Veniamin Costachi

COSTACHI VENIAMIN
(din botez Vasile), mitropolit at Moldovei, traducator, indrumator al scolilor

N. 20 dec. 1768, in Rosiesti-Vaslui, decedat la 18 dec. 1846, la manastirea Slatina (osemintele sunt si azi in catedrala mitropolitana din Iasi)

A invatat in casa parinteasca si la scoala regeasca de la manastirea "Sf. Trei lerarhi" din Iasi. 

Calugarit la Husi sub numele Veniamin de Iacob Stamati (1783 - 1784)

Hirotonit ierodiacon (1786), apoi ieromonah, la Iasi.

Mare eclesiarh al catedralei mitropolitane (1788)

Arhimandrit si egumen la manastirea "Sf. Spiridon" din Iasi (1789)

Episcop la Husi (ales 26 iun. 1792, hirotonit a doua zi) si la Roman (1 iun. 1796)

Mitropolit al Moldovei (ales 18 mart. 1803)

Din cauza imprejurimilor politice s-a retras din scaun intre 20 febr. 1808 si oct. 1812 si intre Sept. 1821 si ian. - febr. 1823

Retras definitiv la 18 ian. 1842, s-a stabilit, pentru restul vietii la manastirea Slatina.

A fost unul din marii carturari ai timpului, indrumand intreaga activitate editoriala si scolara din Moldova in vechea tipografie mitropolitana din Iasi (refacuta) si in cea infiintata la manstirea Neamt (1807)

S-au tiparit aproximativ 130 de carti:

Multe din ele erau traduse de el insusi din literatura greaca patristica si post patristica:

- Talcuirea celor sapte Taine a lui Gavril al Filadelfiei (Iasi, 1807)

- Chiriacodromionul la Apostolii duminecilor de preste an a lui Nichifor Theotochis (Neamt, 1811)

- Adoleshia filotheos adeca indeletnicire iubitoare de Dumnezeu de Evghenie Vulgaris (5 vol., Iasi, 1824)

- Istoria Scripturii Vechiului Testament (Iasi, 1824)

- Istoria Scripturii cei noua (2 vol., Iasi, 1824)

- Funie sau franghie intreita (Iasi, 1831)

- Iubitorul de intelepciune, de Sergiu Macreu (Iasi, 1831)

- Drept slavitoarea invatatura a mitropolitului Platon al Moscovei (Iasi, 1939, dupa versiunea greaca  a lui D. Corai)

- Istoria bisericeasca a arhiepiscopului Meletie al Atenei (5 vol., Iasi, 1841 - 1843)

- Piatra scandelei sau lamuriri despre inceputurile si pricinile adevarate ale schismei, de Ilie Miniat (Iasi, 1944)

- Pidalionul (Neamt 1844, o colectie de canoane)

- Indeletnicire despre buna murire, de Evghenie Vulgaris (Iasi, 1845)

 Cateva traduceri au aparut postum:

- Talcuirea Psaltirei de Euthimie Zigaben (2 vol., Iasi, 1852 - 1862)

- Istoria bisericeasca, a lui Teodoret al Cirului (Bucuresti, 1994)

- Cele 14 trimiteri ale Sf. Apostol Pavel, ale lui Teofilact al Ohridei (dupa versiunea in greaca moderna a lui Nicodim Aghioritul, 3 vol., Bucuresti, 1904 - 1906)

 Au ramas in manuscris:

- Omiliile Sf. Ioan Gura de Aur la Faptele Apostolilor si Epistolele pauline (7 vol.)

- Opera completa a Fer. Teodoret al Cirului (3 vol.) s.a.

- Peste o suta de carti s-au tiparit cu binecuvantarea si cheituiala sa

Traduceri din:

- Sf.  Atanasie cel Mare

- Sf. Ioan Damaschin

- Sf.  Efrem Sirul

- Sf. Isaac Sirul

- Nichifor Calist  Xantopol

- Ilie Miniat

- Nichifor Theotochis

- Atanasie de la Paros

- Sf. Dimitrie al Rostovului (Vietile sfintilor, in 12 vol. s.a.)

- Ioanichie Galeatovschi

- Teofan Procopovici etc

Lucrari laice:

- Descrierea Moldovei, de Dimitrie Cantemir, 1825

- Hronograful lui Dimitrie al Rostovului, 1837 etc.

Zeci de editii din cartile de Cult

- Tipiconul Sf. Sava, 1816, tradus de el insusi

- Liturghierul din 1818 si 1834

- Indreptar

- Cele 12 Mineie, Neamt 1830 -1832, prima editie in Moldova

A avut contributii deosebite in organizarea invatamantuIui romanesc de toate gradele in Moldova, infiintand urmatoarele scoli:

- Seminarul de la Socola (1803, numit mai tarziu "Seminarul Veniamin")

- Doua scoli - pentru calugarite si fete - in manastirea Agapia (1803)

- Scoala de cantori bisericesti din Iasi (1805)

- Scoala "incepatoare" de la "Sf.Trei Ierarhi" (1824)

In calitate de "prim epitrop" al scolilor din Moldova, a incredintat pe Gheorahe Asachi sa predea un curs de inginerie in limba romana la Academia domneasca din Iasi ( 1814 - 1818),  impreuna cu Gh. Asachi au propus, iar domnitorul Mihail Sturdza a aprobat, infiintarea urmatoarelor scoli la Iasi:
- scoala normala cu 2 ani si gimnaziul (gimnazia "vasiliana") cu 4 ani de studii, ambele in manastirea "Sf. Trei Ierarhi", in 1828 (pe langa scoala incepatoare) si o Academie (numita  "Mihaileana"), in 1834, cu o facultate filosofica (2 ani), o facultate juridica (3 ani)  si cursuri "extraordinare" de inginerie, agronomie, arte frumoase si filologie, laboratoare, muzeu de stiinte naturale, biblioteca, cu profesori recrutati dintre fostii bursieri ai mitropolitului sau transilvaneni si banateni. 

In 1832 si apoi in anii urmatori s-au deschis o scrie de "scoli tinutale", in marile orase ale tarii (peste 12), in 1934 prima scoala publica pentru fetele orasenilor, la Iasi, in 1841 prima scoala de "arte si mestesuguri" in Moldova, cu sase atelieres tot la indemnul mitropolitului s-au infiintat o scrie de scoli satesti. 

A trimis numerosi tineri la studii peste hotare: Gh.  Asachi (Viena si Roma), Gheorghe Saulescu (ins. Chios si Cernauti), Filaret Scriban (Kiev) si altii.

Insufletit patriot, a fost loctiitor de domn (caimacam), in 1807 si 1821, presedinte de drept al Divanului tarii, apoi al Adunarii obstesti, instituita prin Regulamentul Organic, spunandu-si cuvantul in cele mai importante probleme ale vietii de stat.

A sprijinit infiintarea unui spital si a unei farmacii in Roman, a indrumat si ajutat spitalul de la Sf. Spiridon din Iasi.

In 1833 s-a pus temelia actualei catedrale mitropolitane din Iasi, lucrarile fiind intrerupte in 1842 (reluate in 1880 - 1887).

A acordat multe ajutoare unor manastiri (Neamt, Agapia, Slatina, Cocos "Sf. loan" din Suceava), unor biserici de mir, Patriarhiei ecumenice, unor biserici grecesti. 

Toate bunurile sale le-a lasat, prin testament, in scopuri social-umanitare.

Lucrari:

- Andrei Vizanti, Veniamin Costachi mitropolit al Moldovei si Sucevei.  Epoca, Viata si operele sale, Iasi, 1881, 164 p.

- N. Iorga, Viata si faptele Mitropolitului Moldovei Veniamin Costachi, Bucuresti, 1904, 78 p (ed a II a, 1915)

- C.Bobulescu, Din Viata mitropolitului Veniamin Costachi. Neamul, copilaria, tineretea si episcopatul, Chisinau, 1933

- Tit Simedreas Paretisisul de la 1808 al mitropolitului Veniamin Costachi, in BOR, an LIII, 1935, nr.7-8, p.321 - 326

- C.Bobulescu, Noi contributii la biografia mitropolitului Veniamin Costachi, in BOR, an LVII, 1939, nr.7 - 8, p. 397 - 417 (si extras)

- Vasile Vasilache, Mitropolitul Veniamin Costachi, m-rea Neamt, 1941, 327 p.

- Ilie Gheorghita, Un veac de la moartea mitropolitului Veniamin Costachi, m-rea Neamt, 1946, 272 p.

- G.Kirileanu, G.Ungureanu si Constantin Turcu, Contributii documentare cu privire la Mitropolitul Veniamin Costachi, Iasi, 1946, 38p. (extras din "Mitropolia Moldovei", an XXII, nr.10 - 12, 1946)

- Alexandru Ciurea, La o suta de ani de la moartea lui Veniamin Costachi, in "Candela", an LVII, 1946, p. 434 - 452 (si extras; Iasi, 1947, 21p)

- numar festiv BOR, an. LXIV, nr. 10 - 12, 1946, p. 481 -600 (Cu studii semnate de patriarhul Nicodim, I. D. Stefanescu, N. Iorga, Vasile Vasilache, Mihail Bulacu, Constantin Turcu, Gheorhe I. Moisescu, T. G. Bulat, Th. Fecioru si Teodor N. Manolaches in nr.1 - 3, 1947 un studiu de lorgu D. Ivan)

- numar festiv, "Mitropolia Moldovei", an. XXII, nr. 10 - 12,  1946

- numar festiv MMS, an. XLIII, 1967, nr. 1 - 2, p. 7 - 174, cu urmatoarele studii:

- Irineu Craciunas Mitropolitul Veniamin Costachi teolog ortodox (p. 7 - 17)

- Gh. Vlad, Veniamin Costachi episcop la Husi si Roman (p. 18 - 23)

- Ilie Gheorghita, Gramata de hirotonie a episcopului de Husi Veniamin Costachi, data de mitropolitul lacob Stamati in ziua de 27 iunie 1792 (p. 24-31)

- N. C. Enescu, Veniamin Costachi , ctitor si lndrumator al scolilor nationale din Moldova (p. 32-48)

- Nestor Vornicescu Literatura patriotica in preocuparile mitropolitului Veniamin Costachi (p. 49-60)

- Mircea Sfichi, Patriotismul mitropolitului Veniamin Costachi (p. 61 -70)

- Epifanie Norocel, Mitropolitul Veniamin Costachi si tipografia din Iasi (p. 71-79)

- Ioan Ivan, Mitropolitul Veniamin Costachi si Manastirea Agapia (p. 90-97)

- I. Zugrav, Legaturile Mitropolitului Veniamin Costachi cu Manastirea Sf. loan cel Nou din Suceava (p105-113)

- Mitrofan Baltuta, Pastorale date de mitropolitul Veniamin Costachiin legatura cu Viata monahala (p. 114 - 122)

- I. Serafinceanu, Randuiala cuviosului Veniamin intr-un manuscris inchinat mitropolitului Veniamin Costachi, (p123-133)

- V.Carmazin- Cacovschi, Catedrala Mitropolitana din Iasi, ctitoria mitropolitului Veniamin Costachi (p.134-142)

- Ionela Manolescu, Portretele mitropolitului Veniamin Costachi (p.143-153)

- Partenie Apetrei, Mitropolitul Veniamin Costachi si muzica bisericeasca (p.154-157)

- Const. A.Stoide, Doi ani de activitate medicala la Mitropolia Moldovei sub carmuirea lui Veniamin (p.158-164)

- Scarlat Porcescu, Limba Romana literara  in opera mitropolitului Veniamin Costachi (p.165-174)

- Mihai Manuca, Mitropolitul Veniamin Costachi, in BOR, an. LXXXVI, 1968, Nr.1-2, p.165 -181

- N.Isar, Trasaturi iluministe in gindirea si activitatea lui Veniamin Costachi, in `Revista de Filosofie`,  an XV, nr. , 1968

- Nicolae V. Dura, Peocuparile canonice ale mitropolitului Veniamin Costachi, in MMS, an XLVII, 1971,  nr.7 - 8, p. 471 - 493 si an XLVIII, 1972, nr.1 - 2, p. 49 - 66

- Ilie Gheorgita, Grija deosebita a mitropolitului Veniamin Costachi pentru ridicarea nivelului cultural al clerului. Consideatii in jurul unei scrisori inedite, in MMS, an XLVII, 1971, nr. 9 - 12

- Gabriel Cocora, Mitropolitul Veniamin Costachi, traducator si diortositor de carti bisericesti,  in BOR, an XCIX, 1981, p.7 - 25, (ed. a II-a 1994, p.7 - 24)

- Pr. Scarlat Porcescu, Episcopia Romanului, Bucuresti, 1984, p.252 - 258.

 

13 Februarie 2009

Vizualizari: 1533

Voteaza:

Veniamin Costachi 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.