Consiliul Economic in manastire

Consiliul Economic in manastire Mareste imaginea.

 

Consiliul Economic in manastire

 

Art.48 - Consiliul Economic este compus din: staret, ca presedinte, casierul, eclesiarhul, secretarul, arhondarul si chelarul manastirii, toti alesi de Sobor dintre monahii manastirii, oameni onesti, cu pregatire corespun­zatoare, capabili de a administra bunurile manastirii si a tine contabilitatea, dupa normele stabilite de legile in vigoare ale Tarii si dispozitiile Sfantului Sinod. El se confirma de catre Chiriarh, la propunerea staretului.

 

La manastirile care au peste 20 de calugari, Soborul poate alege in Consiliul Economic, la propunerea staretului si cu aprobarea Chiriarhului, pe egumenul manastirii, care are in grija sa ordinea si disciplina intre vietuitorii manastirii si pe trapezarul care se ingrijeste de masa de obste, curatenia in trapeza etc.

 

La schituri sau la metocuri, conducatorii acestor asezaminte se vor numi egumeni; ei fac parte, de drept, din Consiliile Duhovnicesc, Econo­mic si de Judecata ale manastirii de care depind.

 

Art.49 - Staretul incredinteaza membrilor Consiliului, pe baza de inventare speciale, parte din bunurile mobile si imobile inscrise in inven­tarul general al manastirii, astfel: economului - obiectele din gospodaria manastirii; casierului - casa de bani cu toate cele ce tin de ea; eclesiarhului - biserica cu tot ce are si tine de dumnezeiestile slujbe; arhondarului -arhondaricul cu toate cele ce tin de primirea oaspetilor; trapezarului - inventarul ce tine de trapeza, iar egumenului - atributii de ordin gospoda­resc si disciplinar.

 

Art.50 - Consiliul Economic decide in toate cele ce privesc buna intretinere materiala a manastirii, in limita prevederilor bugetului, pe care il intocmeste anual.

Atributiile lui sunt:

 

a)  A se ingriji de aprovizionarea necesara cu alimente, imbraca­minte si combustibil;

 

b)  A cumpara toate la timp, de calitate buna si, pe cat posibil, cu preturi moderate;

 

c) A purta de grija de masa comuna, ca hrana sa fie buna, sanatoasa, indestulatoare; de asemenea, si de intretinerea bolnavilor si batranilor din manastire;

 

d) A hotari executarea micilor reparatii necesare manastirii.

 

Pentru reparatii mai mari sau constructii noi, precum si pentru cumparari-vanzari sau imprumuturi mai insemnate, Consiliul va trebui sa ceara consimtamantul Soborului si aprobarea Chiriarhului;

 

e) A primi si imparti, dupa nevoi, ofrandele facute in folosul obs­tesc sau pentru saraci. Numele donatorilor vor fi trecute intr-o condica. Aceasta va fi incredintata eclesiarhului spre pomenirea binefacatorilor;

 

f) A administra fondul creat din munca obsteasca a calugarilor, pen­tru ajutorarea saracilor;

 

g) Nici un membru al Consiliului, nici insusi staretul nu poate face cumparari-vanzari fara consimtamantul Consiliului Economic si referatul social in acest scop.

 

Art.51 - Fiecare din membrii Consiliului Economic are indatoriri legate de slujba sa si anume:

 

a) Economul poarta grija de aprovizionarea manastirii cu alimen­te, imbracaminte, camari, magazii si pivnite. Cumpararile le face prin ofer­ta, cu aprobarea Consiliului Economic, si sumele i se elibereaza de casier, in baza aprobarilor date de Consiliu. Pentru toate ia acte legale prin licita­tie, cu aprobare prealabila. Este raspunzator si de executarea la vreme a as­cultarilor manastiresti unde nu este egumen.

 

Economul isi va indeplini obligatiile sale fara sa produca nemultu­miri in randul fratilor, urmarind si mantuirea sufletului sau, aducandu-si pururea aminte de cuvantul Apostolului care ne invata: "Cei ce slujesc bine, rang bun dobandesc si mult curaj in credinta cea intru Hristos Iisus" (ITim. 3, 13).

 

Sa se ingrijeasca mai ales, cu toata osardia, de bolnavii si batranii din manastire, stiind ca in ziua judecatii va da seama daca s-a purtat cu ne­dreptate si fara mila fata de acestia. Toate lucrurile manastirii si tot avutul ei sa le socoteasca bunuri de obste. Nimic sa nu faca cu nebagare de seama; sa nu fie zgarcit, nici risipitor, nici neintelept cu avutul manastirii, ci toate sa le faca cu intelepciune, dand fiecaruia dupa trebuinta.

 

Daca obstea e mare, sa i se dea ajutoare ca, impreuna, mai cu spor si cu staruinta sa indeplineasca ascultarea ce i s-a incredintat;                

 

b) Casierul face incasari si plati in numele manastirii, respectand normele legale.  

                                                                                     

Nu se elibereaza nici o suma decat cu aprobarea Consiliului Economic si a staretului, trecand toate sumele in actele contabile. El este raspunzator in fata Consiliului si a autoritatilor superioare bisericesti de orice ne­reguli in manuirea sumelor ce i s-au incredintat. El se alege dintre membrii cu studii corespunzatoare ai Soborului;

 

c) Eclesiarhul are in grija sa slujbele dumnezeiesti ce se savarsesc in manastire si vegheaza ca ele sa se faca zilnic; ingrijeste de cele necesare cultului, de buna intretinere a bisericilor manastirii si de inventarul lor, pri­mind de la casier sumele de bani necesare. Este dator sa vegheze ca sfin­tele slujbe sa se savarseasca dupa Tipicul manastiresc, cu toata evlavia si buna cuviinta si, raspunde de felul cum personalul bisericesc isi indepli­neste datoria. El tine un registru cu sumele incasate pentru pomeniri pe care le depune saptamanal la casieria manastirii, slujitorii neavand ingadu­inta de a-si opri ceva. El se alege dintre ieromonahi;

 

d) Arhondarul ingrijeste casa de oaspeti si se ocupa de primirea inchinatorilor. El tine registre de vizitatori si raspunde de conduita persona­lului ajutator si de buna ordine in arhondarie, precum si de respectarea art.91-98 din acest Regulament si de dispozitiile Chiriarhului privitoare la primirea si gazduirea oaspetilor;

 

e) Chelarul se ingrijeste de pastrarea produselor alimentare, depo­zitate in magazii, camari si pivnite, de distribuirea lor, avand raspundera directa, impreuna cu bucatarul, de calitatea mesei de obste.

 

Art.52 - La sfarsitul fiecarei luni, casierul, eclesiarhul, arhondarul si chelarul sunt datori a prezenta staretului justificarea bunurilor si a sumelor din afara si din casieria manastirii.

 

Staretul convoaca Consiliul Economic si constata felul de intrebuintare a bunurilor si a sumelor primite. Constatarea se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de toti cei prezenti. Aceste constatari vor servi ca piese justificative la incheierea contabilitatii anuale.

 

Art.53 - Cand s-ar constata ca vreuna din aceste persoane ar fi in­trebuintat incorect bunurile si banii ce i s-au incredintat, atunci respectivul este obligat sa despagubeasca manastirea, altfel cazul se va aduce la cunostinta Chiriarhului, care va dispune conform legilor in vigoare.

 

Art.54 - Lucrarile de cancelarie le indeplineste un secretar, care in­tocmeste si pastreaza toate scriptele Consiliilor Duhovnicesc, Economic si de Judecata. El se alege de Sobor dintre monahii cu studii corespunzatoare, mai priceputi, si se aproba de Chiriarh. Secretarul este dator a tine in ordine arhiva manastirii, ingrijind sa treaca la timp schimbarile provenite in registrul inventar general si de personal, precum si sa tina la zi corespondenta oficiala.

 

Pe aceeaşi temă

18 Iulie 2012

Vizualizari: 2425

Voteaza:

Consiliul Economic in manastire 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE