Schitul Vulcan

2 vietuitori, viata de obste

Hram: Sfantul Ierarh Nicolae

Acces: DN66A Petrosani-Vulcan, 8 km, apoi stanga catre schit, cca 2 km

Egumen: ierom. Vasile Mocan;

Adresa: loc. Vulcan, 336200, jud. Hunedoara

Schitul Vulcan a primit abobarea infiintarii in anul 1992. Biserica Schitului Vulcan a fost ridicata in anul 1998, iar corpul de chilii a fost construit in perioada 2000-2003.