Intru Una, Sfanta, Soborniceasca si Apostoleasca Biserica

Intru Una, Sfanta, Soborniceasca si Apostoleasca Biserica Mareste imaginea.

ARTICOLUL AL IX-LEA DIN SIMBOLUL CREDINŢEI

Care este articolul al IX-lea din Simbolul Credinţei?

„Intru Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică."

Ce este Biserica?

Este o comunitate unică în istoria omenirii. Căci ea este familia lui Dumnezeu, creată prin cuvântul şi sângele lui Iisus Hristos şi condusă şi insuflată de Dumnezeu prin Sfântul Duh.

Ce a spus Hristos despre Biserică?

El a zis: Voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui (Matei 16, 18).

Cine este capul Bisericii?

Hristos Cel veşnic viu, Care a spus: Şi iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin (Matei 28, 20). Şi Sfântul Apostol Pavel a spus despre chipul în care Tatăl Ceresc L-a preamărit pe Fiul Său Iisus Hristos: (...) şi L-a dat pe El cap Bisericii, care este trupul Lui (Efeseni 1, 22-23).

Care este relaţia lui Hristos cu membrii Bisericii Sale?

Sfântul Apostol Pavel a lămurit-o clar prin cuvintele: Iar voi sunteţi trupul lui Hristos şi mădulare (fiecare) în parte (I Corinteni 12, 27).

Cine sunt membrii Bisericii?

Toţi aceia, bărbaţi şi femei, uniţi prin aceeaşi credinţă şi nădejde, legaţi prin aceeaşi lege dumnezeiască a iubirii, sfinţiţi prin aceleaşi Sfinte Taine, şi care se află sub îndrumarea unor episcopi şi preoţi legiuiţi.

Care este deosebirea dintre Biserică şi alte societăţi şi organizaţii mondiale, cu privire la membrii acestora?

Biserica Ortodoxă îi consideră membri şi pe cei răposaţi (Biserica Triumfătoare), ceea ce nu aflăm la nici una dintre organizaţiile mondiale.

In ce chip se întâmplă aceasta?

Când mădularele Bisericii mor pe pământ, se despart de trupurile lor, dar nu şi de Biserică. Sufletele lor merg în Biserica Cerească. De aceea există două părţi ale Bisericii: partea văzută şi cea nevăzută.

Cine sunt membrii Bisericii văzute?

Toţi creştinii care trăiesc în trupuri văzute şi care luptă pentru dobândirea desăvârşirii creştine.

Cine sunt membrii Bisericii nevăzute?

Toţi creştinii care au murit cu credinţa în Hristos în ultimele nouăsprezece veacuri, cuprinzând şi drepţii Vechiului Testament, pe care Domnul i-a mântuit prin pogorârea Sa la iad.

Sunt părinţii, fraţii, surorile, copiii, rudele şi prietenii noştri răposaţi mădulare ale Bisericii nevăzute?

Fireşte, cu o singură condiţie: să fi trăit şi murit creştini.

Care Biserică este mai numeroasă, cea văzută sau cea nevăzută?

Cea nevăzută este mult mai numeroasă. Iar numărul mădularelor acesteia creşte neîncetat.

Există vreo legătură între Biserica văzută şi cea nevăzută?

Există. Noi o numim comuniunea sfinţilor.

In ce constă comuniunea sfinţilor?

In rugăciunile şi faptele de milostenie ale mădularelor vii pentru cei răposaţi, pe de o parte, şi în rugăciunile şi mijlocirea celor răposaţi pentru cei "vii, pe de alta.

Care sunt principalele atribute ale Bisericii lui Hristos?

Biserica lui Hristos este Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească.

De ce spunem că Biserica este „ una"?

Pentru că ea este un singur trup duhovnicesc, cu un singur cap, Iisus Hristos, şi cu un singur Sfânt Duh Care sălăşluieşte în ea. Sfântul Apostol vorbeşte despre unitatea în şapte chipuri a Bisericii şi spune: Este un trup, un Duh, o nădejde, un Domn, o credinţă, un botez, un Dumnezeu şi Tatăl tuturor (Efeseni 4, 4-6).

Cum trebuie înţeleasă autonomia fiecărei Biserici în sânul Bisericii Ortodoxe Răsăritene?

Fiecare Biserică este autonomă în folosirea limbii poporului într-o anumită măsură în ceea ce priveşte organizarea externă, care se supune Dreptului Canonic. Altminteri însă, ele sunt dependente unele de altele ca mădulare ale aceluiaşi trup unic al lui Hristos, ca ramurile aceluiaşi copac, care îşi trag seva din aceeaşi rădăcină şi prin aceleaşi artere.

Care sunt Bisericile autonome de astăzi în Biserica Ortodoxă Răsăriteană?

Biserica din Constantinopol, Ierusalim, Alexandria, Antiohia, Biserica Greacă, a Ciprului, din Sinai, Sârbă, Bulgară, Rusă, Română, Georgiană, Albaneză, Poloneză, Cehă şi Slovacă.

Sunt acestea egale între ele?

Sunt egale, motiv pentru care se numesc Biserici surori. Biserica Rusiei şi cele din Balcani numesc încă Biserica din Constantinopol Biserică Mamă, pentru că din Constantinopol (Bizanţ) au primit creştinismul.

Care este cea mai înaltă autoritate în Biserica Ortodoxă Răsăriteană?

Sinodul Ecumenic, care cuprinde reprezentanţii tuturor Bisericilor autonome surori.

Care este cea mai înaltă autoritate în Bisericile locale?

Patriarhul, Mitropolitul sau Arhiepiscopul, împreună cu Sinodul episcopilor.

Se poate mântui omul în afara Bisericii?

Nu se poate mântui, pentru că Biserica este vistierul harului luiJDumnezeu, fără de care nimeni nu se poate mântui.

De ce se numeşte Biserica „sfântă"? Pentru ca ea este sfinţită prin sfinţenia Temeliei ei, Iisus Hristos, prin cuvintele Sale sfinte, prin faptele, prin jertfa Sa şi pentru că scopul ei este să-i sfinţească pe oameni. Şi, în sfârşit, pentru că a dat şi continuă să dea neîncetat mulţime de sfinţi şi mucenici.

Ce scrie în Sfânta Scriptură despre sfintenia Bisericii?

Iată un exemplu: Hristos a iubit Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, curaţind-o cu baia apei prin cuvânt, şi ca s-o înfăţişeze Sieşi Biserică slăvită, neavândpată sauzbârciturâ, ori altceva de acest fel, cisăfie sfântă şi fără de prihană (Efeseni 5, 25-27).

Păcătoşii din Biserică o întinează, oare, pe aceasta, cu păcatele lor?

Păcătoşii se întinează pe ei înşişi, iar nu Biserica întreagă, aşa după cum nici fumul ce iese pe coş nu poate să polueze întreaga atmosferă a pământului.

Cum ajută Biserica pe păcătoşi să se îndrepte?

Da, foarte mult. Aceasta este şi o misiune foarte importantă a Bisericii, de a-i curăţa pe păcătoşi de păcatele lor şi de a-i face membri sfinţi ai sfintei familii a lui Dumnezeu.

Ce face Biserica în privinţa păcătoşilor care resping cu încăpăţânare chemarea ei la pocăinţă?

Pe aceştia îi taie din trupul ei ca pe nişte mădulare necurate, după cuvintele lui Hristos: iar de nu va asculta nici de Biserică, să-ţi fie ţie ca un păgân şi vameş (Matei 18, 17).

De ce se numeşte Biserica „sobornicească"?

Pentru că ea nu este îngrădită de spaţiu, timp, rasă sau limbă. Ea este menită pentru întreaga omenire. Domnul cel înviat i-a îndrumat pe Apostoli astfel: Mergeţi şi învăţaţi toate neamurile... (Matei 28,19).

Mai există vreun alt motiv pentru care numim Biserica „sobornicească"?

Biserica se mai numeşte sobornicească şi pentru că în ea sunt cuprinse toate adevărurile şi toate mijloacele necesare pentru mântuirea tuturor făpturilor.

De ce se numeşte Biserica „apostolească"?

Pentru că în Biserică s-au păstrat în deplinătate duhul, învăţătura şi lucrarea Apostolilor lui Hristos.

In ce chip trebuie Biserica să se supună Apostolilor?

In toate.

De ce?

Pentru că Hristos i-a ales pe Apostoli şi le-a dat putere să vorbească şi să lucreze în numele Lui. El a spus: Şi voi mărturisiţi, pentru că de la început sunteţi cu Mine (Ioan 15, 27).

Trebuie să-i ascultăm pe Apostoli aşa cum îl ascultăm pe Hristos?

Trebuie, pentru că El le-a spus Apostolilor: Cine vă primeşte pe voi pe Mine Mă primeşte (Matei 10, 40). Şi mai mult, El a osândit oraşele care nu-i vor primi pe Apostoli prin aceste cuvinte înfricoşătoare: Adevarat grăiesc vouă, mai uşor va fi pământului Sodomei şi Gomorei în ziua judecăţii decât cetăţii aceleia (Matei 10, 15).

Ce putere deosebită le-a dat Domnul Apostolilor Săi?

Să lege şi să dezlege păcatele. Oricâte veţi lega pe pământ, vor fi legate şi în cer, şi oricâte veţi dezlega pe pământ, vor fi dezlegate şi în cer (Matei 18, 18); şi la fel, în legătură cu aceasta: Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute (Ioan20, 23).

Ce este succesiunea apostolică?

Ierarhia legiuită, adică şirul neîntrerupt al transmiterii harului şi autorităţii în Biserică de la Apostoli la episcopi şi de la epi-scopi la preoţi şi diaconi prin hirotonie.

A păstrat vechea noastră Biserică Răsăriteană, neştirbită, succesiunea apostolică?

Da.

Este pentru noi o fericire şi o onoare că ne-am născut şi am crescut în sânul acestei Biserici?

Intr-adevăr, aşa este. Trebuie să mulţumim lui Dumnezeu şi părinţilor noştri pentru aceasta.

SFÂNTUL NICOLAE VELIMIROVICI

Credinta sfintilor. Catehismul Bisericii Ortodoxe, Editura Sophia

Cumpara cartea "Credinta sfintilor. Catehismul Bisericii Ortodoxe"


 

Pe aceeaşi temă

29 Februarie 2016

Vizualizari: 2634

Voteaza:

Intru Una, Sfanta, Soborniceasca si Apostoleasca Biserica 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE