Toderiţa - prot. Făgăraş (1971 - 1974), asistent (1975 - 1983), încredinţat cu suplinirea catedrei de Noul Testament (1982- 1983), apoi profesor titular la aceeaşi catedră (de la 1 oct. 1983); iconom stavrofor (1985). Participant la Congresele teologilor biblicişti din Frankavilla - Grecia (1998), Nicosia - Cipru (1991), Bucureşti (1993), Simpozionul `Probleme lingvistice ale traducerii textului biblic" - Tbilisi (1989) şi altele.

Lucrări:

v      `Fiul Omului" după Noul Testament, în ST, n. XXV, 1973, nr. 1-2, p. 33-44;

v      Sfânta Scriptură în opera lui Dimitrie Cantemir, în ST, an. XXV, 1973, nr. 5-6, p. 341-351;

v      Preoţia după Noul Testament, în MA, an. XIX, 1974,nr.4-6,p. 250-262;

v      Unitatea creştinilor în Hristos şi prin Biserică după Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, în MA, an. XXI, 1976, nr. 1 - 3, p. 104- 113;

v      Sensul tipic al Vechiului Testament după I Cor. 10, 1- 11, în MA, an. XXI, 1976, nr. 4-6, p. 275-283;

v      Eclesiologia Noului Testament, în ST, an. XXIX, 1977, nr. 3-4, p. 233-248;

v      Înţelepciunea teoretică şi practică în Vechiul Testament, în MA, a,.XXV,1980, nr.1-2, p.82-92;

v      Dumnezeu, Unul în Fiinţă şi întreit în Persoane, în MA, an.XXVI, 1981, nr.4-6, p.331-340;

v      Omul,chip şi asemănarea lui Dumnezeu, deşi poartă ranele păcatelor, în MA, an. XXVI, 1981, nr. 7-9, p. 549-559;

v      Mântuirea în Hristos (prin întreita Sa slujire, ca profet, arhiereu şi împărat, în MA, an. XXVI, 1981, nr. 10-12, p. 769-781;

v      Insuşirea mântuirii prin Duhul Sfânt în Biserică, în MA, an. XXVII, 1982, nr.1 - 3, p. 151 - 160;

v      Lucrarea Duhului Sfânt în Biserică, în MA, an. XXVII, 1982, nr. 4-6, p. 316- 329,

v      Biserica, păstrătoarea descoperirii dumnezeieşti şi organul de mântuire şi sfinţire a credincioşilor, în MA, an. XXVII, 1982, nr. 10-12, p. 637-646;

v      Elemente de eclesiologie în cartea Apocalipsei, în `Ortodoxia", an. XXXII, 1982, nr. 4, p. 503-516;

v      Epistola Sfântului Apostol Pavel către Galaţeni. Studiu introductiv, traducere şi comentariu. Teză de doctorat Bucureşti, 1983, 278 p. (extras din ST, an. XXV, 1983,nr. 3-4, p. 161-298 ,i nr. 5-6, p. 329-462)

v      Iisus Hristos, arhiereu după Epistola către Evrei, în ,,Ortodoxia", an. XXXV, 1983, nr. 2, p. 176-199;

v      Elemente pentru o teologie creştină a păcii, în MA, an. XXVIII, 1983, nr. 11-12, p. 706-722,

v      Căsătoria şi familia în Lumina Sfintei Scripturi. Naşterea de prunci, scop principal al căsătoriei în MA, an. XXX,1985, nr. 9 -10, p. 581-591;

v      lerurgiile în Biserica epocii apostolice. Indicii neotestamentare, în `Ortodoxia`, an. XXXVII, 1985, nr. 3, p. 496-507;

v      Preoţia generală şi slujirea credincioşilor în lume, în MA, an. XXXI, 1986, nr. 4, p. 43 - 50;

v      Studiul Noului Testament (în Transilvania), în vol. Contribuţii transilvane la teologia ortodoxă, Sibiu, 1998, p. 5 3 - 67;

v      lisus Hristos în izvoare antice profane, în ST, an. XLI, 1989, nr. 1, p. 7-24;

v      `Decretul apostolic" şi valoarea istorică a cărţii Faptele Apostolilor, în MA, an. XXXIV, 1989, nr. 2, p. 20-28;

v      Antim Ivireanul şi contribuţia sa la desăvârşirea formei româneşti a textelor biblice, în BOR,an. CVIII, 1990, nr.1 p. 108 - 116;

v      Eshatologia paulină, în RT, an. III (75), 1993, nr. 4, p. 50-69;

v      Comuniunea credincioşilor cu Hristos şi întreolaltă prin Sf. Euharistic după I Corinteni 10, 14-22, în vol. Persoană şi comuniune. Prinos de cinstire Preotului profesor acad. Dumitru Stăniloae 1903-1993. Sibiu, 1993, p.420-434.

Alte articole, reportage, recenzii, predici în revistele citate sau în:

v      `Telegraful Român" ,,îndrumătorul bisericesc" de la Sibiu,

v      `Învierea de la lerusalim şi

v      `Iisus Biruitorul "de la Sibiu, la care este redactor din 1990.

<

13 Februarie 2009

Vizualizari: 832

Voteaza:

Vasile Mihoc 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.