A treia rugaciune catre Dumnezeu si Tatal cel fara de inceput

A treia rugaciune catre Dumnezeu si Tatal cel fara de inceput Mareste imaginea.

A treia rugăciune către Dumnezeu şi Tatăl cel fără de început a lui Nikifor Vlemmid

Stăpîne Atotţiitorule, Părinte, Mintea cea mai presus de început şi mai presus de viaţă şi mai presus de Dumnezeire; Fiinţarea cea mai presus de nume; Izvorul cel pururea veşnic şi ascuns şi mai presus de minte al celor de viaţă curgătoare şi de lumină începătoare izvoare, al bunătăţii şi al slavei; Cela ce ai întărit marginile cerului
întru putere negrăită a Duhului Tău celui Preasfînt, prin Fiul Tău şi Cuvînrul cel Atotputernic, precum însuţi ştii, şi ai spânzurat pâmintui pe nimic, şi cu fiori ai învelit adîncul.

Bunătatea cea mai presus de cuget; Iubirea de oameni cea prea-nemărginită, Dumnezeul a toată mîngîierea şi nădejdea; Cela ce prin Duhul Tău cel Sfînt mai-nainte ai
întărit Puterile cerurilor, iară după aceea, pe El peste Sfinţii Apostoli în chip de foc L-ai vărsat; Cela ce bine ai voit a se săvîrşi taina cea mare şi înfricoşată a întrupării Unuia-Născut Fiului Tău şi Dumnezeului nostru, pentru mîntuirea noastră; Cela ce de noi păcătoşii Te huleşti şi nu Te mînii, Te defaimi şi suferi, Te tăgăduieşti şi îndelung rabzi, şi toate le dai nouă, celor ce aşa sîntem, din destul spre desfătare, vrînd ca pe toţi să-i aduci la pocăinţă; Cela ce la toată zidirea faci bine de-a pururea cu mila şi cu mulţimea îndurărilor Tale, bogate dînd darurile celor ce Te cheamă pe Tine: însuţi, Preabunule Stăpîne, primeşte şi rugăciunile mele, ale netrebnicului robului Tău, care numai la Tine nădăjduiesc. Milostiveşte-Te spre mine, şi cu frica Ta îngrădeşte toată viaţa mea. Pierde sarcinile cele rele şi viclene ale păcatelor mele. Luminează-mi
ochii sufletului meu. Trupul meu curăţeşte-l. Cugetul meu înţelepţeşte-l.

Inima mea smereşte-o. Intoarce ochii mei ca să nu vadă deşertăciune. Pune strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Izbăveşte-mă de tot lucrul prihănit şi gîndul spurcat. Intăreşte-mă, ca să mă întorc cu gînd întărit de la toată dulceaţa pămîntească. Povăţuieşte-mă, ca să săvîrşesc calea cea strîmtă şi necăjită.
Trage-mi mintea mea la cer. Dă-mi lacrimi de pocăinţă, ca să plîng pentru fărădelegile cele mai-nainte făcute de mine. Intăreşte-mă spre slavoslovia Ta şi a Unuia-Născut Fiului Tău şi a Preasfîntului şi De-viaţă-făcătorului Duhului Tău.

Invredniceşte-mă cu faptele bune să petrec pe pămînt ca în cer. Şi, peste toate acestea, îmbracă-mă ca şi cu o pavăză tare cu răbdarea cea pînă în sfîrşit. Şi întăreşte, Stăpîne, putrejunea voinţei mele celei alunecăcioase, a celui ce stau înaintea slavei Tale celei sfinte şi aştept mila Ta cea mare şi bogată. Că mila Ta, Doamne, este mare şi puternică peste toţi cei ce nădăjduiesc spre Tine. Mă nădăjduiesc spre mila Ta. Nu am unde să caut, afară de mila Ta. Mila Ta totdeauna să mă sprijinească pe mine.

Mila Ta să mă urmeze în toate zilele vieţii mele. Mila Ta să mă întîmpine pe mine. In cer este mila Ta; plin este pămîntul de mila Ta. Izbăveşte-mă, Doamne, de toată bîntuiala vrăjmaşilor celor nevăzuţi şi văzuţi, de toată primejdia cea sufletească şi trupească şi de toată ruşinarea cea din patimi de tot mă slobozeşte.

Primeşte toate slavosloviile, şi laudele, şi rugăciunile mele cele ce se aduc Ţie ca tămîia înaintea Ta. Şi proslăveşte întru mine numele Tău cel preasfînt. Ocoleşte-mă cu puteri sfinte, ca întărit aflîndu-mă şi de dînsele cu cele de folos înţelepţindu-mă, de toate săgetăturile potrivnicilor nerănit să rămin şi întru toată cunoştinţa bine şi fără de prihană să petrec. Tot gîndul, tot cuvîntul, tot lucrul meu după voia Ta cea preasfîntă îndreptează-le, ca întru toate să umblu după legile Tale cele mîntuitoare. Că a Ta este mila, a Ta este stăpînirea, a Ta este puterea, a Ta este tăria şi Ţie slavă, şi mulţumită, şi închinăciune înălţăm, împreună şi Unuia-Născut Fiului Tău şi Preasfîntului şi De-viaţă-făcătorului Duhului Tău, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Fragment din "Carte de rugaciuni: Apanthisma", Editura Sophia

Cumpara "Carte de rugaciuni: Apanthisma"

 

Pe aceeaşi temă

18 Februarie 2020

Vizualizari: 6312

Voteaza:

5.00 / 5 din 1 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE