Ungerea cu Sfantul Mir

Ungerea cu Sfantul Mir Mareste imaginea.

In Biserica Ortodoxă Ungerea cu Sfantul Mir se împărtăşeşte creştinului îndată după Botez; de aceea, rânduiala ei nu alcătuieşte o slujbă aparte, de sine stătătoare, ci e împreunată cu aceea a Botezului, ca o prelungire a ei.

Este untdelemnul amestecat cu mirodenii, pregătit (fiert) după o rânduială anumită în fiecare an, în primele trei zile din săptămâna Patimilor şi sfinţit de către Patriarhul ţării, joi în aceeaşi săptămână, la Liturghie. Se împarte episcopilor şi tuturor bisericilor. Prin mulţimea mirodeniilor din care e făcut, el închipuie mulţimea şi felurimea darurilor şi puterilor Sfântului Duh. Sfântul Mir e folosit nu numai la a doua Taină, după Botez, ci şi la sfinţirea antimiselor şi a bisericilor.

După săvârşirea Botezului, preotul citeşte îndată o rugăciune în care îi cere lui pe Dumnezeu să-l învrednicească pe noul botezat de darul ungerii cu Sfântul Mir şi de împărtăşirea cu Sfintele Daruri. Apoi îl unge cu Sfântul Mir, făcându-i semnul crucii: la frunte, pentru sfinţirea minţii şi a gândurilor; la ochi, nări, gură şi urechi, pentru sfinţirea simţurilor; la piept şi pe spate, pentru sfinţirea inimii şi a dorinţelor; la mâini şi pe picioare, pentru sfinţirea faptelor şi a căilor creştinului.

De fiecare dată zice cuvintele: „Pecetea darului Sfântului Duh. Amin". Aceste cuvinte sunt luate din a doua epistolă a Sfântului Apostol Pavel unde spune: „Iar cel ce nc întăreşte pe noi împreună cu voi intru Hristos şi ne-a uns pe noi, Dumnezeu este, Care ne-a şi pecetluit pe noi şi a dat arvuna Duhului intru inimile noastre" (2 Co 1, 21-22).

Ungerea aceasta este deci semnul darului Sfântului Duh, Care S'a pogorât în chip văzut aspura Mântuitorului şi asupra Sfinţilor Apostoli şi Care acum ni se dă şi nouă, după Botez, în chip nevăzut. Prin ungere, noul botezat este un nou hristos, adică uns al Domnului.

Slujitorii, împreună cu naşul şi pruncul, înconjoară de trei ori cristelniţa şi masa pe care este Sfânta Evanghelie, cântând imnul: „Câţi în Hristos v'aţi botezat, în Hristos v'aţi şi îmbrăcat”. (Epistola Sfântului Apostol Pavel către Galateni 3, 27). Această încojurare, in formă de horă, este semnul bucuriei Bisericii pentru primirea în sânul ei a unui nou credincios al lui Hristos. După aceasta se citeşte Apostolul din Epistola către Romani (6, 3-11), în care Sfântul Apostol Pavel arată însemnătatea şi efectele Botezului, apoi Evanghelia de la Sfântul Matei (28, 19-20), în care se cuprind cuvintele prin care Mântuitorul a întemeiat Taina Botezului.

După ce preotul rosteşte mai multe rugăciuni pentru păstrarea neştirbită a darurilor Botezului şi Sfântului Mir în noul botezat, udă în apă faşa pruncului şi stropeşte întâi faţa acestuia, apoi spală toate locurile unde a fost uns cu Sfântul Mir, ştergând Mirul rămas, pentru a-l feri de o eventuală pângărire.

După alte rugăciuni, preotul taie cruciş câteva fire din creştetul pruncului şi le pune în cristelniţă rostind cuvintele: „Se tunde robul (roaba) lui Dumnezeu (N) în numele Tatălui.,." etc. La popoarele vechi, părul capului era privit ca un semn al puterii şi tăriei bărbăteşti; de aceea tunderea lui închipuie predarea desăvârşită a noului botezat în stăpânirea şi sub ascultarea lui Dumnezeu, intru Care s'a botezat şi Care-i este de acum cap sau conducător. Fiind făcută cruciş, tunderea lui alcătuieşte şi o pârgă sau o jertfă a trupului omenesc, adusă lui Hristos, de aceea părul tăiat nici nu se aruncă oriunde, ci se pune în loc curat, de obicei în cristelniţă.

Se termină cu o scurtă ectenie întreită pentru prunc şi pentru naş, după care se face otpustul. Preotul îl împărtăşeşte apoi pe prunc cu Sfintele Taine în faţa uşilor împărăteşti. Astfel, după ce pruncul s'a curăţit de păcatul strămoşesc prin Botez şi după ce, apoi, a dobândit pecetea darului Sfântului Duh, primeşte Sfânta Impărtăşanie, căci aceasta este sfârşitul şi coroana Tainelor; prin ea noul creştin se uneşte desăvârşit cu Hristos, devenind astfel mădular deplin şi adevărat al Bisericii, Trupul lui Hristos.

Fragment din cartea "Catehism - Invatatura de credinta ortodoxa", Editura Renasterea

Cumpara cartea "Catehism - Invatatura de credinta ortodoxa"

Pe aceeaşi temă

21 Ianuarie 2020

Vizualizari: 594

Voteaza:

Ungerea cu Sfantul Mir 5.00 / 5 din 1 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE