Vasile Sibiescu

eot, istoric

SIBIESCU VASILE, preot, istoric.

N. 22 ian. 1904, în Zahareşti, jud. Buzău, decedat la 10 aug. 1989, în Buzău.

Studii la Seminarul teologic din Buzău (1918-1925) şi la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1925-1929), care i-a conferit doctoratul în 1938; studii de specializare în lstorie bisericească - la Facultăţile de Teologie protestantă şi catolică din Strasbourg (19291932). Profesor suplinitor la Seminarul teologic din Buzău (1932 - 1933 şi 1934 - 1935), profesor de Religie la Liceul de fete din Râmnicu Sărat (1935-1937), la şcoala normală de fete din Buzău (1937- 1939), la Liceul de fete din Buzău (1939 - 1949); în anul scolar 1942-1943 detaşat la Liceul român din Sofia, unde a predat Religia şi Latina; profesor de Istorie la Scoala generală din Parscov-Buzău (1948-1949), profesor la şcoala de cântăreţi şi Seminarul teologic din Buzău (1949-1972), preot la parohia Gârlaşi Buzău (din 1935), la catedrala episcopală (1949-1955) şi la biserica `Sf. Gheorghe" Buzău (1955-1977) şi iconom stavrofor.

Lucrări:

v      Călugării sciţi , în RT, an. XXVI, 1936, nr. 5-6, p. 182-205 (şi extras, 24 p.);

v      Sărbătoarea Naşterii Domnului. Scurtă încercare de studiu istoric, în RT, an. XXVI, 1936, nr. 11-12, p. 384-393 (.;i extras, 12 p.);

v      Taţian Asirianul şi elenismul, în RT, an. XXVIII, 1938, nr. 5, p. 192-202; nr. 6, p. 247-257 şi nr. 9, p. 388-392 (şi extras, 27p.);

v      Împăratul Iustinian I şi ereziile, teză de doctorat Bucureşti, 1938, XXXI + 210 p.; 50 texte biblice pentru tineret, Buzău, 1939, 98 p. (în colaborare);

v      Mănăstirile noastre temei de viaţă românească, Buzău, 1940, 24 p.;

v      Actualitatea Sfântului loan Hrisostom, Buzău, 1946, 30 p.;

v      Sfântul Sava `Gotul". La 1600 de ani de la mucenicia sa, în GB, an. XXXI, 1972, nr. 3-4, p. 335-388;

v      Activitatea misionară a Sfântului loan Hrisostom printre goţi, în GB, an. XXXIII, 1973, nr. 3-4, p. 375-388;

v      Legăturile Sfântului Vasile cel Mare cu Scythia Minor (Dobrogea), în `Ortodoxia", an. XXXI, 1979, nr. 1, p. 146 -159;

v      Episcopatul cuman de Milcovia (1227/28-1241).

v      Împrejurările înfiinţării rezistenţa băştinaşilor români ortodocsi, în vol. Spiritulitate şi istorie la întorsătura Carpaţilor (I), Buzău, 1983, p. 284-320,

v      Paisie Velicicovschi vieţuitor la schitul Cârnu (jud. Buzău) între anii 1744-1746, în aceiaşi volum, p. 347-354,

Colaborări la:

v      `Revista Teologică"-Sibiu,

v      `Îngerul`-Buzău (membru în Comitetul de redacţie),

v      `Lumina Ortodoxiei"-Buzău,

v      `Ortodoxia",

v      `Glasul Bisericii" s.a.

<

13 Februarie 2009

Vizualizari: 411

Voteaza:

Vasile Sibiescu 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.