Despre cler

Despre cler Mareste imaginea.

 

Pregatirea clerului

Art.115 - Pregatirea personalului bisericesc se face in:

 

a. Scoli de cantareti si Seminarii teologice;

 

b.  Seminarii teologice;

 

c. Institute Teologice Universitare.

 

Art.116 - Organizarea, modul de functionare, recrutarea persona­lului didactic, conditiile de admitere, programele de invatamant, scolari­zarea si drepturile pe care le confera diplomele de absolvire a fiecarei scoli, se vor determina printr-un regulament special, intocmit de Sfantul Sinod.

 

Art.117 - Organizarea invatamantului pentru pregatirea perso­nalului bisericesc si recrutarea corpului didactic, se va face dupa criterii asemanatoare cu cele privitoare la invatamantul public pentru scolile de grad corespunzator.

 

Art.118 - Jurisdictia canonica si invatatura dogmatica, precum si indrumarea si controlul invatamantului si al gestiunii in scolile pentru pregatirea personalului bisericesc de orice grad, apartin organelor Bisericii Ortodoxe Romane, stabilite in Statut si prin regulament.

 

Recrutarea personalului bisericesc

 

Numirea clerului din parohii

Art.119 - Cantaretii   bisericesti se recruteaza dintre absolventii Scolilor de Cantareti bisericesti si se numesc sau se confirma in caz de alegere, de Episcop, la propunerea Consiliului Eparhial.

 

Art.120 - Diaconii si preotii slujitori se recruteaza dintre licentiatii sau doctorii in teologie si absolventii Seminariilor teologice, care au depus examenul de capacitate preoteasca, la propunerea Consiliului Eparhial sau la propunerea Adunarii Parohiale, in cazurile cand Chiriarhul va cere.

 

Art 121 - Diaconii si preotii slujitori, pentru a putea fi numiti, trebuie sa fie majori, cetateni romani si sa intruneasca conditiile canonice, bucurandu-se de toate drepturile civile si politice.

 

Art.122 - La parohiile de categoria I se numesc sau se aleg doctorii in teologie si licentiatii in teologie, care au obtinut diploma de capacitate preoteasca, cu nota "foarte bine".

 

La parohiile de categoria a II-a se numesc sau se aleg, cu precadere, cei de la aliniatul precedent si cei cu diploma de capacitate preoteasca cu nota "bine".

 

La parohiile de categoria a IlI-a se numesc sau se aleg, cu preca­dere, cei de la aliniatul precedent si cei cu diploma de capacitate preo­teasca, cu nota "suficient".

 

La parohiile de categoria a II-a, cand nu sunt solicitanti licentiati in teologie, se numesc absolventi ai Seminariilor teologice cu media generala peste 9 obtinuta la examenul de capacitate preoteasca, iar la parohiile de categoria a III-a, nesolicitate de candidatii prevazuti la aliniatele prece­dente, se numesc absolventi ai Seminariilor teologice.

 

Art.123 - Numirea in posturi a preotilor si diaconilor se face cu titlu provizoriu.

 

Dupa cinci ani de activitate si dupa audierea unor cursuri de spe­cialitate, clericii provizorii vor depune examenul de definitivare in fata comisiilor instituite de Sfantul Sinod pe langa fiecare Institut Teologic de Grad Universitar (Centru de indrumare respectiv) pentru preotii licentiati in teologie si pe langa fiecare Seminar teologic, pentru preotii nelicentiati in teologie.

 

Cei care vor obtine calificative superioare categoriei parohiei pe care o ocupa, pot fi mutati, la cerere, in parohii corespunzatoare califica­tivului obtinut.

 

Cei care vor obtine calificativul corespunzator parohiei pe care o ocupa, vor fi mentinuti in acele parohii sau mutati, la cerere, in parohii de aceeasi categorie.

 

Cei care vor obtine un calificativ inferior categoriei parohiei pe care o ocupa, vor fi mutati in parohii corespunzatoare calificativului obtinut.

 

Cei care nu vor obtine calificativul de trecere sau cei care nu s-au prezentat la cursurile si examenele seriilor anului obligatoriu, cu aprobarea Chiriarhului vor putea fi mentinuti, cu titlu provizoriu, la o parohie de ca­tegoria a IlI-a pana la un nou examen, ce-l vor da dupa doi ani de la data primului examen.

 

Cei care nu vor reusi sau nu se vor prezenta nici la al doilea exa­men, vor fi eliminati definitiv din cler.

 

Art.124 - Dupa un nou termen de cinci ani de la examenul de definitivare si dupa audierea unor cursuri speciale, clericii vor depune exa­menul de promovare in fata comisiilor instituite de Sfantul Sinod pe langa Institutele Teologice Universitare, pentru preotii licentiati in teologie si pe langa fiecare Seminar teologic, pentru preotii nelicentiati in teologie.

 

Dispozitiile art.123, al.2, 3, 4, 5 si 7 se aplica si cu privire la exa­menul de promovare.

 

Art.125 - Transferarile la cerere ale preotilor si diaconilor, in paro­hii de categorie superioara, se fac numai dupa examenul de definitivare sau de promovare si conform notelor calificative specificate la art.123 si 124.

 

In orasul Bucuresti nu vor putea fi transferati decat preoti cu examenul de promovare din categoria I, cu o activitate preoteasca exceptionala de 15 ani si dupa urmarea unor cursuri speciale si a unui examen special, depus in fata unei comisii la Institutul Teologic de Grad Universitar din Bucuresti.

 

Art.126 - Protopopul se recruteaza dintre preotii definitivi de categoria I, licentiati sau doctori in teologie.

 

El se numeste de Chiriarh dintre cei trei preoti recomandati de un colegiu, constituit din toti preotii, diaconii si cantaretii de la fiecare parohie din Protopopiatul respectiv.

 

Art.127 - Un regulament va determina, in amanunt, normele speciale si procedura de urmat pentru recrutarea si transferarea cantaretilor, diaconilor si preotilor slujitori.

 

Regulamentul va fi intocmit de Sfantul Sinod.

 

Art.128 - Cantaretii si ceilalti slujitori bisericesti, precum si preotii si diaconii de la catedralele episcopale, arhiepiscopale, mitropolitane si Patriarhie, se aleg si se numesc de catre Chiriarh.

 

Alegerea clerului superior

Art.129 - Patriarhul se alege dintre Mitropolitii, Arhiepiscopii sau Episcopii in functiune.

Mitropolitii, Arhiepiscopii, Episcopii eparhioti, Episcopii-Vicari si Arhiereii-Vicari se aleg dintre doctorii sau licentiatii in teologie, Episcopi, Episcopi-Vicari, Arhierei-Vicari, Arhimandriti sau preoti vaduvi prin deces, care sunt cetateni romani, indeplinesc conditiile canonice si sunt bine pregatiti pentru aceasta treapta.

 

Pentru alegerea ierarhilor eparhioti se propun doi sau trei candidati astfel: pentru Patriarh propunerile se fac de catre Sfantul Sinod; pentru Mi-tropoliti de catre Patriarh in intelegere cu Sfantul Sinod; pentru Arhiepis­cop si Episcop de catre Mitropolitul locului in intelegere cu Sfantul Sinod.

 

Numele candidatilor, insotite de cate un curriculum vitae, le sunt comunicate confidential membrilor Colegiului Electoral Bisericesc odata cu convocarea pentru alegerea respectiva.

Candidatii nu pot participa la consultarile din pauza care precede alegerea.

 

Art.130 - Patriarhul, Mitropolitii, Arhiepiscopii si Episcopii se aleg prin vot secret de Colegiul Electoral, constituit din membrii Adunarii Nationale Bisericesti si cei ai Adunarii Eparhiale a Eparhiei vacante.

 

Din Colegiu fac parte, ca membri de drept, cate un decan si cate un  director, clerici, de la institutiile de invatamant teologic din fiecare mitropolie, desemnati de Mitropolit in consultare cu ierarhii sufragani, dintre care sa nu lipseasca decanul si directorul reprezentand eparhia vacanta.

 

Colegiul Electoral se convoaca cel mai tarziu in trei luni de la decla­rarea vacantei, de catre Patriarh, pentru alegerile de Episcop, Arhiepiscop si Mitropolit si de catre Patriarhul Locotenent pentru alegerile de Patriarh.

 

Colegiul este valabil constituit cu prezenta majoritatii membrilor sai si alege valabil cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti. El va fi prezidat de Mitropolit pentru alegerile de Episcopi si Arhiepiscopi din eparhiile sufragane, de Patriarh pentru alegerile de Mitropoliti si de Pa­triarhul Locotenent pentru alegerile de Patriarh.

 

Alegerile vor fi conduse de presedinte, ajutat de doi secretari si doi bar­bati de incredere, desemnati de Colegiu, cu care formeaza biroul Colegiului.

 

Fiecare alegator este inscris, o singura data, in lista membrilor votanti, potrivit calitatii pe care o are in Colegiul Electoral Bisericesc si voteaza, o singura data, inscriind pe buletinul de vot numele aceluia dintre candidatii propusi, pe care il socoteste vrednic de a fi ales.

 

Buletinele se vor depune in urna de alegatori, in ordinea chemarii lor de presedinte.

 

Presedintele, impreuna cu secretarii, numara buletinele, luandu-le unul cate unul si punandu-le in alta urna goala.

 

In cazurile in care numarul buletinelor corespunde cu acela al membrilor votanti, presedintele, in vazul tuturor, scoate pe rand buletinele din urna, citind cu glas tare numele inscrise. Secretarii vor consemna voturile. Rezultatul va fi proclamat de presedinte si consemnat intr-un Proces-Verbal.

 

In cazul in care nimeni nu a intrunit majoritatea absoluta de voturi, se va proceda la o noua votare pentru alegerea unuia dintre cei care au obtinut cele mai multe voturi la primul scrutin.

 

In caz de paritate de voturi, decid sortii.

 

Procesul-Verbal se inainteaza Sfantului Sinod pentru examinarea si cercetarea canonica a alegerii. La incheierea lucrarilor Colegiului, buletinele de vot se distrug prin ardere, in prezenta membrilor Biroului Colegiului.

 

Art.131 - Examinarea canonica a celor alesi se face de Sfantul Sinod, dupa care numele acestora se comunica autoritatii de Stat competente.

 

Inscaunarea si instalarea se fac potrivit datinilor Bisericii Orto­doxe Romane.

Gramata de instalare a Arhiepiscopilor si Episcopilor sufragani se da de catre Mitropolit, a Mitropolitilor de catre Patriarh si a Patriarhului de catre Sfantul Sinod.

 

In cazul in care cel ales nu este Arhiereu, el se sfinteste de catre Mitropolitul locului, asistat de cel putin doi Episcopi sau Arhierei, numai dupa aceasta putand primi Gramata de instalare.

 

Art.132 - In cazul in care alegerea nu va fi aprobata de Sfantul Sinod, se va proceda la o noua alegere, in termenul fixat de Sfantul Sinod in acest scop.

 

Despre vacante

Art.133 - In caz de vacante, Patriarhul pentru Mitropoliti si Mitro-politii pentru eparhiile sufragane, vor numi loctiitori pana la instalarea noilor titulari, iar pentru vacante la protoierii si parohii, Chiriarhii vor lua masuri de suplinire.

 

In caz de vacanta a scaunului de Patriarh, devine Patriarh Locote­nent de drept unul din Mitropoliti, Arhiepiscopi sau Episcopi, luati in ordinea lor prevazuta in art.ll din prezentul Statut.

 

18 Iulie 2012

Vizualizari: 3049

Voteaza:

Despre cler 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE