Sinodul Mitropolitan

Sinodul Mitropolitan Mareste imaginea.

 

Sinodul Mitropolitan

 

Art.205 - Sinodul Mitropolitan, ca instanta de recurs, are in com­petenta sa cauzele venite pe cale de recurs de la Consistoriile Eparhiale, in care s-a aplicat pedeapsa depunerii din treapta preotiei.

 

Art.206 - Hotararile ce se vor lua vor putea servi ca jurisprudente pentru intreaga Biserica Ortodoxa Romana.

 

Art.207 - Partile, precum si acuzarea, nemultumite cu hotararea Consistoriului Eparhial prin care s-a aplicat pedeapsa depunerii din treap­ta preotiei, pot face apel la Sinodul Mitropolitan, iar pentru caterisire la Sfantul Sinod, in timp de 15 zile de la primirea hotararii de cel in cauza.

Nerespectarea acestui termen atrage dupa sine pierderea dreptului de recurs, iar hotararea Consistoriului Eparhial ramane definitiva si executorie.

 

Art.208 - Cererea de recurs, in cazul depunerii din treapta preoti­ei, se va prezenta de cel interesat presedintelui Consistoriului Eparhial, a carui sentinta o ataca cu recurs, iar acesta o va inainta, cu dosarul respec­tiv, Presedintelui Sinodului Mitropolitan.

 

Pentru cazurile de caterisire, cererea de recurs se va adresa Prese­dintelui Sfantului Sinod.

 

Art.209 - Cererea de recurs va cuprinde: numele, prenumele, pro­fesia si domiciliul recurentului si al partilor cu care a fost in judecata, cum si motivele de recurs. Ea va fi timbrata cu timbrul legal si redactata in ter­meni cuviinciosi.

 

Recursul redactat in termeni necuviinciosi, se respinge.

 

De asemenea, se va alatura la cererea de recurs si copie legalizata de pe hotararea sau de pe dispozitivul hotararii recurate. Daca recurentul voieste a se servi si de alte acte afara de cele depuse cu dosarul Consisto-riului Eparhial, va trebui sa le depuna odata cu cererea de recurs, in care se va face mentiune despre aceasta.  

                                        

Art.210 - Recursul trebuie sa fie motivat prin petitia de recurs, de­pusa in termen, la presedintele Consistoriului Eparhial.     

     

In ea trebuie sa se arate motivele de recurs, atat de fond, cat si de forma, dispozitiile Statutului si Regulamentelor bisericesti, ori principiul de drept canonic ce s-a violat.

 

Presedintele Sinodului Mitropolitan, primind recursul, dispune in­scrierea lui in registrul de judecata in termen de cel mult zece zile si hotaraste cele de urmare, privind studierea de catre consilierul administrativ bi­sericesc si de specialisti, cu propuneri.

 

In recurs nu se va face nici o cerere noua, care nu s-a facut la prima instanta, afara de cele care servesc ca mijloace de aparare la cauza recurata.

 

In recurs nu se va putea schimba nici cauza, nici obiectul pricinei, nici calitatea partilor.

 

Art.211 - Nu intra in competenta Sinodului Mitropolitan hotararile de caterisire care se indreapta direct Sfantului Sinod.

 

Art.212 - Presedintele Sinodului Mitropolitan, primind raportul Consilierului administrativ si al specialistilor, cu propuneri, dispune data convocarii Sinodului Mitropolitan in vederea pronuntarii sau respingerii recursului.

 

Art.213 - Sedintele nu sunt publice.

 

Partile pot fi asistate de aparatori.

 

Art.214 - La Sinodul Mitropolitan, intre specialisti, poate fi coop­tat si inspectorul eparhial, pentru studierea recursului, cu exceptia cazurilor de recurs provenite de la Arhiepiscopia sa. in acest caz, Presedintele Sino­dului Mitropolitan poate apela la un alt inspector eparhial din cadrul epar­hiilor Mitropoliei.

 

Art.215 - Pentru ziua fixata in vederea judecarii cauzei trebuie sa existe dovada convocarii Sinodului Mitropolitan, a specialistilor si a recu­rentului.

 

Art.216 - Daca dovezile lipsesc, judecarea se amana pentru o alta data din lipsa de probe.

 

Art.217 - Hotararea Sinodului Mitropolitan, ca instanta de recurs, poate sa confirme ori sa schimbe, total sau in parte, hotararea recurata.

 

Art.218 - In cazurile in care autoritatea bisericeasca a facut recurs, partile vorbesc in urma.

 

Art.219 - Hotararea Sinodului Mitropolitan, ca instanta de recurs, este definitiva. Ea se ocupa atat de fondul cauzei, cat si de aplicarea exac­ta a Sfintelor Canoane, a Statutului si regulamentelor bisericesti, la vina in chestiune.

 

Art.220 - Hotararile vor cuprinde intampinarile partilor, conclu­ziile acuzatorului, motivarea si dispozitivul, avand redactarea prevazuta la art.180 -182.

 

Art.221 - Sinodul Mitropolitan poate sa dea urmatoarele hotarari:

1. Hotarare de respingere a recursului;

2. Hotarare de casare a sentintei.

 

Daca se respinge dosarul, atunci sentinta Consistoriului Eparhial ramane definitiva si executorie.

 

In caz de casare a sentintei, Sinodul Mitropolitan retine dosarul si trece la reanalizarea cauzei. Hotararea pe care o va da ramane definitiva si executorie dupa aprobarea ei de catre Mitropolit.

 

Cancelaria Sinodului Mitropolitan

 

Art.222 - Sinodul Mitropolitan, ca instanta de recurs, va avea o sala (birou) pentru sedintele de judecata, un functionar care va indeplini atributiile de grefier si alti functionari, dupa nevoi, de la Centrul Mitro­politan.

 

Recursul la Sfantul Sinod

 

Art.223 - In cazul cand Consistoriul Eparhial a pronuntat pedeap­sa caterisirii contra unui preot sau diacon, condamnatul va putea face re­curs la Sfantul Sinod.

 

Art.224 - Recursul se va face in termen de 15 zile de la data pri­mirii hotararii de catre cel in cauza.

 

Art.225 - Recursul se va face cu petitie adresata de cel condamnat la caterisire si inaintat P. F. Patriarh, Presedintele Sfantului Sinod, la care se va alatura si copie de pe hotararea Consistoriului.

 

Art.226 - Preotul sau diaconul condamnat la caterisire este de drept suspendat din serviciu si nu primeste leafa chiar daca a facut recurs.

 

Art.227 - Presedintele Sfantului Sinod, primind petitia de recurs, va dispune sa se inregistreze, dandu-se recurentului dovada de primire, in care se va trece ziua primirii recursului si intervenind la Eparhia respectiva  pentru trimiterea dosarului cauzei.

 

Art.228 - Sfantul Sinod luand cunostinta de recursul facut, il va putea admite, daca va gasi ca procedura n-a fost bine indeplinita sau ca Statutul si regulamentele bisericesti n-au fost bine aplicate, ori ca s-a comis exces de putere, contrariu il va respinge.

 

Art.229 - Odata cu recursul admis, Sfantul Sinod va dispune re­examinarea in fond a cauzei, tot de catre Sfantul Sinod, prin analogie cu procedura folosita de Sinodul Mitropolitan la admiterea cauzelor de depu­nere din treapta preotiei.

 

Hotararea pronuntata in acest caz va fi definitiva si executorie dupa aprobarea ei de catre Patriarh.

 

Art.230 - Condamnarea definitiva a unui diacon sau preot la cate­risire, va fi comunicata organului in drept.

 

 

18 Iulie 2012

Vizualizari: 3274

Voteaza:

Sinodul Mitropolitan 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE