Veniamin Pocitan

hiereu, istoric

POCITAN VENIAMIN (din botez Vasile), arhiereu, istoric.

N. 5 dec. 1870, în Ciumaşi ,jud. Bacău 14 mart. 1955, la mănăstirea Cernica.

Studii la Seminarul inferior din Roman (1884-1888), la Seminarul ,,Nifon" (1890-1993), apoi la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1893-1897), unde obţine licenţa (1897), iar mai târziu doctoratul (1926); paralel a urmat şi Facultatea de Drept (1898). Preot la biserica `Sf. Voievozi" din Bucureşti (1897- 1928), detaşat ca superior al capelei ortodoxe române din Paris (1914-1915), sub şef al Serviciului religios de pe lângă Marele Cartier General al Armatei Române 1916-1922), paralel profesor de Religie la Liceul `Matei Basarab", la Colegiul Naţional `Sf. Sava" şi la Seminarul Pedagogic Universitar ,Titu Maiorescu" din Bucureşti, primul preşedinte al Consistoriului spiritual central (1926). În 1929 Sf. Sinod I-a ales arhiereu-vicar al Episcopiei Huşilor, cu titlul `Bârlădeanul" (tuns în monahism la Neamţ, sub numele Veniamin, hirotonit la 23 iun. 1929), locţiitor de episcop la Huşi (1932 - 1934), arhiereu-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, cu titlul `Ploiesteanul" (1935-1948), pensionat şi retras la Cernica.

A scris câteva lucrări de Drept canonic, dar mai ales de lstoria Bisericii Româneşti.

Lucrări:

v      Compendiu de Drept bisericesc, Bucureşti, 1898, 362 + VI p. (prelucrare după cursul prof. Constantin Popovici de la Cernăuţi);

v      Patriarhatele Bisericii Ortodoxe, Bucureşti, 1926, 111p. (teza de doctorat).

v      :colile catchetice din Eparhia Huşilor, în BOR, an. XLVIII, 1930, nr.10, p. 945 -950; nr. 11, p. 1019 - 1029 şi nr. 12, p. 1117 -1129;

v      Episcopia Strehaiei, în BOR, an. XLVIII, 1930, nr. 7 - 8, P. 644-660;

v      Istoria Mitropoliei Proilaviei (Brăilei), în BOR,an. XLIX, 1931, nr. 5, p. 385396; nr. 9, p. 481 - 493; nr.10 p. 577-587 şi nr. 11, p. 697 - 702;

v      Vechea Episcopie a Hotinlui, în BOR, an. L, 1932, nr. 1; p. 14-22; nr. 2, p. 106 - 118; nr. 3, p. 198 - 208; nr. 4, p. 295 299; nr. 6, p. 401-408; nr. 9, p. 577-585; nr.11, p. 712-720 şi an. LI, 1933, nr. 1, p. 31-42 (apărute şi în extras sub titIul: Istoria Mitropoliei Proilaviei şi a vechii Episcopii a Hotinului, Bucureşti, 1936, 64 p.);

v      Biserica Bucur din Capitală, Bucureşti, 1939,64 p.

v      Ieromonahul Anania Melega, în BOR, an. XLVII, 1929, nr. 1, p. 1166-1181;

v      Arhimandritul Veniamin Catulescu, în BOR, an. XLVII, 1930, nr. 4, p. 301-311;

v      Sofronie Vârnav, în BOR, an. XLIX, 1931, nr. 2-3, P.97-112.;i nr.4, p.292-307 (şi extras, 32p.);

v      Arhiereu vicari în Biserica Românească. Vicarii Arhiepiscopiei Bucureştilor, Mitropoliei Ungrovlahiei şi Patriarhiei Române, Bucureşti, 1937, 52 p.;

v      Momente din viaţa şi activitatea episcopului Melchisedec între anii 1856-1861, Bucureşti, 1936, 96 p.;

v      Melchisedec ca membru al Sf. Sinod, Bucureşti, 1939, 98 p.

v      Capela Românească din Lipsca, în BOR, an. XLV 1927 nr. 7 .414-419 şi nr. 8, .458-467;

v      Capela românesacă din Baden-Baden, în BOR,an.XL, 1927,nr.11,p.657-666 şi nr. 12, p. 722-729 (si extras);

v      Biserici româneşti în Lemberg (Lvov), în BOR, an. XLVI, 1928, nr. 6, p. 508 -520;

v      Capela Românească din Viena, în BOR, an. XLVI, 1928, nr. 9, p. 781-792 şi nr. 10, p. 878-886;

v      Biserica Ortodoxă Română din America, Bucureşti-Cernica, 1937, 112 p.,

v      L`Eglise orthodoxe roumaine de Paris Bucarest, 1937, 75 p.;

v      Biserica ortodoxă română din Paris, Bucureşti, 1940, 160 p.;

v      Sfântul Munte a Athosului. Cu prilejuil unei călătorii în Răsărit, Bucureşti, 1939, 128 p.

Alte articole în:

v      `Biserica Ortodoxă Română",

v      `Buletinul Eparhiei uşilor",

v      `Păstorul Tutovei` - Bârlad ş.a.

<

13 Februarie 2009

Vizualizari: 832

Voteaza:

Veniamin Pocitan 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.