Concluziile Congresului National al Facultatilor de Teologie Ortodoxa din Patriarhia Romana

Cu binecuvantarea Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, s-a desfasurat, intre 24 si 26 septembrie 2012, la Manastirea Nicula, cel de-al V-lea Congres National al Facultatilor de Teologie Ortodoxa din Romania. Aceasta editie a congresului a fost organizata de Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitatii „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, cu sprijinul Mitropoliei Clujului, Maramuresului si Salajului si prin directa purtare de grija a Inaltpreasfintitului Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Andrei.

Congresul a avut tema: „Formare, calitate, competitivitate in invatamantul teologic universitar contemporan”, iar la lucrari au participat delegatii din partea celor 11 facultati de teologie si a 3 din cele 4 departamente de teologie.

In deschiderea congresului au luat cuvantul: PS Varlaam Ploiesteanul, episcop vicar patriarhal, care a dat citire mesajului de binecuvantare al PF Parinte Patriarh Daniel, IPS Arhiepiscop si Mitropolit Andrei, Prof. univ.

dr. Ecaterina Andronescu, Ministrul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, Rectorul Universitatii „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, dl. Florinel Frunza, reprezentantul Secretariatului de Stat pentru Culte, Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, Decanul Facultatii de Teologie Ortodoxa din Cluj-Napoca. Referatul de fond cu titlul „Stiinta, constiinta si spiritualitate” a fost prezentat de Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirila.

Programul a inclus trei sectiuni de comunicari, precum si o sectiune de discutii pe comisii si in plen. Prima sectiune a fost dedicata dimensiunii formative a invatamantului teologic universitar, cea de-a doua a fost focalizata pe aspectul calitatii si competitivitatii invatamantului teologic universitar, cea de-a treia fiind rezervata aspectelor normative care vizeaza invatamantului teologic.

In urma referatelor si a discutiilor, au fost formulate propuneri pentru imbunatatirea aspectelor formativ, calitativ si competitiv al invatamantului teologic universitar:

I. PROPUNERI CARE VIZEAZA DIMENSIUNEA FORMATIVA A INVATAMANTULUI TEOLOGIC UNIVERSITAR

1. Se recomanda ca studentii in teologie sa fie calauziti spre cunoasterea realitatilor eclesiale si sociale, prin implicare directa in proiecte misionar-sociale, in activitatea de la parohii si de la manastiri, astfel incat teologia Bisericii sa fie nu doar pentru scoala, ci pentru viata.

2. Intensificarea programului de rugaciune si indrumare spirituala in vederea cultivarii unei mai sporite atmosfere duhovnicesti in facultatile de teologie. Rolul duhovnicului in acest proces este fundamental, activitatea sa avand un caracter programatic, de dezvoltare a unui autentic „proiect duhovnicesc”, de formare, care sa fie complex, coerent, bine structurat.

3. Cultivarea unei comunicari mai eficiente intre profesori si studenti, indeosebi prin indrumare duhovniceasca, tutoriat si asigurarea orelor de consultanta saptamanale. De asemenea, si cultivarea unei relatii mai stranse intre student si episcopul care i-a acordat binecuvantarea.

4. Pentru realizarea unui dialog onest intre teologie, filosofie si stiinta, una dintre prioritatile invatamantului teologic este dezvoltarea unui areal de comunicare interdisciplinara in cadrul universitatii, pregatit printr-o prealabila abordare interdisciplinara chiar in interiorul facultatilor de teologie.

5. Impunerea calificativului la purtare pentru studentii teologi, ca o particularitate a invatamantului teologic.

6. Facultatile pot propune Centrelor eparhiale teme actuale ale cursurilor de formare continua a clericilor.

7. Dezvoltarea unei palete de activitati care sa asigure formarea unui mai amplu orizont cultural al studentilor.

8. Invatamantul teologic sa fie orientat in sensul perfectionarii intelectuale, al aprofundarii cercetarii si al innoirii vietii spirituale din facultatile noastre – care activeaza intr-o societate confruntata cu fenomenul secularizarii – pentru a fi o sinteza creatoare intre traditie si actualitate, stiinta si spiritualitate, cercetare academica si lucrare misionar-eclesiala.

II. PROPUNERI CARE VIZEAZA CALITATEA SI COMPETITIVITATEA INVATAMANTULUI TEOLOGIC UNIVERSITAR

Curricula

9. Colegiul Decanilor si participantii la Congres solicita Comisiei Patriarhale refacerea listei disciplinelor fundamentale, de specialitate si complementare, si propune stabilirea unei proportii intre disciplinele obligatorii (90%) si cele optionale (10%). Se va urmari ca disciplinele optionale sa fie conforme cu exigentele actuale ale misiunii si ale pastoratiei Bisericii. Comisia Patriarhala va stabili, unitar pe intreaga Patriarhie, numarul de credite ce se va acorda fiecarei discipline. Se vor innoi si completa standardele specifice ARACIS, cu privire la numarul minim de ore saptamanale, la procentul disciplinelor, la stabilirea unei noi liste de discipline fundamentale, de specialitate si complementare.

10. Evidentierea clara in planul de invatamant a orelor de practica, eventual chiar ca discipline distincte, cu credite, notare distincta si cadru didactic responsabil (practica liturgica, practica de strana, practica omiletica, practica sociala, practica artistica etc.).

11. Realizarea, prin colaborarea specialistilor pe fiecare disciplina, a unor programe analitice unitare la nivel national, care sa fie avizate de Sfantul Sinod al BOR.


12. Responsabilitatea decanilor de a supraveghea si de a impulsiona procesul de elaborare a noilor manuale de teologie, in conformitate cu decizia Sfantului Sinod.
Cadrele didactice

13. Decanii vor sprijini evaluarea, in anul universitar 2012-2013, a facultatilor de teologie si a cadrelor didactice, de catre Comisia Patriarhiei, pe baza standardelor ARACIS si a standardelor Comisiei Teologice, Liturgice si Didactice a Sfantului Sinod. In acest sens, se propune crearea, in facultati, a unui sistem de evaluare anuala a activitatii fiecarui cadru didactic in parte, cu scopul dinamizarii performantelor didactice si stiintifice personale. In acelasi scop se propune si crearea unei baze de date cu informatiile de contact ale cadrelor didactice din invatamantul teologic, precum si cu activitatea stiintifica a fiecaruia.

14. In conformitate cu Hotararea Sfantului Sinod nr. 8577/28.11.2011, participantii la congres iau act de responsabilitatea facultatilor in ceea ce priveste necesitatea combaterii plagiatului, coruptiei, intereselor personale si de grup care submineaza calitatea invatamantului teologic universitar.

15. Reevaluarea importantei activitatii didactico-formative a membrilor corpurilor profesorale, prin comparatie cu activitatea stiintifica a acestora, pentru reechilibrarea raportului dintre cele doua.

Scolile doctorale
16. Responsabilitatea fiecarei scoli doctorale de a avea o sectiune distincta pe pagina de internet a facultatii si/sau a universitatii, pe care sa afiseze toate informatiile referitoare la activitatea desfasurata.

17. Obligativitatea furnizarii de catre facultati a informatiilor referitoare la activitatea scolilor doctorale catre Sectorul teologic-educational al Patriarhiei Romane care are responsabilitatea completarii si actualizarii constante a bazei de date.

Admiterea
18. Generalizarea, la concursul de admitere, la toate specializarile, a testului psihologic si, pentru admiterea la specializarea Teologie Pastorala, obligativitatea probei eliminatorii de dictie si aptitudini muzicale, urmata de testul scris de Dogmatica, cu o pondere de minimum 50%.

Evenimente academice
19. In contextul organizarii, in anul 2013, a Congresului National cu tema „Sfintii Imparati Constantin si Elena, promotori ai libertatii religioase si sustinatori ai Bisericii”, precum si a Simpozionului National „Teologia Parintelui Dumitru Staniloae dupa 20 de ani de la trecerea sa la cele vesnice”, decanii promoveaza, la nivelul facultatilor, alte evenimente academice consacrate acestor doua teme importante. De asemenea, Parintii Decani vor sprijini organizarea Concursului National „Traditie si originalitate in teologia Parintelui Dumitru Staniloae”.

III. PROPUNERI CARE VIZEAZA HOTARARI SI NORMATIVE CU PRIVIRE LA INVATAMANTUL TEOLOGIC ORTODOX UNIVERSITAR DIN ROMANIA

20. Se propune revizuirea Regulamentului-cadru al facultatilor de teologie aprobat de Sfantul Sinod (1996), tinand cont de noua Lege a Educatiei Nationale, de Carta Universitatii si de Protocolul care va fi incheiat intre Patriarhia Romana si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (MECTS).

21. Colegiul Decanilor si participantii la congres isi asuma implementarea deciziei Sfantului Sinod referitoare la restructurarea invatamantului teologic universitar in conformitate cu exigentele misionare ale Bisericii, prin concentrarea specializarii Teologie Pastorala in facultatea de teologie cea mai reprezentativa la nivelul fiecarei mitropolii, si a celorlalte specializari pe regiuni.

22. Complementar consfatuirii decanilor si lucrarilor congreselor nationale, sa se organizeze intruniri ale membrilor structurilor de conducere ale facultatilor – directori de departamente, prodecani, directori de scoli doctorale.

Editia a VI-a a Congresului National al Facultatilor de Teologie Ortodoxa din Romania va avea loc la Arad, in ultima decada a lunii septembrie 2014.

Congresul National al Facultatilor de Teologie, editia a V-a, a constituit un nou prilej de intalnire a cadrelor didactice din invatamantul teologic universitar romanesc. In cadrul prezentarilor referentilor, dar si in cadrul dezbaterilor, au fost abordate subiecte de maxima actualitate pentru invatamantul teologic. Discutiile au fost focalizate pe identificarea unor posibile solutii la problemele semnalate, iar rezultatul concret al acestora se regaseste in propunerile formulate. Aspectul practic al acestor intalniri constituie un argument cu greutate in favoarea continuarii lor.

Arhiepiscop si Mitropolit                                                                           Episcop vicar patriarhal
ANDREI                                                                                                        VARLAAM PLOIESTEANUL

.

27 Septembrie 2012

Vizualizari: 428

Voteaza:

Concluziile Congresului National al Facultatilor de Teologie Ortodoxa din Patriarhia Romana 0 / 5 din 0 voturi.

Cuvinte cheie:

congres de teologie

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

Asculta colinde de craciun

RETELE SOCIALE