Instantele disciplinare si de judecata bisericeasca

Instantele disciplinare si de judecata bisericeasca Mareste imaginea.

 

Instantele disciplinare si de judecata bisericeasca

Art.53 - Organele disciplinare si de judecata pentru clericii de mir, preoti, diaconi si cantareti, in chestiunile administrative si bisericesti sunt:

a.    Consistoriul Disciplinar Protopopesc;

b.   Consistoriul Eparhial. Organele de recurs sunt:

a.    Sinodul Mitropolitan, pentru cazurile de depunere din treapta;

b.    Sfantul Sinod, pentru cazurile de caterisire.

 

Art.54 - Pe langa fiecare protopopiat regional, functioneaza Consistoriul Disciplinar Protopopesc.

 

Consistoriul Disciplinar Protopopesc are un presedinte si trei mem­bri, dintre care doi membri clerici, numiti pe termen de patru ani, de catre Chiriarh, dintre preotii cu examenul de promovare, din categoria I, din Regiune, cu cunostinte canonice, conform art.62, 63 si 64 din prezentul Regulament, si un cantaret.

 

In cazurile cand se judeca chestiuni privitoare numai la preoti, membrul cantaret nu participa.

 

Art.55 - In competenta Consistoriului Disciplinar Protopopesc intra:

a.  Aplanarea si eventual judecarea diferendelor ivite intre perso­nalul bisericesc, cu privire la impartirea ofrandelor si veniturilor epitrahilului etc.

 

b.  Aplanarea si eventual judecarea neintelegerilor dintre credin­ciosi si personalul clerical, in legatura cu plata pentru serviciile religioase, sau refuzul serviciului religios, cum si a conflictelor de ordin personal, in legatura cu functiunea bisericeasca dintre credinciosi si personalul clerical.

 

In caz de judecare, se vor da hotarari de impacare, sau se vor apli­ca pedepsele prevazute la art.50, lit.a, b, c, iar pedepsele prevazute de lit.d si e vor fi de la 30 - 90 zile.

 

Daca, in cazurile de pedepsire, prevazute de lit.d si e, de mai sus, partile nu se declara multumite, au drept sa faca recurs la Consistoriul Eparhial, in termen de 15 zile de la primirea hotararii de cel in cauza, iar hotararea Consistoriului Eparhial este definitiva si executorie, dupa apro­barea ei de catre Chiriarh. Pedepsele prevazute la art. 50, lit.a, b, c, d si e de mai sus raman definitive dupa aprobarea hotararii de catre Chiriarh.

 

c.  Judecarea in prima si ultima instanta a personalului bisericesc inferior - cantaretii si paracliserii - pentru abaterile si delictele disciplinare prevazute in art.2 si 3 din Regulamentul de procedura, cand acestora li se aplica vreuna din pedepsele prevazute la art.4, par. A, lit.a-f, din Regu­lament, in acest caz, hotararile Consistoriului Disciplinar Protopopesc sunt definitive si executorii, dupa aprobarea lor de Chiriarh.

 

d.  Judecarea in prima instanta, cu drept de recurs, la Consistoriul Eparhial, a personalului bisericesc inferior - cantareti si paracliseri - pen­tru abaterile si delictele disciplinare prevazute la art.2 si 3 din Regula­mentul de procedura, pentru cazul cand acestora li se aplica pedeapsa pre­vazuta la art.4, par.B, lit.e: destituirea (art.147 din Statut). in acest caz partile au dreptul sa faca recurs la Consistoriul Eparhial, in termen de 15 zile de la primirea hotararii de catre cei in cauza.

 

Art.56 - Toate hotararile date de Consistoriul Disciplinar Protopo-pesc regional se vor trimite Chiriarhului respectiv, spre aprobare.

 

Art.57 - Cine reclama la Protopopiat, trebuie sa faca dovada celor reclamate. Nici o reclamatie fara dovezi nu va fi primita.

 

Art.58 - Judecarea pricinilor trebuie facuta de acest for in timpul cel mai scurt, iar hotararea se va pronunta cel mai tarziu in trei zile de la judecata.

 

Procedura introducerii actiunii, a citarii partilor, a instruirii proce­sului, a pronuntarii si comunicarii hotararilor, ca si a introducerii recursu­lui, in cazurile prevazute mai sus, va fi aceeasi ca la Consistoriul Eparhial.

 

Art.59 - Daca vreunul dintre membrii judecatori se va vadi de par­tinire, sau de rea credinta, va fi revocat de Chiriarh si in locul sau va fi nu­mit altul, iar cauza se va judeca din nou.

 

Dupa imprejurari, Chiriarhul va putea trimite pe vinovat in judecata Consistoriului Eparhial.

 

Consistoriul Eparhial

Compunerea Consistoriului Eparhial

Art.60 - Consistoriul Eparhial functioneaza la fiecare Eparhie, si este format din: trei membri titulari si doi membri supleanti. Membri sunt toti preoti cu examenul de promovare, din categoria I, doctori sau licenti­ati in teologie, cu cunostinte canonice si juridice.

 

Ei se aleg de Adunarea Eparhiala, pe termen de patru ani, si se aproba de Chiriarh, putand fi realesi.

 

Presedintele Consistoriului se numeste de catre Chiriarh, dintre membri titulari ai acestuia.

 

Consistoriul va avea un grefier, numit de Chiriarh, la propunerea presedintelui.

 

Art.61 - Hotararile date de Consistoriu, ai carui membri nu intrunesc conditiinile prevazute in art.60 din prezentul Regulament, sunt nule de drept.

 

Art.62 - Nici un preot care a suferit vreo condamnare judecatoreasca bisericeasca sau civila, pentru delictele prevazute la art.29 din acest Regulament, nu va putea fi ales membru al Consistoriului Eparhial.

 

De asemenea, daca un membru, in timpul pentru care este ales, su­fera vreo condamnare judecatoreasca, pierde dreptul de a mai ramane ca membru in Consistoriu, daca hotararea a ramas definitiva.

 

Art.63 - Afara de incompatibilitatile stabilite la art.187 din Statut, nu mai pot fi alesi membri in Consistoriu preotii care indeplinesc vreo in­sarcinare administrativa bisericeasca.

 

Art.64 - Locul membrului revocat conform art.62, va fi ocupat, pana la o noua alegere, de unul din membrii supleanti desemnat de prese­dintele Consistoriului. Alegerea noului membru se va face numai pentru restul timpului, pana la indeplinirea termenului de patru ani, ramas pentru ceilalti membri.

 

Art.65 - Membri Consistoriului Eparhial sunt retribuiti conform normelor ce se vor stabili de Sfantul Sinod.

 

Membri supleanti se bucura intru totul de drepturile membrilor titu­lari, pentru timpul ce suplinesc in Consistoriu.

 

Pentru toti membri Consistoriului, care nu locuiesc in resedinta, se vor acorda cheltuieli de transport, cand vor fi chemati sa judece.

 

Art.66 - Insarcinarea de membru in Consistoriul Eparhial nu intra in prevederile Legii cumulului.

 

18 Iulie 2012

Vizualizari: 6654

Voteaza:

Instantele disciplinare si de judecata bisericeasca 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE