Calatoriile si popasurile poporului Israel.

1. Iata acum popasurile fiilor lui Israel, dupa ce au iesit ei din pamântul Egiptului cu ostirile lor, sub mâna lui Moise si Aaron.
2. Moise, din porunca Domnului, a scris calatoria lor cu popasurile lor; iar popasurile lor sunt acestea:
3. În luna întâi, în ziua a cincisprezecea a lunii întâi, a doua zi de Pasti, fiii lui Israel au purces din Ramses (Gosen) si au iesit, sub mâna înalta, înaintea ochilor a tot Egiptul.

4. În vremea aceea Egiptenii îngropau pe toti cei ce murisera dintre ei, pe toti întâi-nascutii, pe care-i lovise Domnul, în tara Egiptului, când a facut Domnul judecata asupra dumnezeilor lor.
5. Dupa ce au pornit fiii lui Israel din Ramses (Gosen), au poposit în Sucot.
6. Pornind apoi din Sucot, au tabarât la Etam, care este la marginea pustiului.
7. Din Etam au pornit si s-au îndreptat spre Pi-Hahirot, care este în tara Baal-Tefonului, si si-au asezat tabara înaintea Migdolului.
8. Pornind apoi din Pi-Hahirot, au trecut prin mare în pustie si, mergând cale de trei zile prin pustiul Etam, si-au asezat tabara la Mara.
9. Plecând de la Mara, au venit la Elim. În Elim insa erau douasprezece izvoare de apa si saptezeci de finici si au tabarât acolo lânga apa.
10. Pornind apoi din Elim, au tabarât la Marea Rosie.
11. Au pornit apoi de la Marea Rosie si au tabarât în pustiul Sin.
12. Pornind din pustiul Sin, au poposit la Dofca.
13. Pornind din Dofca, au tabarât la Alus.
14. Pornind din Alus, si-au asezat tabara la Rafidim. Acolo nu era apa ca sa bea poporul.
15. Pornind din Rafidim, au tabarât în pustiul Sinai.
16. Iar dupa ce au pornit din pustiul Sinai, au poposit la Chibrot-Hataava.
17. Pornind din Chibrot-Hataava, au tabarât în Haserot.
18. Pornind din Haserot, au poposit la Ritma.
19. Pornind din Ritma, si-au asezat tabara la Rimon-Peret.
20. Pornind din Rimon-Peret, au tabarât în Libna.
21. Pornind din Libna, au tabarât la Risa.
22. Pornind din Risa, si-au asezat tabara la Chehelata.
23. Pornind din Chehelata, au tabarât pe Muntele Safer.
24. Pornind de pe Muntele Safer, au poposit în Harada.
25. Pornind din Harada, au tabarât la Machelot.
26. Pornind din Machelot, au poposit în Tahat.
27. Pornind din Tahat, s-au asezat cu tabara în Tarah.
28. Pornind din Tarah, au tabarât în Mitca.
29. Pornind din Mitca, au tabarât în Hasmona.
30. Pornind din Hasmona, au poposit la Moserot.
31. Pornind din Moserot, si-au asezat tabara la Bene-Iaakan.
32. Pornind din Bene-Iaakan, au tabarât la Hor-Haghidgad.
33. Pornind din Hor-Haghidgad, au poposit în Iotbata.
34. Pornind din Iotbata, au tabarât la Abrona.
35. Pornind din Abrona, si-au asezat tabara la Etion-Gheber.
36. Pornind din Etion-Gheber, au poposit în pustiul Sin. Plecând din pustiul Sin, au tabarât în Cades.
37. Iar din Cades au purces si au poposit la muntele Hor, lânga hotarul tarii Edomului.
38. Aici s-a suit Aaron preotul pe muntele Hor, dupa porunca Domnului, si a murit acolo, în anul al patruzecilea de la iesirea fiilor lui Israel din pamântul Egiptului, în luna a cincea, în ziua întâi a lunii.
39. Aaron era de o suta douazeci si trei de ani, când a murit pe muntele Hor.
40. Atunci regele canaanean din Arad, care traia în partea de miazazi a pamântului Canaan, a auzit ca vin fiii lui Israel.
41. Acestia însa, plecând de la muntele Hor, au tabarât la Talmona.
42. Pornind din Talmona, au poposit la Punon.
43. Pornind din Punon, au tabarât la Obot.
44. Pornind din Obot, au poposit la Iie-Abarim, lânga hotarele lui Moab.
45. Pornind din Iie-Abarim, au tabarât la Dibon-Gad.
46. Pornind din Dibon-Gad, au poposit ia Almon-Diblataim.
47. Pornind din Almon-Diblataim, au tabarât în muntii Abarim, în fata lui Nebo.
48. Pornind de la muntii Abarim, au poposit în sesurile Moabului, la Iordan, în fata Ierihonului,
49. Si si-au asezat ei tabara la Iordan, de la Bet-Iesimot pâna la Abel-Sitim, în sesurile Moabului.
50. Grait-a Domnul cu Moise în sesurile Moabului, la Iordan, în fata Ierihonului, si a zis:
51. "Vorbeste fiilor lui Israel si le spune: Când veti trece peste Iordan, în pamântul Canaanului,
52. Sa alungati de la voi pe toti locuitorii tarii si sa stricati toate chipurile cele cioplite ale lor, toti idolii lor cei turnati din argint si toate înaltimile lor sa le pustiiti.
53. Sa luati în stapânire pamântul si sa va asezati acolo, caci va dau în stapânire pamântul acesta.
54. Sa împartiti pamântul prin sorti la semintiile voastre: celor mai multi la numar sa le dati parte mai mare, iar celor mai putini la numar sa le dati parte mai mica; fiecaruia unde-i va cadea sortul, acolo sa-i fie partea, dupa semintiile parintilor vostri.
55. Iar daca nu veti alunga de la voi pe locuitorii pamântului, atunci cei ramasi din ei vor fi spini pentru ochii vostri si bolduri pentru coastele voastre si va vor strâmtora în tara în care veti trai.
56. si atunci va voi face voua ceea ce aveam de gând sa le fac lor".
.

12 Februarie 2009

Vizualizari: 306

Voteaza:

Calatoriile si popasurile poporului Israel. 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE