Liturghia ortodoxa. Istorie si actualitate - Cuprins

Liturghia ortodoxa. Istorie si actualitate - Cuprins

Introducere...............................................5

Partea intai
DE LA CINA DE TAINA LA LITURGHIA BIZANTINA

I. Preliminarii............................................11

1. Denumirile Jertfei euharistice..........................12
2. impartirea schematica a Liturghiei ortodoxe (bizantine) .. .14

II. Liturghia primara......................................16

1. Mantuitorul si Jertfa euharistica........................16
2. Epoca Sfintilor Apostoli...............................23
3. Agapele.............................................25
4. Epoca postapostolica (secolele al II-lea-al IV-lea)..........27

III. Anaforalele Liturghiilor bizantine........................41

1. "Unitate in diversitate". Legatura dintre Anaf ora si Liturghie..............................................41
2. Anaforaua Sfantului Vasile cel Mare....................47
3. Anaforaua Sfantului Ioan Gura de Aur..................50
4. Alte Liturghii si Anaf orale din spatiul ortodox...........54

Partea a doua

STRUCTURA LITURGHIEI BIZANTINE.
STUDIU ASUPRA PARTILOR COMPONENTE

I. Proscomidia (Prothesis)..................................63
Prolog................................................63
Istoria Proscomidiei. Generalitati.........................65
Descrierea Proscomidiei dupa Liturghierul lui Macarie (anul 1508)............................................75
Pomenirea Sfintilor ingeri la Proscomidie si implicatiile dogmatice ale acestui act liturgic.........................82
Propuneri pentru randuiala Proscomidiei..................87
II. Liturghia Cuvantului. Enarxa............................90
III. Ectenia pentru catehumeni si concedierea lor.............102
IV. Heruvicul si Intrarea Mare.............................113
V. Ecteniile cererilor, concedierile penitentilor si a celor care nu se impartasesc........................................125
VI. Textul si analiza Anaforalelor bizantine..................138
1. Dialogul preanaforal si textul celor doua Anaforale bizantine.............................................139
2. Forma si istoria textului celor doua Anaforale bizantine .. 151
3. Interpolarea in textul epiclezei a troparului de la Ceasul al IIl-lea.......................................174
VII Vecernia impartasirii cu Daruri Inaintesfintite, numita si Liturghia Darurilor Inaintesfintite..........................180
1. Preliminarii.........................................180
2. Marturii scrise despre aceasta Liturghie................181
3. Cine este autorul Liturghiei Darurilor Inaintesfintite? ... .184
4. Expunerea randuielii Liturghiei Darurilor Inaintesfintite in diverse Liturghiere...................................185
5. Impartasirea in cadrul Liturghiei Darurilor Inaintesfintite. Controversa legata de continutul Potirului la aceasta Liturghie.............................................188
6. Concluzii si recomandari.............................195
7. Randuiala schematica a Liturghiei Darurilor Inaintesfintite.........................................195

Partea a treia

LITURGHIA SFANTULUI IOAN GURA DE AUR

I. Despre textul Liturghiei................................ .203
II. Pregatirea pentru Proscomidie...........................205
III. Randuiala dumnezeiestii Proscomidii...................211
IV. Dumnezeiasca Liturghie a Sfantului Ioan Gura de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului.........................223
Liturghia Cuvantului (la care pot participa si catehumenii). .....223
Liturghia Credinciosilor................................237
V. Cum trebuie citite rugaciunile de la Liturghie?............269

Partea a patra

CAND SI CUM SA NE IMPARTASIM.....................277

Partea a cincea

ANEXE SI GLOSAR DE TERMENI

Textul Anaforalei de pe Papirusul de la Barcelona (secolul al IV-lea)..................................................311
Traducerea in romaneste a Anaforalei de pe Papirusul de la Barcelona...............................................313
Despre pomenirile liturgice ale conducatorilor politici........315
Mitropolitul Ilarion Alfeyev: "Potirul euharistic la Liturghiile slujite in sobor" .........................................321
Index alfabetic cu notiuni de arheologie bisericeasca legate de Liturghia ortodoxa.......................................328
Bibliografie generala.....................................363