Constituirea noilor consilii parohiale si primele lucrari

Dupa ce in prima etapa a alegerilor (programata intr-o zi de duminica, 12 sau 19 ianuarie) la nivelul fiecarei parohii din Patriarhia Romana au fost alese noul Consiliu parohial si noul Comitet parohial, in urmatoarele doua duminici, daca nu exista contestatii care sa intarzie procesul, se desfasoara sedintele de constituire a celor doua organisme executive parohiale: a Consiliului parohial (19 sau 26 ianuarie) si a Comitetului parohial (26 ianuarie sau 2 februarie).

Fiecarui preot paroh, ca presedinte al tuturor organismelor de la nivelul parohiei, ii revine indatorirea ca la opt zile, in duminica imediat urmatoare (daca n-au existat contestatii, a caror solutionare ar intarzia acest moment), dupa ce Adunarea parohiala electorala i-a ales pe membrii Consiliului, sa intruneasca noul Consiliu parohial in prima sa sedinta, care va fi una solemna.

Solemnitatea sedintei de constituire este data atat de locul, biserica parohiala, cat si de momentul, indata dupa Sfanta Liturghie, de desfasurare, dar mai ales de faptul ca in cadrul acestei sedinte consilierii alesi, inclusiv supleantii, depun juramantul de credinta rostind formula prevazuta in Regulament: „Jur inaintea lui Dumnezeu si pe constiinta mea ca voi indeplini obligatiile mele de consilier parohial cu cea mai deplina constiinciozitate, respectand Statutul si regulamentele bisericesti din Patriarhia Romana. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!“ Regulamentul nu precizeaza daca juramantul se depune de fiecare consilier in parte sau de toti laolalta, intr-un glas (precum juramantul militar); totusi, dat fiind numarul relativ restrans de consilieri, recomandabil ar fi ca juramantul sa se depuna de fiecare pe rand, la finalul rostirii, fiecare consilier avand de semnat formularul de juramant, pregatit prin grija preotului paroh.

In finalul sedintei de constituire, Consiliul parohial deleaga „dintre membrii sai alesi“ unul sau doi epitropi care sa sprijine mai indeaproape parohul „in administrarea corecta si eficienta a bunurilor parohiale“ (art.

26 din Regulament, coroborat cu art. 63 din Statut). Trebuie remarcat faptul ca, fata de prevederile vechiului Statut (din 1948), rolul epitropilor a fost diminuat, cea mai mare parte a atributiilor epitropilor revenind in competenta preotului paroh: „Parohul este administratorul intregii averi parohiale mobile si imobile impreuna cu Consiliul parohial, sub controlul Centrului eparhial“ (art. 64 al. 1 dinnoul Statut).

La foarte scurta vreme dupa sedinta de constituire a noilor Consilii parohiale, va trebui ca preotii parohi sa convoace din nou consiliile in prima sedinta de lucru, in care noii consilieri sunt chemati, la inceput de an, sa exercite cateva dintre atributiile cele mai importante ce le revin. Astfel, in aceasta prima sedinta de lucru, Consiliul parohial:
- intocmeste bugetul parohial (de prevederi) pentru anul 2014 (art. 61 al. 1 lit. b dinStatut);
- intocmeste raportul anual privind situatia economico-financiara a parohiei (bugetul de executie) in anul 2013 (art. 61 al. 1 lit. c din Statut). Atat bugetul de prevederi pentru 2014, cat si cel de executie al anului 2013 urmeaza a fi avizate in sedinta ordinara anuala a Adunarii parohiale, dupa care vor fi inaintate, prin protoierie, spre a fi aprobate de catre Permanenta Consiliului eparhial (art. 55 lit. d si i din Statut);
- elaboreaza raportul anual privind activitatea Consiliului parohial, pe care il prezinta spre aprobare Adunarii parohiale, in proxima sedinta (art. 61 al. 1 lit. d din Statut);
- in parohiile in care Comitetul parohial are prevederi si evidenta gestionara proprie in cadrul bugetului parohial, tot in aceasta prima sedinta de lucru, Consiliul parohial desemneza doi cenzori pentru controlul financiar al Comitetului parohial si primeste spre verificare justificarea financiara a gestiunii Comitetului parohial pentru anul 2013 (art. 61 al. 1 lit. e si f; art. 66 al. 4 din Statut).

Dupa emiterea si comunicarea ordinelor circulare eparhiale privind alegerile la nivelul fiecarei eparhii (actiuni programate, potrivit calendarului stabilit de Sfantul Sinod, pentru perioada 19-31 martie 2014), Consiliul parohial al fiecarei parohii „desemneaza dintre membrii Adunarii parohiale un delegat pentru alegerea membrilor mireni ai Adunarii eparhiale din circumscriptia respectiva“ (art. 61 al. 1 lit. a din Statut; art. 87 dinRegulament). Prin urmare, delegatul care va fi desemnat elector, reprezentant al parohiei, pentru alegerile mirenesti la nivel eparhial, adica membru in colegiul mirenesc care ii va alege (intr-o zi de joi, fie 8.05, fie 15.05.2014) pe cei 20 de membri mireni ai fiecarei Adunari eparhiale, nu trebuie neaparat sa fie dintre consilierii parohiali, ci doar membru al Adunarii parohiale, adica oricare dintre persoanele de pe lista definitivata la nivelul fiecarei parohii la 15.12.2013, care a fost ulterior vizata de protoierie.

Referitor la lucrarile Consiliului parohial ar mai fi de amintit ca acest organism executiv de la nivelul parohiei „se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie“ (art. 62 al. 1 dinStatut), „este legal constituit cu prezenta a trei patrimi dintre membrii sai (luandu-i in calcul atat pe membrii alesi, cat si pe cei de drept – n.n.) si ia hotarari valabile cu votul a doua treimi dintre membrii prezenti“ (art. 62 al. 3). „Lucrarile si hotararile Consiliului parohial se consemneaza intr-un registru de procese-verbale ale sedintelor“ (art. 62 al. 4); anumite proceduri, precum cele electorale, implica si incheierea unor procese-verbale separate (e.g. procesul-verbal ce consemneaza verificarea si definitivarea listei membrilor Adunarii parohiale; procesul-verbal al sedintei de alegere a Consiliul parohial si a Comitetului parohial, procesul-verbal pentru delegarea epitropilor s.a.), pentru ca un exemplar sa poata fi transmis spre aprobare sau confirmare catre protoierie sau catre Centrul eparhial, prin protoierie. Recomandabil ar fi ca si despre incheierea fiecaruia dintre aceste procese-verbale sa se faca mentiune in registrul de procese-verbale ale sedintelor, in asa fel incat respectivul registru sa fie oglinda tuturor lucrarilor Consiliului parohial dintr-o parohie.

Sursa: ziarullumina.ro

.

23 Ianuarie 2014

Vizualizari: 411

Voteaza:

Constituirea noilor consilii parohiale si primele lucrari 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

Asculta colinde de craciun

RETELE SOCIALE