Rugaciune cuprinzatoare

Rugaciune cuprinzatoare Mareste imaginea.

Cel ce prin părinteasca bunăvoire şi împreună-lucrarea Duhului Sfant, ridicându-Se din sânul părintesc şi de acolo nedesparţindu-Se, şi plecând cerurile, şi pogorându-Se, şi chip de rob luând din Preacurata Maria mai presus de minte şi cuvânt, şi plinind toată iconomia cea pentru noi, şi primind de voie moarte de ocară şi cruce, şi înviind din mormânt după trei zile şi din cămările iadului", Hristoase Dumnezeul nostru, şi legând pe tiranul cu legături veşnice, şi dezlegându-ne pe noi cei legaţi şi ridicându-ne cu puterea Ta, şi omorând moartea, mulţumesc, binecuvântez, slăvesc puterea şi mila bunătăţii Tale şi pentru purtarea ta de grijă mai presus de fire care s-a făcut acum pentru mine, care m-a scos în chip străin din porţile morţii. Cel ce ai venit şi ai mântuit lumea cea pierdută, Pierzătorul stricăciunii şi dătătorul vieţii, Cel ce ai venit ca un iubitor de oameni şi ai chemat pe cei păcătoşi la pocăinţă’, Cel ce ne-ai înfiat prin Sfântul Botez pe noi, cei depărtaţi de Dumnezeu şi în ţara cea depărtată a răilor cetăţeni şi care am mâncat în risipă averea părintească”, Cel ce pe toate le-ai adus din nefiinţă la fiinţă şi pe toate le ţii cu pumnul atotputernicei dreptei Tale, Cel ce şi pe mine m-ai făcut şi m-ai plăsmuit şi m-ai scos din întreitul val al unei robii apăsătoare, din întinăciunea şi furtuna lumii şi ca la un liman m-ai ancorat cu mila îndurărilor Tale la acest pisc şi în această Peşteră, aducând-o pe ea din cele ascunse la vedere, pe care mi-ai dat-o mie şi pe care ai dat-o cu mâna Ta sufletului şi suflării şi trupului meu, pe care şi păzeşte-o în pace, fiindcă pacea este de la „Dumnezeu şi Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat", ca nu cumva să petrec în ea fără de cinste după voia vrăjmaşului, ci cu cinste şi mântuitor după voia Ta, Cel prin fire bun, şi după ce va trece sfârşitul nostru să fie slăvit numele Tău şi de aici după datorie.

Fiindcă Tu ştii nebunia lui satana împotriva noastră şi neputinţa firii noastre, ca Unul care ai plăsmuit-o pe ea şi ca Unul care ai purtat-o ca s-o mântuieşti. Pentru aceea ştiind bine neputinţa ei, ne-ai poruncit nouă: Fără Mine nu puteţi face nimic şi precum rnlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi”.

Pentru aceea învredniceşte-ne şi pe noi să ne lipim de Tine precum rnlădiţa de vie, Doamne, pentru ca, aşa cum viţa face să crească mlădiţa, mlădiţa rodul, iar rodul, vinul, tot aşa şi pe noi, Doamne, învredniceşte-ne să rodim Ţie virtuţile faptelor celor dumnezeieşti şi roadelor. Şi aşa cum rodul viţei se zdrobeşte în teasc şi dă vinul cel nou şi se face vin care bucură pe cultivator, aşa binevoieşte şi pe noi, Doamne, ca bunătatea Ta să bucure pe Cultivatorul a toate. Şi aşa cum iubitorul de osteneală cultivator curăţă, ară, îngrădeşte cu zid şi cu gard, cultivă, sperie păsările, furii, târâtoarele şi fiarele ca să nu vatăme via şi rodul ei, tot aşa şi Tu, Doamne, viţa cea adevărată şi Tatăl, Săditorul şi Duhul Tău cel Sfânt, puterea cea dumnezeiască, curăţeşte-ne pe noi, ară-ne pe noi, cu arăturile dreptăţii, cultivă-ne pe noi prin păzirea poruncilor Tale şi înconjoară-ne pe noi cu sfinţii Tăi îngeri, pentru ca prin arătarea lor luminoasă şi paza lor priveghetoare să fugă furii, fiarele, zburătoarele şi lucrătorii întunericului, ca să nu fure, să junghie şi să piardă, ci să se întoarcă ruşinaţi şi fără ispravă.

Iar pe noi, cei smeriţi, arată-ne părtaşi ai Duhului Sfânt şi învredniceşte-ne de sfârşit bun, pe scriitori, pe cititori, pe ascultători şi, în general, pe toţi cei prezenţi. Şi locaşul acesta, ca pe propria Ta avuţie, şi pe locuitorii lui, cu ochiul Tău cel milostiv şi acoperământul aripilor Tale nevătămaţi îi păzeşte. Şi pe cei ce au slujit în el şi slujesc dăruieşte-le lor plata lor, iertare de păcate, cu rugăciunile Preacuvioasei Tale Xenia, a cărui pomenire anuală o cinstim astăzi, şi tot astăzi am propovăduit purtarea Ta de grijă faţă de noi, pentru ca de toţi şi de toate să fie slăvit Preasfântul Tău nume, împreună cu Cel fără de început şi împreună-fără-de-început Tatăl şi Preasfântul şi de viaţă începătorul şi deofiinţă Duhul Tău, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Sfantul Neofit Zavoratul

Pe aceeaşi temă

11 Iulie 2017

Vizualizari: 6893

Voteaza:

Rugaciune cuprinzatoare 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE