Rugaciuni pentru ziua de luni

Rugaciuni pentru ziua de luni Mareste imaginea.

La voi, ca la nişte apărători şi păzitori ai vieţii mele, eu, ticălosul şi multgreşitul (numele), cad rugându-mă şi cerând de la mila voastră, văzătorilor ai măririi dumnezeieşti, sfinţilor îngeri, care cu cutremur înconjuraţi cinstitul tron al Preasfintei Treimi şi sunteţi luminaţi de strălucirea cea negrăită a slavei dumnezeieşti! Rugaţi pe Atotmilostivul şi Atotînduratul şi de oameni Iubitorul Dumnezeu să mă izbăvească de tot răul care se abate asupra mea. Mihaile, sfinte mai-mare voievod, întâiule închinător al Sfintei Treimi, asupră-veghetorul şi păzitorul neamului omenesc, care luminezi cu minunile lumea! Dă-mi şi mie a săvârşi în chip plăcut lui Dumnezeu petrecerea zilei, neispitit de gânduri rele şi de fapte viclene; deschide urechile auzului meu ca să aud şi să pricep cuvintele cele bune şi de suflet folositoare ale lui Dumnezeu şi să văd cu ochii lăuntrici, că încă sunt cuprins de bezna păcatului în care, petrecând în toate zilele vieţii mele, L-am mâniat pe Bunul şi Cel fără de răutate şi îndelung-răbdătorul Făcător şi Stăpân al meu, Căruia stând înainte cu frică, puteri cereşti, şi înălţându-I cântare, rugaţi-vă pentru mine, cela ce în tot ceasul păcătuiesc, ca să nu mă mănânce pe mine sabia iu-ţimii Domnului, că fărădelegile mele foarte au covârşit capul meu, ca o sarcină grea apăsat-au grumazul meu. Şi încă voi pomeni vremea cea trecută a vieţii mele, că mă ştiu călcător de lege, pricepând că mai mult decât orice om am făcut cele rele şi necuvioase şi neplăcute lui Dumnezeu, şi mă tem ca nu cândva foc, din cer pogorându-se, să mă ardă ori să mă înghită de viu prăpastia cea mai dedesubt - dar ştiind îndelungă-răbdarea şi adâncul iubirii de oameni dumnezeieşti, nu dez nădăjduiesc de sinemi, că nu trimite caznă după vrednicie, ci aşteaptă pocăinţa mea. Sfinte Gavriile, mijlocitorule al bucuriei şi binevestitorule al mântuirii, preschimbătorule al necazului şi pierzătorule a tot răul! Fii mie ajutător în ceasul când voi fi biruit de patimă, cercetează-mă cu sfânta ta cercetare, luminează-mi sufletul întunecat de păcate multe, întăreşte-mă să fac faptele cele bune! Strig către tine cu strigăt mare şi rugându-mă cad la tine: nu mă trece cu vederea pe mine, robul tău, ci degrab sârguieşte-te ca să nu mă ajungă sfârşitul, ca moar-tea să nu apuce înainte şi să răpească ticălosul meu suflet, care încă pătimeşte în obiceiurile cele spurcate, şi să mă iei nepregătit din această viaţă, şi să mă duci fără de răspuns înaintea Celui ce judecă după faptele fiecăruia, ci, ca cela ce ai către Dumnezeu îndrăznire a te ruga pentru toţi, cere să mi se ierte şi mie greşalele! Sfinte Uriile, vezi necazul meu şi războiul vrăjmaşului, de care sunt pururea biruit! Te chem în ajutor: grăbeşte să mă ocroteşti, ca să se trezească mintea mea din somnul păcatului, că mă mir cum sunt furat de poftele trupeşti, şi petrec în fapte pe care le urăsc, şi cele necuvioase cugetând mă aflu parcă rupând cu mâinile harul lui Dumnezeu, Care aşteaptă să mă întorc. Vai mie, că nu am temelie trainică pocăinţei! Şi cine va da ochilor mei lacrimi ca să plâng pentru sinemi către Milostivul Dumnezeu, ca să trimită mila Sa şi să mă smulgă din marea vieţii, care se învolburează de valurile păcatului, în care cufundat fiind nu primesc să fiu oblojit şi tămăduit prin grabnică pocăinţă? Ştiu legăturile mele şi nu voiesc să mă dezleg de ele, împiedicat fiind de a trupului slăbiciune.

Sfinte Rafaile! Indeamnă o legiune de sfinţi îngeri să se roage Stăpânului şi Domnului pentru săracul şi smeritul meu suflet, care se căieşte pentru răutăţile săvârşite înainte, ca nu cândva să nu apuc seara şi să se bucure de mine vrăjmaşul meu, zicând: „Iată, omul deşertăciunii s-a asemănat şi zilele lui ca iarba au trecut", că stricăcioasă şi degrab pieritoare e firea mea. Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu, căzând mă rog Ţie: caută spre mine şi mă miluieşte, scoate sufletul meu din temniţele fărădelegii înainte să plec de aici şi să vin la judecata înfricoşătoare. Primeşte, Doamne, pe cei ce se roagă pentru noi: sfinţii îngeri şi arhangheli, heruvimii şi serafimii, puterile şi stăpâniile, tronurile şi domniile, începătoriile cele înalte Te roagă pentru lumea întreagă. Pentru rugăciunile lor şi ale Preacuratei Maicii Tale, Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea, izbăveşte-mă de ruşine, şi de întunericul cel mai dinafară, şi de viermele cel otrăvit care nu adoarme, şi de văpaia ce nu se stinge, că Tu eşti Mielul lui Dumnezeu, Cela ce ridici păcatele întregii lumi, Care Te-ai răstignit pe Cruce pentru a noastră mântuire şi Te-ai adus ca jertfă pentru noi, păcătoşii. Ia aminte la rugăciunea mea şi trimite înger sfânt, păzitor sufletului şi trupului, ca de acesta fiind povăţuit, să mă izbăvesc de toţi vrăjmaşii cei văzuţi şi cei nevăzuţi şi să mă învrednicesc a primi slava Ta dimpreună cu toţi cei ce bi-ne au plăcut Ţie din veac, că Tu eşti Dumnezeul nostru, şi la Tine alerg, şi la Tine nădăjduiesc. Că de am şi greşit cu mult mai mult decât toţi oamenii, de Tine nu m-am lepădat, nici nu am ridicat mâinile mele spre dumnezeu străin, ci Ţie mă rog, Doamne Iisuse Hristoase, şi pe Tine bine Te cuvântez, şi Ţie mă închin, Dumnezeului Celui Unuia în Treime, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Sfantul Chiril al Turovului
Rugaciuni pentru fiecare zi a saptamanii, Editura Sophia

Cumpara cartea "Rugaciuni pentru fiecare zi a saptamanii"

 

.

15 Iunie 2015

Vizualizari: 469

Voteaza:

Rugaciuni pentru ziua de luni 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE