Reclamatii, invinuiri din oficiu, anchetarea si actionarea lor

Reclamatii, invinuiri din oficiu, anchetarea si actionarea lor Mareste imaginea.

 

Reclamatii, invinuiri din oficiu, anchetarea si actionarea lor

 

Art.67 - Consistoriile Eparhiale judeca in prima si ultima instanta abaterile si delictele preotilor si diaconilor prevazute in art.2 si 3 din Regu­lamentul de procedura si aplica, dupa gravitate, una din pedepsele preva­zute la art.4, par. A si B din acelasi Regulament.

 

Consistoriile Eparhiale judeca, de asemenea, in ultima instanta cau­zele venite pe cale de recurs de la Consistoriile Disciplinare Protopopesti.

 

Pedepsele pronuntate de Consistoriile Eparhiale au caracter defini­tiv si executoriu, dupa aprobarea lor de catre Chiriarh.

 

Singurele pedepse cu drept de recurs, pronuntate de Consistoriile Eparhiale sunt cele prevazute in art.4, par.B, lit.c si d (depunerea si cate­risirea).

 

Art.68 - Actiunea impotriva membrilor clerului, se va introduce in Consistoriu, pe urmatoarele cai:

 

a. Prin plangeri timbrate, sub pedeapsa de nulitate, care se pot adre­sa Chiriarhului impotriva lor, de oricine are dreptul si indeplineste condi­tiile canonice, de a reclama un cleric si a petitiona, cum si prin sesizarea cazurilor de catre autoritatile Statului, anchetate insa de delegatul Chiriarhiei, mai inainte de a se trimite Consistoriului.

 

b.  Prin rapoarte de inspectii insotite de procese-verbale, constata­toare ale organelor administrative bisericesti, care prin natura lor fac dova­da certa pana la inscrierea in fals.

 

c.  Prin insusi inculpatul, care cere sa se justifice de culpa de care este invinuit, cu aprobarea Chiriarhului respectiv.

 

d.  Din oficiu, pe baza referatului oricarui consilier administrativ bisericesc.

 

Art.69 - Reclamatiile trebuie sa cuprinda: localitatea de unde vine cererea (para), numele si prenumele, domiciliul reclamantului sau ale re­clamantilor, daca sunt mai multi, al reclamatului (paratului) si ale marto­rilor propusi, cu indicarea felului vinei, a datei savarsirii ei si a conditiilor in care s-a petrecut, cum si toate piesele care s-ar putea folosi de catre re­clamant ca doveditoare.

 

Art.70 - Reclamatiile care nu vor indeplini conditiile art.68 si 69, se inapoiaza spre completare.

 

Art.71 - Cazurile prevazute la art.68, lit.b si d se trimit in judecata din oficiu, de catre Chiriarhul respectiv, iar presedintele Consistoriului, fara alta trimitere, le va trece in registrul de judecata, in cel mult 10 zile, iar in cazuri exceptionale, trecerea pe registrul de judecata se va face imediat.

 

Art.72 - Pentru cazurile prevazute in art.68, lit.c, presedintele Consistoriului primind cererea, fixeaza termenul si trimite citatii partilor si martorilor.

 

Art.73 - Pentru celelalte reclamatii prevazute in art.68, lit. a, Chiriarhul primind reclamatiile le trimite organului in drept, spre anchetare.

 

Art.74 - Abaterile socotite grave de Chiriarh, atrag dupa sine chiar din momentul ordonarii anchetei sau al actionarii in judecata, suspendarea I din serviciu a inculpatului, pana la darea sentintei definitive, cu accelerarea insa a judecatii procesului pentru toate cazurile de aceasta natura.

 

De asemenea, clericii care sunt sanctionati de prima instanta, cu una din pedepsele prevazute la art.4, par.B, lit. b, c, d si e, adica: pierderea pentru totdeauna a dreptului de a fi ridicat la un grad ierarhic superior sau administrativ, depunerea din treapta, caterisirea sau destituirea, raman sus­pendati din serviciu, pana la darea unei sentinte definitive, cu aceeasi obli­gatie pentru instantele respective, de a accelera judecata.

 

Art.75 - Intarzierile in implinirea procedurii si in darea hotararilor cad sub controlul consilierului administrativ bisericesc, care propune Chi-riarhului pedepsirea celor vinovati, de astfel de intarzieri nemotivate.

 

Art.76 - Inainte de anchetarea vreuneia din plangerile prevazute in art.68, lit.a, Chiriarhul poate cere informatii prealabile de la organele sale subalterne administrative.

 

Art.77 - Anchetele se fac in localitatea unde domiciliaza partile, si intr-una din bisericile parohiei mai dinainte indicata, de delegatul insarci­nat cu anchetarea. Daca delegatul gaseste de cuviinta, poate face ancheta cu aprobarea Chiriarhului, la oficiul protopopesc, afara de cazurile care atrag caterisirea.

 

Art.78 - Inainte de a merge in localitate, spre a face ancheta, dele­gatul insarcinat cu aceasta va vesti partile despre ziua, ora si localul unde se va face ancheta, cerandu-le sa se prezinte cu toate dovezile ce le vor avea.

 

Inmanarea citatiilor se va face cu trei zile libere inainte de data anchetei.

 

Partii invinuite i se vor trimite intotdeauna, in rezumat, punctele de acuzare, cuprinse in reclamatia indreptata impotriva sa.

 

Nerespectarea acestor dispozitii atrage dupa sine nulitatea anchetei.

 

Art.79 - Citarea partilor si a martorilor, daca in cauza este preotul coslujitor, diaconul sau unul din personalul inferior, se va face prin paro­hul local.

 

Daca, insa, reclamatul este insusi parohul, citarea lui, a martorilor si a reclamantului se va face prin parohul celei mai apropiate parohii din localitate.

 

Art.80 - Citarea partilor se va face prin luare de dovada, de la par­tile si martorii in cauza.

 

In caz ca vreuna din parti ar refuza sa dea dovada sau ar fi absenta din localitate, sau n-ar sti sa semneze, vestirea se va preda facandu-se un proces-verbal despre aceasta.

 

Prezenta partilor si a martorilor la ancheta, face dovada indeplinirii procedurii de vestire.

 

Art.81- in ziua fixata pentru cercetare, se va urma de catre delega­tul Chiriarhiei, astfel:

 

a. Se vor introduce inlauntrul bisericii, unde se face ancheta, numai partile. Afara de anchetatori, eventual si secretarii sai, reclamantul si recla­matul, n-are voie nimeni a sta de fata la ancheta.

 

b.  Se va da citire reclamatiei, in auzul celor de fata.

 

c. Se va intreba reclamantul daca-si recunoaste reclamatia si in caz afirmativ, daca si-o mai sustine.

 

d. Daca obiectul reclamatiei nu este de natura grava, se vor sfatui partile sa se impace.

 

e.  In caz de nereusita, se va incepe ancheta, intrebandu-se paratul ce are de spus in descarcare. Depozitia proprie este suficienta.

 

f. Se va cere reclamantului sa produca dovezile ce le are intru sus­tinerea acuzatiei.

 

Art.82 - Reclamantul este dator sa faca proba celor afirmate de el.

 

Aceasta proba se face cu martori, informatori sau cu acte scrise si autentice.

 

Invinuirile nedovedite cu martori si informatori sau cu acte scrise si autentice, fie la ancheta, fie la Consistoriu, cad asupra reclamantului, care se pedepseste cu inlaturarea din biserica si din insarcinarile bisericesti ce ar avea, un anumit timp, sau cu alte pedepse, ce se vor gasi cu cale de Con­sistoriu si de Chiriarh. Pentru clericii de mir, calugarii, cantaretii si paraclisierii reclamanti, se vor da pedepsele prevazute de acest Regulament, chiar prin hotararea de achitare a paratului.

 

Art.83 - Partea reclamata se va prezenta in persoana, si nu va avea nimic de probat cu martori sau alte dovezi.

 

Propria sa marturisire e considerata ca adevarata, pana la proba contrarie, si nu este nevoie sa fie sprijinita pe dovezi si marturii straine.

 

La ancheta se vor audia numai martorii reclamantului, pentru a se constata daca se face dovada celor reclamate, iar paratul isi va propune martori in aparare, numai in fata instantei de judecata, daca pricina va fi deferita spre judecata.

 

Martorii reclamantului de la ancheta vor fi chemati in fata instantei de judecata, numai cand ar fi cazul de a se stabili juramantul mincinos sau sperjurul, ce se pedepsesc conform art.82 din Regulament.

 

Art.84 - Audierea martorilor se face introducandu-se unul cate unul, pe rand, inlauntrul bisericii sau la protopopiat.

 

indata dupa ce un martor si-a facut depozitia, va fi tinut inlauntrul localului de ancheta, pana ce toti martorii si-au sfarsit depozitiile.

 

Art.85 - Depozitiile martorilor se fac sub prestare de juramant, pe Sfanta Cruce si pe Sfanta Evanghelie; in cazuri speciale, anchetatorul sau presedintele poate dispune si altfel.

 

Inainte de a face depozitia, fiecarui martor i se va atrage luarea aminte sa spuna adevarul si sa nu ascunda nimic, pentru ca marturisirea va avea s-o intareasca cu juramant, iar in cazul in care se va dovedi ca este mincinoasa, va fi pedepsit conform art.82.

 

Cand un martor, din motive de credinta, refuza sa depuna juraman­tul pe Sfanta Cruce si Sfanta Evanghelie, acest lucru se va mentiona in procesul-verbal al sedintei de ancheta sau judecata, iar el va fi audiat ca informator.

 

Art.86 - Fiecare martor va fi intrebat mai intai sa declare:

 

a. Care ii este numele si prenumele;

 

b.  De cati ani este, cunoscand ca se va primi la depozitie numai martorul care a dobandit majoratul, dupa legile tarii;

 

c. De ce religie este, cunoscand ca cei de alta religie sau aconfesio-nali nu pot fi admisi ca martori;

 

d. Ce ocupatie are;

 

e. Daca este ruda sau incuscrit cu vreuna din parti si in ce grad;

 

f. Daca este in dusmanie sau in proces cu una din parti;

 

g. Daca se afla in serviciul uneia din parti sau subaltern;

 

h. Daca i-a promis sau i-a dat ceva, ca sa nu spuna adevarul si daca da, cine sau prin cine;

 

i. Daca l-a invatat cineva cum sa marturiseasca.

 

Art.87 - Martorul va depune numai oral. O depunere scrisa, trimisa prin altcineva nu este admisibila.

 

Art.88 - Inainte ca martorul sa-si fi depus marturia, delegatul Chi-riarhului va atrage atentia martorului asupra juramantului ce va avea de de­pus si asupra consecintelor lui, prin urmatoarele cuvinte: "Ia aminte ca Dumnezeu care stie toate - martor de juramantul ce vei face - daca vei spune neadevarat te va pedepsi. Asemenea sa cunosti, ca si legea omeneasca pedepseste pe cel ce este martor mincinos."

 

Art.89 - Martorul, dupa ce si-a facut si semnat depozitia, e obligat sa depuna juramantul.

Va pune mana pe Sfanta Cruce, delegatul va rosti si martorul va spune dupa dansul urmatoarele:

 

"In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh. Eu..., jur inaintea Atotputernicului Dumnezeu, care stie toate, si ma leg in cuget curat, ca am marturisit adevarul, fara ura, nici partinire, pentru vreuna din parti, spunand numai ceea ce am vazut si stiu. Asa sa-mi ajute Dumnezeu."

 

Art.90 - Fiecare martor, dupa depunerea juramantului, e obligat sa semneze foaia de juramant ce a prestat.

 

Daca nu stie carte, juramantul va fi semnat de martor prin punere de deget, si certificat de delegatul chiriarhal.

 

Art.91 - Nu pot fi admisi, nici audiati ca martori, decat ortodocsii care intrunesc conditiile de moralitate, cerute de Sfintele Canoane si legile tarii si in conformitate cu art.147 din acest Regulament.

 

Aprecierea calitatii martorilor este lasata Consistoriului care va asculta, in caz de indoiala, pe reprezentantii acuzarii si ai apararii.

 

Respingerea unui martor va fi motivata si motivele se vor trece in procesul-verbal al anchetei sau in minuta instantei.

 

Art.92 - Lipsa juramantului din dosarul anchetei anuleaza depozi­tia martorului respectiv.

 

Art.93 - Dupa ascultarea partilor si a martorilor, se va dresa un proces-verbal, in care se vor trece depozitiile partilor si ale martorilor.

 

In depozitiile martorilor se vor trece toate intrebarile indicate de art.86, cum si amintirea faptului ca a jurat potrivit art.89.

 

Art.94 - Martorii vor putea fi din nou intrebati, ori de cate ori va fi nevoie, in urma ascultarii altor martori.

 

Art.95 - Partile, ca si delegatii, pot pune martorului orice intre­bari, numai in legatura cu acuzatia adusa.

 

Partile pot pune intrebari numai prin delegat, intrebarile puse martorilor se administreaza mai intai din partea reclamantului care i-a propus si numai dupa aceea din partea paratului.

 

Art.96 - In cursul depunerii juramantului, nimeni nu are voie sa-l intrerupa.

 

Art.97 - Daca reclamantul ar voi sa mai propuna si alti martori, decat cei indicati de el in reclamatie, aceasta nu i se va ingadui, decat cu conditia de a-i fi anuntat Chiriarhului, cu cel putin 8 zile inainte de data cercetarii.

 

Martorii noi propusi pentru data anchetei, dupa termenul de 8 zile, nu se tin in seama, insa pot fi citati in fata Consistoriului, daca cauza se va deferi judecatii.

 

Art.98 - Depunerile partilor in litigiu, cum si obiectiile ce s-ar ri­dica privitor la martori si la marturiile lor, se pot face si in scris, daca par­tile stiu carte si se depun la dosarul anchetei.

 

Art.99 - Pentru stabilirea unui adevar, in care opinia expertilor este necesara, anchetatorul va chema la expertiza si specialisti.

 

Art.100 - Expertul va trebui sa indeplineasca aceleasi conditii ca si martorii si sa depuna juramantul prevazut la art.89.

 

Art.101 - Daca vreo persoana din cele ce depun la cercetare, nu va sti sa scrie, va semna prin punere de deget, iar persoana care face ancheta, va atesta aceasta.

 

Art.102 - Dupa trecerea in procesul-verbal a depozitiilor partilor si a martorilor, persoana insarcinata cu cercetarea va citi in auzul tuturor cele scrise si va intreba daca vreuna din parti mai are ceva de adaugat sau de obiectat.

 

Art.103 - Despre raspunsul dat se va face mentiune in proce­sul-verbal. Lipsa indeplinirii prescriptiei art.102 atrage dupa sine nu­litatea cercetarii.

 

Art.104 - Procesul-verbal de cercetare va cuprinde pe langa cele aratate mai sus si mentiunea incidentelor produse eventual in timpul cercetarii.

 

Art.105 - Daca vreuna din parti sau vreun martor ar rosti vorbe necuviincioase, sau ar ameninta pe anchetatori, faptul se va considera ca ultraj in exercitiul functiunii.

 

Art.106 - Purtarea necuviincioasa din partea reclamantului, a para­tului sau din partea martorului propus de el, sau lipsa de respect, pe langa sanctiunile prevazute de acest Regulament, atrage dupa sine imediat sus­pendarea cercetarii.

 

In acest caz, se incheie un proces-verbal, aratand cauza suspendarii si impreuna cu toate celelalte acte se trimit Chiriarhului, cu dreptul pentru cel jignit de a reclama pe cei vinovati justitiei civile.

 

Art.107 - Dupa terminarea cercetarii, procesul-verbal incheiat in cauza, semnat de delegat, reclamant si parat, cu toate piesele anexe, se va trimite indata, cu raport, Chiriarhului care a ordonat ancheta.

 

Art.108 - In raport, persoana delegata cu ancheta isi va da opinia sa, potrivit impresiei ce si-a facut la cercetare si din depozitiile partilor, asupra vinovatiei sau nevinovatiei celui reclamat.

 

Art.109 - Atat procedura de informatie prealabila, cat si cea de ancheta - unde va fi cazul - se vor indeplini ambele in termen de cel mult 30 de zile de la data cand persoana insarcinata cu ancheta a primit sau i s-a reinnoit delegatia din partea Chiriarhului.

 

Intarzierea peste acest termen atrage dupa sine pedepsirea delega­tului pe cale disciplinara.

Art.110 - Opinia sa este considerata ca act de autoritate si confi­dential, ce nu angajeaza, fata de partile impricinate, cu nimic, persoana sa.

 

Art.111- indata ce persoana instituita cu anchetarea a depus la cancelaria Chiriarhala rezultatul cercetarii, consilierul administrativ epar­hial studiaza actele, daca au fost intocmite conform formelor si regulilor stabilite, daca cuprind si lamuresc in totul chestiunea, face referat Chiriar­hului asupra rezultatului anchetei si, dupa cum va fi cazul, va face pro­puneri pentru neurmarire sau pentru trimiterea in judecata a vinovatului. Toata aceasta lucrare se va face in rastimp de cel mult 8 zile.

 

Art.112 - Daca se vor dovedi oarecare neajunsuri, Chiriarhul poate sa porunceasca fostilor anchetatori sau altor persoane, ca sa com­pleteze ancheta.

 

Art.113 - Daca din cercetarile facute, Chiriarhul, la propunerea consilierului administrativ eparhial, gaseste ca nu este cazul de trimitere in judecata, afacerea sau se va clasa, sau daca sunt necesare unele din ma­surile disciplinare prevazute la art.50, Chiriarhul le va aplica, facandu-se mentiune despre aceasta in fisa personala (foaia calificativa) a persoanei disciplinate.

 

Art.114 - Fiecare Chiriarhie e datoare sa tina un registru personal (foaie calificativa) al fiecarui membru al clerului mirean si al celuilalt per­sonal bisericesc din eparhie in care, pe langa celelalte date statistice, reia tiv la starea persoanelor, se vor insemna pedepsele si tot ce priveste acti­vitatea si moralitatea persoanelor din cler si celalalt personal bisericesc.

 

Acest registru constituie un act confidential in mana Chiriarhului si nimic nu se poate trece in el, afara de datele statistice, decat de mana Chi­riarhului sau a delegatului sau si numai in urma unei delegatii scrise date de Chiriarh.

 

Notarile neadevarate si divulgarile din partea delegatului chiriarhal se pedepsesc cu trimiterea acestuia in judecata Consistoriului.

 

Orice insemnare facuta de alta persoana in acest registru, ramane . fara nici o valoare.

 

Art.115 - In caz de trimitere in judecata a unei persoane bisericesti din oficiu:

 

a.  Pe baza foii calificative, se va anexa si o copie certificata de Chiriarh dupa foaia calificativa a persoanei in chestiune;

 

b. Pe baza referatului consilierului administrativ eparhial se va tri­mite in original reclamatia sau raportul cu referatul respectiv.

 

Art.116 - Daca din actele de cercetare, Chiriarhul socoteste ca per­soana reclamata este vinovata, va inainta Consistoriului dosarul respectiv, spre judecata; in decursul procesului, nu se mai poate opri, ci ramane sa se pronunte judecata.

 

Art.117 - Presedintele Consistoriului indata ce primeste dosarul respectiv, cu ordin de chemare in judecata, inscrie pe rol, dispune citarea partilor si a celorlalti  martori, pe care judecata ar gasi necesar sa-i mai asculte (art.97).

 

Procedura chemarii in judecata

Art.118 - Pentru toate cazurile, termenul de infatisare a partilor in fata Consistoriului nu va fi mai lung de o luna de la data inscrierii pe rolul de judecata.

 

Art.119 - Citatiile vor fi astfel redactate:

"D..., din parohia..., comuna..., raionul..., este citat a se prezenta in fata Consistoriului Disciplinar (Protopopesc al Regiunii..., sau Eparhial al Episcopiei...), in ziua de..., la orele... din zi, in orasul..., str..., nr...., cu orice act doveditor va fi avand in sustinerea reclamatiei sale, pentru care...(aici se cuprinde obiectul citatiei)".

 

Art.120 - Martorii se citeaza fara mentiunea obiectului pentru care sunt chemati sa se infatiseze in fata Consistoriului Eparhial.

 

Art.121 - Pentru cazurile trimise in judecata pe baza art.68, lit.a, b si d, se va trimite acuzatului odata cu citatia de chemare si aratarea punc­telor de invinuire.

 

Art.122 - In toate cazurile de lipsuri de forma neprevazute de acest Regulament, decide Consistoriul, in urma ascultarii partilor si a organului de acuzare, prin analogie cu dispozitiile prevazute in codul de procedura penala sau alte dispozitii legale aplicate la cazuri in speta.

 

 

Pe aceeaşi temă

18 Iulie 2012

Vizualizari: 3271

Voteaza:

Reclamatii, invinuiri din oficiu, anchetarea si actionarea lor 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE