Adunarea Nationala Bisericeasca

Adunarea Nationala Bisericeasca Mareste imaginea.

 

Adunarea Nationala Bisericeasca

 

Art.19 - Adunarea Nationala Bisericeasca este organul reprezenta­tiv central al Bisericii Ortodoxe Romane, pentru toate chestiunile economico-administrative, precum si pentru cele care nu intra in competenta Sfantului Sinod.

 

Art.20 - Atributiile Adunarii Nationale Bisericesti sunt:

a. A sustine interesele si drepturile Bisericii Ortodoxe Romane;

 

b.  A reglementa si conduce treburile patrimoniale, culturale, fundationale si epitropesti ale intregii Biserici;

 

c.  A sustine asezamintele culturale, filantropice si economice ale Bisericii;

 

d. A stabili mijloacele de ajutorare a organelor si asezamintelor bi­sericesti si de cultura religioasa, precum si pentru Institutul Biblic;

 

e.  A hotari asupra schimbarii titulaturii Mitropoliilor, Arhiepisco­piilor si Episcopiilor, a intinderii lor teritoriale si a infiintarii de noi Eparhii;

 

f. A alege pe membrii Consiliului National Bisericesc;

 

g. A examina raportul general anual, intocmit de Consiliul National Bisericesc si a hotari masurile ce trebuie luate pentru o buna chivernisire a treburilor bisericesti;

 

h. A hotari asupra administrarii bunurilor bisericesti, a fundatiilor si institutiilor centrale bisericesti, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;

 

i. A vota bugetul general al Patriarhiei, a verifica si aproba contul de gestiune, dimpreuna cu bugetul si contul de gestiune anexa ale Institu­tului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane;

 

j. A indruma, verifica si controla administratia si gestiunea bu­nurilor partilor componente ale Bisericii;

 

k. A exercita orice atributiuni care ii sunt date prin legi si regulamente.

 

Art.21 - Adunarea Nationala Bisericeasca se compune din cate trei reprezentanti ai fiecarei Eparhii, un cleric si doi mireni, delegati din Adu­narile Eparhiale respective, pe termen de patru ani.

 

Membrii Sfantului Sinod fac parte de drept din Adunarea Nationala Bisericeasca.

Presedintele Adunarii Nationale Bisericesti este Patriarhul, iar in lipsa, unul dintre Mitropolitii, Arhiepiscopii sau Episcopii in functiune, in ordinea prevazuta de art.ll, al.2 din prezentul Statut.

 

Art.22 - Adunarea Nationala Bisericeasca se intruneste la convo­carea Presedintelui, in sesiune ordinara, odata pe an, iar in sesiuni extraor­dinare ori de cate ori va fi nevoie.

 

Art.23 - Deschiderea si inchiderea sesiunilor Adunarii Nationale Bisericesti se fac de Patriarh, in calitate de Presedinte al Adunarii Natio­nale Bisericesti.

 

Art.24 - Adunarea Nationala Bisericeasca este valabil constituita cu prezenta majoritatii membrilor sai si ia hotarari valabile cu votul majo­ritatii membrilor prezenti.

Dispozitiile al.3 ale art.14 se aplica si cu privire la Adunarea Na­tionala Bisericeasca.

 

Consiliul National Bisericesc

Art.25 - Consiliul National Bisericesc este organul suprem admi­nistrativ pentru afacerile intregii Biserici si totodata organul executiv al Sfantului Sinod si al Adunarii Nationale Bisericesti. El se compune din noua membri, trei clerici si sase mireni, alesi din Adunarea Nationala Bisericeasca pe termen de 4 ani si din consilierii administrativi, ca membri permanenti si care nu pot ocupa alta functie.

 

Art.26 - Consiliul National Bisericesc exercita atributiile Adu­narii Nationale Bisericesti, cu exceptia celor prevazute in art.20, lit.e, f, g, intocmeste darea de seama anuala asupra mersului treburilor bisericesti si exercita orice alte atributii ce i se vor da de Adunarea Nationala Biseri­ceasca prin regulamente, cum si cele de la art. 34.

 

Presedintele Consiliului National Bisericesc este Patriarhul, iar in lipsa loctiitorul sau. Membrii Sfantului Sinod pot participa cu vot delibera­tiv la sedintele Consiliului National Bisericesc.

 

Art.27 - Consiliul National Bisericesc se intruneste la convocarea Presedintelui, ori de cate ori va fi nevoie.

 

El este valabil constituit cu majoritatea membrilor alesi si ia ho­tarari valabile cu votul majoritatii membrilor prezenti.

 

18 Iulie 2012

Vizualizari: 2485

Voteaza:

Adunarea Nationala Bisericeasca 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE