Admiterea la Facultatea de Teologie Ortodoxa 'Dumitru Staniloae' din Iasi 2010

Facultatea de Teologie Ortodoxa "Dumitru Staniloae“ a Universitatii „Al. I. Cuza“ din Iasi organizeaza, in perioada 12-20 iulie 2010, concurs de admitere pentru patru specializari de licenta si cinci directii de cercetare la studiile de master.

Studii universitare de licenta, pe specializari:
1) Teologie Ortodoxa Pastorala (4 ani de studiu)
- 56 de locuri buget
- 119 locuri cu taxa
2) Teologie Ortodoxa Didactica (3 ani de studiu)
- 15 locuri buget
- 20 locuri cu taxa
3) Teologie Ortodoxa Asistenta Sociala (3 ani de studiu)
- 15 locuri buget
- 20 locuri cu taxa
4) Arta sacra (3 ani de studiu)
- 30 locuri buget
- 21 locuri cu taxa

Datele de desfasurare a concursului de admitere sunt urmatoarele:

- 12-17 iulie 2010 - inscrierea candidatilor
- 18-20 iulie 2010 - selectia candidatilor si afisarea rezultatelor

Pentru a se putea inscriere la concursul de admitere, candidatii trebuie sa depuna, in perioada 12-17 iulie 2010, la secretariatul facultatii, urmatoarele acte:
- dosar tip plic;
- certificat de nastere (copie legalizata);
- carte de identitate (copie);
- certificat casatorie - unde este cazul - (copie);
- fisa tip de inscriere (formular ce se pune la dispozitia candidatului la inscriere);
- actul de studii in original si copie: diploma de bacalaureat, diploma universitara, diploma sau adeverinta de absolvire a Seminarului, adeverinta de absolvire a bacalaureatului - in cazul candidatilor promotia 2010;
- foaie matricola/situatie scolara (in original si copie) de la liceu sau seminar;
- candidatii care au absolvit scoala profesionala sau scoala de cantareti bisericesti vor prezenta si foaia matricola (in original) pentru acesti ani de studiu;
- olimpicii vor prezenta diploma de olimpic (in original si copie);
- certificatul sau adeverinta de botez (in original si copie);
- binecuvantarea chiriarhului (episcopului) de care apartine candidatul (apartenenta este data in functie de domiciliul stabil al candidatului);
- recomandare de la preotul din parohia in care are domiciliul stabil candidatul. Preotii vor prezenta recomandare de la protopopiatul de care apartin, monahii de la staretul manastirii in care vietuiesc, iar staretii de la exarhul locului;
- adeverinta medicala care sa cuprinda:
l examen clinic;
l adeverinta de boli cronice;
l adeverinta de examen psihologic (din care sa reiasa ca este apt psihologic);
l analize medicale: VDRL (Venereal Disease Research Laboratory), RPA (radiografie pulmonara standard);
- 4 fotografii color tip B.I.;
- chitanta de achitare a taxei de inscriere la concursul de admitere. Absolventii altor facultati vor depune la dosar adeverinta de la facultatea absolvita in care se va mentiona numarul semestrelor cu finantare de la buget si numarul semestrelor in care a beneficiat de bursa (de studiu sau sociala).

Examenul de admitere va consta intr-un concurs de dosare, media generala de admitere calculandu-se dupa urmatoarea formula:
Pentru specializarea Teologie Ortodoxa Pastorala:
- 50% - Media la disciplina Dogmatica Ortodoxa din anii de seminar (pentru seminaristi) sau media la disciplina Limba si literatura romana din anii de liceu (pentru ceilalti absolventi);
- 40% - Media generala a anilor de studiu (seminar/liceu);
- 10% - Media generala de la bacalaureat.
Pentru specializarile: Teologie Ortodoxa Didactica, Teologie Ortodoxa Asistenta Sociala si Arta sacra:
- 50% - Media la disciplina Limba si literatura romana din anii de liceu/seminar;
- 40% - Media generala a anilor de liceu/seminar
- 10% - Media generala de la bacalaureat.
Olimpicii, castigatori ai premiilor I, II si III, la olimpiadele de Limba si literatura romana, Limbi clasice, Teologie Dogmatica si Istoria Bisericii Ortodoxe Romane si, respectiv, Arte vizuale, Arhitectura si Istoria Artelor (pentru specializarea Arta sacra), vor fi admisi fara concurs de admitere.
Admiterea la studiile
de master

In aceeasi perioada, Facultatea de Teologie Ortodoxa „Dumitru Staniloae“ din Iasi organizeaza admiterea la cursuri de master, cu durata de patru semestre, pentru urmatoarele directii de specializare:

1) Hermeneutica si Teologie Biblica
- 14 locuri buget
- 16 locuri taxa
2) Teologia sistematica in context contemporan
- 14 locuri buget
- 16 locuri taxa
3) Viata Bisericii - Istorie si Actualitate
- 14 locuri buget
- 16 locuri taxa
4) Teologie Practica si Pastoral-Misionara
- 14 locuri buget
- 16 locuri taxa
5) Patrimoniu Cultural
- 14 locuri buget
- 16 locuri taxa

Inscrierea se va desfasura in perioada 12-17 iulie 2010 la sediul Facultatii de Teologie Ortodoxa „Dumitru Staniloae“ din Iasi, iar la acest concurs pot participa absolventii cu diploma de licenta. Actele necesare inscrierii sunt similare celor mentionate pentru concursul de admitere la studiile de licenta. Examenul de admitere va consta intr-un concurs de dosare, media generala de admitere calculandu-se dupa urmatoarea formula:
- 70% - Media generala ECTS a anilor de studii de licenta;
- 30% - Media generala la examenul de licenta. Rezultatele concursului vor fi afisate in intervalul 18-20 iulie 2010. Pentru alte detalii privind examenul de admitere, persoanele interesate pot vizita site-ul Facultatii de Teologie Ortodoxa din Iasi sau se pot adresa Secretariatului Facultatii de Teologie Ortodoxa „D. Staniloae“ din Iasi.

(Material oferit de pr. prof. univ. dr. Ioan C. Tesu, director Departament Teologie in cadrul Facultatii de Teologie Ortodoxa „Dumitru Staniloae“ din Iasi)

Sursa: mmb.ro

08 Iulie 2010

Vizualizari: 1639

Voteaza:

Admiterea la Facultatea de Teologie Ortodoxa 'Dumitru Staniloae' din Iasi 2010 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE